Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(BI) ทัวร์กัมพูชา_REP-FD01_เสียมเรียบ นครวัด นครธม (FD)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 10 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(GH) ทัวร์กัมพูชา_TMREP-BS001_ประเทศเพื่อนบ้าน..เที่ยว ง่ายๆ กัมพูชา-นครวัด-นครธม เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ (TG)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 24 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะห์-สินค้าพื้นเมือง-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ
(GH) ทัวร์กัมพูชา_GO1REP-FD002_เทศกาลสงกรานต์ ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 27 เม.ย. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(GH) ทัวร์กัมพูชา_GO1PNH-PG003_เทศกาลสงกรานต์ ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ (PG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • พิเศษ...เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงาม
(AT) ทัวร์กัมพูชา_CBD01_CAMBODIA นครวัด นครธม (WE)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 25 พ.ค. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ วันที่สอง บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด
(BI) ทัวร์กัมพูชา_BTREP02_พนมเปญ เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 26 ม.ค. 62 - 29 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(GTH) ทัวร์ฟิลิปปินส์_MNL-TG001_กูมูสต้า มะนิลา (TG)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 17 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ - ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน - โบสถ์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน
(GTH) ทัวร์ฟิลิปปินส์_MNL-BI001_Amazing บรูไน ฟิลิปปินส์ (BI)
วันที่ 27 เม.ย. 62 - 25 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ : Philippinesเส้นทาง : Manilaระยะเวลา : 5 วัน 4 คืนสายการบิน : Royal Brunei Airlines ราคาเริ่มต้น: 22,900.- • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
(GH) ทัวร์ฟิลิปปินส์_GO1MNL-TG001_มะนิลา นั่งรถ Jeepney ชมภูเขาไฟตาอัล (TG)
วันที่ 5 - 7 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน • โบสถ์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน
(GH) ทัวร์ฟิลิปปินส์_GO1CEB-PR002_Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล (PR)
วันที่ 1 ม.ค. 62 - 18 พ.ค. 62  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย • เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์ • อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ
(PV) ทัวร์พม่า_MDL-RM01_MANDALAY-BAGAN (PG)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
(BI) ทัวร์พม่า_MMR052-FD_หลงรัก...พุกาม (FD)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 20 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_MMR061-FD_อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล (FD)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 20 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_MMR051-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) (PG)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 27 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า) **เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่สนามบินฟรี
(BI) ทัวร์พม่า_MMR05-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) (PG) (PG)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 27 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(ZG) ทัวร์พม่า_ZMDL05_มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน (เลสโก บุหลันดั้นเมฆ) (PG)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน + ชมความงามทะเลเจดีย์ พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(GTH) ทัวร์พม่า_MDL-PG001_ทำบุญ ไหว้พระ มัณฑะเลย์ พุกาม (PG)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 26 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) 2.สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก 3.ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย 4.ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ 5.ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 6.เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ 7.สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
(PV) ทัวร์พม่า_RGN-HL03-8M_HELLO MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน (8M)
วันที่ 13 เม.ย. 62 - 10 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า | พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย | พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม | ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป พักโรงแรม 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL | อร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ต์ HOT POT พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี!! หนังสือสวดมนต์ + เสื้อทัวร์พม่าดีดี
(GH) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG002_มนต์เสน่ห์พุกาม...มัณฑะเลย์-พุกาม (PG)
วันที่ 21 มี.ค. 62 - 26 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ - วัดกุโสดอ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน - พุกาม – ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
(ZGMDL04) ทัวร์พม่า_ROYAL MANDALAY (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 12 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เมืองมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014