Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 17 - 19 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(GHMFM009) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง ปัง ปัง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 12 - 14 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเก๊า และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
(GHMFM008) GO1MFM-NX005 ทัวร์ครบสูตร-มาเก๊า มาก มาก 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 12 - 14 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - ชมวิวเมืองมาเก๊า ที่โบส์เพนญ่า - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - หมู่บ้านวัฒนธรรม อาม่า ออกแบบตามสถาปัตยกรรมในราชวงศ์ฉิง - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เจ้าเก่าร้านดั้งเดิม Lord Stow - หมู่บ้านไทปา (Taipa Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มาเก๊ามีการอนุรักษ์รูปแบบบ้านเรือนไว้ - เมนูพิเศษ อาหาร Manganese
(GHMFM007) GO1MFM-NX004 ทัวร์หนี่ห่าว-มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 3,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
(GSMFM006) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 12 - 14 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – ฮ่องกง – ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต - รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดอาม่า – วัดกวนไท - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า
(GSHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 11 - 14 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย
(GSMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง-แก้ปีชง-เปิดดวงเศรษฐี 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ ร้านขายของฝาก -เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม - เซินเจิ้น – วัดกวนอู - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ศิลปะวัฒนะธรรม - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - จิมซาจุ่ย – ถนนนาธาน - มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า
(GSMFM002) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-ไหว้พระ-เสริมดวง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 4,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – จูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย-จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - ร้านขายของฝาก - จัตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
(GHMFM006) GO1MFM-FD005 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ลันเตา-พีคแทรม 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า - ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน - พักฮ่องกง 2 คืน , มาเก๊า 1 คืน - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง - รวมค่าขึ้นกระเช้านองปิง , รถรางพีคแทรม (ขาชึ้น)
(GHMFM005) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-พาชิว 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 22 - 24 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 4,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง - มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง - วิคตรอเรีย พีค-เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - นั่งกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(GHMFM004) GO1MFM-FD002 ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 5 - 7 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”-ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต-ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง-เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
(GHMFM003) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง - ชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D - ไหว้พระ ณ วัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์
(GHMFM002) GO1MFM-FD003 ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - ชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(GHMFM001) GO1MFM-NX002 ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 3- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
(GHHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง -ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา-ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง -อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ถนนนาธาน -ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงแบบติ่มซำกับโจ๊กละมุนลิ้นและห่านย่าง -ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL-และชมวิวหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งของจากจริงที่ฝรั่งเศส The Parisian Macao
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 20 - 22 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน - ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน
(HDHKG012) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - นองปิง - พระใหญ่ลันเตา - City Gate – Symphony oF Light - ฮ่องกง – นั่งเรือเฟอรี่-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - ร้านของฝาก - เซนาโด้ - เวเนเชี่ยน รีสอร์ท - นั่งเรือเฟอรี่ - รีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
(ZTMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล - ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า - ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย - ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau - ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า - ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์
(ZTHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล - ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า - ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย - ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ - ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี -พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014