Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(GH) VIE-TG018 EAST AND WEST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 8 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 66,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
(GH) VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (TG) (TG)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 14 มิ.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา •ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) •เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) •เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ •เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป •สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม •เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
(GH) VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 6 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 65,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(GH) MXP-TG002 Hello Milan, Titlis & Eifel Tower อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 62,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก พร้อมเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส พิชิต ยอดเขาทิตลิส (Titlis)
(GH) AMS-BR004 Windmill and The Heidelberg Castle (BR)
วันที่ 23 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว •นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) •ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ •เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GH) BRU-TG002 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ (TG)
วันที่ 17 - 24 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ •เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ... ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม
(GH) FRA-TG013 เยอรมนี(เบอร์ลิน) เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม (TG)
วันที่ 12 เม.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 60,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวเมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก •เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี (Sanssouci Palace) เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ •ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ที่เมืองเกนต์ (Ghent) •เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ (Brugge) •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
(ZG) BRU03 FLOWER BLOOMING BENELUX (TG)
วันที่ 17 เม.ย. 62 - 19 พ.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 52,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*บรัสเซลส์ - แอนท์เวิร์ป *เฮก - อัมสเตอร์ดัม - ลิสส์เซ่ - ซานส์ สคันส์ - กีธูร์น *โคโลญ -แฟรงก์เฟิร์ต
(GTH) CDG-QR007 Versailles and Tulip (QR)
วันที่ 8 - 14 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 58,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส!! • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) •เข้าชมงานเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ที่เนเธอร์แลนด์
(GTH) 3BUD-EK003 มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก (EK)
วันที่ 21 พ.ค. 62 - 27 ก.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดูไบ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - OUTLET – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูโดโจวิซ - คาร์โลวี วารี – ปราก - – ปราสาทปราก – ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
(GTH) CDG-EK012 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 4 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป - เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอแลนด์ - เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพแห่งเนเธอแลนด์ *** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน**
(GH) CDG-TG009 Mont Saint-Michel, Tours and Mt.Titlis (TG)
วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เยือนแคว้นนอร์มังดี (Normandy) เที่ยวเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี •เข้าชมมหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ •เข้าชมความงามของปราสาทปราสาทเชอนงโซ (Ch?teau de Chenonceau) •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ •นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง •ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหมุน 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Grotto)
(GH) CDG-TG014 Paris , Jungfrau and Neuschwanstein Castle (TG)
วันที่ 29 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินตรงสู่ปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) •สบายๆด้วยการนั่งรถไฟด่วน TGV จากปารีส •ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป •เยือนเมืองรัพเพอร์สวิล - โจนา (Rapperswil-Jona) "เมืองแห่งกุหลาบ (Town of roses)" •แวะประทับตราเล่มหนังสือเดินทาง (Passport Stamp) ที่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) •เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
(GH) MXP-EK016 Follow Your Passions (EK)
วันที่ 12 - 18 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก •เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เที่ยวอินเทอร์ลาเคน (Intelaken) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม •นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป •เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส •เมนูพิเศษ...หอยเอสคาโก้
(GH) CDG-TG004 Wonderful Time in Tulip Festival (TG)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 20 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินตรงสู่ปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ที่เมืองเกนต์ (Ghent) •เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ (Brugge) •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GH) CDG-TG001 PARIS FREE STYLES (TG)
วันที่ 8 เม.ย. 62 - 20 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสวรรค์ของ นักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก •ชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) •ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส •ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Chic Outlet La Vallee Village
(GTH) AMS-QR003 Tulip and Louvre Museum (QR)
วันที่ 6 - 18 เม.ย. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
HILIGHT เข้าชมงานเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ที่เนเธอร์แลนด์ ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ ชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum) ศูนย์รวมเก็บศิลปะระดับโลกใจกลางกรุงปารีส ช้อปปิ้งห้างหรูแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)
(GH) FRA-TG005 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (TG)
วันที่ 6 เม.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส •ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(GH) FRA-TG012 GERMANY AND ALSACE FRANCE (TG)
วันที่ 6 เม.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี •เที่ยวเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี •เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส •ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(GH) CDG-EK009 Many Thanks from Paris and Benelux (EK)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 16 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เยือนกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ •เมนูเด็ด หอยเอสคาโก้, ขาหมูเยอรมัน ,ไส้กรอกเยอรมัน และ หอยแมลงภู่ •ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014