Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(GHMDL005) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG001_มัณฑะเลย์ พุกาม (PG)
วันที่ 2 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) •สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก •ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย •ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ •ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ •ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ •สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
(JWRGN005) ทัวร์พม่า_JMM21_พม่า-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี (FD)
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,979 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอว์-วัดกุสินารา-ภูเขามัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดมหากันดายงค์-โรงงานทองคำเปลว-เจดีย์หยก-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWRGN006) ทัวร์พม่า_JMM22_พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-สะพานไม้อูเบ็ง-ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (FD)
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWMDL008) ทัวร์พม่า_JMM26_มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน (FD)
วันที่ 2 - 5 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-พุกาม(นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสันดอว์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-ชมโชว์เชิดหุ่นพื้นเมือง-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-มินกุน-ล่องเรือแม่นำ้อิรวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังใหญ่-เจดีย์ชินพิวมิน-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWMDL009) ทัวร์พม่า_JMM27_พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถภายใน)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง (FD)
วันที่ 23 - 26 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-พุกาม(นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสันดอว์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-ชมโชว์เชิดหุ่นพื้นเมือง-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(ZGMDL01) ทัวร์พม่า NAMO MANDALAY (FD)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 20 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ -สกายน์ - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ZGMDL02) ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY (FD)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 26 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน + ชมความงามทะเลเจดีย์ พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ITRGN001) ทัวร์พม่า_FD101_พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (FD)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 14 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา ไหว้พระ4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง เมืองสิเรียม สักการะพระเจดีย์เยเลพญา พักโรงแรมย่างกุ้ง 4ดาว และ พักใกล้พระธาตุอินแขวน 1คืน พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ซีฟู้ด ที่โรงแรม 5ดาว + กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ +เป็ดปักกิ่ง สลัดก้งมังกร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไฟล์สวย เช้า-กลับค่ำ แถมฟรี! ซิมเล่นเน็ต โสร่งพม่าใส่พร๊อพถ่ายรูป บทสวดมนต์
(GHRGN009) ทัวร์พม่า_RGN-DD005_Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน (DD)
วันที่ 1 ก.ย. 61 - 30 พ.ย. 61  (1 วัน)
ราคา 4,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(WSRGN003) ทัวร์พม่า Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด (8M)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรเทพทันใจ ..มหาเจดีย์ชเวดากอง .. เจ๊าทัตจี เจดีย์กาบาเอ ..วัดพระเขี้ยวแก้ววัดบารมี.. เจดีย์มหาวิชยะวัดพระหินอ่อน.. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเศษ...สลัดกุ้งมังกร***
(WSRGN002) ทัวร์พม่า Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด (8M)
วันที่ 4 ส.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรเทพทันใจ ..มหาเจดีย์ชเวดากอง .. เจ๊าทัตจี เจดีย์กาบาเอ ..วัดพระเขี้ยวแก้ววัดบารมี.. เจดีย์มหาวิชยะวัดพระหินอ่อน.. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเศษ...สลัดกุ้งมังกร***
(BIRGN024) ทัวร์พม่า_MMR04-SL_โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน (SL)
วันที่ 5 ต.ค. 61 - 26 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
(BIRGN027) ทัวร์พม่า_MMR012-DD_โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน (DD)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
(PVRGN011) ทัวร์พม่า_PJ001FD_โปรพอใจ ย่างกุ้ง-หงสา-เสิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน (TG)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อิ่มอร่อยกับชาบูร้อยเมนู ยกทะเลมาให้คุณ จัดไม่อั้น หรรษากับหม้อส่วนตัวนัวเนียสุดสุด แจกฟรี!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์เสริมบุญบารมี
(BIRGN001) ทัวร์พม่า_JT-MMR02_Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง (SL)
วันที่ 20 ส.ค. 61 - 8 ต.ค. 61  (1 วัน)
ราคา 4,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะ พระหินอ่อนณ วัดพระหินอ่อน สักการะ วัดหงาทัตยี อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
(BIRGN002) ทัวร์พม่า_MMR002-SL_ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน (SL)
วันที่ 2 ส.ค. 61 - 20 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
(BIRGN003) ทัวร์พม่า_MMR004-DD_โปรพม่า 5 ดาว (DD)
วันที่ 21 ก.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)
(BIRGN004) ทัวร์พม่า_MMR004-SL_โปรพม่า 5 ดาว (SL)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(BIRGN005) ทัวร์พม่า_MMR01-DD_โปรสุดคุ้ม พัก 5 ดาว วันธรรมดาน่าเที่ยว (DD)
วันที่ 24 ก.ค. 61 - 25 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(BIRGN006) ทัวร์พม่า_MMR012-FD_โปรสุขใจ...บินไปอิ่มบุญ กับแอร์เอเซีย (FD)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014