Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
(GH) MFM-FD012 ทัวร์มาเก๊า So Hot 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 22 - 24 ก.พ. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -โบสถ์เซ็นต์ปอล -เวเนเชี่ยน - จูไห่ - เซินเจิ้น - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
(GH) MFM-FD009 ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 11 - 13 ม.ค. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่ - เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(GH) MFM-FD010 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 10 - 13 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน - จูไห่ - จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว -พระราชวังหยวนหมิงหยวน – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - เซินเจิ้น เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GH) MFM-FD011 ทัวร์มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 11 - 13 ม.ค. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน -จูไห่ - เซินเจิ้น - เซินเจิ้น - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
(GH) MFM-FD002 ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61  (3 วัน 2คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่ - จูไห่-เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(GH) MFM-FD003 ทัวร์มาเก๊า-เหนย์โหว-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า มาาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่ - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ -ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่- เซินเจิ้น- ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 23 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(GH) MFM-NX004 หนี่ห่าว ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 7 พ.ย. 61 - 2 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น -ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - เซินเจิ้น – วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-จูไห่ - จูไห่-มาเก๊า- วัดเจ้าแม่กวนอิม– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- The Parisian Macao
(CU) EASY STAR ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - ชมโรงแรมหรู The Venetian - ถ่ายภาพโรงละครน้ำ OCT Bay Water Theatre - ชมเมืองมรดกโลก โบสถ์เซนต์พอล - ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน - พิเศษ เมนูหอยเป่าหื้อ+ไวน์แดง
(ZGAZHKG26) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 13 ธ.ค. 61 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(GH) MFM-FD008 SUPER SAVE มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง - ช้อปปิ้งตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่ - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 13 ธ.ค. 61 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 17 - 19 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(GHMFM009) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเก๊า และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
(GH) MFM-NX005 ทัวร์ครบสูตร-มาเก๊า มาก มาก 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 8 - 10 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - ชมวิวเมืองมาเก๊า ที่โบส์เพนญ่า - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - หมู่บ้านวัฒนธรรม อาม่า ออกแบบตามสถาปัตยกรรมในราชวงศ์ฉิง - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เจ้าเก่าร้านดั้งเดิม
(GSMFM006) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – ฮ่องกง – ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต - รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดอาม่า – วัดกวนไท - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า
(GSMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ ร้านขายของฝาก -เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม
(GH) GO1HKG-TG002 ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักฮ่องกง 2 คืน มาเก๊า 1 คืน - ไหว้พระวัดดังฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระวัดดังมาเก๊า ณ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า - สนุกกับการช้อปปิ้งฮ่องกง ย่านถนนนาธาน, มาเก๊า เวเนเชี่ยน - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง ติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น - ถ่ายรูปกับบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN
(GH) MFM-FD004 ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง - ชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D - ไหว้พระ ณ วัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน - ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014