Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(GSHKG06) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 28 - 31 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 8,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – รีพลัสเบย์ – จิมซาจุ่ย
(GSHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า -ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะปาริสเชี่ยน
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 26 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(ITFD311) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ (FD)
วันที่ 4 - 28 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - ทัวร์ฮ่องกง - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN - จู่ไห่ - ฮ่องกง - อ่าววิคตอเรีย - หาดรีพัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ถนนนาธาน - ถนนคู่รัก - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - วัดผู่โถว - ตลาดกงเป่ย - มาเก๊า
(GH) MFM-NX008 ทัวร์มาเก๊า-SUMMER IN MACAO (NX)
วันที่ 23 - 25 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ – เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า – วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao
(GH) MFM-FD013 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (FD)
วันที่ 29 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง - วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฮ่องกง - วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว - พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง + City Gate Outlet
(GH) MFM-FD012 ทัวร์มาเก๊า SO HOT 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(GH) MFM-FD009 ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่ - เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(GH) MFM-FD010 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง (FD)
วันที่ 28 - 31 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน - จูไห่ - จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว -พระราชวังหยวนหมิงหยวน – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - เซินเจิ้น เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่- เซินเจิ้น- ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 26 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 13 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน - ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน
(HDHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ SUPER JUNIOR 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 - 24 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ SUPER JUNIOR - บืนเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม - ดิสนีย์แลนด์ รวมบัตรเข้าพร้อมรถรับส่ง - วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
(HDHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ SUPER JUNIOR 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 29 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ SUPER JUNIOR - บืนเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม - ดิสนีย์แลนด์ รวมบัตรเข้าพร้อมรถรับส่ง - วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
(GH) HKG-EK009 ทัวร์ฮ่องกง - SHOPPY 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่หลอหวู่ และ ถนนนาธาน - เมนูพิเศษ เปาฮื้อ + ไวน์แดง
(GSHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 28 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง - ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม) - เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค - รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
(GSMFM002) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 11 - 14 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอลล์
(GSMFM07) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-เสริมดวง เพิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 12 - 14 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – ฮ่องกง –รีพลัสเบย์ – วิคตอเรียพีค - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
(GH) HKG-EK008 ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)
วันที่ 16 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กวางเจาแฟร์ครั้งที่ 125th - ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่“ซ่างเซี่ยจิ่วและถนนนาธาน” - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน - ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง - รวมค่าทำบัตรเข้างานครั้งแรกสำหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว - รวมค่าทำวีซ่ากรุ๊ปจีน สำหรับพาสปอร์ตไทย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014