Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(ATLAO001) ทัวร์ลาว ปากเซ จำปาสัก สีทันดร ปากซอง ครบสูตร (QV)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 26 ม.ค. 61  (4วัน3คืน)
ราคา 11,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง - ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า - น้ำตกแดนสวรรค์ - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ - ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ พูเสลา
(TBPNH001) ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย (PG)
วันที่ 23 - 31 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,889 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
(GHREP001) ทัวร์กัมพูชา_WE004_เสียมเรียบ (WE)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
(BIREP002)_ทัวร์กัมพูชา_REP02_พนมเปญ เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 24 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม – ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ
(BIREP001)_ทัวร์กัมพูชา_REP01FD_นครวัต-นครธม-เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 17 - 19 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต
(GHPPS003) ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวัน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก Underground River (PR)
วันที่ 23 พ.ย. 60 - 21 ธ.ค. 60  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มะนิลา - เปอร์โต ปริ้นเซซ่า – เกาะปาตัน – เกาลูลี่ – เกาะคาวลี่ - ทำกิจกรรมบนเกาะเปอร์โตปริ้นเซซ่า – แม่น้ำใต้ดิน(Underground river) - ฟาร์มจระเข้ ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคาทอลิก - Plaza Cuartel – Mitra's Ranch – ร้านขนม Baker’s Hill
(GHMNL002) ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC บรูไน+ฟิลิปปินส์ D (BI)
วันที่ 11 พ.ย. 60 - 27 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมือง - สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก
(GHMNL001) ทัวร์ฟิลิปปินส์_MNL-TG001_มหัศจรรย์ ฟิลิปปินส์-เจาะลึกมะนิลา - ภัตคารน้ำตก (TG)
วันที่ 9 - 30 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มะนิลา - สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน– ป้อมปราการ ซานติอาโก - Jeepney Factory - สุสานทหารอเมริกัน - หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ – ภัตตาคารธารน้ำตก - Aera Memorial Museum –ตาไกไต – People’s Park in the Sky ชมวิวภูเขาไฟตาอัล – City of dream – ช็อปปิ้ง SM Mall
TBRGN005) ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สบาย...สบาย มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (PG)
วันที่ 28 - 31 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัณฑะเลย์ -พระราชวังมัณฑะเลย์- Mandalay Hill - พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - พิเศษนั่งรถม้าชมมือง-ชมวิวทะเล – เจดีย์ชเวสันดอร์ - เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบง-วัดมหากันดายงค์ - มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์
ทัวร์พม่า JMM01D-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน (FD)
วันที่ 23 - 25 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ** **ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**
(ZGMDL002) ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY (8M)
วันที่ 4 พ.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง - วัดจอกตอจี - เมืองสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์ – เมืองมินกุง – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
(ZGMDL001) ทัวร์พม่า_MDL01_THE GREATEST MANDALAY (8M)
วันที่ 15 พ.ย. 60 - 27 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบง - พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์ - ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี -เจดีย์ชเวสิกอง - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
(BIMDL002) ทัวร์พม่า MMR05_FD พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องน้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (FD)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสินารา - เขามัณฑะเลย์ - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด - เมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - เจดีย์หยก - สกายน์
(BIMDL001) ทัวร์พม่า MMR03_PG แกรนด์มัณฑะเลย์ มิงกุน (PG)
วันที่ 21 ต.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัณฑะเลย์ - สกายน์ - เจดีย์เก๊ามูดอว์ - อังวะ - นั่งรถม้าชมเมือง - สกายน์ฮิลล์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ทัชมาฮาล - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายง
(GHMDL003) _ทัวร์พม่า_MDL-PG004_มัณฑะเลย์ พุกาม (PG)
วันที่ 5 - 8 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
(GHMDL002) _ทัวร์พม่า_MDL-PG003_มัณฑะเลย์ พุกาม (PG)
วันที่ 14 - 17 ก.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
(GHMDL001) _ทัวร์พม่า_CNX-MDLPG01_เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (PG)
วันที่ 21 - 24 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - พิเศษนั่งรถม้าชมเจดีย์เมืองพุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์ พุกาม - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้สักอูเบง วัดมหากันดายงค์ - มิงกุน - มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี –พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์- Mandalay Hill –พระราชวังมัณฑะเลย์
(ATBOM001) Grand India มุมไบ-ปูเน่-อจันตา-อโลล่า-มุมไบ (SL)
วันที่ 13 ธ.ค. 60 - 7 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มุมไบ – วัดมหาลักษมี – วัดสิทธิวินายัก – เกาะช้าง - ปูเน่ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – ออรังกาบัด - ถ้ำอะจันตา - ป้อมดาลาตาบัด – ถ้ำเอลโลล่า - บีบี กา มักบารา
(HYBOM002) ทัวร์อินเดีย มุมไบ-อะจันต้า (9W)
วันที่ 16 พ.ย. 60 - 9 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มุมไบ /บอมเบย์ - ออรังกาบัด - เมืองออรังกาบาด( AURANGABAD ) - ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES ) - ป้อมดาลาตาบาด –
(HYBOM001) ทัวร์อินเดีย Gujarat (9W)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61  (12 วัน 10 คืน)
ราคา 58,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มุมไบ - เมืองวาโดดารา - อาห์เมดาบัด - เมืองอาห์เมดาบัด - เมืองคานธีนคร - เมืองโลทาล – เมืองภวนคร - เมือง Diu - เมืองโสมนาถ (Somanath) - แรนน์แห่งกุจน้อย อุทยานแห่งชาติซาซันเกอร์ (Sasan Gir National Park) - อุทยานแห่งชาติซาซันเกอร์ – เมืองจูนาคระห์ – Little Ranns Of Kutch (LRK) - เมืองปาทัน - เมืองสิทธุ์ปูร์ - เมืองโพชินา -
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014