Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GHCAN02) ทัวร์จีน_CAN CZ001_กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง (CZ)
วันที่ 14 ต.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว-เข้างานแฟร์ครึ่งวัน กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th (China Import And Export Fair Complex)-อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์-ล่องแม่น้ำจูเจียง-ร้านสมุนไพรจีน-ร้านหยก
(ZG)KWL02 ทัวร์จีน_GUILIN RIVER AND MOUTIAN (CZ)
วันที่ 24 พ.ย. 61 - 16 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! - กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านบัวหิมะ – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ - ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW - เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านผ้าไหม – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
(ZG) ทัวร์จีน_BZKWL03_T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6D5N (CZ) ไม่รวมค่าวีซ่า (CZ)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(ZGBZKMG02) T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN สายการบิน Lucky Air (8L) (CZ)
วันที่ 16 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ
(GH)KMG-TG004 ทัวร์จีน_คุนหมิง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองในฝันแชงกรีล่า (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท - ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม - พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน - ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต - เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน - ถ่ายรูป...น้ำตกใหญ่ยักษ์กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ - ตื่นตาตื่นใจกับแสงสี การร้องรำของชาวเผ่าท้องถิ่น...โชว์ลี่สุ่ยจินซา *
(GH)KMG-MU004 ทัวร์จีน-คุนหมิง - ถ่อวเล่อ - หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี (MU)
วันที่ 17 - 20 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,500 บาท - ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป - ชมใบไม้เปลี่ยนสี..ณ หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี - สัมผัสธรรมชาติ..อุทยานบึงแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน - เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง เป็ดย่างอี้เหลียง *
(IT) ทัวร์คุนหมิง_TG75_ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า (TG)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 27 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* เมืองมรดกโลก *ต้าหลี่ *ลี่เจียง ••บินตรงโดย THAI AIRWAYS ••พิเศษสุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง ••พักโรงแรมระดับ 4ดาว ต้าหลี่1คืน / แชงการีล่า1คืน / ลี่เจียง1คืน ฉู่สง1คืน / คุนหมิง1คืน ✅✅รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว✅✅
(EP) คุนหมิง-ผานโจว สายการบิน Shandong Airline (TG)
วันที่ 9 - 14 พ.ย. 61  (6 วัน 3 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GT) สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิบสองปันนา สัมผัสอารยธรรมไทลื้อ - เที่ยวเมืองใหม่ เก้าจอม สิบสองเชียง - หมู่บ้านโบราณไทลื้อ
(GHKMG06) ทัวร์จีน - SPECIAL PRICE คุนหมิง -ดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า (สายการบินลัคกี้ แอร์ ) (8L) (TG)
วันที่ 23 ต.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*** ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท *** พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต - เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน - ชมความงดงามของมรดกโลก......เมืองลี่เจียง - ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG - นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง)....แห่งวัดหยวนทง ***
(GH) GO1KMG-8L004 ทัวร์คุนหมิง-ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน (Lucky Air) (TG)
วันที่ 10 - 13 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน - ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ... ถ้ำไซอิ๋ว - ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว...สูงกว่า 20 เมตรจากระดับน้ำทะเล....สัมผัสประสบการณ์ใหม่นั่งสไลด์ลงจากเขา - เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
(ITKMG01) ทัวร์จีน คุนหมิง-ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (Lucky Air) (TG)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้-ถางเตี้ยน – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง–ซุ้มประตูไก่หยก -วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
(GHCTU01) ทัวร์จีน_KMG TG002_คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (TG)
วันที่ 10 - 15 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งร้านบัวหิมะ-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
(IT) ทัวร์จีน_CZ71_ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง *ไม่รวมวีซ่า* (CZ)
วันที่ 20 พ.ย. 61 - 25 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,998 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ”ถ้ำประตูสวรรค์” สุดยอดโชว์ชื่อดังสุดอลังการ เหม่ยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์ตะวันตก เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารหูหนาน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน 4ดาว 1คืน บินตรงจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern
(ML) DYG-CZ5D ทัวร์จีน_จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ถงเหริน (ไม่เข้าร้าน ) (CZ)
วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 16 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-บินตรงจากกรุงเทพสู่ อุทยานจางเจียเจี้ยไม่เสียเวลานั่งรถจากฉางซาไปอุทยาน - เที่ยวครบ12 ไฮไลท์ กับ 3 แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน - ไม่เสียเวลากับการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา อีกต่อไป - เที่ยวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง - ใช้เวลาเต็มที่กับการเที่ยวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์ - โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น *
(GH) ทัวร์จีน_DYG-CZ004_NEW!!! บินตรงจางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ชม 2 เมืองโบราณ พิชิต 2 สะพานแก้ว (CZ)
วันที่ 6 พ.ย. 61 - 25 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท -บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) - เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ - ชม 2 เมืองโบราณ (เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหลง) - พิชิต 2 สะพานแก้ว (สะพานแก้วเมืองจางเจียเจี้ย และ สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว) - ชม ความงามเทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองจางเจียเจี้ย - เมนูพิเศษ ห่านย่างฮ่องกง+ไวน์แดง/บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ซุปเห็ด/หมูแดงกวางโจว *
(GH) ทัวร์จีน_DYGCZ002_บินตรงจางเจียเจี้ย- เมืองโบราณฟ่งหวง (CZ)
วันที่ 27 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - บินตรงจางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) - เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก - พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองจางเจียเจี้ย และ พักโรงแรมริมแม่น้ำถัวเจียงใจกลางเมืองโบราณฟ่งหวง - เมนูพิเศษ ปูขน คนละ 2 ตัว/ไวน์แดง/เป็ดตุ๋นสมุนไพร/บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ซุปเห็ด
(GH) GO1DYG-CZ001 ทัวร์บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 29 ต.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ -บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
(GH) GO1CSX-WE009 ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-กุ้ยโจว 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 24 - 29 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
(GHCSX007) ทัวร์จีน - เที่ยวครบไฮไลท์-จางเจียเจี้ย -ฟ่งหวง (WE)
วันที่ 10 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท - เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน - เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี / ซุปเห็ด *
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014