บริษัททัวร์ กัสโต้  
         
tour บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ โทร กัสโต้

บริษัททัวร์ รูปภาพ บริษัททัวร์ เกี่ยวกับเรา บริษัททัวร์ ติดต่อเรา บริษัททัวร์

tour
     
 
บริษัททัวร์ ทัวร์เอเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เอเซีย
บริษัททัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป
บริษัททัวร์ ทัวร์อเมริกา แคนาดา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
บริษัททัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
บริษัททัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นิวซีแลนด์
บริษัททัวร์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย

บริษัททัวร์ ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แอฟริกา

บริษัททัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
 
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
 
     
   
  tour tour  
 
บริษัททัวร์
ทัวร์จีน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เขมร กัมพูชา บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เขมร กัมพูชา
ทัวร์ลาว บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์พม่า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บรูไน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์บรูไน
ทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี) บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินโดนีเซีย
(บาหลี)
ทัวร์ฟิลิปปินส์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินเดีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฏาน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อียิปต์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อียิปต์
ทัวร์จอร์แดน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
   
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เอเชีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ในประเทศ
 

 

เกร็ดความรู้เรื่องเที่ยว ทัวร์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
* หนังสือเดินทาง (Passport)
* วีซ่า (Visa)
* ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า
* ประเทศที่ต้องใช้วีซ่า
* สถานทูต (Embassy)
* ข้อมูลสายการบิน
* มือใหม่นั่งเครื่องบิน
* สภาพอากาศทั่วโลก
* เวลาทั่วโลก

 

เตรียมตัวเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยว เอเซีย
กัมพูชา | ลาว | เวียดนาม | พม่า | ญี่ปุ่น | เกาหลี | จีน | ฮ่องกง | มาเก๊า | มาเลเซีย | สิงคโปร์ | อื่นๆ |
เที่ยว ยุโรป
เที่ยว อเมริกา
เที่ยว ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์
เที่ยว แอฟริกา
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


ทัวร์อเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน ( CX )

กำหนดเดินทาง

วันที่ 27 ก.ย.-06 ต.ค.55
วันที่ 19 – 28 ต.ค.,55
วันที่ 26 ต.ค. – 4 พ.ย.55
วันที่ 15 – 24 พ.ย.,55
วันที่ 01-10,55
วันที่ 07-16,55
วันที่ 21-30 ธ.ค.55
ราคา 159,000 บาท
วันที่ 24 ธ.ค. – 02 ม.ค.55
วันที่ 26 ธ.ค.-04 ม.ค.56
ราคา 169,000 บาท

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง2 ท่าน

เด็ก พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(มีเตียง)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว
27 ก.ย.-06 ต.ค.,19 – 28 ต.ค.,26 ต.ค. – 4 พ.ย.,15 – 24 พ.ย.,01-10,07-16,21-30 ธ.ค.55 159,000 155,000 149,000 30,000
24 ธ.ค. – 02 ม.ค.,26 ธ.ค.-04 ม.ค.56 169,000 165,000 159,000 38,000

 

 

 

 

 

*** ห้องพัก 3 คน  ในประเทศอเมริกา-แคนาดาจะไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่ 3
แต่จะมีเตียงแบบ Queen Size  2 เตียงซึ่งสามารถนอนได้เตียงละ 2 ท่าน ***

จองโปรแกรมทัวร์

 


ทัวร์อเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน ( CX )

นิวยอร์ค – วอชิงตัน ดีซี – น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต้
นิวยอร์ก – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ตึกเอ็มไพร์สเตท – Central Park
ฟิลาเดลเฟีย  - อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ - ลิเบอร์ตี้เบล - แอตแลนติคซิตี้ – บัลติมอร์
วอชิงตัน ดีซี – พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนียน –  Pentagon City Shopping Mall
แฮริสเบิร์ก – Hershey’s Chocolate - คอร์นนิ่ง – บัฟฟาโร่               
น้ำตกไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา – ฝั่งแคนาดา – Table Rock – โตรอนโต้ – CN Tower
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ค
07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้า 7 สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.55 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 750
15.50 น. ถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
18.30 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ นิวยอร์ก โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 846
****** เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******
22.25 น. ถึง สนามบินจอห์นเอฟ เคนเนดี้ (JFK) หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ (New York City - NYC) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ hilton fort lee hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง นิวยอร์ค – เทพีเสรีภาพ – เอ็มไพร์สเตท
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางลงเฟอร์รี่ไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เพื่อลงถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์เสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน และได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ของเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานบรุ๊กคลิน ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม "กราวด์ซีโร่" ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งอาคารแฝดWorld Trade Center ที่ถูกทำลายเสียหายจากเหตุการก่อวินาศกรรมในนครนิวยอร์คของผู้ก่อการร้ายเมื่อ 11 กันยายน ปี 2544
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นตึก เอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING ) ชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแบบ 360 องศา ซึ่งในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในนิวยอร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางชม CENTRAL PARK สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่โด่งดังมากในการถ่ายทำเรื่องต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม และร้าน APPLE STORE ขนาดใหญ่รวมถึงให้ท่านผ่ามชนถนนถนนสายที่ 5 ( FIFTH AVENUE ) ถนนช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมระดับโลก ชม เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ hilton fort lee hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – ลิเบอร์ตี้ เบล – แอตแลนติคซิตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชม อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่าอาณานิคมอเมริกา 13 แห่งขอแยกตัวจากอังกฤษ ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศก็อยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติคซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโนหรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Trump taj mahal hotel หรือเทียบเท่า  
วันที่สี่ บัลติมอร์ – INNER HARBOR – วอชิงตัน ดี.ซี. .
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
เออกเดินทางสู่ เมืองบัลติมอร์ (BALTIMORE) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแมรี่แลนด์ ตั้งอยู่ตอนกลางของรัฐแมรี่แลนด์ ห่างจากกรุงวอชิงตันดีซี ประมาณ 40 ไมล์ นำท่านเที่ยวชมเมืองบัลติมอร์ เมืองที่ติดอันดับ 20 ของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา นำท่านชม ท่าเรือ INNER HARBOR ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้ง และเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติ (NATIONAL AQUARIUM) ที่ถือว่าดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1981 นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนบ่อปลาฉลาม โซนชมโชว์ปลาโลมาและโซน อื่น ๆ อีกมากมาย
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านเที่ยวผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน อนุสรณ์ลินคอร์น อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน ตึกรัฐสภา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พักที่  HOLIDAY INN ARLNGTON AT BOLLSTON  hotel หรือเทียบเท่า  
วันที่ห้า วอชิงตัน ดี.ซี. –สถาบันสมิธโซเนียน PANTAGON CITY SHOPPING MALL
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน ก่อตั้งในปีค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำสู่ Pantagon City Shopping Mall ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงวอชิงตัน รวบรวมสินค้าแบรนเนมมาก มาย ให้ท่านได้อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN ARLNGTON AT BOLLSTON hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หก วอชิงตัน ดีซี – ทำเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน -อนุสรณ์สถานลินคอล์น – อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน – ตึกรัฐสภา - แฮริสเบิร์ก   - HERSHEY’S  CHOCOLATE
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีกเพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกาเจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในก รุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา และชม สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮริสเบิร์ก เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย จากนั้นนำท่านชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ณ HERSHEY'S CHOCOLATE ซึ่งท่านจะได้ชมระบบการผลิตช็อกโกแลตแบบ animation โดยใช้สัตว์จำลองและเทคโนโลยีแบบทันสมัยในการแสดงแบบน่ารักและตื่นตาตื่นใจ และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Sheraton harrisburg  hotel หรือเทียบเท่า  
วันที่เจ็ด คอร์นนิ่ง – ไนแองการ่า  (ฝั่งอเมริกา – ฝั่งแคนาดา)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว นำชม โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่เมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น จานชาม ของ Correll ที่ตกแล้วยากต่อการแตก , ของประดับต่างๆ ที่สวยงามที่ทำมาจากแก้วเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโล่ เพื่อเดินทางสู่น้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดของโลกที่คุณท่านต้องมาสัมผัส ให้ท่านได้ชื่นชมความงามพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ น้ำตกไนแองการ่า ( ฝั่งอเมริกา ) ระหว่างทางแวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ FASHION OUTLET NIAGARA FALLS ไนแองการ่า เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งที่เดินสบายและมีสินค้ามากมายในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ( ฝั่งแคนาดา ) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและทะเลสาบ "ออนตาริโอ" จากนั้นให้ได้อิสระกับการถ่ายภาพที่น้ำตกไนแองการ่า และชมจุดที่สวยที่สุดของน้ำตกที่เป็นเกือกม้าที่เรียกกันว่า TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Sheraton on the falls หรือเทียบเท่า
วันที่แปด ไนแองการ่า  (ฝั่งแคนาดา) – โตรอนโต้ – CN TOWER
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม "น้ำตกไนแองการ่า" ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านล่องเรือ MAID OF THE MIST เพื่อชมน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ำปริมาณน้ำมหาศาลที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด สัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ ทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่ เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย (หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว)
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึง เมืองโตรอนโต้ เมืองหลวงของรุฐออนตาริโอ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หน่าแน่นมากที่สุดและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ หอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตรและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ อาทิเช่น ทะเลสาบออนตาริโอ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและตึกสูงต่าง ๆ ที่อยู่ในใจกลางเมือง ท่านจะได้ขึ้นลิฟท์แก้วที่มีความเร็วสูง จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพื้นกระจกที่อยู่บนหอคอยที่มีความสูงกว่า 500 เมตร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภาของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของแคนาดา ณ EATON CENTER
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโตรอนโต้
วันที่เก้า โตรอนโต้  - ฮ่องกง
01.30 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 826
 

********************* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล **********************

วันที่สิบ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
05.05 น. ถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.55 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 713
10.35 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ …
   
 
   

 

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก ตามรายการระบุ ชั้นประหยัดสพร้อมค่าประกันวินาศภัยและค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าแคนาดา
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกค์,คนขับรถ และอื่นๆ ท่านละ 10 เหรียญต่อวัน/ต่อท่าน
ค่าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา(กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่านละ 8,000 บาท)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

Passport เล่มจริง หรือสำเนาหน้า passport และหน้า visa ( หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล รบกวนแฟกซ์หน้าเปลี่ยนชื่อให้กับทางบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน)
สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินค่ามัดจำตามกำหนด ทางบริษัท ฯจะยังไม่ทำการ Booking ให้จนกว่าท่านได้มีการชำระเงิน หรือโอนเงิน ค่ามัดจำ พร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
• กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนด บริษัทฯจะยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้กับท่าน จนกว่าท่านได้มีการชำระเงิน หรือโอนเงินส่วนที่เหลือพร้อมแฟ็กสำเนาสลิปเงินโอนไปที่บริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อย

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าดำเนินการ 400 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน หักค่าใช้จ่าย 80-100 % ของราคาทัวร์
 
เอกสารในการทำวีซ่า
• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
• รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่ายไม่มีลวดลายไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน • แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว (เฉพาะ ทำวีซ่าอเมริกาเท่านั้น )
• ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า มูลค่า 4,454 บาท สามารถซื้อได้ที่ ไปรษณีย์ทุกแห่ง (เฉพาะทำวีซ่าอเมริกาเท่านั้น)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)**สำหรับยื่นวีซ่าแคนาดาใช้หนังสือรับรองจากธนาคารหรือสมุดเงินฝากตัวจริง**
• หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
• ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง / ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน )
• ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
• ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอ สำเนาทะเบียนหย่า
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 เบอร์โทรศัพท์ ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( จำเป็นมาก )
หมายเหตุ
J บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
J บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
J หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่า บริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
J บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
J รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
J ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
J กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
ความรับผิดชอบ
บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนผู้ดำเนินการจัดการเดินทางและท่องเที่ยว จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินจากสายการบินฯ และดำเนินการจัดหาจัดซื้อห้องพักโรงแรม อาหารภัตตาคาร พาหนะการเดินทาง กับตัวแทนท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ หากพึ่งเกิดและอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่และบริษัทฯ อาทิเช่น การสไตรท์นัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงของกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ และฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่พึงเกิดขึ้นทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วยการถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า และ/หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง/ประเทศของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

กรอกข้อมูลเพื่อทำการจอง หรือ ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-542-4040
   
*ชื่อ:
*เบอร์ติดต่อ:
*E-mail: ถ้าไม่มี E-mail ให้พิมพ์ 1234
วันเดินทาง:
ผู้ใหญ่ / ท่าน:
เด็ก / ท่าน:
เด็กอายุ:
สอบถามข้อมูล:

 

 

 
   
      บริษัททัวร์  
    หมายเหตุ : ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่า ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว / ขอสวงนสิทธิ์ในการปรับราคา หากมีการขึ้น่าธรรมเนียมน้ำมันจากสายการบิน ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย    
     
 

 

 
     
  | บริษัททัวร์ | ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์เอเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา แคนาดา | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จีน | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เขมร | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์วียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์บรูไน | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์โอซาก้า | ทัวร์ต่างประเทศ |  
     
  ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สิบสองปันนา  
     
       
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ (Gusto World Tour Co,. Ltd.)

สาขา กรุงเทพฯ
8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292
Web : http://www.gustotour.com  Email : gusto@gustotour.com