Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBCAN01) ทัวร์จีน-กวางเจาเทรดแฟร์ – ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว -เข้างานแฟร์เต็มวัน-ล่องแม่น้ำจูเจียง -เข้างานแฟร์เต็มวัน - อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - ถนนอีเต๋อลู่
(SSKWL01)ทัวร์จีน – กุ้ยหลิน – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เขาเซียงกง (CZ)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขางวงช้าง(รวมรถกอล์ฟ)-ร้านผ้าไหม -โชว์ DREAM LIKE LIJIANG - เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า) -ร้านยางพารา-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง -ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง -ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ร้านหยก -อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
(TBKWL02)ทัวร์จีน-เสน่ห์กุ้ยหลิน พัก 5ดาว (CZ)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน -ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเหยิน -ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม-เที่ยวชมสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในเมืองกุ้ยหลิน “ถนนโบราณตงซี”-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG
(ZGKMG02)_ทัวร์จีน – The Best of Kunming 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 28 ก.พ. 61 - 5 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม
(TBKMG03)ทัวร์จีน-คุนหมิง – ลี่เจียง – แชงกรีล่า – พิชิต 2 ภูเขาหิมะ (TG)
วันที่ 2 - 7 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน - ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต - เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน - ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง - ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG
(TBKMG02)ทัวร์จีน- Save Price คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน (MU)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 2 มี.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 9,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา - เที่ยวอุทยานป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวทะเลสาบเตียนฉือ - พิชิตสะดือมังกร ณ เขาซีซาน
(EPKMG04) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงชวน (สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) ) (TG)
วันที่ 8 - 11 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง – แวะเก็บ สตอเบอร์รี่ -ดินสีแดงตงชวน -ภูเขาเจี้ยวจื๋อ - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก -วัดหยวนทง-ย่านการค้าถนนคนเดิน-ร้านชา-ร้านผ้าไหม- น้ำตกคุนหมิง
(TBKMG01) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน-ไร่สตรอเบอร์รี่ (Lucky Air) (Z7)
วันที่ 9 - 13 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 20,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า-สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน-สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ-ชมหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา ....ถ้ำจิ่วเซียง-ชมสวนสตรอว์เบอร์รี่..สนุกกับการเก็บสอตรอว์เบอรร์รี่ด้วยตัวเอง
(JSKMG02) ทัวร์จีน-คุนหมิง-สิบสองปันนา (รถบัส) (TG)
วันที่ 2 - 9 มี.ค. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - สถานีรถไฟสามเสน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย - เมืองห้วยทราย ประเทศลาว -เมืองหลวงน้ำทา – ด่านบ่อหานประเทศจีน - เมืองสิบสองปันนา – ผู่เอ๋อ – โม่เจียง – สะพานสูงสุดในโลก – ยวี่ซี – ป่าหิน – คุนหมิง -อุทยานป่าหิน-บัวหิมะและสมุนไพรจีน-ผ้าไหม- ถ้ำจิ่วเซียง – โชว์พาราณสี -สวนป่าดงดิบ-หมู่บ้านไทยลื้อ-สวนป่าดงดิบ – นกยูง – หมู่บ้านชาวเชา – ชมวัดเมิ่งเล่อ หรือ วัดเมืองลื้อ - ลาว – เชียงรุ้ง
(EPKMG03) ทัวร์จีนคุนหมิง – ต้าหลี่ – ลี่เจียง-ชมซากุระ (SC Shandong Airline ) (TG)
วันที่ 7 - 12 มี.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง –ต้าหลี(ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองเก่าต้าหลี) -เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก + กระเช้าโชว์ IMPRESSION LIJIANG –หมู่บ้านโบราณซู่เหอ - สวนสระมังกรดำ - ต้าหลี่ – ฉูสง – อุทยานน้ำตก -ย่านการค้า
(EPKMG02) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงชวน (SC Shandong Airline ) (TG)
วันที่ 23 - 27 ก.พ. 61  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- คุนหมิง – แวะเก็บ สตอเบอร์รี่ -ดินสีแดงตงชวน- เชิงเขาเจี้ยวจื๋อ + กระเช้า - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก -วัดหยวนทง-ย่านการค้าถนนคนเดิน-ร้านชา-ร้านผ้าไหม- น้ำตกคุนหมิง
(EPKMG01) ทัวร์จีน-ปี๋เจี๋ย-กุหลาบพันปี-ถ้ำจื่อจินต้ง-สะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก (SC Shandong Airline ) (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- คุนหมิง - ซวนอุย - เมืองปี๋เจี๋ย - สะพานผูลี่ -สะพานเป๋ยผานเจียง -ชมดอกกุหลาบพันปี -ถ้ำจื่อจินต้ง - เมืองฉูจิ้ง - คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ย่านการค้า
(TBKMG02)_ ทัวร์จีน-คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน – ไร่สตอเบอร์รี่ (8L)(ลัคกี้ แอร์ ) (TG)
วันที่ 1 - 5 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ-ไร่สตรอว์เบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยน-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้าทองไก่หยก-ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้
(TBCSX10.1) ทัวร์จีน- Shock Price จางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน (FD)
วันที่ 3 - 6 มี.ค. 61
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - สุดหรู พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว - ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน -นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ - ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
(TBCSX05)ทัวร์จีน – จางเจียเจี้ย No SHOP พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน -พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก -ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน-ชมความงดงามของอุทยานป่าหินแดง-เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป-พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
(SSCSX06) ทัวร์จีน- เมืองโบราณฟ่งหวง- เขาอวตาร- จางเจียเจี้ย ฉางซา (WE)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน -จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา - ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล - เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว -ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX01)ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย Spring Fever (WE)
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา -ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX04)ทัวร์จีน-ครบสูตรจางเจียเจี้ย – ฟ่งหวง – โชว์จิ้งจอกขาว (WE)
วันที่ 2 - 7 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามเทียนเหมินซานหรือภูเขาประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk -ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย -เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง -ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี
(TBCSX03)ทัวร์จีน-SUPER SAVE จางเจียเจี้ย – สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คิน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
(SSCSX05)ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วลอยฟ้า- เทียนเหมินซาน- ฉางซา พัก 5 ดาว (WE)
วันที่ 6 - 9 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014