Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(TBHAN002) ทัวร์เวียดนาม_HAN-FD01_จัดเต็ม..เวียดนามเหนือฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง (FD)
วันที่ 10 พ.ค. 61 - 28 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 2. เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 3. เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก ยอดเขาฟานซีปัน 4. เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 5. เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” 6. ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” 7. ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง 8. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 9. FREE WIFI ON BUS
(TBHAN003) ทัวร์เวียดนาม_HAN-QR03_เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) (QR)
วันที่ 4 - 6 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า 1.เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย 2. ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 3. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 4. ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา “ฟานซิปัน” 5. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen) 6. อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย 7. มีบริการ Free WiFi บนรถ
(TBPQC004) ทัวร์เวียดนาม_PQC-PG01_เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ ทะเลสวยขาดใจ ต้องไปให้ได้สักครั้ง (PG)
วันที่ 4 พ.ค. 61 - 28 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ 2.ชมน้ำตกสวยตราง น้ำตกที่สวยของบนเกาะ 3.ชมเจดีย์ร้อยล้าน “ เจดีย์โฮโกว้ก” 4.ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้ 5.ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา 6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 7.FREE WIFI ON BUS
(TBDAD005) ทัวร์เวียดนาม_DAD-PG01_เวียดนามกลาง สบาย...สบาย ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ (PG)
วันที่ 1 มิ.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย 2.เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 3.เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 4.ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 5.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม 6.ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 8.FREE WIFI ON BUS
(TBDAD006) ทัวร์เวียดนาม_DAD-PG02_เวียดนามกลาง สบายชิวชิว ดานัง เว้ บานาฮิลล์ (PG)
วันที่ 4 พ.ค. 61 - 28 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 2. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 3. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน 4. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 5. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 6. FREE WIFI ON BUS
(TBDAD007) ทัวร์เวียดนาม_DAD-FD04_สบายเพลิน เพลิน เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ (FD)
วันที่ 23 มิ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 2. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 3. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน 4. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 5. FREE WIFI ON BUS
(BI)VN05FD ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าวเวียดนามเหนือ บินแอร์เอเชีย (FD)
วันที่ 13 พ.ค. 61 - 3 ต.ค. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม-กรุงฮานอย-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
(ZGHAN005) ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN (FD)
วันที่ 15 เม.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต # ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด # เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND # บินคุ้มเช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้ว !! ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGHAN006) ทัวร์เวียดนาม FANSIPAN IN LOVE (QR)
วันที่ 30 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ + เต็มอิ่มพักซาปา 2 คืน /ฮานอย 1 คืน + ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET อาหารกว่า 80 ชนิด # ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า-ฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ + ช้อปปิ้งเพลินๆ ถนน 36 สาย # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้ว !! ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGHAN007) ทัวร์เวียดนาม HALONG'S FLOATING (VJ)
วันที่ 16 มี.ค. 61 - 18 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักฮานอย 1 คืน / ฮาลอง 1 คืน / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกของโลก #ขึ้นกระเช้า QUEEN 2ชั้น ใหญ่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL // ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน
(ZGHAN008) ทัวร์เวียดนาม DOUBLE FANSIPAN (FD)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม #ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน + สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน
(ZGHAN009) ทัวร์เวียดนาม TOUCHING SAPA HALONG (SL)
วันที่ 20 เม.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ + พักซาปา 1คืน/ฮานอย 1คืน/ฮาลอง 1คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต #ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์ + คารวะสุสานโฮจิมินห์ + ช้อปปิ้งสุดชิค เลิฟมาร์เก็ต/ฮาลองไนท์มาร์เก็ต #บริการอาหารครบทุกมื้อ + พิเศส..เมนูซีฟู๊ดบนเรือ ... พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGHAN010) ทัวร์เวียดนาม NICE NORTH SAPA (VJ)
วันที่ 16 มี.ค. 61 - 18 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 1 คืน + ชมหมูบ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต + วัดหงอกเซิน + ช้อปปิ้งถนน36สาย # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 600 บาท
(ZGHAN011) ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA (FD)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 29 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม #ชมหมู่บ้านตะวัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน + สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,200 บาท
(ZGDAD012) ทัวร์เวียดนาม_DAD01_DREAM CENTRAL VIETNAM (PG)
วันที่ 29 เม.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ #บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 500 บาท
(ZGDAD013) ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM (PG)
วันที่ 19 เม.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ #บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 600 บาท
(ZGDAD014) ทัวร์เวียดนาม ROMANTIC BANAHILLS (FD)
วันที่ 7 มิ.ย. 61 - 30 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆบนบาน่าฮิล์ + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน #ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 600 บาท
(ZGDAD015) ทัวร์เวียดนาม MEMORIES DANANG (FD)
วันที่ 17 มี.ค. 61 - 3 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน + เยื่อนสุสานจักรพรรดิ์ + เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก #ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 500 บาท
(CIDAD001) ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน - เว้ (TG)
วันที่ 5 เม.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน  ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 ร้านดัง และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus  พักโรงแรมที่เว้ ระดับ 4 ดาว / ดานัง ระดับ 3 ดาว
(ATHAN001) ทัวร์เวียดนาม_SXC-01_ไฮฟอง ฮานอย ซาปา (VJ)
วันที่ 2 ก.พ. 61 - 25 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร - LOVE MARKAT วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014