Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(SS)SH3UHET2ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U)
วันที่ 7 - 12 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน -ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ -การแสดงรอบกองไฟ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย- เมืองออร์ดอส เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู
(GTH) CTU-TG001 ทัวร์จีน หนีห่าว แพนด้า เฉิงตู การ์เซียสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 12 - 17 ก.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานภูผาการ์เซียสวรรค์(รวมกระเช้า)-เม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)-เฉิงตู-ร้านยางพารา ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู
(TTN) XW04 ทัวร์จีน บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
(CC) CSPVGXW03 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่หมุน ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 25 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88- ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
(GTH) PVG-CA002 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองไห่หนิง - เมืองโบราณหยางอาน - วัดเทพแห่งทะเล - สถาบันจินหยง *OPTION ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบไท่หู-หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม-อู๋ซี- *OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน+รถกอล์ฟ อู่ซี - ร้านไข่มุก - ชมวิวทะเลสาบซ่างหู - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน *OPTION : โชว์กายกรรม ERA ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ร้านหยก - SHANGHAI VILLAGE
(GTH) PVG-MU001 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 5 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ศูนย์ไข่มุก – คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี วันที่ 3. หังโจว – โรงงานผ้าไหม – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย วันที่ 4. เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาดก๊อปปี้TAOBAO CHENG – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนนานกิง-กายกรรม ERA วันที่ 5. วัดหลงหัว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้
(PH) โปรโมชั่นพิเศษ...เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ 7 เมือง 6 วัน 4 คืน (FM)
วันที่ 3 ก.ค. 62 - 4 ก.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า ซูโจวเมืองมรดกโลก วัดฉงหยวน (หอเจ้าแม่กวนอิมหมื่นองค์) อู๋ซี สมญา “เซี่ยงไฮ้น้อย” วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง) เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ทาน อุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตงหยาง ชมพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก เหินเตี้ยน โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวูดแดนตะวันออก+ชมโชว์ อี้อู ชมตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
(GTH) PVG-FM001 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 22 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - STARBUCK RESERVE ROASTERY - ถนนนานกิง วัดพระหยกขาว - ร้านหยก - ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG – เซี่ยงไฮ้
(SS) SHMUPVG13 ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 3 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านหยก
(ZG) ZPEK04 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลสโก กำแพงหมื่นลี้] 6วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 27 มิ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งเดอะเพลส ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้
(GTH) PVG-FM001 ทัวร์จีน SHANGHAI I LOVE YOU 4 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ- STARBUCK RESERVE ROASTERY -ถนนนานกิง วัดพระหยกขาว-ร้านหยก-ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
(GTH) PVG-CA001 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 26 พ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว) ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY
(GTH) HGH-CA001 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หังโจว – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม- หนิงปอ หนิงปอ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์ ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี่ยงไฮ้
(ZG) ZPVG02 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน-ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ ล่องเรือทะเลสาบหนานหู – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ชมสวนMR.IRON – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
(CC) CSPVGFM01 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่หวาน ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FM)
วันที่ 20 - 23 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ -ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-ร้านหยก -ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมือง-จูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
(CC)CSTSNPVGXW01ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง เซียงไฮ้ ฮันนี่โทส 3 มหานคร นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4คืน (XW)
วันที่ 18 มิ.ย. 62 - 20 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เฉินหวังเมี่ยว
(CC) CSPVGXW01 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 25 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck-ร้านหยก
(SS)SHMUPEKPVG1ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 19 - 24 มิ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านผีชิว กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้ ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
(SS)SHMUPEKPVG1ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบื้อง Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 19 - 24 มิ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านผีชิว กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้
(GSPVG03) ทัวร์เซี่ยงไฮ้-กระบี่ไร้เทียมทาน 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 3 - 25 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 10,889 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชมนครโบราณของจีน เมืองหางโจว - สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมืองชมหมู่บ้านอูเจิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก - ล่องเรือชมคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หาดไว่ทาน จุดชมบรรยากาศสุดฟินส์ - พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดชาบู+ปิ้งย่าง BBQ - อิ่มไม่อั้น / เสี่ยวหลงเปา+ไก่ขอทาน+หมูพันปี - พิเศษ!! เก็บสตอเบอรี่ที่สวน ฟรี!!
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014