Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(ITFD311) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ (FD)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - ทัวร์ฮ่องกง - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN - จู่ไห่ - ฮ่องกง - อ่าววิคตอเรีย - หาดรีพัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ถนนนาธาน - ถนนคู่รัก - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - วัดผู่โถว - ตลาดกงเป่ย - มาเก๊า
(GH) MFM-NX008 ทัวร์มาเก๊า-SUMMER IN MACAO (NX)
วันที่ 1 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ – เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า – วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao
(GH) MFM-FD008 ทัวร์มาเก๊า-Super Save มาเก๊า1 แถม 1 (FD)
วันที่ 18 - 20 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
(GH) MFM-NX007 ทัวร์มาเก๊า-MACAO IN LOVE (NX)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 5,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ – เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า – วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao
(GH) MFM-FD013 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-พิเศษ !!นั่งรถชมสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก (FD)
วันที่ 18 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง - วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฮ่องกง - วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว - พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง + City Gate Outlet
(GH) MFM-FD012 ทัวร์มาเก๊า So Hot 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 22 - 24 ก.พ. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -โบสถ์เซ็นต์ปอล -เวเนเชี่ยน - จูไห่ - เซินเจิ้น - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
(GH) MFM-FD009 ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 12 - 14 ม.ค. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่ - เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(GH) MFM-FD010 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 17 - 20 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน - จูไห่ - จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว -พระราชวังหยวนหมิงหยวน – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - เซินเจิ้น เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GH) MFM-FD011 ทัวร์มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 18 - 20 ม.ค. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน -จูไห่ - เซินเจิ้น - เซินเจิ้น - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่- เซินเจิ้น- ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 23 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(ZGAZHKG26) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า (HX)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 24 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 12 ม.ค. 62 - 2 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 17 - 19 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(GSMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อและไวน์แดง - จูไห่ - เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น พิเศษ!! เมนูห่านย่าง - เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง - เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า -
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ม.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน - ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน
(GSHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา (HX)
วันที่ 31 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง - ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม) - เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค - รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (CX)
วันที่ 15 - 17 ก.พ. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - วัดหยวนหยวน - วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว – Symphony of Light - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(HDHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-SHOPPING (CX)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - อิสระ
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า (CX)
วันที่ 1 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท - ฮ่องกง – นั่งเรือเฟอรี่ - มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - ร้านของฝาก - เซนาโด้ - เวเนเชี่ยน รีสอร์ท - พัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(SOW) ทัวร์ฮ่องกง..สายบุญ (CX)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก - วิคทอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHTS - ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014