Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(ZTHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-EASY COUNTDOWN IN HONGKONG 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สักการะพระใหญ่ลันเตา - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว - ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง - รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย โอเซี่ยนเทอร์มินอล และ CITY GATE OUTLET - พิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
(ZGHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - นำท่านชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค (รถบัส) - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์
(GHHKG002) ทัวร์ฮ่องกง V.I.P. 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงคริสตัลนมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ ที่ OUTLET MALL และถนนนาธาน - ที่นั่งแบบ BUSINESS CLASS - พักโรงแรม 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง - นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง
(HDHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ลันเตา - อิสระเต็มวันไปกับ ดินแดนแห่งความฝัน ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบและชมการแสดงพลุชื่อดังของดิสนีย์แลนด์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
(HDHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น - อิสระเต็มวันไปกับ ดินแดนแห่งความฝัน ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบและชมการแสดงพลุชื่อดังของดิสนีย์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์น้ำแบบ 3D ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสินค้าย่านหลอหวู่, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(HDHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ลันเตา - ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์น้ำแบบ 3D ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านหลอหวู่, ตลาดตงเหมิน, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - พิเศษ!!! เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดง
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง Charming-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา - นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านช้อปปิ้งชื่อดังทั้ง ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(HDHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่เทียนถาน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ถ่ายรูปกับสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ - ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ชมโชว์ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย และ ตลาดใต้ดินกงเป่ย - อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
(HDHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 - 8 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมและถ่ายภาพกับทุ่งดอกทิวลิปที่หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลอง - ชมโชว์น้ำแบบ 3D ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - หมุนกังหันแก้ชง ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านหลอหวู่, ตลาดตงเหมิน, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - พิเศษ!!! เมนูซีฟู้ด+ไวน์แดง
(WSHKG018) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (HX)
วันที่ 10 - 11 ธ.ค. 60  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 วันก็เดินทางได้ - นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าพ่อแชกง วัดกังหัน และไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องสุขภาพ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เลท - พิเศษ!!!เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(GHHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-ลันเตา 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา - โบสถ์เซนต์ปอล - สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาม่า - ชมลาสเวกัสแห่งเอเชียที่ THE VENETIAN RESORT - นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรพระใหญ่ลันเตา - ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัสเบย์ - ไหว้พระวัดดังที่วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว และสำนักนางชี - อิสระช้อปปิ้งย่านดังเลดี้มาเก็ต และถนนนาธาน - ชม Symphony of Lights
(TBHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียนและขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา พร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย และซิตี้เกทเอาท์เลท - เมนูพิเศษ!!! ติ่มซำต้นตำหรับ+ห่านย่าง
(GHHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - เซินเจิ้น - ชมวิวสูงที่สุดของฮ่องกงที่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัสเบย์ -ขอพรเจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 4 ย่านดัง เลดี้มาร์เก็ต ย่านจิมซาจุ่ย หลอหวู่มอลและเซนาโด้สแควร์ – ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม +โชว์ – Sea World – โบสถ์เซ็นปอล์ – สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสที่เวเนเชี่ยน รีสอร์ท
(ZTHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-EASY WINTER 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สักการะพระใหญ่ ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET - ขอพรเจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ชม REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว - ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 2 ย่านดังที่ ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล - พิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
(PLHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ - ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย -เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(GHHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท - อิสระเต็มวันไปกับ ดินแดนแห่งความฝัน ดิสนีย์แลนด์ พบกับดินแดนล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ MYSTIC POINT สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ และถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนนาธาน
(WSHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-พีคแทรม-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ตระการตากับ Symphony of light - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ชมวิหารเซนต์ปอลวิหารสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของเอเชีย - ช้อปปิ้งย่านเชนาโด้สแควร์ - ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม - ชม THE VENETIAN MACAU RESORT - ขอพรเจ้าพ่อแชกง วัดกังหัน - ไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียน
(WSHKG012) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 องศา - ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่หลิน - สนุกสนานแบบเต็มวันที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความสุข กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซน - ขอพรเจ้าพ่อแชกงและหมุนกังหันขอโชคลาภ แก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดกังหันนำโชค - ไหว้ขอพรเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(WSHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ - ช้อปปิ้งมาบุญครองแห่งเซินเจิ้น ณ หลอวู่ - ศูนย์รวมสินค้าตลาดตงเหมิน - ถ่ายรูปสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - ถนนคู่รัก -ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่ถ่อ - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชม REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - พิเศษ!!! เป็ดย่าง + ห่านพะโล้
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014