Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(SPKUL008) ทัวร์มาเลเซีย FLASH MALAYSIA (MH)
วันที่ 20 เม.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(SPKUL009) ทัวร์มาเลเซีย SUPREME MALAYSIA ( (MH)
วันที่ 23 - 25 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซีย กัวลาฯ - ปุตราจาย่า - เก็นติ้ง - คาเมร่อนไฮแลนด์  สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!  ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(ITKUL004)_FD97_ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 13 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !! * เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน * Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด * เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา * เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ * สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด * เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม * บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์ *พักโรงแรมเก็นติ้ง 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน
(TBKUL001) ทัวร์มาเลเซีย_KUL-MH02_สบาย...สบาย (MH)
วันที่ 23 ก.พ. 61 - 30 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ ทัวร์ • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย • ชมถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมโรงงานช็อคโกแลต
(TBKUL002) ทัวร์มาเลเซีย_KUL-MH03_ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (MH)
วันที่ 9 ก.พ. 61 - 30 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า • นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
(SPKUL006) ทัวร์มาเลเซีย SUPERB SUPREME MALAYSIA (MH)
วันที่ 15 ธ.ค. 60 - 22 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ - วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา
(SPKUL004) ทัวร์มาเลเซีย SUPERB Malaysia Here V Go (RJ)
วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 29 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอนไฮแลนด์ - คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา
(ITKUL002)_FD98_ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ (FD)
วันที่ 23 พ.ย. 60 - 26 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์ - Genting outlet premium - เก็นติ้งไฮส์แลนด์ - ปุตราจายา - มะละกา - โยโฮบารู - สิงค์โปร์ –เมอร์ไลออนส์ -วัดพระเขี้ยวแก้ว -น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(Suntec City) Garden by the Bay - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด Resorts World Sentosa Universal Studio สิงคโปร์
(ITKUL001) ทัวร์มาเลเซีย MH21_มาเลเซีย สิงคโปร์ (MH)
วันที่ 8 ม.ค. 61 - 14 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮส์แลนด์ - ปุตราจายา - มะละกา - โยโฮบารู - สิงค์โปร์ - เมอร์ไลออนส์ - ไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(TBKTM001) ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย (TG)
วันที่ 7 ก.พ. 61 - 26 พ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์” - ชมวัดเนียตาโปลา ที่เคยถูกนำมาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA” - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณะ พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ
(GH000) CGK-GA 01-มหัศจรรย์ AEC-เจาะลึก มหัศจรรย์เกาะชวา (GA)
วันที่ 19 - 19 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 0 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(TBPBH001) ทัวร์ภูฏาน_PBH B301_ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า (B3)
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 49,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ทัวร์ ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล
(ZGSGN001) ทัวร์เวียดนาม DELIGHT SOUTH VIETNAM (FD)
วันที่ 15 เม.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGSGN002) ทัวร์เวียดนาม UNIQUE DALAT MUINE (VJ)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 6 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# บินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อยนั่งรถ +พักเมืองดาลัท 2 คืน ฟินเว่อร์!! ระดับ 4 ดาว + บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนามกว่า 30 ชนิด #ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGSGN003) ทัวร์เวียดนาม FLOWER BLOOM IN DALAT (VZ)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 29 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ - นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่เกาะ Vinpearl Land #พิเศษ..อาหารครบทุกมื้อ // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน
(ZGSGN004) ทัวร์เวียดนาม SPECIAL DALAT MUINE (VZ)
วันที่ 16 มี.ค. 61 - 18 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ - ตะลุยทะเลทราย ไฮไลท์แห่งเมืองมุยเน่ #พิเศษ..อาหารครบทุกมื้อ // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ATSGN) ทัวร์เวียดนาม_SXC-11_ดาลัด มุยเน่ ญาตราง (VZ)
วันที่ 18 มี.ค. 61 - 10 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า วันที่ 2 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ญาตราง – Long Son Pagoda - เจดีย์ Ponaga - Vinpearl Land วันที่ 3 ญาตราง – Vinpearl Land - เจดีย์ Ponaga – ช้อปปิ้งตลาดญาตราง – ดาลัด – NIGHT MARKET วันที่ 4 สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
(ATSGN006) ทัวร์เวียดนาม_SXC04_ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (VN)
วันที่ 25 ม.ค. 61 - 29 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
(TBPQC009) ทัวร์เวียดนาม_PQC-PG001_เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ ทะเลสวยขาดใจ ต้องไปให้ได้สักครั้ง (TG)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 27 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ 2.ชมน้ำตกสวยตราง น้ำตกที่สวยของบนเกาะ 3.ชมเจดีย์ร้อยล้าน “ เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก” 4.ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้ 5.ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา 6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 7.FREE WIFI ON BUS
(BISGN003) ทัวร์เวียดนาม_VN01VJ_โปรหรรษา...หนีร้อนไปดาลัด (VJ)
วันที่ 9 - 11 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชมเมืองดาลัท เมืองแห่งดอกไม้ - สนุกกับ ROLLER COSTER + นั้งกระเช้าไฟฟ้า - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัด - พิเศษ !! Wifi On Bus เล่นสะใจได้ทุกเวลา - แถมฟรี !!! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014