logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


image

เชียงใหม่ อินทนนท์ - TH06

เชียงใหม่ อินทนนท์

รหัสทัวร์ : TH06
เชียงใหม่ อินทนนท์

เดินทางช่วง
30 พ.ย. 64 - 27 ธ.ค. 64 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ย. 64 - 2 ธ.ค. 64 7,999 2,000 แสดง - 0
1 ธ.ค. 64 - 3 ธ.ค. 64 7,999 2,000 แสดง - 0
3 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64 9,999 2,000 แสดง - 0
6 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64 7,999 2,000 แสดง - 0
12 ธ.ค. 64 - 14 ธ.ค. 64 7,999 2,000 แสดง - 0
16 ธ.ค. 64 - 18 ธ.ค. 64 7,999 2,000 แสดง - 0
18 ธ.ค. 64 - 20 ธ.ค. 64 8,999 2,000 แสดง - 0
22 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64 7,999 2,000 แสดง - 0
25 ธ.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64 8,999 2,000 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เชียงใหม่ อินทนนท์
เชียงใหม่ อินทนนท์
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน