Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
(ZGHKG16) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ขอพร 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 13 - 15 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรวัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - สักการะพระใหญ่โป่วหลิน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - หาดรีพัลเบย์ ชมวิวเขา VICTORIA PEAK - ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น - นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ LUCKY (HX)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น ราคาโปรโมชั่น - บินไฟล์ทเช้า กลับไฟล์ทค่ำ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
(GSHKG01) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 30 พ.ค. 62 - 25 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น - เต็มอิ่มดิสนีย์เเลนด์ สุดมันส์กับเครื่องเล่น ANT MAN!! - ไหว้พระขอพรเจ้าพ่อแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งที่จิมซาจุ่ย
(CU) ทัวร์ฮ่องกง-EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND (CX)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - สุขเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ - ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว ขอความรัก วัดหวังต้าเซียน - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย เลดี้มาร์เก็ต - พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา CHIC 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,444 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา..เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรม - พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้
(ZGHKG14) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน [เลสโก ส้มมิชลิน] (TG)
วันที่ 13 - 15 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... บินสบาย พักฮ่องกง 2 คืน ลิ้มรสอาหารระดับ Michelin Star ถ่ายรูปชิคๆ ย่านโอลด์ทาวน์เซ็นทรัล หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค สักการะขอพร เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง กำฟ้าเหลิงเหลิง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้ง ถนนควีนส์โรด และย่านจิมซาจุ่ย
(ZGHKG21) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 3 คืน [เลสโก ส้มโชกุน] (HX)
วันที่ 11 - 15 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง บินเช้า - กลับดึก นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง ขอพรวัดอาม่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง, ติ่มซำ, ห่านย่าง
(ZGHKG15) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน [เลสโก ส้มแมนดาริน] (CX)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง บินเช้า - กลับดึก นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง ขอพรวัดอาม่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง
(ZGHKG13) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน [เลสโก ส้มคริสตัล] (TG)
วันที่ 4 - 6 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... บินสบาย พักฮ่องกง 2 คืน นั่งกระเช้านองปิงแบบคริสตัล 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ชมแสงสีเสียง Symphony of light ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ZGHKG10) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า - เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ชม A Symphony of Lights
(ZGHKG08) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... บินเช้า - กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ZGHKG06) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 5 - 7 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เที่ยวแบบเต็มอิ่ม - พักฮ่องกง 2 คืน หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวเขา VICTORIA PEAK ขอพรวัดหวังต้าเซียน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นหมุ่น ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET MALL
(IT-FD312) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวแบบ 360องศาอ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ - ยุโรปใจกลางเอเชีย วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN - ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน),วัดผู่โถว - ถนนคู่รัก ชมสาวงาม“หวี่หนี่” - ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย
(GT) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด UNSEEN!! วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 28 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิ ง–หมู่บ้านนองปิ ง-ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท - วัดหยวนหยวน–สานักชีฉีหลิน-วัดแชกุงหมิว-วดั หวังต้าเซียน-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก– รีพัลส์เบย์-เจ้าพ่อกวนอู–เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา - วัดซีซ้าน-ถนนาธาน–กรุงเทพฯ
(ZGHKG11) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มซ่า 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 26 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ขอพรพระใหญ่เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – สนุกสนานเต็มวันที่ ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – ขอพรวัดดัง ณ วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ย่านถนนนาธาน
(ZGHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มวาเลนเซีย 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(ZGHKG12) ทัวร์ฮ่องกง-ซัมเมอร์เซล เลสโก ส้มช้อปเก่ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 1 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง Summer Sales ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน ????Avenue of Star – ชมแสงสี A Symphony of Lights -ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
(HDHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ –เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014