Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(CU) ทัวร์เวียดนาม_EASY ELEGANCE IN BANA HILL (VJ)
วันที่ 10 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน – หมู่บ้านหินอ่อน – ทะเลสาบสีเขียว
(JW) PVN35 ทัวร์เวียดนาม_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ (VZ)
วันที่ 1 ก.พ. 62 - 27 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม_ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - พักบานาฮิลล์ - สะพานทอง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร - พระราชวังไดโนย - ดานัง - เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน
(ITVZ93) ทัวร์เวียดนาม_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (VJ)
วันที่ 9 ก.พ. 62 - 26 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ดานัง - ล่องเรือกระด้ง – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - เว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – เว้ - พระราชวังไดโนย – เมืองลังโก – ร้านหยก – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน - นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – ดานัง
(CIVZD02) ทัวร์เวียดนาม_ดานัง - ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ (VJ)
วันที่ 13 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – บาน่าฮิลล์ - สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park - บาน่าฮิลล์ – ดานัง – เว้ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
(ATSCX11-TG) ทัวร์เวียดนาม_VIETNAM Must To Go (TG)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค - ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel -ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์- ถ้ำนางฟ้า –เกาะไก่ชน- ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย - ฮานอย - ซาปา–นั่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั่งกระเช้าฟาซีปัน - พิชิตยอดเขาฟาซีปันฟาซีปัน - LOVE MARKET - ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย
(JW) PVN34-1VZ ทัวร์เวียดนามกลาง_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (VJ)
วันที่ 29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกร - พระราชวังไดโนย - บานาฮิลล์ - พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ - สะพานทอง - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
(JW) PVN38-VZ ทัวร์เวียดนามกลาง_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (VJ)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโนย - ตลาดดงบาล่องเรือมังกร - เว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - เรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - วัดกวางตุ้ง - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก - เจ้าแม่กวนอิม - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
(TTNVZ01) ทัวร์เวียดนามกลาง_เว้-ดานัง-ฮอยอัน- ซุปตาร์.. บานาฮิลล์จักรพรรดิ 4 วัน 3 คืน (VJ)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 3 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – สวนดอกไม้ - วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร - เมืองดานัง – ตลาดฮาน
(BIVN10-PG) ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์ VIETNAM-ญาตราง-ดาลัด (PG)
วันที่ 25 - 28 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ญาตราง - สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - โบสถ์หินญาตราง - ตลาด DAM - ร้าน SANEST - ญาตราง
(CIVZD01) ทัวร์เวียดนาม_ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์ (VZ)
วันที่ 15 ม.ค. 62 - 2 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก - ร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร - ตลาดฮาน
(CIPGD1) ทัวร์เวียดนาม-ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บานาฮิลล์ (PG)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 22 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก - ร้านหยก – วัดหลิงอิ๋ง – ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร - ตลาดฮาน
(AT) ทัวร์เวียดนามกลาง_SXC14_ เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (VZ)
วันที่ 13 ธ.ค. 61 - 29 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนสนุกบานาฮิล์ เล่นสวนสนุกไม่จำกัดจำนวนรอบ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงพิ้นบ้าน - สวนสนุก The Fantasy Park - เรือกระด้ง ณ เมืองฮอยอัน - กระเช้าบานาฮิลล์ ขึ้นชมสะพานมือ Golden Bridge - สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง - ลิ้มลอง เฝ๋อ เมนูขึ้นชื่อเวียดนาม - ช้อปป้ิงตลาดดองบา ศูนย์รวมแฟชั่นเวียดนาม
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN *พักบนบานาฮิลล์* _VIT-WH04-FD_ (FD)
วันที่ 1 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN_VIT-WH05-VZ_ (VZ)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN_VIT-WH03-FD_ (FD)
วันที่ 1 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN_VIT-WH02-FD_ (FD)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(BI) ทัวร์เวียดนาม_BT-VN082-FD_มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน *พักบาน่าฮิลลฺ 1 คืน* (FD)
วันที่ 2 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village
(BI) ทัวร์เวียดนาม_BT-VN081-VZ_มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง *พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน* (VZ)
วันที่ 1 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+ขนมปังเวียดนาม)
(BI) ทัวร์เวียดนาม_BT-VN081-PG_มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ *พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน* (PG)
วันที่ 23 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง - พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน - แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
(BI) ทัวร์เวียดนาม_BT-VN081-FD_มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง *พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน* (FD)
วันที่ 29 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม) พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ เมนู Seafood
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014