Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(BIDPS001) ทัวร์อินโดนีเซีย_BAL-02_โปรสุดคุ้ม!!บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี (FD)
วันที่ 13 ก.ย. 61 - 24 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot) ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด ชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran) แถมฟรี!! เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด
(ATLPK06) ทัวร์สะบายดี-ลาวใต้-ปากเซ-จำปาสัก 3 วัน 2 คืน (QV)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนเมืองปากเซ / สัมผัสไนแองการ่าเอเชีย”น้ำตกคอนพะเพ็ง / น้ำตกหลี่ผี - จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว *** บินตรงสู่สนามบินปากเซ ***กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมีไกด์ท้องถิ่น (พูดไทยได้) รอรับที่สนามบินปากเซ
(AT) ทัวร์กัมพูชา _CBD02_Naga World Entertainment Complex (QD)
วันที่ 8 ธ.ค. 61 - 23 มี.ค. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สำหรับท่านที่ชอบเกมส์เสี่ยงโชคให้ท่านได้อิสระกับ CASINO ที่ใหญ่สุดในกรุงพนมเปญ พนมเปญ ชมพระราชวังเขมรินทร์-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดพนม-คุกโตนแสลง-อนุสาวรีย์อิสรภาพ Naga World Entertainment Complex
(GH) ทัวร์กัมพูชา_GO1REP-PG002_ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ (PG)
วันที่ 26 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(GH) ทัวร์กัมพูชา_GO1REP-FD002_ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 2 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(GH) ทัวร์กัมพูชา_GO1PNH-PG003_ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ (PG)
วันที่ 19 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • พิเศษ...เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงาม
(TTN) ทัวร์กัมพูชา_WE01_CAMBODIA ซุปตาร์..ซัวซะไดย (บินเช้า-กลับดึก) (WE)
วันที่ 29 - 30 ธ.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์ นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
(AT) ทัวร์กัมพูชา CAMBODIA นครวัด นครธม (WE)
วันที่ 9 ธ.ค. 61 - 25 พ.ค. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ วันที่สอง บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด
(BI) ทัวร์กัมพูชา_BTREP-FD01_นครวัด นครธม เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 16 พ.ย. 61 - 25 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BI) ทัวร์กัมพูชา_BTREP-FD02_กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 24 พ.ย. 61 - 26 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(GH) ทัวร์ฟิลิปปินส์-บรูไน_ GO1MNL-BI001_มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ (BI)
วันที่ 2 - 6 ก.พ. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
(GH) ทัวร์ฟิลิปปินส์_GO1CEB-PR002_Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล (PR)
วันที่ 1 ม.ค. 62 - 18 พ.ค. 62  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย • เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์ • อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ
(HN) ทัวร์ฟิลิปปินส์ CEBU FREE AND EASY (PR)
วันที่ 24 พ.ย. 61 - 22 ธ.ค. 61  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(#) ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อ option เสริม (1) ดำน้ำดูปลาซาดีน+เกาะเต่า (2) SKY WALKER+ZIP LINE + COSTER (3) ซิตี้ทัวร์เกาะโบโฮลผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค-เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire
(HNCEB002) ทัวร์ฟิลิปปินส์ CEBU ALOHA (PR)
วันที่ 4 ต.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ดำน้ำดูปลาวาฬ+ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด - ใกล้ชิดกับต้นแบบ "ตุ๊กตาเฟอร์บี้" ลิงทราเซีย - เที่ยวสัญลักษณ์เกาะโบโฮลเนินช็อคโกแลต - น้ำตก TUMALOG FALL
(BI) ทัวร์พม่า_BT-MMR03-PG_พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (PG)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 3 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_BT-MMR031-FD_พม่า SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 21 ธ.ค. 61 - 26 ม.ค. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์+ เสื้อยืด + สมุดสวดมนต์ + พัด + ร่ม + คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_BT-MMR05-FD_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน *บินภายใน* (FD)
วันที่ 2 ก.พ. 62 - 28 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_BT-MMR05-PG_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน *บินภายใน* (PG)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 22 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_BT-MMR051-FD_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน*นั่งรถภายใน* (FD)
วันที่ 2 ก.พ. 62 - 28 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_BT-MMR051-PG_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน*นั่งรถภายใน* (PG)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 8 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า) **เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่สนามบินฟรี
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014