บริษัททัวร์ กัสโต้  
         
tour บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ โทร กัสโต้

บริษัททัวร์ รูปภาพ บริษัททัวร์ เกี่ยวกับเรา บริษัททัวร์ ติดต่อเรา บริษัททัวร์

tour
     
 
บริษัททัวร์ ทัวร์เอเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เอเซีย
บริษัททัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป
บริษัททัวร์ ทัวร์อเมริกา แคนาดา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
บริษัททัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
บริษัททัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นิวซีแลนด์
บริษัททัวร์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย

บริษัททัวร์ ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แอฟริกา

บริษัททัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
 
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
 
     
   
  tour tour  
 
บริษัททัวร์
ทัวร์จีน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เขมร กัมพูชา บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เขมร กัมพูชา
ทัวร์ลาว บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์พม่า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บรูไน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์บรูไน
ทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี) บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินโดนีเซีย
(บาหลี)
ทัวร์ฟิลิปปินส์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินเดีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฏาน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อียิปต์
ทัวร์จอร์แดน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
   
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เอเชีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ในประเทศ
 

 

เกร็ดความรู้เรื่องเที่ยว ทัวร์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
* หนังสือเดินทาง (Passport)
* วีซ่า (Visa)
* ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า
* ประเทศที่ต้องใช้วีซ่า
* สถานทูต (Embassy)
* ข้อมูลสายการบิน
* มือใหม่นั่งเครื่องบิน
* สภาพอากาศทั่วโลก
* เวลาทั่วโลก

 

เตรียมตัวเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยว เอเซีย
กัมพูชา | ลาว | เวียดนาม | พม่า | ญี่ปุ่น | เกาหลี | จีน | ฮ่องกง | มาเก๊า | มาเลเซีย | สิงคโปร์ | อื่นๆ |
เที่ยว ยุโรป
เที่ยว อเมริกา
เที่ยว ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์
เที่ยว แอฟริกา
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์ฮาวาย 7 วัน (NH)

 

 
   
โปรแกรมเดินทาง และวันเดินทาง ทัวร์ฮาวาย คลิก รายละเอียด

 

 

จองโปรแกรมทัวร์

 

ทัวร์ฮาวาย 7 วัน (NH)
ALOHA HAWAII 7 DAYS (NH)

 

 

เกาะโอฮาดู: ฮอนโนลูลู-รัฐฮาวาย-วังอิโอลานี - พันช์โบลว์-หาดไวกิกิ-โบลวโฮล
เพิร์ลฮาร์เบอร์ - ศูนย์วัฒนธรรม โพลินีเชี่ยน

เกาะฮาวาย: วัลเคโน เนชั่นนัล พาร์ค – น้ำตกเรนโบว์

   
วันแรก กรุงเทพ ฯ – ฮอนโนลูลู - หาดไวกิกิ
05.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการขึ้นเครื่อง
08.30 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงฮอนโนลูลู โดยสายการบิน ออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH954
16.20 ถึง สนามบินนาริตะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
*************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***************
21.00 นำท่านเหิรฟ้าต่อสู่ กรุงฮอนโนลูลู โดยสารการบินออลนิปปอนแอร์แวร์ เที่ยวบินที่ NH1052
09.00 เเดินทางถึง เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย เกาะโอฮาอู อิสระกับการ พักอิริยาบถตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนั่งรถชมรอบเกาะโอฮาอู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย ประกอบไปด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือ คาอู้, ลาไน, มาอูอิ, ฮาวายอิ, และโอฮาอู ที่เป็นเกาะสำคัญที่สุด มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากสุด นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังอิโอลานี พระราชวังของกษัตริย์ผู้ครองเกาะฮาวายในสมัยก่อนและเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัตริย์ผู้รวบรวมชนเผ่าต่าง ๆ ในหมู่เกาะฮาวายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นำชม พันช์โบล์ว สุสานของเหล่าทหารอเมริกันที่พลีชีพในสงคราม ต่าง ๆ รวมถึงนักบินอวกาศชมความงดงาม หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน ชม ปากปล่องภูเขาไฟไดมอนเฮด สัญลักษณ์ของฮาวาย นำชม โบล์โฮล มีน้ำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อันมาจากรอยแยกของก้อนหินใหญ่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือเทียบเท่า จากนั้นให้ได้ท่านพักผ่อนอย่างอิสระหลังจากเดินทางไกล ได้ใช้เวลาว่างสำหรับการเล่นน้ำ เดินเล่นพักผ่อนบนชายหาดไวกิกิ ,ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใฝ่ฝันที่จะมาเยือน อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู้ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน
วันที่สอง โฮโนลูลู – เกาะฮาวาย ( Big Island ) – ภูเขาไฟฮาวาย – น้ำตก เรนโบว์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โฮโนลูลู ( HNL airport )
07.40 นำท่านเดินทางสู่สนามบินไฮโล เกาะฮาวาย โดยสายการบิน ฮ าวายเอี้ยน เที่ยวบินที่ HA 122
08.31 เดินทางถึงเมืองสนามบินไฮโล (ITO airport ) เดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย (Volcano National Park) ที่มีอายุมากกว่า 70 ล้านปี
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะเที่ยวชมน้ำตก เรนโบว์ ฟอล ( Rainbow Falls ) เป็นน้ำตกซึ่งมีความสำคัญทางการเกษตรมานานกว่าร้อยปี ชมหาดทรายสีดำที่เกิดจากลาวา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Waikoloa Village หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)
วันที่สาม ไฮโล - ซิตี้ทัวร์ – โฮโนลูลู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะชมโรงงาน Big Island Candy Factory หรือ ที่รู้จักกันในนามช็อคโกแล็ตเคลือบถั่วแม็กคาดาเมียอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โคนา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.03 ออกเดินทางสู่สนามบิน โฮโนลูลู โดยสายการบิน ฮาวายเอี้ยน เที่ยวบินที่ HA 181
13.50 เดินทางมาถึงสนามบิน โฮโนลูลู นำท่านเดินทางสู่ภัตตราคาร
อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
วันที่สี่ ฮอนโนลูลู-หาดฮานาอูม่า-โชว์ระบำชาวโพลินีเชี่ยน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ หาดฮานาอูม่า (HANAUMA BAY) หาดน้ำสวยและใสที่สุดของเกาะโอฮาอู ท่านสามารถเล่นน้ำได้ อย่างปลอดภัย มีความสุขกับการเห็นฝูงปลาทะเลต่างๆเวียนว่าย อยู่ใกล้ตัวท่าน ปัจจุบันหาดฮานาอูม่าเป็นแหล่งพักผ่อนเล่นน้ำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮอนโนลูลู หลังจากนั้นแวะช้อปปิ้ง ณ นำท่านเข้าสู่ ตลาดสินค้านานาชาติ (INTERNATIONAL MARKET) ตลาดทันสมัยที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ สินค้าที่ระลึก งานศิลป์ท้องถิ่น,ฮาวาย ฯลฯ
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ ( Polynesian Cultural Center ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการแสดงระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน เสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
วันที่ห้า ฮอนโนลูลู –อนุสรณ์สถานเรือรบ – ช้อปปิ้งย่านศูนย์การค้า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 นำท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour) สมรภูมิเลือดที่นำอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเหตุการณ์ขณะที่กองบินของญี่ปุ่นเข้าทำการโจมตี เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิค นำท่านเข้าชมความงามของ เกาะโออาอุ เกาะที่เป็นที่ตั้งของนครฮอนโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ ย่านศูนย์การค้าอาลาโมนาเซ็นเตอร์ เอ๊าท์ เลทสโตร์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง,แบรนด์เนม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Waikiki Beach Marriott Resort & Spa หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
วันที่หก ฮอนโนลูลู - นาริตะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย....... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.15 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH1051
*************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***************
วันที่เจ็ด ไทเป - กรุงเทพฯ
14.30 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ( เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
17.30 ออกเดินทาง โดยสายการบิน ออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 915
22.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ....... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
   
   
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)
   

 

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. Pass port เล่มจริง หรือสำเนาหน้า pass port และหน้า visa ( หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล รบกวน แฟกซ์หน้าเปลี่ยนชื่อให้กับทางบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน)
2. สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
อัตรานี้รวม

• ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
• ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
• มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

***อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น และ *** ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา ***

 
อัตรานี้ไม่รวม
***อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้นข้างต้น ***
 
เงื่อนไขการให้บริการ

สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสมแต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นประการสำคัญ

• กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินค่ามัดจำตามกำหนด ทางบริษัท ฯ จะยังไม่ทำการ Booking ให้ จนกว่า ท่านได้มีการชำระเงิน หรือโอนเงิน ค่ามัดจำ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนด บริษัทฯจะยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ให้กับท่าน จนกว่าท่านได้มีการชำระเงิน หรือโอนเงิน ส่วนที่เหลือ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อย

 
การยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าดำเนินการ 400 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน หักค่าใช้จ่าย 80-100 % ของราคาทัวร์

 
 

*** วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ สามารถดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm ***

 
เอกสารการยื่นวีซ่า

• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
• รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
• แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว
• ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
• หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
• ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
• เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
• ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
• ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
• กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
• เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก ) 
 

กรอกข้อมูลเพื่อทำการจอง หรือ ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-542-4040
   
*ชื่อ:
*เบอร์ติดต่อ:
*E-mail: ถ้าไม่มี E-mail ให้พิมพ์ 1234
วันเดินทาง:
ผู้ใหญ่ / ท่าน:
เด็ก / ท่าน:
เด็กอายุ:
สอบถามข้อมูล:

 

 

 
   
      บริษัททัวร์  
    หมายเหตุ : ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่า ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว / ขอสวงนสิทธิ์ในการปรับราคา หากมีการขึ้น่าธรรมเนียมน้ำมันจากสายการบิน ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย    
     
 

 

 
     
  | บริษัททัวร์ | ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์เอเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา แคนาดา | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จีน | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เขมร | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์วียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์บรูไน | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์โอซาก้า | ทัวร์ต่างประเทศ |  
     
  ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สิบสองปันนา  
     
       
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ (Gusto World Tour Co,. Ltd.)

สาขา กรุงเทพฯ
8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
Web : http://www.gustotour.com  Email : gusto@gustotour.com