Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(HDHKG021) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 18 - 21 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VANETIAN - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจ- หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(WSHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -หาดรีพลัสเบย์ -ไหว้องค์หลวงพ่อแแชกงหมิว -ช้อปปิ้ง 2 สไตร์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย -และสิ้นค้าราคาพิเศษที่หลวงหวู่เซิ่นเจิ้น-พักเซิ่นเจิ้น 2คืน-พิเศษ..อาหารซีฟู้ด+ไวน์แเง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(GHHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (TG)
วันที่ 14 - 16 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง (แบบคริสตัลไป-กลับ)– City Gate Outlet-หาดรีพลัสเบย์ – จุดชมวิวThe Peak (นั่งรถราง) – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – Symphony of Light-– อิสระฟรีช้องปิ้งย่านจิมซ่าจุ่ย (เต็มวัน)
(ZGHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย-ยอดวิคตรอเรีย -รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(ZGHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 16 - 18 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(GHHKG009) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – เซินเจิ้น(โดยรถไฟ) - วัดกวนอู – ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งหลอหวู่ – หมู่บ้านวัฒนธรรม + โชว์ - รีพลัสเบย์ – วัดแชกง -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(BIHKG004) ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG สุดชิค บิน เที่ยว ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 16 - 18 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
(HDHKG018) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ - เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน และแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย
(HDHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง - บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็มๆ คุ้มหนักมาก - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ลันเตา ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level),วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ย่านนาธานและซิตี้เกท
(ZGHKG023 )ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน (CX)
วันที่ 12 - 13 ส.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์-วัดหวังต้าเซียน-สำนักชีฉีหลิน-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว-วัดแชกงหมิว
(ZGHKG024) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2 วัน 1 คืน (CX)
วันที่ 12 - 13 ส.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – วัดโปวหลิน – Citygate Outlets - วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว
(GHHKG010) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น LEI YUE MUN 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 22 - 25 ต.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) – หาดรีพัลส์เบย์ – เซินเจิ้น - ร้านสมุนไพร – ร้านหยก – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านของฝาก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GHHKG009) ทัวร์ฮ่องกง สบาย ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 21 - 23 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)-หาดรีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-สำนักนางชี-อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต-Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]-โรงงานจิวเวอร์รี่+ยาสมุนไพรจีน-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิงคริสตัล (ขาขึ้น)-ซิตี้เกทเอาท์เลท
(GHHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น - เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว
(GHHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (TG)
วันที่ 14 - 16 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง •ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย - เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ,ห่านย่าง
(GHHKG006) ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]-วัดหวังต้าเซียน-สำนักนางชี–วัดแชกงหมิว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิงคริสตัล-City Gate Outlet-นั่งรถชมเมือง Open Top Bus-ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)-หาดรีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014