Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต - หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ- Symphony of Lights - อิสระตามอัธยาศัย 1 วัน
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-DISNEY PRO 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพ่อแชกง - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป่หลิน ***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(BI) BT-HKG08 ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ!! ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่มาเก๊า - ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล - อลังการกับโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม - สักการะ วัดหวังต้าเซียน เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY - ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน - ช้อปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ ตลาด Mongkok Ladies
(CU) HKG006 ทัวร์ฮ่องกง–EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 เม.ย. 62 - 2 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช็อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี - วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 2 พ.ค. 62 - 29 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ - นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(ZGHKG08) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) -
(ZGHKG10) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 2 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน (CX)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - city gate outlets - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้แสควร์ -โอท็อป - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
(GH) HKG-FD001 ทัวร์ฮ่องกง - สุดโดน ฮ่องกง–ลันเตา-เซินเจิ้น (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง – เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GH) HKG-EK007 ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG FEEL GOOD 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 4 - 30 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] - วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน - พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง + City Gate Outlet - ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - Jewelry Factory - ศูนย์หยกและสมุนไพร - อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
(CUHKG004) EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – หมู่บ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet – Symphony of light - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม หากรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
(CUHKG003) EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING (CX)
วันที่ 29 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet – Symphony of light - ติ่มซำ – จุดชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
(ZGHKG06) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-หลี่หยุ่นหมุ่น (CX)
วันที่ 29 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-หลี่หยุ่นหมุ่น - ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น - กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
(WSHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-BIG BUS TOUR (CX)
วันที่ 28 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
(WSHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (HX)
วันที่ 20 เม.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62  (2 วัน 1 คืน )
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เลท - ***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง***
(ZGAZHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง–เกาะลันเตา-ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง - ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ที่ถนนนาธาน
(ZGAZHKG03) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง–เกาะลันเตา-ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง - ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ที่ถนนนาธาน - มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014