Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(ZGHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 5 พ.ค. 62 - 24 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights - ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
(GTH) HKG-FD001 ทัวร์ฮ่องกง FRIENDS ZONE 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 1 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง
(GSHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง - ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม) - เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค - รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
(GSMFM002) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอลล์
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - ซิตี้ทัวร์ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014