Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(HDHKG020) ทัวร์ฮ่องกง-สายบุญ-สายช้อป-ไหว้พระ 7 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นมัสการ 7 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา - เจ้าแม่ทับทิม - วัดเทียนโห่ว - วัดหยวนหยวน - รีพัลเบย์ - วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ - K11 - โอเชี่ยเทอร์มินอล
(ITHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-SUMMER SALE 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,881 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวครบสุดคุ้ม - กระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท - หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเรียพีค ขอความรัก วัดหวังต้าเซี่ยน วัดแชกงหมิว หรือขอพรแก้ปีชงที่ วัดกังหัน ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน Avenue of Stars และ Symphony of Light
(ZGHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง!! อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน - ดูแสงสี symphony of lights - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกง
(HDHKG018) ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดิสนีย์แลนด์ รวมบัตรเข้าพร้อมรถรับส่ง - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ย่านนาธาน
(HDHKG017) ทัวร์ฮ่องกง -นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง - นั่งกระเช้านองแิงสักการะพระใหญ่ลันเตา -หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - รีพัลเบย์ -วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - วัดแชกุงหมิว -วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง - ย่านนาธานและซิตี้เกท
(DKCHKG001) ทัวร์ฮ่องกง- MIRACLE HONGKONG 3 วัน 2 คืน (TG)
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดดังเมืองฮ่องกง วัดแชกงหวิว วัดหวังต้าเซียน - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา - นั่ง PEAK TRAM ชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
(TBHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-สบาย พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 27 - 29 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ เลดี้มาร์เก็ต และซิตี้เกท - ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง ,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง
(WSHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-BIG BUS TOUR 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
(ZGHKG018) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน - นั่งรถบัสถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค- หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน
(SOWHKG003A) ทัวร์ฮ่องกง-สายบุญ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 27 - 29 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม - ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน และ เทพเจ้าแห่งความรัก - ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS - ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
(ZGHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 27 - 30 ก.ค. 61  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซน - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจ- หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(TBHKG006) ทัวร์ VIP HONG KONG 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 20 - 22 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 26,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ - เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ ที่นั่งแบบ BUSINESS CLASS - พักโรงแรม 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง นั่ง OPEN TOP BUS ชมเมืองย่านถนนนาธาน นั่งรถรางพีคแทรม
(ZGHKG013) ทัวร์ฮ่องกง-Summer Sales 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 5 - 7 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง Summer Sales - ช่วง SUMMER SALE ลดทั้งเกาะ ลด 50%-90% จะอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 61 - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน - ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน
(BIHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 20 - 22 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง - นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ - ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
(WSHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง - ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน
(BIHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน - นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ - ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม -ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน จิมซาจุ่ย -อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น
(TBHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 6 - 8 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 10,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น - เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม 2.นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D
(SLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-สายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นมัสการ พระใหญ่ทินถ่าน ณ วัดโปหลิน - พร้อมนั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา - ชมหาดทราย ณ อ่าวรีพัลส์ เบย์ - วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ -วัดแชกงหมิว ขอพรเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ จิมซาจุ่ย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014