Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GH)GO1PEK-TG011 ทัวร์จีน_BEIJING WOW TG PROMOTION (TG)
วันที่ 18 - 22 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
(GH)GO1CNXPEK-CA001 ทัวร์จีน_บินตรง เชียงใหม่ - ปักกิ่ง - พิชิตกำแพงเมืองจีน (CA)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 3คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง - วัดลามะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง - ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก - ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านชา
(GH)GO1PEK-TG007 ทัวร์จีน_HAPPY NEW YEAR BEIJING - เมืองโบราณกู่เป่ย (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (5 วัน 3คืน)
ราคา 33,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง – เมืองโบราณกู๋เป่ย– ชมบรรยากาศเมืองโบราณ – แช่น้ำพุร้อน –ชมวิวกำแพงเมืองจีนยามค่ำคืน ด่านซีหมาไถ โดยกระเช้า (Cable Car) - ปักกิ่ง-จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝู่จิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน(อวี้เหอหยวน) – ร้านบัวหิมะ – หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหยก - ร้านผีเซี๊ยะ-ชมด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิค – ตลาดรัสเซีย
(GH)GO1PEK-CA003 ทัวร์จีน_เทศกาลปีใหม่ BEIJING FUNNY SNOW (CA)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 3คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_หอฟ้าเทียนถาน––กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังกู่กง –ร้านไข่มุก-ถนนหวังฝูจิ่ง - ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-เล่นสกีหิมะที่SnowWorld(ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)-ร้านหยก-ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-798 ART ZONE –ตลาดหงเฉียว
(GH)GO1PEK-TG010 ทัวร์จีน_BEST TIME TO BEIJING เที่ยวกำแพงเมืองจีน - ชมพระราชวัง (TG)
วันที่ 17 - 20 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง - ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ - ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก - พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(GH)GO1PEK-CA001 ทัวร์จีน_เทศกาลปีใหม่ปักกิ่ง - ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน - หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ (CA)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 3คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า – พิเศษ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก –ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย
(GH)GO1PEK-TG005 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง - ตะลุยแดนมังกร - โชว์กายกรรม (TG)
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 61  (5 วัน 3คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(GH)GO1-PEKTG002 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ - รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 15 - 20 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ชาจีน - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน +บัวหิมะ – ถนนนานกิง
(GH)GO1PEK-CA003 ทัวร์จีน_BEIJING FUNNY SNOW (CA)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 3คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู่กง – ร้านไข่มุก - ถนนหวังฝูจิ่ง - ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - เล่นสกีหิมะที่ SnowWorld(ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) - ร้านหยก - ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - 798 ART ZONE – ตลาดหงเฉียว - สนามบินปักกิ่ง
(GH)GO1PEK-TG003 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง โปรโมชั่น (TG)
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
(GH)GO1PEK-TG006 ทัวร์จีน_TWO IN ONE สุดคุ้ม ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (TG)
วันที่ 15 - 20 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ – ศูนย์ชาจีน-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ -ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ถนนนานกิง-STARBUCK RESERVE ROASTERY สาขาใหญ่ที่สุดในโลก
(GH)GO1PEK-MU001 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า (MU)
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า-วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า - อุทยานเป่ยไห่ – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มุก – THE PLACE - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า) – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – ถนนหวังฝู่จิ่ง - วัดลามะ – ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย
(GH)GO1TSN-XW001 SPECIAL ทัวร์จีน_ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (XW)
วันที่ 12 - 15 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – ตลาดรัสเซีย
(GH)GO1PEK-TG008 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนนั่งกระเช้า - SKI SNOW WORLD (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นั่งสามล้อชมเมืองเก่าหูถง – หอฟ้าเทียนถาน –กายกรรมปักกิ่ง - SKI SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) - ศูนย์หยก – กำแพงเมืองด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า) - ศูนย์ยาบัวหิมะ - พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก - เมืองเก่าหนานโหลวกู่เซียง - ศูนย์ใบชา - ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
(GH)GO1PEK-CA002 ทัวร์จีน_WINTER OF BEIJING - กำแพงเมืองจีน (CA)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 61  (5 วัน 3คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - ร้านไข่มุก -จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน -ย่าน ART BEIJING FUN - ร้านหยก -กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ร้านบัวหิมะ -ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ผ่านชมกำแพงเก่าราชวงศ์หมิง -ศูนย์ผีเซียะ-พระราชวังฤดูร้อน -ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(GH)GO1PEK-CA002 ทัวร์จีน_BEIJING FUNNY SNOW (CA)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู่กง – ร้านไข่มุก - ถนนหวังฝูจิ่ง - ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - เล่นสกีหิมะที่SnowWorld(ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) - ร้านหยก - ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - 798 ART ZONE – ตลาดหงเฉียว
(GH)GO1PEK-CA004 ทัวร์จีน_BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER (CA)
วันที่ 7 - 11 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า –หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน - ศูนย์หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย
(ZG)PEK04 ทัวร์จีน_ BEIJING - SHANGHAI DOUBLE COOL (TG)
วันที่ 15 พ.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท -ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน -ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน -THE PLACE -นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
(ZG)BZTSN01 ทัวร์จีน_ BZTSN01_Amazing Beijing Tianjin (XW)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*️ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท - เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง -ย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม - ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน - สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงหมื่นลี้ ณ ด่านจียงกวน - ช้อปปิ้งจุใจ ณ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ตื่นตาตื่นใจกับรถไฟ ความเร็วสูง !! - เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก และบุฟเฟต์เจงกิสข่าน *
(IT) ทัวร์ปักกิ่ง_XW-B94_SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน (XW)
วันที่ 22 พ.ย. 61 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว กำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่งสุดยอดโชว์ชื่อดัง พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ>>Buffet Chenkiskan มี Seafood BBQ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง,สุกี้มองโกล ,อาหารแต้จิ๋ว ที่พัก>>โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน) เดินทางสบายโดยสายการบิน NOK SCOOT ลำใหญ่ B777-200ER 415 ที่นั่ง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014