Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(ZG) ทัวร์บาหลี _ZDPS07_เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี] (SL)
วันที่ 5 ก.ย. 62 - 27 พ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-พิเศษ!! เต็มอิ่มกับอาหารทะเลซีฟู๊ด สดสด พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกริมหาด -พิเศษ!! ชมโชว์ระบำบารองแด๊นซ์ ***ไม่รวมค่าทิป 1,500 บาท /ทริป/ท่าน***
(SP) ทัวร์อินโดนีเซีย SUPERB BALI-BOROBUDUR-Bali Swing (FD)
วันที่ 25 - 29 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA  ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย  ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”  ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”  ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน  พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )  ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี  ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู  บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นแล้ว)  รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว
(SP) ทัวร์บาหลี SUPERB BALI PRIME BALI**นั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์** (SL)
วันที่ 6 เม.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะบาหลี-ทานาล้อต-บาหลี สวิงค์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ
(ZG) ทัวร์อินโดนีเซีย_BZDPS05_PERFECTION BALI (FD)
วันที่ 10 เม.ย. 62 - 1 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
'บาหลี' เกาะสวรรค์ที่ใครก้หลงรัก อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ชมประตูสวรรค์ 'ฮันดาราเกท' ชมวิวนาขั้นบันไดสีเขียวขจี พิเศษ!! ชมโชว์บารองแดนซ์ สนุกสุดมันส์กับ 'บาหลีสวิง'
(AT) ทัวร์กัมพูชา_CBD-03_นครวัด นครธม เสียบเรียบ พนมเปญ 4 D 3 N โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES (TG)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 17 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ - พนมเปญ –พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์ – วัดพนม - NAGA WORLD วันที่สอง พนมเปญ – คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม - วัดเพรียพรหมรัตน์ – โชว์ระบำอัปสร - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) วันที่สาม ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด วันที่สี่ เสียมเรียบ - พนมเปญ – กรุงเทพ
(AT) ทัวร์กัมพูชา_CNB-02_นครวัด นครธม 3 D 2 N โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES (TG)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 18 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET วันที่สาม เสียมเรียบ-กรุงเทพ
(BI) ทัวร์กัมพูชา REP-FD01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BI) ทัวร์กัมพูชา_REP02-FD_พนมเปญ เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 18 พ.ค. 62 - 10 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(HN) ทัวร์ฟิลิปปินส์ ALOHA CEBU 5 วัน 2 คืน (PR)
วันที่ 12 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บ้านโลบ๊อค-ล่องเรือ–เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู - ออสล๊อบ–ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ- น้ำตก Tumalog Falls–เซบู - กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร-วัด TAOIST–อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู-ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
(GTH) ทัวร์ฟิลิปปินส์ (PR001) ฟิลิปปินส์ Have Fun เซบู (PR)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ | บ้านโบราณ Yap-San Diego |อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู | อิสระ 1 วัน
(BI) ทัวร์พม่า MMR03-PG พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 30 ก.ย. 62 - 2 ม.ค. 63  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด
(ZGBZMDL01) ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 12 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัณฑะเลย์ - พุกาม - อมรปุระ มนต์เสน่ห์แห่งพม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี แจกฟรี!!! องค์เทพทันใจ ชมความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
(GTH) ทัวร์พม่า MDL-PG001 พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)
วันที่ 20 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ l สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา l วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
(BI) MMR051-FD ทัวร์พม่า-พุกาม-มัณฑะเลย์-มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน
(PV) ทัวร์พม่า_MDL-RM01_MANDALAY-BAGAN (PG)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
(BI) ทัวร์พม่า_MMR052-FD_หลงรัก...พุกาม (FD)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 20 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BI) ทัวร์พม่า_MMR051-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) (PG)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 27 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า) **เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่สนามบินฟรี
(BI) ทัวร์พม่า_MMR05-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) (PG) (PG)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 27 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(ZG) ทัวร์พม่า_ZMDL05_มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน (เลสโก บุหลันดั้นเมฆ) (PG)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน + ชมความงามทะเลเจดีย์ พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(PV) ทัวร์พม่า_RGN-HL03-8M_HELLO MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน (8M)
วันที่ 13 เม.ย. 62 - 10 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า | พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย | พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม | ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป พักโรงแรม 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL | อร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ต์ HOT POT พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี!! หนังสือสวดมนต์ + เสื้อทัวร์พม่าดีดี
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014