Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(PLHKG008) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (TG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน -แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
(PLHKG007) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง (TG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
(PLHKG006) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน -แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
(PLHKG005) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง (EK)
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ - นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
(PLHKG002) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(PLHKG001) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (CX)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - วัดหยวนหยวน - วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว – Symphony of Light - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(HDHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-SHOPPING (CX)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - อิสระ
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า (CX)
วันที่ 1 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท - ฮ่องกง – นั่งเรือเฟอรี่ - มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - ร้านของฝาก - เซนาโด้ - เวเนเชี่ยน รีสอร์ท - พัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(ZGHKG21) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ (CX)
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
(ZGHKG08) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ (CX)
วันที่ 3 มี.ค. 62 - 17 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) -
(ZGHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ (HX)
วันที่ 2 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - เขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(ZGHKG10) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า (FD)
วันที่ 16 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
(GH) HKG-HX007 ทัวร์ฮ่องกง-แก้ปีชง-ไหว้พระ 9 วัด (HX)
วันที่ 23 ก.พ. 62 - 25 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - หาดรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) – วัดหมั่นโหว - วัดชีหลิน – วัดหวังต้าเซียน – ศูนย์หยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮุงฮออม – วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว Yau Ma Tei – วัดนาจา – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - วัดแชกงหมิว – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง – อิสระช้อปปิ้งซิตี้ เกท
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา SUPER SAVER (CX)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ SAVER (CX)
วันที่ 1 - 3 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - ซิตี้ทัวร์ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง
(WSHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง (CX)
วันที่ 1 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต - หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - Symphony of Lights - อิสระตามอัธยาศัย
(WSHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น (HX)
วันที่ 23 - 25 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งรถข้ามสะพาน - มาเก๊า - วัดอาม่า - เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ปาริเชี่ยน - จูไห่ - หวีหนี่ - ถนนคู่รัก - เซินเจิ้น - ตลาดตงเหมิน - สวยฮอลแลนด์ - ชมโชว์น้ำพุ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง
(ZGHKG11) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ (EK)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - A Symphony of Lights - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014