Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(SOWHKG003A) ทัวร์ฮ่องกง-สายบุญ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม - ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน และ เทพเจ้าแห่งความรัก - ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS - ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
(WSHKG020) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา - ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกง - ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น - ขอพรเทพเจ้ากวนอู - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้นและซิตี้เกท เอาท์เลท - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง - แถมฟรี!!!ทัวร์เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โปหลิน
(WSHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระขอพรองค์เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ - ไหว้พระขอพรวัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดัง อาทิ เลดี้ส์ มาร์เก็ต และย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - พิเศษ!!! เป็ดย่าง + ห่านพะโล้
(ZGHKG012) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน
(ZGHKG011) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ นองปิง นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience - สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT
(ZGHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซนแบบเต็มวัน - เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience- ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
(HDHKG059) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้านองปิง นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ รอบอุทยานแห่งชาติลันเตา - ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น - ขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์-ก่อนบินกลับ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
(HDHKG057) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 - 6 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว,วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ ,วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(HDHKG053) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิงขึ้นนมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ รอบอุทยานแห่งชาติลันเตา - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(HDHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น - ชมและถ่ายภาพกับ จำลองหมู่บ้านฮอลแลนด์ ชมดอกทิวลิปจำลอง ดอกไม้ประจำชาติฮอลแลนด์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(HDHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ไหว้เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์/ชมวิวฮ่องกง วิคตอเรียพ้อยท์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดังถนนนาธาน - ชมสาวงามหวีหนี่/ถนนคู่รัก /ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - พร้อมชมโชว์อลังการที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(HDHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ สัมผัสดินแดนใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ Iron Man Experience - ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
(GHHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ชมการแสดงแสง สี Symphony of Lights - ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงที่วิคตอเรียพีค - ขอพรวัดดัง อาทิ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี และหาดรีพัลส์เบย์ - สนุกเต็มวันไปกับสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยอาคเนย์ที่ โอเชี่ยนปาร์ค - ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกท เลดี้มาร์เก็ตและถนนนาธาน - เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
(TBHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกและเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแบบเนเธอร์แลนด์ ณ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย - ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด - เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
(SLHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-เฮง เฮง เฮง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ - วัดคุนยัม ขอพรเรื่อง กู้เงิน โชคลาภ - วัดนางชี ขอพรเรื่อง ชื่อเสียง โชคลาภ - วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่อง ธุรกิจ - เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว ขอพรเรื่อง สอบเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง - วัดทินหัว ขอพรเรื่อง ชื่อเสียง โชคลาภ - วัดหล่งโหม่ว ขอพรเรื่อง การเดินทางให้ปลอดภัย - พระใหญ่นองปิง เสริมสิริมงคล
(GHHKG012) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น - นั่งกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ลันเตา - ชมหมู่บ้านฮากกากันเคิง - เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแบบเนเธอร์แลนด์ ณ เมืองดอกไม้หนันซาน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดโปหลิน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน - ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดตงเหมิน ซิตี้เกทเอาท์เลท และถนนนาธาน
(GHHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - อิสระเต็มวันไปกับ ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบและชมการแสดงพลุชื่อดังของดิสนีย์แลนด์ - ชมหมู่บ้านฮากกากันเคิง - เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ เมืองดอกไม้หนันซาน - ไหว้พระวัดดัง ได้แก่ วัดหวังต้าเซียนและวัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งตลาดตงเหมินและถนนนาธาน
(GHHKG004) ทัวร์เชียงใหม่-ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เชียงใหม่ ฮ่องกง เซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง - ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ ที่เซินเจิน - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่จิมซาจุ่ย
(WSHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว,วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ ,วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(ZTHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-EASY COUNTDOWN IN HONGKONG 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สักการะพระใหญ่ลันเตา - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว - ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง - รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย โอเซี่ยนเทอร์มินอล และ CITY GATE OUTLET - พิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014