Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(TBMFM010) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (NX)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 18,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เมืองมรดกโลก “มาเก๊า” -ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort -สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ที่ฮ่องกง-ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย , เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง-พักฮ่องกง 1 คืน จูไห่ 2 คืน
(TBMFM009) ทัวร์บินตรง..เชียงใหม่!! มาเก๊า-จูไห่-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 5 - 7 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชียน - ชมมรดกโลก โบสถ์เซ็นต์ปอล - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย นอนฮ่องกง 2 คืน
(TBMFM007) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง - พักฮ่องกง 2 คืน !! - เข้าสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง
(TBMFM006) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 12 - 14 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักฮ่องกง 2 คืน - ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว -ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
(SSMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เวเนเชี่ยน-สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 31 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - ชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(TBMFM005) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ลันเตา-พีคแทรม 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ลันเตา-พีคแทรม - ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า •ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อ และชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VANETIAN - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(TBMFM002) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 3 มี.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” -พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน -ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(TBMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 6 - 8 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ - ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง -เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
(TBMFM003) ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 6 - 8 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(ZTMFM002) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า - ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul - ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า ณ The Parisian Macao - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - โชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
(ZGHKG001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 20 - 23 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง - ไหว้พระแก้ชง ณ วัดอาม่า - พรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล - ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง + โชว์สุดอลังการ - เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน - หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + ขอพรเรื่องสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านดัง อาทิ ถนนนาธาน หลอวู่ซิตี้
(HDHKG003) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 - 6 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง - มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้ - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
(DKCHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 2 - 4 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ -ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง - มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน
(WSHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว,วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ ,วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(ZGHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 16 - 18 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - ชมวิวสวยที่สุดในฮ่องกงที่ VICTORIA PEAK - สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว - ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of light - อิสระเต็มวันในดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ สัมผัสดินแดนใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ Iron Man Experience - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่จิมซาจุ่ย
(ZGHKG011) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ นองปิง นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว - เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience - สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT
(TBHKG020) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล) - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์) - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง
(WSHKG011) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 29 - 31 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - นั่งกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา..เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014