Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GH) EK008 ทัวร์จีน_HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR (EK)
วันที่ 16 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซินเจิ้น - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซียจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GH) TG002 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ - กวางเจาเทรดแฟร์ - ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซ่างเซี่ยจิ่ว - กวางเจา - ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - วัดหัวหลินซื่อ -ร้านบัวหิมะ + ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-ล่องแม่น้ำจูเจียง
(GH) TG001 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ - กวางเจาเทรดแฟร์ - ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซ่างเซี่ยจิ่ว - กวางเจา – เข้างานแฟร์เต็มวัน - ล่องแม่น้ำจูเจียง - กวางเจา - เข้างานแฟร์เต็มวัน - ร้านบัวหิมะ + ร้านหยก -อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์– ถนนอีเต๋อลู่
(GTH) CZ002_ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - พิชิตเขาล่างซาน (CZ)
วันที่ 18 เม.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • เขาล่างซาน ภูเขาหินทรายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจีนตอนใต้ • จุดวิวที่สวยที่สุดของแม่น้ำลี่เจียง บนเขาเซียงกง • ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน • ชมโชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง โชว์ที่ผสมผสานระหว่างบลัเลย์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(GTH) CZ001_ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ป่าหอมหมื่ (CZ)
วันที่ 18 เม.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น วัฒนาธรรมการทำนาที่สืบทอดมานับพันปี • ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด ชมหินงอกหินย้อยและม่านหิน • ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน • นั่งกระเช้าชมวิวเมืองกุ้ยหลิน บนยอดเขาเหยาซาน • พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองกุ้ยหลิน • เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย/เป็ดย่างปักกิ่ง/ปลาตุ๋นเบียร์/เผือกคริสตัล
(GT) กุ้ยหลิน หยางซั่ว (CZ)
วันที่ 8 พ.ค. 62 - 26 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเหยาซาน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม - โชว์มิราจ - เขางวงช้าง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เขาเซียงกง - เมืองหยางซํ๋ว - ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง - เมืองกุ้ยหลิน - ศูนย์อัญมณีหยก - ตลาดใต้ดิน - เจดีย์เงินเจดีย์ทอง - กุ้ยหลิน
(GH) GO1KWL-CZ006 ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - นาขั้นบันไดหลงจี๋ (CZ)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า) - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก) - สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง -ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี
(AW) Amazing สงกรานต์ ! หนานหนิง ปาหม่า (AK)
วันที่ 12 - 17 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมด่านมิตรภาพ โหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border, 友谊关) • ล่องเรือไม้ไผ่หลิงหมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园景区) ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ • ชมน้ำตกเอ๋อเทียน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย • บ่อน้ำพุห่านสวนสาธารณเอ๋อฉวน(鹅泉) แหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ • เยี่ยมชม หมู่บ้านที่มีคึนอายุยืนที่สุดในโลก ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน และถ่ายรูปกับคุณปู่คุณย่าที่มีอายุเกิน 100 ปี • ชมถ้ำคริสตัลเป็นถ้ำหินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน • ชมถภ้ำหน้าต่างสววรค์ เป็นถ้ำที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี
(CC) CSKWLZH02 ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ZH)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 13 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - ร้านหมอนยางพารา - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - โชว์มิราจ - ร้านหยก-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)- ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - เขาเซียงกง - กุ้ยหลิน - ร้านผ้าไหม - ตลาดใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - กุ้ยหลิน - กวางเจา
(GT) ทัวร์หนานหนิง-หมิงซื่อ-น้ำตกเต๋อเทียน-ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 23 - 27 ก.พ. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานหนิง - หมิงซือ - หมิงซื่อ - หมิงซื่อเถียนเหยียน - น้ำตกเต๋อเทียน - จิ้งซี - บ่อน้ำพุห่าน - จิ้งซี - ปาหม่า - ถ้ำ คริสตัล - ถ้ำร้อยนก - หมู่บ้ำนอายุวัฒนะ - อิสระช้อปปิ้ง - ปาหม่า - หนานหนิง - ภูเขาชิงซิ่ว - พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนคนเดิน - หนานหนิง - กรุงเทพ
(GH) GO1KWL - CZ003 ทัวร์จีน_Miracle of Guilin (CZ)
วันที่ 20 - 24 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เขาฝูโปว - เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี - กุ้ยหลิน - ถนนโบราณซิงผิง - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - สวนชวนซาน - ถ้ำเขาทะลุ - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - เขางวงช้าง - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
(GH) GO1KWL - CZ005 ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - ซานเจียง - หยางซั่ว (CZ)
วันที่ 8 - 13 ก.พ. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - ซานเจียง - หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย - เจดีย์เผ่าต้ง - สะพานลมฝนเฉิงหยาง - กุ้ยหลิน - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก) - สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง - ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี
(ZG) ทัวร์จีน_BZKWL03_T- SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH ไม่รวมค่าวีซ่า (CZ)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GTH)TG001_ทัวร์จีน - KUNMING - IMPRESSION OF LIJIANG (TG)
วันที่ 24 เม.ย. 62 - 24 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) • ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว • ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม • สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง
(GTH) TG002_ทัวร์จีน คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า (TG)
วันที่ 20 เม.ย. 62 - 26 ก.ค. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง • พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน • ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต • เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน • ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG • ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง • นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง
(IT) 8L14_ ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - ตงชวน (8L)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 2 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน *ชมความงาม ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ บนความสูงกว่า 4,223 เมตร *สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง * ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน *สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีต เมืองโบราณกวนตู้
(IT) 8L15_ทัวร์จีน - คุนหมิง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - หลัวผิง พัก 4 ดาว (8L)
วันที่ 14 มี.ค. 62 - 2 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - อากาศเย็นสบายตลอดปี - หลัวผิง - ชมความงาม - น้ำตกเก้ามังกร - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน -,เมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(IT) FD402_ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงการีล่า (FD)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แชงการีล่า - สวรรค์บนดิน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - สวนน้ำตกคุนหมิง - วัดหยวนทง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - เมืองมรดกโลก - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องแคบเสือกระโจน
(IT) FD401 ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ตงชวน - สะพานแก้ว - ถ้ำไซอิ๋ว - สไลด์เดอร์ (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)- ถนนคนเดิน - โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
(GH) KMG-MU002 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี - ลี่เจียง (MU)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉู่สง - ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจี่ยง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจี่ยง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ฉู่สง - คุนหมิง - สวนน้ำคุนหมิง - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู้ - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014