Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBPEK081) ทัวร์ปักกิ่ง-สบาย สายบุญ-ไหว้พระ 5 วัน 4 คืน (CA)
วันที่ 8 - 12 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ปักกิ่ง - ชมพระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน - วัดหลิงกวง(พระเขี้ยวแก้ว) - ร้านไข่มุก,ร้านยางพารา - ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – วัดลามะ - ร้านนวดเท้า – กายกรรมปักกิ่ง - ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ร้านหยก - ร้านผีเซียะ – ตลาดรัสเซีย
(TBTSN024) ทัวร์จีน-บินตรงเทียนสิน-ปักกิ่ง สบาย...สบาย (XW)
วันที่ 25 - 28 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(TBTSN023) ทัวร์จีน-บินตรงเทียนสิน – ปักกิ่ง –รถไฟฟ้าความเร็วสูง (XW)
วันที่ 10 - 14 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน – ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฝู่จิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย - ร้านผิ่เซี๊ยะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านหมอนยางพารา – วิวแม่น้ำไหเหอ + TIAN JIN EYE - บ้านกระเบื้องเทียนสิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนวัฒนธรรมโบราณ
(GHPEK025) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังกู้กง-นั่งสามล้อชมเมือง (ไม่ลงร้านช้อป) (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - ชมสนามกีฬารังนก - จัตุรัสเทียนอานเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน (เรือหยกซูซีไทเฮา) – กำแพงเมืองจีน- ด่านจีหยงกวน – ตลาดรัสเซีย - ซอยหูถ้ง – วัดลามะ –
(GHPEK024) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-หอฟ้าเทียนถาน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน (TG)
วันที่ 10 - 14 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝู่จิ่ง - วัดลามะ – ปักกิ่ง
(SSPEK023) ทัวร์จีน- ฮาร์บิน-ปักกิ่ง- เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (CA)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 36,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - ฮาร์บิน - เกาะพระอาทิตย์ - สวนเสือไซบีเรีย - ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง - โบสถ์เซ็นโซเฟีย - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย - ถนนจงยาง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟูจิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - SNOW WORLD - สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
(SSTSN022) ทัวร์จีน-บินตรงเทียนสิน- ปักกิ่ง- กำแพงเมืองจีนปาต้าหลิง (CA)
วันที่ 7 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - บ้านกระเบื้องเทียนจิน -ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง -สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง - ตลาดรัสเซีย
(SSTSN021) ทัวร์จีน TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา (XW)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 9 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย - ชิงช้าสวรรค์ TIAN JIN EYE -น้ำไหเหอ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี
TBPEK013) ทัวร์จีนปักกิ่ง – พระราชวังกู้กง – คลังสมบัติจักรพรรดิ (FM)
วันที่ 20 ก.ย. 60 - 20 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ – กำแพง 9 มังกร - พระราชวังฤดูร้อน – วัดหลิงกวงพระเขี้ยวแก้ว – ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน เมมโมเรียล - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – สนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(TBHRB014) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-คฤหาสน์วอลการ์-ชมโรงเบียร์ฮาร์บิน (HU)
วันที่ 4 - 11 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ด่านจวีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย - ฮาร์บิ้น - ตงเป่ย -โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - ถนนคนเดินจงยาง - อนุสาวรีย์ฝังหงส์ - สวนสตาลิน - ฮาร์บินโอเปร่าเฮ้าส์ - อิสระแวด้าซิตี้ฮาร์บิ้น - โรงละครจงหยาง - เกาะพระอาทิตย์ -เทศกาลน้ำแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 - พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ - คฤหาสน์วอลการ์ - สนามกีฬารังนก
(GHPEK013) ทัวร์จีน- SHOCK PRICE เจาะลึกแดนมังกร-กำแพงเมืองจีน (CA)
วันที่ 27 ต.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ – ถนนหวังฝูจิง - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – สนามกีฬารังนก - ผีเซียะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(ITTPE004)ทัวร์จีน - AMAZING Beijing ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (XW)
วันที่ 7 ก.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  ( 4วัน 3คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน - ปักกิ่ง -จัสตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนชมกยกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ประตูชัยตลาดรัสเซีย
(SSPEK015)_ทัวร์จีน_ HISO LOWPRICE ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน- พระราชวังกู้กง 5D3N (TG)
วันที่ 22 - 26 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านผีชิวกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วัดลามะร้านผ้าไหม-ถนนหวังฟูจิ่ง - ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนนั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า-ร้านบัวหิมะ
(SSPEK040) ทัวร์จีน Beijing ผู้สาว ขาเลาะ (TG)
วันที่ 29 พ.ย. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านบัวหิมะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง
(GHKMG001)_ทัวร์จีน_คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 23 - 28 พ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ลี่เจียง - ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - ชม เจดีย์ ซานถ่า - ชม โค้งแรกแม่นํ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) - ชม เมืองโบราณแชงกรีล่า - ชม วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน - ชมเมืองโบราณลี่เจียง - IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ - อุทยานนํ้าหยก - ชมวัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
(GHKMG005)_ทัวร์จีน_คุนหมิง-ต้า หลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 8 - 13 ก.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ลี่เจียง - ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - ชม เจดีย์ ซานถ่า - ชม โค้งแรกแม่นํ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) - ชม เมืองโบราณแชงกรีล่า - ชม วัดลามะซงจ้านหลิน - ชมเมืองโบราณลี่เจียง - ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ - ชมวิวเขาหิมะมังกรหยก - ชมวัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
(GHKMG004)_ทัวร์จีน_คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG (MU)
วันที่ 13 - 18 มิ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ลี่เจียง - ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - ชม เจดีย์ ซานถ่า - แชงกรีล่า - ชม โค้งแรกแม่นํ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน - ชมเมืองโบราณลี่เจียง - ชมวิวเขาหิมะมังกรหยก - IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ - ชมวัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
(GHKMG003)_ทัวร์จีน_คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (TG)
วันที่ 31 พ.ค. 60 - 5 มิ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ลี่เจียง - ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ - ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ชม โค้งแรกแม่นํ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) - ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ชมเมืองโบราณลี่เจียง - ชมวิวเขาหิมะมังกรหยก - สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดำ - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ชมวัดหยวนทง
(GHKMG002)_ทัวร์จีน_คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (TG)
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ลี่เจียง - ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่(ERHAI LAKE) ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดำ ชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง ภูเขาหิมะมังกรหยก IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ ชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน
(GHHGH017) ทัวร์จีน-บินตรงหังโจว-ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน (CA)
วันที่ 12 - 26 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถุนซี - หวงซาน – ชมทะเลเมฆ – หุบเขาซีไห่ – ยอดกวงหมิงติง – หินบินมา – ถนนโบราณถุนซี - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก -ตลาดเถาเป่า - ช้อปปิ้งOUTLET
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014