Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(HN) เปิดใจ KOTA KINABALU (FD)
วันที่ 21 - 23 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ดำน้ำ 2 เกาะ (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) - BUFFET AND SEAFOOD บนเกาะ
(SP) ทัวร์มาเลเซีย UPGRADE-Hilight of Malaysia เก็บทิปสนามบิน 1500 (SL)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 24 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์  เก็นติ้ง ไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน / เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน /
(GTH) ทัวร์มาเลเซีย_KUL-MH001_MALAYSIA CHILL OUT เที่ยวครบ คุ้มสุด (MH)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก6.อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
(JW) ทัวร์มาเลเซีย_PSN11-MH_มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา (MH)
วันที่ 12 ม.ค. 62 - 25 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป (ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
(SP) ทัวร์มาเลเซีย FLASH MALAYSIA (MH)
วันที่ 15 ก.พ. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-01_กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต (TG)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 7 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 27 ต.ค. 62 - 26 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(PV) ทัวร์เวียดนาม_WH02-FD_WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง) (FD)
วันที่ 31 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม_WH08-FD_WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN (FD)
วันที่ 31 พ.ค. 62 - 10 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม_WH09-PG_WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN (PG)
วันที่ 13 มิ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม_WH01-FD_WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN *พักบนบานาฮิลล์* (FD)
วันที่ 13 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม_WH05-VZ_WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN (VZ)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 13 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม_WH06-VZ_WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN *พักบนบานาฮิลล์* (VZ)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 11 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม_WH10-PG_WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN *พักบนบานาฮิลล์* (PG)
วันที่ 13 มิ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GTH) ทัวร์เวียดนาม_DAD-VZ001_มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน *พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน* (VZ)
วันที่ 7 ส.ค. 62 - 21 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง 1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ 2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 3.พิเศษ !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่น 4. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม 5. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 6. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 7. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ 8. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 9.FREE WIFI ON BUS
(JW) ทัวร์เวียดนาม_PVN30-VZ_ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน) (VZ)
วันที่ 20 พ.ค. 62 - 27 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก เที่ยวบนบานาฮิลล์เต็มวัน พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นตำหรับ แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
(JW) ทัวร์เวียดนาม_PVN34-VZ_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบนบานาฮิลล์) (VZ)
วันที่ 15 พ.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง-สุดคุ้มพักบนเขาบานาฮิลล์ พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟู๊ด
(BI) ทัวร์เวียดนาม_VN084-FD_มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม เช้ากลับค่ำ (FD)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 27 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
(GTH) ทัวร์เวียดนาม_DAD-PG003_ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ *พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน พร้อมแช่ออนเซ็นสุขอุรา* (PG)
วันที่ 24 - 27 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง 1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ 2. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 3. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 4. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ 6. ได้ตื่นตากับ สวนน้ําพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ํากลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น 7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 8. FREE WIFI ON BUS
(JW) ทัวร์เวียดนาม_PVN35-VZ_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ *พักบนบานาฮิลล์* (VZ)
วันที่ 5 พ.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง-สุดคุ้มพักบนเขาบานาฮิลล์ พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟู๊ด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014