Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(ZGSGN001-1) _ทัวร์เวียดนามใต้_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (FD)
วันที่ 5 - 8 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
(ZGSGN001) _ทัวร์เวียดนามใต้_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (FD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่ เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
(GHSGN005)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (FD)
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – โฮจิมินห์ -ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -วัดเทียนเฮา -ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(GHSGN004)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ (DD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม – โฮจิมินห์ -ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -วัดเทียนเฮา -ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
(GHSGN003)_ทัวร์เวียดนาม_เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม –โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – วัดเทียนหาว – โรงผลิตเครื่องเขิน - อุโมงค์กู๋จี - ตลาดเบนถัน – ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน -โฮจิมินห์ ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม - อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
(GHSUB001) ทัวร์บรูไน_SUB-BI002_มหัศจรรย์ AEC บรูไน-อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ (BI)
วันที่ 27 ต.ค. 60 - 26 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน – สุราบายา - น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง - เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ – ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง - Surabaya North Quay - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
(GHMNL002) ทัวร์บรูไน_MNL-BI001_ฟิลิปปินส์ เที่ยวบรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC บรูไน+ฟิลิปปินส์ D (BI)
วันที่ 4 พ.ย. 60 - 27 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - Tamu Market - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman- ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ -มะนิลา – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมืองสวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก
(GHDPS005) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-BI002_Luxury Bali - Brunei พักหรูระดับ 5ดาว (BI)
วันที่ 21 พ.ย. 60 - 30 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - บาหลี - ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน – เขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
(GHDPS003) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-BI001_บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D (BI)
วันที่ 31 ต.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - บาหลี - ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน – เขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน -ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
(GHBWN006) ทัวร์บรูไน_BWN-BI002_VIP BRUNEI The Golden Legacy พักหรูระดับ 5 ดาว (BI)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 9 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์
(GHBWN004) ทัวร์บรูไน_BWN-BI001_The Golden Legacy (BI)
วันที่ 17 พ.ย. 60 - 9 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์
(TBMNL002)_ทัวร์บรูไน_GT-MNL BI01_บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย (BI)
วันที่ 4 พ.ย. 60 - 27 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - Tamu Market - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman -ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - มะนิลา - โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมือง - สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก
(TBBWN003) ทัวร์บรูไน Easy Brunei สบาย...สบาย (BI)
วันที่ 18 - 19 พ.ย. 60  (2 วัน 1คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต – ชมเมืองยามค่ำคืน – ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
(TBBWN001) ทัวร์บรูไน สบาย.. สบาย (BI)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 9 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์
(ZGSUB001) ทัวร์บรูไน_BWN01_GOLDEN ROUTE BRUNEI ต.ค.-ธ.ค.60 (BI)
วันที่ 13 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
GOLDEN ROUTE BRUNEI ชมมัสยิดทองคำ JAME ล่องเรือชม ลิงจมูกยาว เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ
(TBDPS001) _ทัวร์บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย (BI)
วันที่ 12 - 16 ก.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บาหลี - บรูไน-บาหลี ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia– ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
(GHSUB001) ทัวร์บรูไน_SUB-BI002_มหัศจรรย์ AEC _บรูไน-อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ (TG)
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บรูไน - บรูไน – สุราบายา -สุราบายา – น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง -เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง -มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
(GHSUB001)_ทัวร์บรูไน มหัศจรรย์ AEC บรูไน-อินโดนีเซีย (BI)
วันที่ 8 ก.ย. 60 - 14 พ.ย. 60  (5 วัน 4คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บรูไน - บรูไน – สุราบายา-น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง-เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
(GHMNL004)_ทัวร์บรูไน_มหัศจรรย์ AEC+บรูไน+ฟิลิปปินส (BI)
วันที่ 16 ก.ย. 60 - 15 พ.ย. 60  (5 วัน 4คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บรูไน - บรูไน – ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต - Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา
(GHBWN002)_ทัวร์บรูไน_THE GOLDEN LEGACY (BI)
วันที่ 15 ก.ย. 60 - 12 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์บรูไน- บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014