Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GHCTU01) ทัวร์จีน_KMG TG002_คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (TG)
วันที่ 10 - 15 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งร้านบัวหิมะ-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
(ZG)KMG01 ทัวร์จีน-คุนหมิง- ต้าหลี่ –ลี่เจียง- แชงกรีล่า-นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา (TG)
วันที่ 19 - 24 ก.ย. 61  (6วัน5คืน)
ราคา 24,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เมืองเก่าต้าหลี่–เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)–โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องเขาเสือกระโจน–วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย)-เมืองเก่าจงเตี้ยน -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก–IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก–ร้านบัวหิมะ–มืองโบราณกวนตู้ –ร้านหยก-ร้านชา–วัดหยวนทง–ร้านผ้าไหม
(GH) ทัวร์จีน_DYGCZ002_บินตรงจางเจียเจี้ย- เมืองโบราณฟ่งหวง (CZ)
วันที่ 27 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - บินตรงจางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) - เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก - พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองจางเจียเจี้ย และ พักโรงแรมริมแม่น้ำถัวเจียงใจกลางเมืองโบราณฟ่งหวง - เมนูพิเศษ ปูขน คนละ 2 ตัว/ไวน์แดง/เป็ดตุ๋นสมุนไพร/บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ซุปเห็ด
(GH) GO1DYG-CZ001 ทัวร์บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 29 ต.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ -บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
(GH) GO1CSX-WE009 ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-กุ้ยโจว 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 24 - 29 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
(GHCSX007) ทัวร์จีน - เที่ยวครบไฮไลท์-จางเจียเจี้ย -ฟ่งหวง (WE)
วันที่ 10 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท - เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน - เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี / ซุปเห็ด *
(GHCSX004) ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - ล่องเรือถัวเจียง - เมืองโบราณฟ่งหวง (FD)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ทัวร์จีน - ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท - เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่เข้าร้านรัฐบาล - ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก - ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ - ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด อาหารไทย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี *
(ZGCSX13) ทัวร์จีน – Dream of Nature Zhangjiajie (WE)
วันที่ 11 ต.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ลำธารแส้ม้าทอง - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก *
(ZGCSX03) ทัวร์จีน – Zhangjiajie one more time (FD)
วันที่ 28 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ชมวิวเขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว *
(ZGCSX01) ทัวร์จีน - Breath of Zhangjiajie (FD)
วันที่ 12 - 23 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! - จางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ *
(ZGCSX02) ทัวร์จีน-The Charming of Zhangjiajie (FD)
วันที่ 11 - 18 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว *
(ZGCSX12) ทัวร์จีน - Impression of Zhangjiajie (WE)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น !! - จางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX13) ทัวร์จีน_CSX-FD005_จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล ) (FD)
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีนเที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล - ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน ( กระเช้า +บันไดเลื่อน +รถอุทยาน ) - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก - เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว -เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี อาหารไทย ซุปเห็ด
(GHCSX12) ทัวร์จีน_CSX WE004_Miracle Zhangjiajie & Fenghuang (WE)
วันที่ 22 - 26 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีนราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนู - พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี / อาหารไทย / ซุปเห็ด
(GHCSX11) ทัวร์จีน_CSX CZ003_จางเจียเจี้ย 2 สะพานแก้ว-ฟงหวง พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 21 - 26 ก.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เกาะส้ม-ฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-สะพานกระจก-จางเจียเจี้ย-ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ศูนย์ใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHDYG10) ทัวร์จีน_DYG-E3002_NEW !! บินครั้งเดียวเที่ยว 2 มณฑล จางเจียเจี้ย-กุ้ยโจว (E3)
วันที่ 26 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เมืองถงเหริน-เขาฟ้านจิ้ง(รวมกระเช้า + รถราง)-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนซีปู้เจีย-ร้านหยก-ร้ายางพารา-ภาพวาดทราย-สพานแก้วที่ยาวที่สุด-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านชา-ภาพวาดทราย
(GHCSX07) ทัวร์จีน_CSX-FD001_สุดคุ้มจางเจียเจี้ย -เมืองโบราณฟ่งหวง (FD)
วันที่ 3 - 7 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX05)ทัวร์จีน _CSX-WE003_Wonderful Zhangjiajie (WE)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย -ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-โชว์จิ้งจอกขาว-ศูนย์หยก-ศูนย์ผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา้ +บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค-์ ระเบียงแก้ว (รวมผา้หุ้มรองเทา้ )-ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX04)ทัวร์จีน_CSX-WE001_ครบสูตรมรดกโลก- จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง (WE)
วันที่ 26 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย -เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์- ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง -สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดสิบลี้(รวมรถราง)-รา้นผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร่้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX03) ทัวร์จีน – Paradise of Zhangjiajie (FD)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014