Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(PVRGN001) ทัวร์พม่า_DL001SL_DELUXE MYANMAR (SL)
วันที่ 23 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน+หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี
(PVRGN002) ทัวร์พม่า_DL002FD_DELUXE MYANMAR (FD)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ !!!! เมนูติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี
(PVRGN003) ทัวร์พม่า_DL0028M_DELUXE MYANMAR (8M)
วันที่ 27 - 29 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! เมนูติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
(PVRGN004) ทัวร์พม่า_JJ01SL_โปรใจใจ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุ (SL)
วันที่ 23 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผาหงสา+เป็ดปักกิ่ง อิ่มอร่อยกับชาบูร้อยเมนู ยกทะเลมาให้คุณ จัดไม่อั้น หรรษากับหม้อส่วนตัวนัวเนียสุดสุด แจกฟรี!! องค์เทพทันใจจำลองเสริมบารมี (แบบห้อยคอ)
(PVRGN005) ทัวร์พม่า_SM001SL_SPECIAL MYANMAR (SL)
วันที่ 18 มิ.ย. 61 - 24 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม
(PVRGN006) ทัวร์พม่า_PF001SL_PERFECT MAYNMAR (SL)
วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
(PVRGN007) ทัวร์พม่า_MW001SL_MAKE A WISH MYANMAY (SL)
วันที่ 2 ก.ค. 61 - 24 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 5,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + กุ้งเผาหงสา แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์
(PVRGN008) ทัวร์พม่า_VT002FD_VINTAGE MYANMAR (FD)
วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
(PVRGN009) ทัวร์พม่า_VT001SL_VINTAGE MYANMAR (SL)
วันที่ 23 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรมเรือ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
(PVRGN010) ทัวร์พม่า_VT0038M_VINTAGE MYANMAR (FD)
วันที่ 27 - 29 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
(JWRGN002) ทัวร์พม่า_JMM12_ไหว้พระ 11 วัด พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา (8M)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ ไหว้พระ 11 วัด -ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา -เจดีย์กลางน้ำ-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดพระหินอ่อนพระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
(JWRGN003) ทัวร์พม่า_JMM16_ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน (นั่งกระเช้า) (8M)
วันที่ 15 มิ.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(BIRGN022) ทัวร์พม่า_MMR052-FD_ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม (FD)
วันที่ 20 ก.ค. 61 - 24 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก -พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง -พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
(BIRGN021) ทัวร์พม่า_MMR051-PG_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) (PG)
วันที่ 5 ก.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม -พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล- วัดสัญพัญญูวิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
(BIRGN020) ทัวร์พม่า_MMR051-FD_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (นั่งรถภายใน) (FD)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 23 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม -พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี -เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
(BIRGN019) ทัวร์พม่า_MMR05-PG_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) (PG)
วันที่ 5 ก.ค. 61 - 20 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ -พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด -เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง -ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์
(BIRGN018) ทัวร์พม่า_MMR05-FD_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน) (FD)
วันที่ 12 ก.ค. 61 - 26 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ -พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด -เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สกายน์
(BIRGN012) ทัวร์พม่า_MMR03-FD_พม่า SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 12 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ -ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก
(BIRGN010) ทัวร์พม่า_MMR021-PG_โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน (PG)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 2 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -หงสาวดี-ย่างกุ้ง
(BIRGN009) ทัวร์พม่า MMR02-SL_โปรยิ้ม ยิ้ม...เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม (SL)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ- เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014