Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 22 - 25 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VANETIAN - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจ- หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(GHHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (TG)
วันที่ 14 - 16 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง (แบบคริสตัลไป-กลับ)– City Gate Outlet-หาดรีพลัสเบย์ – จุดชมวิวThe Peak (นั่งรถราง) – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – Symphony of Light-– อิสระฟรีช้องปิ้งย่านจิมซ่าจุ่ย (เต็มวัน)
(ZGHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 19 - 21 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ
(ZGHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 20 - 22 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights-เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(GHHKG010) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น LEI YUE MUN 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) – หาดรีพัลส์เบย์ – เซินเจิ้น - ร้านสมุนไพร – ร้านหยก – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านของฝาก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GHHKG009) ทัวร์ฮ่องกง สบาย ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 21 - 23 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)-หาดรีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-สำนักนางชี-อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต-Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]-โรงงานจิวเวอร์รี่+ยาสมุนไพรจีน-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิงคริสตัล (ขาขึ้น)-ซิตี้เกทเอาท์เลท
(GHHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น - เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว
(GHHKG006) ทัวร์ฮ่องกง - VIP 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]-วัดหวังต้าเซียน-สำนักนางชี–วัดแชกงหมิว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิงคริสตัล-City Gate Outlet-นั่งรถชมเมือง Open Top Bus-ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)-หาดรีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(ZGHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 7 - 9 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้ง Citygate Outlets Mall - วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน -เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
(GHHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-พาเพลินฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 21 - 24 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง–หาดรีพลัสเบย์–จุดชมวิววิคตอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)รวมค่าเข้าแล้ว-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน –Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร –ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
(GHHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ เลดี้มาร์เก็ต และซิตี้เกท - ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง ,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง - รวมค่ากระเช้านองปิง
(GHHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา -ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาท์เลท - เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ,ห่านย่าง
(GHHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล) - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง
(BIHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 20 - 22 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน - ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย - ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง Mangrove Groove
(ZGHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซนแบบเต็มวัน - เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ IRONMAN Experience- ไหว้พระใหญ่ลันเตา ณ วัดโปหลิน
(ZGHKG022) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน (CX)
วันที่ 21 - 22 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน )
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด - ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ และ วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน - ดูแสงสี Symphony of Lights
(ZGHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง!! อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน - ดูแสงสี symphony of lights - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014