Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(SSCGO01) ทัวร์จีนซีอาน-กองทัพทหารดินเผา- ลั่วหยาง- เจิ้งโจว (WE)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีนซีอาน - เจิ้งโจว - ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ชมเทศกาลดอกโบตั๋น - ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี -กำแพงเมืองโบราณ-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง อาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-เจิ้งโจว - ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
(TBCKG06) ทัวร์จีน_CKG WE04_ฉงชิ่ง-อู่หลง- เฉิงตู- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (WE)
วันที่ 8 - 13 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง •หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย •ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
(TBCTU03) ทัวร์จีน_CTU TG02_เฉิงตู-ดูหมี-เล่นหิมะ 4 วัน 3 (TG)
วันที่ 27 - 30 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์....ต๋ากู่ปิงชวน -ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน -อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่ -ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
(TBCTU02) ทัวร์จีน_CTU TG04_เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง (TG)
วันที่ 5 - 10 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา •สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” •เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก •ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
(TBCTU01) ทัวร์จีน_CTU TG03_เฉิงตู- สี่ดรุณีซื่อกู่เหน (TG)
วันที่ 20 - 25 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ชม..ยอดเขาสี่ดรุณีพี่น้อง...ซื่อกู่เหนียงซานความสวยงามที่เหมือนกับยุโรปตอนใต้ -ภูเขาสี่ดารุณี ภูเขาที่ถูกขนานนามว่า...ภูเขาแอลป์แห่งตะวันออก -ชมสุดยอดระบบชลประทาน....เขื่อนตูเจียงเยี่ยน -เฉิงตู ...โชว์เปลี่ยนหน้ากาก..โชว์ที่มีชื่อเสียงของมลฑลเสฉวน
(TBCTU09) ทัวร์เฉินตู-หลวงพ่อโตเล่อซาน-อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ (MU)
วันที่ 17 - 20 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เฉินตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากว๋อ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่
(TBCTU08) ทัวร์จีน-เฉิงตู-ไห่โหลวโกว-ธารน้ำแข็งการ์เซีย (CA)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -เฉิงตู-คังติ้ง-อุทยานมู่เก่อโช่ว - คังติ้ง-ไห่โหลวโกว-อุทยานไห่โหลวโกว-ธารน้ำแข็งการ์เซีย - ไห่โหลวโกว-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ชอยก้วางแคบ-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-ถนนคนเดินจิ่งหลี่
(TBCTU07) ทัวร์จีน-เฉินตู-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง (CA)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง -นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง -ร้านยางพารา -ร้านหยก-ซอยกว้าง - ซอยแคป-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านบัวหิมะ-ถนนโบราณจิ่งหลี่
(TBCTU05) ทัวร์จีน-เฉินตู-ซงผิงโกว-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ (TG)
วันที่ 2 - 7 ก.พ. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เฉิงตู - เม่าเสี้ยน -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุทยานซงผิงโกว -หมู่บ้านชนเผ่าเซียง - เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ - ตูเจียงเยี่ยน - เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ร้านนวดฝ่าเท้า-ซอยกว้างซอยแคบ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านผ้าไหม - ร้านหมอนยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านหยก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ -
(TBSHA20) ทัวร์จีน_HGH CA04_หังโจว เซี่ยงไฮ้- ไฉไล 4วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 17 - 20 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เข้าหังโจว ออกเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถย้อนกลับ - ชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหญที่สุดในโลก -ขึ้นตึกเซี่ยงไอ้ ทาวเวอร์ ชั้น 118 ตึกที่สร้างใหม่ล่าสุดของเซี่ยงไฮ้ -ลิ้มรสเมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ, เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(SSSHA01) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ผู่โถวซาน-ขึ้นตึกจินเหมา (FM)
วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ย่านซินเทียนตี้-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
(TBSHA19)PVG TG07 ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-สุขสม-สงกรานต์ (TG)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ล่องเรือชมเมืองโบราณเยี่ยเหอ เอกลักษณ์แบบ เจียงหนาน ฉายาเวนิสตะวันออก-ชมหาดไว่ทาน ไฮไลท์สำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้ มรดกจากยุคอาณานิคม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมวิวงดงามที่แม้แต่ฮ่องเต้ยังติดใจ
(TBSHA18) HGH CA05 ทัวร์จีน-หังโจว-ผู่โถวซาน-สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม (พักบนเกาะ) (CA)
วันที่ 10 - 13 พ.ค. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 18,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน-เยือนถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองโบราณเหอฝังเจีย-กราบสักการะ พระหยกขาวที่วิจิตรงดงาม-ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร-พักบนเกาผู่โถวซาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์กวนอิม
(TB) GT-PVG TG06 ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์ SUMMER CHILL (TG)
วันที่ 31 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61  (5วัน3คืน)
ราคา 17,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ซีหูสวยทุกฤดูกาล-สนุกสนานเต็มวัน ณ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์-ชมหาดไว่ทาน ลอดอุโมงเลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 (Shanghai World Financial Center)-เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน +หมูพันปี
(TBSHA17)ทัวร์จีน _PVG MU03 _Funny & Happy เซี่ยงไฮ้ –ดิสนีย์แลนด์ (MU)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 61  (5วัน3คืน)
ราคา 25,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล -สนุกสนานเต็มวัน ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ -ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว -เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, เสี่ยวหลงเปา - เต็มอิ่มจุใจ กับ บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
(TB)ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู่ซี-ซูโจว-ล่องทะเลสาบซีหู 5วัน 3คืน (MU)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 3 มี.ค. 61
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล - สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ - ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดก็อปปี้ เถาเป่า - เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี - เต็มอิ่มจุใจ กับ บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
(TBSHA16) ทัว์จีน – เซี่ยงไฮ้ สบาย...สบาย ดิสนีย์แลนด์ (CA)
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนุกสนานเต็มอิ่มกับ...สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)-ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู...ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา-ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อเมืองหังโจว...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(TBSHA001)ทัวร์จีน – ปักกิง – เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 14 - 19 มี.ค. 61  (ุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน - สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้ - ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล
(TBSHA15) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้ - สบาย สบาย หรรษา SWFC (TG)
วันที่ 1 - 5 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน – ผ้าไหม-หังโจว -ถนนโบราณเห่อฝ่างเจี่ย– ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- เซี่ยงไฮ้ –ช้อปปิ้งถนนนานกิง – Starbuck Reserve Roastery - ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
(TBSHA14) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้ – เมืองสวรรค์อู่เจิ้น-ล่องเรืองหวงผู่ 5 ดาว (TG)
วันที่ 2 - 6 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- เซี่ยงไฮ้ – อาคาร SWFC ชั้น 101 – หาดไว่ทาน – อู๋ซี – เมืองจำลองสามก๊ก – พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย – ถนนโบราณซ่งเหอฝั่งเจีย – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – เมืองโบราณอูเจิ้น - ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว –ถนนนานกิง – ซินเทียนตี้ – ล่องเรือหวงผู่ – ศูนย์หยก – ตลาดถาวเป่าเฉิง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014