Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GHNNG01) ทัวร์จีน-หนานหนิง-ปาหม่า-น้ำตกเต๋อเทียน (CZ)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานหนิง - ปาหม่า - ถ้ำร้อยนก - หมู่บ้านคนอายุยืน - โชว์พื้นเมือง - ล่องแพผานหยางเหอ - ถ้ำไป๋หมอ - พิพิทธภัณฑ์คนอายุยืน - ถนนคนเดินปาหม่า - เต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน -พรมแดนจีนเวียดนาม - ถนนคนเดินหนานหนิง
(GHKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลน์ (CZ)
วันที่ 11 - 16 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ถนนคนเดินหรือเมืองย่านการค้าจำลองสมัยราชวงศ์หมิง -โชว์ ELEPHANT LEGEND - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - กระเช้าเขาเหยาซาน - เมืองจำลองซ่ง - ชมโชว์ดรีมไลค์ (DREAM LIKE LIJIANG)
(TBKWL026) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว (CZ)
วันที่ 24 - 29 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND - กระเช้าเขาเหยาซาน – เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
(EPKMG003) ทัวร์จีน-คานาส (คานาสือ)-อูลูมูฉี ( สายการบิน SC ) (SU)
วันที่ 22 - 28 มิ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คานาส - เที่ยวชมเมืองคาลามาย เมืองแห่งน้ำมันปิโตรเลียม/ - ชมคานาสทะเลสาบสวยที่สุดของจีน / ชมโกสซิตี้รูปร่างที่สวยแปลกตา/ - ช็อปปิ้งบาร์ซาร์ตลาดพื้นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองอูลูมฉี
(GHKMG09) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะหุบเขาสีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาสีน้ำเงิน - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดหยวนทง
(GHKMG08) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (TG)
วันที่ 18 - 25 พ.ย. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดเจดีย์จ้วนเจิง - วัดลามะซะซงจ้าหลิน - เต๋อชิง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวภูเขาหิมะเหม่ยลี่ - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - ทุ่งหญ้านาพาไห่ - มืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก -ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง
(GHKMG07) ทัวร์จีนคุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-พิชิต 2 ภูเขาหิมะโชว์ลี่สุ่ยจินซา (MU)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ลี่สุ่ยจินซา - อุทยานน้ำหยก - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -เมืองโบราณแชงกรีล่่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
(GHKMG06) ทัวร์จีน-คุนหมิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง-ชมพระอาทิตย์ตก (TG)
วันที่ 28 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - เจี้ยนสุ่ย - วัดขงจื้อ - บ้านสวนตระกูลจู - เจี้ยนสุ่ย - หยวนหยาง - แปลงนาขั้นบันไดหยวนหยาง - จุดชมวิวปากเสือ - ชมพระอาทิตย์ตก - แปลงนาขั้นบันไดหยวนหยาง - นาขั้นบันไดโตอี้ซู่ - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - จุดชมวิวป้าต๋า - หยวนหยาง - อำเภอป่าหิน - ป่าหินเล็ก - อำเภอป่าหิน - วัดหยวนทง
(GHKMG05) ทัวร์จีนคุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (TG)
วันที่ 15 - 19 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ประตูไก่ม้าทอง - ภูเขาซีซาน - ตำหนักทอง - เมืองโบรารกวนตู้ - วัดหยวนทง
(GHKMG04) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 19 - 24 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - วัดหยวนทง
(GHKMG03) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-Impression Lijiang (MU)
วันที่ 6 - 11 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ -เจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก -โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยกต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง
(GHKMG02) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (TG)
วันที่ 17 - 22 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์ - ต้าลี่ – แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระ SHOPPING - วัดหยวนทง
(GHKMG01) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่+กำแพงโบราณ - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอวี้โหมว -อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง
(HDKMG001) คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงซวน (SC) (TG)
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 60  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บสตรอเบอร์รี่ -แผ่นดินสีแดงตงซวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) – คุนหมิง – ร้านชา – ร้านบัวหิมะ – อุทยานน้ำตกคุนหมิง - เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก - วัดหยวนทง – สวน Green Lake – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง
(EPKMG006) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ผานโจว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี (สายการบิน SC) (TG)
วันที่ 24 - 28 พ.ย. 60  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง – ผานโจว – หมู่บ้านแปะก๊วย - ระเบียงภาพร้อยลี้ – เขาเหนียงเหนียงซาน - สะพานหินหลุมฟ้า - โตรกน้ำหยก(เจียงหยวนต้ง) – หุบเขาเมเปิ้ล
(TBKMG017) ทัวร์จีน-คุนหมิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง Impression Lijiang (MU)
วันที่ 18 ต.ค. 60 - 1 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - แชงกรีล่า - แม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ IMPRESSION LIJIANG –หุบเขาสีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - วัดหยวนทง
(TBKMG016) ทัวร์จีนคุณหมิง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (บิน 8L) (TG)
วันที่ 19 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - หมู่บ้านซีโจว - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก -โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง - ฉู่สง ฉู่สง - เขาซีซาน - วัดหยวนทง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ประตูม้าทองไก่หยก
(EPKMG001) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงชวน 5 วัน 2 คืน (สายการบิน SC) (TG)
วันที่ 3 - 7 พ.ย. 60  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง – แวะเก็บสตอเบอร์รี่ - เที่ยวชมแผ่นดินสีแดงตงชวน - นั่งกระเช้าสัมผัสหิมะแรกที่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ - นมัสการสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนคนเดิน - เที่ยวอุทยานน้ำตกคุนหมิง
TBKMG010) ทัวร์จีน-คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ—ตงชวน-ถ้ำจิ่วเซียง (8L) Oct-Dec (TG)
วันที่ 16 ต.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - เมืองถางเตี้ยน - เมืองถางเตี้ยน - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
(SSKMG017) ทัวร์จีนShangri-La กรี๊ด วน ป๊าย 6 วัน 5 คืน AUG-DEC (TG)
วันที่ 12 - 17 ก.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์ สีน้ำเงิน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยกสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014