Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(WS) ทัวร์ฮ่องกง – ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ 6 วัด - ช้อปปิ้ง - Avenue of Star&Symphony of Lights - ไหว้พระ 3 วัด - ช้อปปิ้ง
(WSHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61  (3 วัน 2คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต - หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights
(ZGHKG07) ทัวร์ฮ่องกง หวานใจ 2 วัน 1 คืน (TG)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 27 เม.ย. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(HDHKG006) Special ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – โรงงานจิวเวอรี่-วัดเจ้าพ่อกวนอู - ร้านหยก - วัดแชกง – อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(BIHKG01) ทัวร์ฮ่องกง-มหัศจรรย์ HONG KONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน -นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets - เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก - ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove - วัดแชกงมิว - เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - city gate outlets - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้แสควร์ -โอท็อป - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
(BIHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 2 มี.ค. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
(BIHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-มหัศจรรย์ HONGKONG NGONGPING 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 23 ธ.ค. 61 - 24 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market - วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
(BIHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 23 ธ.ค. 61 - 24 ม.ค. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก – โชว์ม่านน้ำ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
(BIHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-มหัศจรรย์ HONGKONG NGONGPING 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 23 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market - วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน - จิมซ่าจุ่ย - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
(GH) HKG-HX005 ทัวร์ฮ่องกง-สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 23 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว - ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GH) HKG-CX001 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 ธ.ค. 61 - 24 ก.พ. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง + City Gate Outlet - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร - วัดเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - หาดรีพลัสเบย์ - จุดชมวิววิคตอเรียพีค
(GH) HKG-FD001 ทัวร์ฮ่องกง - สุดโดน ฮ่องกง–ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง – เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GH) HKG-EK007 ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG FEEL GOOD 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 1 ม.ค. 62 - 25 ก.พ. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] - วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน - พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง + City Gate Outlet - ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - Jewelry Factory - ศูนย์หยกและสมุนไพร - อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
(ZGAZHKG31) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น – ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D - หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61  (3 วัน 2คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า แถมฟรี NGONG PING 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 15 - 18 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ - นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61  (3 วัน 2คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(ZGAZHKG09) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 28 - 30 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้ง City gate Outlet - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(HDHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น - รวมค่าบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว เล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ พักเซินเจิ้น 2 คืน - ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D - ฮ่องกง-รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พ้อยท์ (Mid Level)- วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014