Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(WSHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - ขอพรเจ้าแม่ทับทิม - นมัสการเทพเจ้าประจำตัว ณ วัดหยู่นหยู่น - สักการะเจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ขอพระเจ้าพ่อกวนอู - สักการะเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดชีชิหลิน - ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่หลิน - พิเศษ!! เป็ดย่างต้นตำหรับฮ่องกง
(ZGHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง - พิเศษ : อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
(WSHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ชมวิหารเซนต์ปอล - ข้อปที่เซนาโด้สแควร์ - สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสที่ VENETIAN MACAU RESORT - ถ่ายรูปกับหวีหนี่ - นมัสการเจ้าแมกวนอิม วัดผูถ่อ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ - ขอพรเจ้าพ่อแชกง วัดกังหันนำโชค - สักการะเทพหว่องไท่ซิน วัดหวังต้าเซียน - ช้อปย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(ZGHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซน - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
(ZGHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน-ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG027) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 1 - 4 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง + โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - หมุนกังหันแก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + เซนาโด้สแควร์ + หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย - เยือน THE PARISIAN MACAO
(ZGHKG026) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 7 - 10 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง + โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ช้อปปิ้งย่านดังอาทิ ถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 1 - 4 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(TBHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น - ถ่ายรูปกับสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการ - ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค ก่อนบินกลับ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
(TBHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง - ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกง - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ชมโชว์น้ำพลุพร้อมถ่ายรูปสวยๆ ที่ Shekou Sea World - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ห้างหลอหวู่ + ซิตี้เกทเอาท์เล็ท - เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
(WSHKG011) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา..เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรม - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ZGHKG001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง - ไหว้พระแก้ชง ณ วัดอาม่า - พรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล - ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง + โชว์สุดอลังการ - เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน - หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + ขอพรเรื่องสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านดัง อาทิ ถนนนาธาน หลอวู่ซิตี้
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 30 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เที่ยวคุ้ม 3 วัน - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณ THE PARISIAN MACAO - นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
(WSHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ - ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต + อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้
(GHHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิงนมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา - เที่ยวดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน - พิเศษทานอาหารทะเลซีฟู้ด ณ หมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mun นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา
(WSHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์ - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(GHHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง - ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
(WSHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ ที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน
(WSHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์ - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง
(WSHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ - เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014