Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(HDJHG001) ทัวร์จีน - สิบสองปันนา 6 วัน 3 คืน (รถ) (TG)
วันที่ 11 - 16 ส.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เชียงของ–ห้วยทราย–หลวงน้ำทา–บ่อเต็น-บ่อหาน(ชายแดนจีน)-เชียงรุ้ง- 9จอม12เชียง-สวนป่าดงดิบ–ร้านยาสมุนไพร-วัดป่าเจ–ร้านมีดไทลื้อ–ล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมชมโชว์ -ตลาดเช้า–หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า–ร้านขายของพื้นเมือง-พิพิธภัณฑ์ชนชาติ–ร้านหยก- นํ้าพุตนตรีแม่นํ้าโขง-เชียงรุ้ง-บ่อหาน–บ่อเต็น–หลวงน้ำทา–ห้วยทราย–เชียงของ
(ZT) ทัวร์จีน-EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE-NO2 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 27 - 30 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน จางเจียเจี่ย - ชมความงามของหุบเขาแกรนด์แคนย่อน จางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเทียนเหมินซาน - สัมผัสประสบการณ์สุดเสียว ระเบียงกระจก+สะพานกระจก - ชมจิตรกรรมภาพวาดทรายของหลี่จวินเซิง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าคุณภาพของจีน อาทิ ถนนคนเดิน, ร้านยาจีน, ร้านยางพารา, โรงงานผลิตผ้าไหม
(TBCSX07) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-เขาอวตาร-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง - ผ่านชมสะพานแขวน - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ลำธารแส้ม้าทอง - ถนนคนเดินซีปู้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านหยก-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX10) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซา พักหรู 5 ดาว (WE)
วันที่ 16 - 19 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉางซา WE616 (14.30-18.45) – ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ร้านหยก-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
(GHCSX09) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์-เมืองโบราณฟ่งหวง (FD)
วันที่ 12 - 16 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองเก่าฟ่งหวง-ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืน-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านหยก-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX07) ทัวร์จีนเที่ยวครบมรดกโลกแห่งจางเจีย (FD)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCXS06) ทัวร์จีน-เที่ยวครบมรดกไลกแห่งจางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 19 - 23 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX05) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-เขาล่างซาน-ฟ่งหวง (CZ)
วันที่ 1 - 6 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – เมืองเชาหยาง - อุทยานเขาล่างซาน - จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย - ยอดเขาพริก - เมืองเชาหยาง - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - กำแพงเมืองโบราณ -จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถนนคนเดิน
(GHCSX04) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง (CZ)
วันที่ 15 - 20 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – ถ้ำมังกรเหลือง – ภาพวาดทราย – เขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ – เมืองโบราณฟ่งหวง - นั่งเรือแจวฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – ผ้าปักเซียงซิ่ว – ศาลาเทียนชิน – เกาะส้ม
(GHCSX02) ทัวร์จีน-ครบสูตรจางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 24 - 29 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ภาพวาดสิบลี้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - โชว์จิ้งจอกขาว - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX01) ทัวร์จีน-Super Save จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 15 - 19 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมิน – ระเบียงแก้ว – ถ้ำประตูสวรรค์ – อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – สวนจอมพลเฮ่อหลง – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ภาพเขียนสิบลี้ – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – จางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX002) ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 20 - 25 ต.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร - ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน - ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา - ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก
(GHCSX023) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 1 - 6 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา -ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ถนนคนเดินซีปู้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX003) ทัวร์จีน-Impression of Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 24 - 27 ส.ค. 60  (4วัน 3คืน)
ราคา 11,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย -ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดหินทราย-ร้านผ้าไหม-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก-ร้านบัวหิมะ -ร้านหยก-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา-เมืองฉางซา
(TBCSX006.1) ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย Shock Price A (FD)
วันที่ 4 - 7 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถนนคนเดินซีปู้ -ภาพวาดทราย - ชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ -
(TBCSX001.1) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว Shock Price B 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 22 - 26 ก.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง-เฟิ่งหวง - สะพานหง-ถนน SHIBAN-ร้านยาจีน-ถนนคนเดินซีปู้ - ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านผ้าไหม-ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยTHE CRAND CANYON รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ - เทียนเหมินซาน-ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา
(ZGCSX002)_ทัวร์จีน_Breath of ZhangJiajie 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 6 - 9 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย - ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ(บัวหิมะ)-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป่หลง-ร้านผ้าไหม - ร้านหยก-ร้านยางพารา-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-เมืองฉางซา
(ZGCSX001)_ทัวร์จีน_Breath of Zhangjiajie (FD)
วันที่ 6 - 9 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร - ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก - นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน - ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง
(SSCSX035)_ทัวร์จีน_ฉางซา-เจ้าแม่กวนอิมพันมือ-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 22 - 26 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จางเจียเจี้ย - ฉางซา - หนิงเซียง - วัดหมี่หยิน - จางเจี้ยเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านหยก - ภาพวาดทราย ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย - ร้านผ้าไหม - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ - ร้านใบชา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(SSCSX034)_ทัวร์จีน_ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (WE)
วันที่ 13 - 18 ต.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำนํ้าถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - ฟ่งหวง - จางจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านยาพารา - ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014