Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(CTSWIT010)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-QR002 SWISS TITLIS & JUNGFRAU_7D4N_APR-JUN (QR)
วันที่ 19 - 25 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ซูก – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา –เบิร์น – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา
(CTSWIT009) ทัวร์ยุโรป_ZRH-QR001 SWISS ฟินเว่อร์ _7D4N_MAY-JUN (QR)
วันที่ 19 - 25 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอลาเกน - เบิร์น – กรูแยร์ – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ลัลลี่ – เจนีวา
(CTSWIT008)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG005 GLACIER SWITZERLAND_7D4N_APR-JUN (TG)
วันที่ 5 - 11 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
(CTSWIT007)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG006 GRAND SWISS_8D5N_APR (TG)
วันที่ 7 - 14 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – น้ำตกไรน์ – แซงต์มอริส – อันเดอร์แมท – กลาเซียร์เอ็กเพลส – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
(CTSWIT006)_ทัวร์ยุโรป_ZRG-TG010 MONO SWITZERLAND_7D4N_MAR (TG)
วันที่ 14 - 20 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ซูก
(CTSWIT004)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG002 Switzerland CHILL OUT_9D6N_6-14 MAR (TG)
วันที่ 6 - 14 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 71,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
(CTSWIT002)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG009 Switzerland Paradise on Earth 2 _8D5N_9-16 MAR (TG)
วันที่ 9 - 16 มี.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
(CTSWIT001)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-EY001 Best of Swiss Alps _7D4N_APR-JUN (EY)
วันที่ 9 - 15 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 73,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา
SIRICE001_ทัวร์ยุโรป_Freezing Aurora Iceland (Feb-Mar 18) (TG)
วันที่ 1 ก.พ. 61 - 18 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 159,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-น้ำตกสโกการ์ฟอส – ขับรถสโนว์โมบิล – เคล้าส์เตอร์-นอร์เวย์ - เคฟลาวิก - เรคยาวิก-โจกุลซาลอน – ถ้ำน้ำแข็งคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-วิค – ชายหาดสีดำ - เซลยาแลนฟอส – บูลลากูน-วงแหวนทองคำ - น้ำพุร้อนเกร์เซอร์-โคเปนเฮเกน-เคิร์กจูเฟล - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า
(SREUR005)_ทัวร์ยุโรป_The Secrets of Aurora Iceland_10D7N_DEC-APR (TG)
วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 13 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 159,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เคฟลาวิก - เรคยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์กจูเฟล -บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า - วงแหวนทองคำ -เซลยาแลนฟอส – น้ำตกสโกการ์ฟอส – ขับรถสโนว์โมบิล -โจกุลซาลอน – ถ้ำคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล -วิค – ชายหาดสีดำ – บูลลากูน -เคฟลาวิก – โคเปนเฮเกน
(CTAUS014)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG020 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก- (TG)
วันที่ 6 - 15 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)-ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) -เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)-เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ -เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
(CTAUS011)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG019 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย-เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS010)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG012 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 20 - 29 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย -เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS003)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS002 ออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโล (OS)
วันที่ 17 - 26 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
(CTAUS002)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS001 ออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโล (OS)
วันที่ 2 - 10 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
(CTAUS001)_ทัวร์ยุโรป_VIE-QR005 ออสเตรีย เชก โปแลนด์_10D7N_APR (TG)
วันที่ 13 - 22 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา - สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย - ชมโบสถ์โครงกระดูกอันโด่งดัง แห่งเมืองคุทนาฮอร่า โบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น - ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ ค่ายกักกันและค่ายมรณะใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
(ZGEUR001)_ทัวร์ยุโรป_SMART EAST EUROPE 9D6N_MAR-APR (QR)
วันที่ 9 - 17 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนวิตุส,ล่องแม่น้ำดานูบ,จตุรัสวีรบุรุษ,โบสถ์แมทเรียส,ฮัลสตัลหมู่บ้าน,พระราชวังฮอฟเบิร์ก,พระราชวังเชินบรุนน์,สวนมิราเบล,ช็อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
(DSEUR001)_ทัวร์ยุโรป_EASTERN EUROPE & POLAND_11D8N_APR (TG)
วันที่ 7 - 17 เม.ย. 61  (11วัน 8คืน)
ราคา 99,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เวียนนา - บูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ำดานูบ -หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
(CTAUS008)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG010 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี _10D7N_APR-JUN (TG)
วันที่ 14 - 23 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวSKY WALK - ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
(CTAUS009)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE(ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี)_10D7N_MAR-JUN (TG)
วันที่ 7 - 16 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลบวร์ก – ฮัลสตัท -มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น – มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014