Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBCSX07) ทัวร์จีน_CSX FD13_ครบสูตรมรดกโลก-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง (FD)
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 61  (6วัน5คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม "เขาอวตาร" เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน-ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์”-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้วของจีนยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk-เดินชม "เมืองโบราณเฟิ่งหวง"เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว-บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
(TB)GT-CSX WE03 ทัวร์จีน-เจาะลึกจางเจียเจี้ย-ครบ 3 ไฮไลท์ พัก 5 ดาว (WE)
วันที่ 17 - 20 พ.ค. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 17,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน -พิสูจน์ความกล้าสะพานแก้วของจีนที่ยาวสุดสูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk -ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่งอุทยานอู่หลิงหยวน - อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง / อาหารไทย - พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
(TBCSX06) ทัวร์จีน_CSX FD18_เที่ยวสงกรานต์สุดคุ้ม-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน (FD)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 27,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน -พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุดสูงสุดใน-อิสระเดินชม "เมืองโบราณเฟิ่งหวง" เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง-อาหารพิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี / ซุปเห็ด-พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
(TBCSX09) ทัวร์จีน_CSX CZ02_จางเจียเจี้ย NO SHOP พักหรู (CZ)
วันที่ 16 - 20 พ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน -พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก -ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน-ชมความงดงามของอุทยานป่าหินแดง-เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป-พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
(SSCSX06) ทัวร์จีน- เมืองโบราณฟ่งหวง- เขาอวตาร- จางเจียเจี้ย ฉางซา (WE)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน -จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา - ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล - เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว -ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX01)ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย Spring Fever (WE)
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา -ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX04)ทัวร์จีน_CSX WE01_ครบสูตรจางเจียเจี้ย – ฟ่งหวง – โชว์จิ้งจอกขาว (WE)
วันที่ 23 - 28 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ชมความงามเทียนเหมินซานหรือภูเขาประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk -ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย -เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง -ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี
(TBCSX03)ทัวร์จีน-SUPER SAVE จางเจียเจี้ย – สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
(SSCSX05)ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วลอยฟ้า- เทียนเหมินซาน- ฉางซา พัก 5 ดาว (WE)
วันที่ 6 - 9 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX02)ทัวร์จีน _CSX CZ01_ มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 11 - 16 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน •ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) •พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk •ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหู
(TBCSX01)ทัวร์จีน –จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 7 - 12 ก.พ. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
(TBCSX12) ทัวร์จีนครบสูตรมรดกโลก-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ฉางซา-จางเจียเจี้ย -อุทยานจางเจียเจี้ย -เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ศูนย์ผ้าไหม -ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด -เขาเทียนเหมินซาน -ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว-ศูนย์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืน -ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-ฟ่งหวง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(SSCSX04) ทัวร์จีน-ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (WE)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นกระเช้า-ลงลิฟท์แก้ว)- สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งเขาอวตาร-ลำธารแส้ม้าทอง-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
(SSCSX07) ทัวร์จีน-เมืองโบราณฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาอวตาร-ฉางซา (WE)
วันที่ 23 - 28 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน -จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซีร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย -สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล -เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา -จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX10) ทัวร์จีน- Shock Price จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก -ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน -นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ - ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน -เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
(TBCKG05) ทัวร์จีน_CKG FD03_SHOCK PRICE-ฉงชิ่ง-อู่หลง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 19 - 21 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน •มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ นครฉงชิ่ง •หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย •ท้าความเสียว ระเบียงแก้ว ณ อู่หลง •เล่นสกีหรือถ่ายรุปหิมะ ณ เมืองหิมะของเขานางฟ้า
(TBCKG04) ทัวร์จีน_CKG FD02_ฉงชิ่ง -อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้า - สามสะพานสวรรค์ (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 24,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนครฉงชิ่ง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย - ท้าความเสียว ระเบียงแก้ว ณ อู่หลง
(TBCKG03) ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง-ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN (WE)
วันที่ 27 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ -ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา -เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง - สวนเอ๋อหลิง-ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen-นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ-หงหยาต้ง - ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนเจียงฟ่างเปย
(TBCKG02) ทัวร์ฉงชิ่ง-ล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว Century Paragon (WE)
วันที่ 8 - 13 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 35,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉงชิ่ง - ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ -ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา -เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-ต้าจู่-ผาหินแกะสลักต้าจู๋ -ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง
(TBCKG01) ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) (WE)
วันที่ 14 - 18 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG-ถ้ำฝูหยงต้ง-ฉงชิ่ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014