Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(CTAUS008-1)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG004 VIENNA THE SERIES by TG EP.4_8D5N_MAY-JUN (TG)
วันที่ 12 - 21 พ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก – ฮัลสตัท
(GHEUR002)_ทัวร์ยุโรป_G3 VIE-TG009 EUROPE Premium (ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี)_10D7N_MAY-JUN (TG)
วันที่ 12 - 21 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 87,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เดินชมเมืองเก่า – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ– ฮัลสตัท – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
(CTAUS013)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG008 ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลี_10D7N_MAR-JUN (TG)
วันที่ 16 - 25 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์– ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก – เบลด – ลุบเบลียน่า – ถ้ำโพสโทยน่า – เมสเตร้ – เวนิส – โบโลญญ่า –ฟลอเรนซ์– ปิซ่า - หมู่บ้านชิงเคว เตรเร่ – มิลาน
(CTAUS012)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG014 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน สวิส อิตาลี _10D7N_MAY-JUN (TG)
วันที่ 2 - 11 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – มิวนิค – วาดุซ – ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน – ลูกาโน่ – Outlet – มิลาน
(CTAUS007)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG007 BEAUTIFUL ROMANCE (ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี)_10D7N _APR-JUN (TG)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงฟราวด์ – มิลาน – เวนิส – เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – โรม – วาติกัน
(CTAUS006)_ทัวร์ยุโรป_VIE-BR004 ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี _10D7N _JUN (BR)
วันที่ 9 - 18 มิ.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น – มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก – บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
(CTAUS004)_ทัวร์ยุโรป_VIE-BR002 ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี _8D5N_APR-JUN (BR)
วันที่ 7 - 14 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก – กรุงบราติสลาว่า - บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
(GZEUR011)_ทัวร์ยุโรป_เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี _9D6N_สงกรานต์+วันจักรี (QR)
วันที่ 5 - 13 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 71,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น– ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า– บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวียนนา– พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
(GZEUR006)_ทัวร์ยุโรป_GG12 เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย _9D6N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น– ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า– บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ– ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวียนนา– พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ
(GZEUR005)_ทัวร์ยุโรป_GG12 เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี _9D6N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –จัตุรัสมาเรียนพลาส – ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า-– เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์ - พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์
(CTGRE001)_ทัวร์กรีซ_ATH-QR003 Fabulous GREECE 9D6N (QR) APR (QR)
วันที่ 7 - 15 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเมืองเอเธนส์ ดินแดนแห่งเทพนิยาย อารยธรรมและประวัติศาสตร์-ล่องเรือสู่เกาะแห่งสวรรค์มิโคนอส เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก-เที่ยวเดลฟี่ ศูนย์กลางของโลกตามความเชื่อของกรีกโบราณ-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย หมู่เกาะซานโตรินี่-นำท่านชม “เมทิโอร่า” วิหารลอยฟ้า มรดกโลกของยูเนสโก้
(SREUR006)_ทัวร์ยุโรป_Northern Lights Tromso_10D7N_FEB-ARP (TG)
วันที่ 16 ก.พ. 61 - 13 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 159,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -โคเปนเฮเก้น - ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry - ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry - เมืองออสโล - ทรอมโซ - นาร์วิก เมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกล - รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล - คิรูนา เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศสวีเดน -คิรูนา - สต็อกโฮล์ม
(CTCMN001)_ทัวร์ยุโรป_CMN-EK001 Amazing Morocco _10D7N _ APR-JUN (EK)
วันที่ 13 - 22 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค” -เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) -ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน -นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
(CTITA013)ทัวร์ยุโรป_FCO-EK013 EUROPE CLASSIC ULTIMATE อิตาล-(โรม)-สวิต-ฝรั่งเศส _10D7N_APR (EK)
วันที่ 11 - 20 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 84,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก -ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล - เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) -ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป -ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์
(CTITA015)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK009 อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-เชก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย _9D6N_APR-JUN (TG)
วันที่ 6 - 14 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก - บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
(CTITA008)_ทัวร์ยุโรป_VCE-EK005 อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส _8D5N_MAR-JUN (EK)
วันที่ 19 - 26 มี.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ - หอไอเฟล
(CTITA009)_ทัวร์ยุโรป_FCO-EK011 EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม) สวิต ฝรั่งเศส (เขาจุงเฟรา)_10D7N_MAR-JUN (EK)
วันที่ 25 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต - พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน– หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม
(CTITA014)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK002 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ _9D6N_MAY-AUG (EK)
วันที่ 24 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 60,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก
(CTITA013)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK003 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ _9D6N_MAR-MAY (EK)
วันที่ 15 - 23 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป– มิลาน – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
(CTITA012)_ทัวร์ยุโรป_MXP-TG009 Milan Jungfrau and Eifel(อิตาลี – สวิต – ฝรั่งเศส)_9D6N_MAR-APR (TG)
วันที่ 16 - 24 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ลูเซิร์น –ยอดเขาจุงฟราวด์ –อินเทอร์ลาเกน – เบิร์น – ดิจอง - ปารีส – มงมาร์ต – ล่องเรือบาโตมุช – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช๊อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ประตูชัย – ทานอาหารกลางวันบนหอไอเฟล
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014