Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(IT) TG711 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ลี่เจียง - ต้าลี่ - แชงการีล่า (TG)
วันที่ 4 - 24 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน - แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
(ZGKMG04) ทัวร์จีน - T - SUD KUNMING SLICK & COOL (8L)
วันที่ 19 ก.พ. 62 - 22 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง – ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่ – เมืองตงซวน – ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) – คุนหมิง – OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN - วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – OPTION TOUR ภูเขาซีซาน
(CC) CSKMGMU05ทัวร์จีน_ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 20 มี.ค. 62 - 24 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
(GH) GO1KMG - 8L004 ทัวร์จีน_ SHOCK PRICE คุนหมิง ตงชวน ถ้ำไซอิ๋ว (8L)
วันที่ 18 - 21 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ) - ตงชวน - ชมพระอาทิตย์ตก - แผ่นดินสีแดง - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านยางพารา
(GH) GO1KMG-TG007 ทัวร์จีน_คุนหมิง - แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ (TG)
วันที่ 22 - 27 ก.พ. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง
(GH) GO1KMG - TG006 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก -โชว์จางอวี้โหมว (TG)
วันที่ 13 - 17 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว -ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม -ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) -โชว์จางอวี้โหมว -อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง -ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง -ร้านยางพารา -ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม -วัดหยวนทง
(GH) GO1KMG - TG008 ทัวร์จีน_ครบสูตร คุนหมิง - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - NO SHOP (TG)
วันที่ 22 - 27 ก.พ. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG-หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่) - อุทยานน้ำหยก - ต้าหลี่ - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
(BZKMG01) T-SUD THE BEST OF KUNMING (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง
(ZGBZKMG02) T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN (CZ)
วันที่ 16 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ
(IT) ทัวร์คุนหมิง_TG75_ลี่เจียง - ต้าลี่ - แชงการีล่า (TG)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 27 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* เมืองมรดกโลก *ต้าหลี่ *ลี่เจียง ••บินตรงโดย THAI AIRWAYS ••พิเศษสุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง ••พักโรงแรมระดับ 4ดาว ต้าหลี่1คืน / แชงการีล่า1คืน / ลี่เจียง1คืน ฉู่สง1คืน / คุนหมิง1คืน ✅✅รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว✅✅
(ITKMG01) ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ตงชวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (Lucky Air) (TG)
วันที่ 16 - 19 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน คุนหมิง - ถานเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)- ตงชวน - แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้ - ถางเตี้ยน – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง –ซุ้มประตูไก่หยก -วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
(GT) บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งห่วง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน (CZ)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานแก้ว - ศูนย์ยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ศูนย์ชา - ตุรัสถ้ำมังกรเหลือง - ศูนย์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ภูเขาเทียนเหมืนซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ
(ZG) BZCSX02 ทัวร์จีน_T-SUD THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE จางเจียเจี้ย – เขาอวตาร – ถ้ำประตูสวรรค์ (FD)
วันที่ 12 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน –ลำธารแส้ม้าทอง – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เชาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป่หลง
(ZG) BZCSX01 ทัวร์จีน_ T-SUD IMPRESSTION OF ZHANGJIAJIE ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 3 เม.ย. 62 - 17 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ยอดเขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตู้สวรรค์ – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินซีปูเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซิงลู่
(GH) GO1CSX-FD011 ทัวร์จีน_SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เที่ยว 2เขา เทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)- ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ร้านยาจีน - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น - ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - สวนเทียนซินเก๋อ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา
(GH) GO1CSX-FD009 เทศกาลสงกรานต์ - จางเจียเจี้ย - ถ้ำประตูสวรรค์ - พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ภาพวาดทราย – ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย – สวนเทียนซินเก๋อ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) GO1DYG-CZ006 _บินตรงจางเจียเจี้ย - ท่องเมืองโบราณฟ่งหวง พิชิต 2 ขุนเขา (CZ)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 27 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟ่งหวง -อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน - ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางเจียเจี้ย - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารแส้ม้าทอง - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
(GH) GO1CSX - FD004 จางเจียเจี้ย - ล่องเรือถัวเจียง - เมืองโบราณฟ่งหวง (FD)
วันที่ 23 ม.ค. 62 - 26 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน - ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ITCSXFD511) ทัวร์จีน_ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION:เขาอวตาร - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง
(CC) CSDYGCZ07 ทัวร์จีน_บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบหมูเด้ง ฟ่งหวง สะพานแก้ว (CZ)
วันที่ 8 - 14 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - เดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014