Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GHCAN02) ทัวร์จีน_CAN CZ001_กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง (CZ)
วันที่ 14 ต.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว-เข้างานแฟร์ครึ่งวัน กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th (China Import And Export Fair Complex)-อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์-ล่องแม่น้ำจูเจียง-ร้านสมุนไพรจีน-ร้านหยก
(GHCAN01) ทัวร์จีน_CAN-TG002_กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว-ดร.ซุนยัดเซ็นต์-วัดหัวหลินซื่อ-วัดลิ่วหรงซื่อ (ไทรหกต้น)-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-ล่องแม่น้ำจูเจียง-เข้างานแฟร์เต็มวัน-สนามบินกวางเจา
(GHCAN03) ทัวร์จีน_CAN TG001_กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 16 - 19 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th (China Import And Export Fair Complex)-บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2 วันเต็ม-นำทุกท่านล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง-ลิ้มลองอาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ”อาทิ เป็ดปักกิ่ง , หมูหัน และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ-ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ซ่างเซี่ยจิ่ว และถนนอีเต๋อลู่”
(MM) ทัวร์จีน_WONDERFUL CANTION กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (TG)
วันที่ 15 - 18 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน กวางเจา-ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว-ร้านบัวหิมะ-งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th-ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง-ร้านหยก-ถนนอิเต๋อลู่
(GHKWL01) ทัวร์กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 21 - 26 ก.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน - ลงร้านช้อปเพียง 3 ร้าน - ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น วัฒนาธรรมการทำนาที่สืบทอดมานับพันปี - ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม - นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน - ชม เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน - ชม 2 โชว์ ELEPHANT LEGEND และ DREAM LIKE LIJIANG
(GH) ทัวร์จีน_GO1KWL-CZ002_กุ้ยหลิน NO SHOP (CZ)
วันที่ 10 - 14 ต.ค. 61  (5 วัน 4คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน - เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี - หยางซั่ว-เมืองโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง - สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอรี่)-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
(CCKWL01) ทัวร์จีน-ทัวร์กุ้ยหลิน-ปลาตุ๋นเบียร์-ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - สวนผลไม้ - หยางซั่ว - ถ้ำเขาทะลุ - ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง - ร้านหมอนยางพารา - เขาเซียงกง - โชว์มิราจ - ร้านหยก - เมืองจำลองสมัยซ่ง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ประตูโบราณ - กูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง
(ZGKWL01) ทัวร์จีน T-SUD GUILING BIG MOUNTIAN 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน-ร้านผ้าไหม-สวนฉวนซาน-ถ้ำทะลุ-ร้านบัวหิมะ-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW-เขางวงช้าง-ร้านหยก-เขาเซียงกง-เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)-ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน
(SSKWL02) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน- นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า)-หยางซั่วพัก 5ดาว 6วัน 5คืน (CZ)
วันที่ 25 - 30 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วงหลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE-สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหมกุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
(SSKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ชม 4โชว์อลังการพัก 5ดาว 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 25 - 30 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เมืองหลงเซิ่น ) เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงนั่งกระเช้าขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ -ชม หมู่บ้านชาวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรม และภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข-ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน -ชม สะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร
(EP)อูลู่มู่ฉี - คานาส 8 วัน 5 คืน (SC) (TG)
วันที่ 20 - 27 ก.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชมเมืองคาลามาย เมืองแห่งน้ำมันปิโตรเลียม - ชมคานาสทะเลสาบสวยที่สุดของจีน - ชมโกสซิตี้รูปร่างที่สวยแปลกตา - ช็อปปิ้งบาร์ซาร์ตลาดพื้นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองอูลูมฉี
(GT) สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิบสองปันนา สัมผัสอารยธรรมไทลื้อ - เที่ยวเมืองใหม่ เก้าจอม สิบสองเชียง - หมู่บ้านโบราณไทลื้อ
(GHKMG06) ทัวร์จีน - SPECIAL PRICE คุนหมิง -ดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า (สายการบินลัคกี้ แอร์ ) (8L) (TG)
วันที่ 23 ต.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*** ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท *** พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก...หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต - เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน - ชมความงดงามของมรดกโลก......เมืองลี่เจียง - ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG - นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง)....แห่งวัดหยวนทง ***
(ZGKMG004) ทัวร์คุนหมิง T-SUD KUNMING RED PLANET 4 วัน 2 คืน (SHANDONG AIRLINE) (TG)
วันที่ 21 - 24 ก.ย. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง – เก็บผลไม้สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน - ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้น) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง - สวนน้ำตก – ร้านผ้าไหม - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) - ร้านใบชา – ร้านหยก – วัดหยวนทง – ย่านเมืองเก่ากวนตู้
(GH) GO1KMG-8L004 ทัวร์คุนหมิง-ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน (Lucky Air) (TG)
วันที่ 10 - 13 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน - ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ... ถ้ำไซอิ๋ว - ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว...สูงกว่า 20 เมตรจากระดับน้ำทะเล....สัมผัสประสบการณ์ใหม่นั่งสไลด์ลงจากเขา - เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
(ITKMG01) ทัวร์จีน คุนหมิง-ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (Lucky Air) (TG)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-ตงชวน-แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้-ถางเตี้ยน – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ซุ้มประตูม้าทอง–ซุ้มประตูไก่หยก -วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
(GHKMG05) ทัวร์จีน_KMG-MU001_คุนหมิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG (MU)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมทะเลสาบเอ่อไห่-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้าไป-กลับ)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระมังกรดำ-ร้านใบชา-ต้าหลี่-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ประตูม้าทองไก่หยก-วัดหยวนทง-ร้านหยก-ร้านนวดฝ่าเท้า-ตำหนักทองจินเตี้ยน
(GHCTU04) ทัวร์จีน_KMG 8L001_คุนหมิง-หุบเขาสีน้ำเงิน-ลี่เจียง-วัดลามะซงจ้านหลิง (Lucky Air) (TG)
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-ต้าหลี่-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
(GHCTU03) ทัวร์จีน_KMG-8L002_คุนหมิง -ตงชวน-ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน ( Lucky Air ) (TG)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง(รวมล่องเรือ+กระเช้า)-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาเจี๊ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-เมืองถางเตี้ยน-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้า ทองไก่หยก-ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู
(GHCTU02) ทัวร์จีน_KMG TG001_คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (TG)
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014