Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(CTRUS005)_ทัวร์รัสเซีย_RUSSIA [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ ]_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 16 ม.ค. 61 - 9 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ –นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าหาแสงเหนือ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ - สถานีรถไฟใต้ดิน– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่- โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง – ละครสัตว์ – ซาร์กอร์ส - ถนนอารบัต –วิหารเซนท์ซาเวียร์
(CTRUS003)_ทัวร์รัสเซีย_DME-EK002 รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]_6D3N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 25 ม.ค. 61 - 1 มี.ค. 61  (6วัน 3คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์ -มอสโคว์ – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน
(CTRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย Aurora Hunting (มอสโคว์ – มูร์มันสค์)_7D5N_DEC-NY (TG)
วันที่ 4 - 27 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 71,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ - ขับรถสโนโมบิล – เมืองหิมะ – หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ - พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ห้าง GUM – ละครสัตว์รัสเซีย - โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
(PVRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_ ONCE A LIFE AURORA (MOSSCOW-MURMANSK)_6D4N_DEC (TG)
วันที่ 2 - 7 ธ.ค. 60  (6วัน 4คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม -วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา
(MLLKT002) ทัวร์ไซบีเรีย Amazing ทรานไซบีเรีย-สายรถไฟยาวที่สุดในโลก (สายการบิน S7) (TG)
วันที่ 19 - 26 ก.พ. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 83,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโนโวซีบิร์สก์ - ผ่านชมสถานีรถไฟ - ชมจัตุรัสเลนิน - ชมพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา - เมืองอีร์คุตส์ - อีร์คุตส (IRKUTSK) – ตำบลลิสท์เวียงก้า LISTVYANKA – เกาะโอลคอน OLKHON ISLAND - เกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND – แหลม KHORBOY CAPE - โบสถ์คาทอลิก-ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ - อนุสรณ์สงครามโลกที่2ย่าน 130 ควอร์เตอร์
(MLIKT001) ทัวร์ไซบีเรีย Unseen Saiberia – ทะเลสาบไบคาล – เกาะโอลค์ฮอร์น (สายการบิน S7) (TG)
วันที่ 30 ม.ค. 61 - 5 ก.พ. 61  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 75,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอิรคูทสค์ - เกาะโอลค์ฮอร์น - เกาะโอลค์ฮอร์นเหนือ - แหลมโคบอย - เกาะโอลคอน - เมืองลิสตเวียงก้า - เที่ยวชมจุดท่องเที่ยวในเมืองอิรคูทสค์
(MKRUS002)_ทัวร์รัสเซีย_Moscow Snow_6D4N_DEC (TG)
วันที่ 2 - 7 ธ.ค. 60  (6วัน 4คืน)
ราคา 36,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์เซนต์เบซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งชาติ - สะพานชมวิวจตุรัสแดง -จตุรัสแดง - ทัวร์รถไฟใต้ดิน - ช้อปปิ้งถนนอาร์บัท - ตลาดพื้นเมืองอิซไมโลโว่
(ITENG002)_ทัวร์อังกฤษ_EY95 London Surprise ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-อ๊อกซฟอร์ด _6D3N_FEB-JUN (EY)
วันที่ 14 - 19 ก.พ. 61  (6วัน 3คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN -วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ -สะพาน Tower Bridge-เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter-ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-เที่ยวเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก-ช้อปปิ้งแบรนเนมระดับโลก บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ -ช้อปปิ้งบนถนนถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายแฟชั่นชื่อดังกลางกรุงลอนดอน
(ITENG001)_ทัวร์อังกฤษ_EY94 Amazing Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์_8D5N_FEB-JUN (EY)
วันที่ 21 - 28 ก.พ. 61  (8วัน5คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สก็อตแลนด์ -เอดินเบิร์ก -ถนนรอยัลไมล์ -ชมปราสาทเอดินบะระ -ช้อปปิ้งสตรีท-ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เมืองแมนเชสเตอร์ -ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด -อัพพอน เอวอน Cotswolds -เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองCheltenham -ปราสาทคาร์ดีฟฟ์ เมืองคาร์ดีฟพ์ของเวลส์ -โรมันบาธ -ชมเสาหินสโตนเฮนจ์ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน -ทาวเวอร์ออฟลอนดอน -หอนาฬิกาบิ๊กเบน -ถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม-ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด -บริติชมิวเซียม -ห้างแฮร์รอดส
(CTENG003)_ทัวร์อังกฤษ_LHR-BR001 LONDON HARRY POTTER_7D5N_JAN-MAR (BR)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 22 มี.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อังกฤษ - ลอนดอน – บูร์ฟอร์ด – ไบบิวรี – คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์ – อ๊อกฟอร์ด (หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฮรี่ พ็อตเตอร์) - เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรอทส์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – วอร์นเนอร์ บราเธอร์ (แฮร์รี่ พอตเตอร์) – Bicester Village Outlet
(CTENG002)_ทัวร์อังกฤษ_LHR-TG001 LONDON CARDIFF_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อังกฤษ – ลอนดอน – แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน - อิสระให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งเพิ่มเติมตามอัธยาศัย - เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮรอทส์
(CTENG001)_ทัวร์อังกฤษ_GLA-EK002 สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ_8D5N_DEC-MAR (EK)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 21 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อังกฤษ – กลาสโกว์ – ปราสาทเอดินบะระ - เอดินบะระ – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – ลิเวอร์พูล – เมืองสแตรทฟอร์ด – คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน - อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย – หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet
ทัวร์อังกฤษ_MH55 Amazing Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์_8วัน 5คืน (MH)
วันที่ 19 - 26 ต.ค. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อังกฤษ -สโตนเฮ้นจ์ บาธ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองหลวงเอดินบะระ เมืองสวยงาม - เยือนเมืองยอร์คเมืองเก่า แมนเชสเตอร์เยือน -สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จัตุรัสทราฟัลการ์ -ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
(CTLIS002)_ทัวร์ยุโรป_LIS-EK007 โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)_10D7N_NY (EK)
วันที่ 23 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง - มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบำฟลามินโก้ – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู
(SREUR001)_ทัวร์ยุโรป_ Historic of Poland Hungary Austria Germany_10D7N_DEC – MAY (EK)
วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 4 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 87,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – วอร์ซอ – วาเชียนกี้ -พระราชวังหลวง - โชแปงมิวเซียม - เหมืองเกลือ - มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ - กรากุฟ - บูดาเปสต์ - เอสตาร์กอม - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - กราซ -ฮัลล์สตัทท์ - ซัลบวร์ก -มิวนิก – ช้อปปิ้ง
(CTVNO001)_ทัวร์ยุโรป_ FOCUS ON BALTICS (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์)_7D5N_NOV-NY (AY)
วันที่ 18 พ.ย. 60 - 29 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) – ทราไค – เคานัส (ลิทัวเนีย) – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย) – ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย) – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ – Rock Church
(CTARN001)_ทัวร์ยุโรป_ARN-EK001 Scandinavia 3 Capital Flamsbana (สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ค)_10D7N_MAR (EK)
วันที่ 24 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว - อุลวิค - เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมน - ติกฟลัม -ไมดรัล - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองกอล - กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS -โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง - ปราสาทโรเซนบอร์ก
(GHEUR002)_ทัวร์ยุโรป_Tulip Festival 2018 (เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม)_7D5N_MAR (BR)
วันที่ 22 - 28 มี.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - อัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ – เทศกาลดอกไม้ – Outlet – ชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต – เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก
(GHRUS001)_ทัวร์ยุโรป_ RUSSIA AURORA HUNTING_8D5N_JAN-MAR (EY)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 20 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าหาแสงเหนือ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง
(CTRUS001)_ทัวร์รัสเซีย_รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)[มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์]_8D5N_DEC-NY (EK)
วันที่ 23 ก.ย. 60 - 29 ธ.ค. 60  (8 วัน 5คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - กรุงมอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล - นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ -พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง - ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014