Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(SS) SHZHCAN5 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์...ขนมเผือกกวน CANTON FAIR ครั้งที่ 126 (ชมงาน 3 วัน) 6 วัน 3 คืน (ZH)
วันที่ 22 - 27 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กวางเจา วัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง Baiyun Wanda Plaza ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 126***-จัตุรัสฮัวเฉิง ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126*** ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126*** ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-สนามบินไป่หวิน
(PLCAN001) ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 14 - 17 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมงาน CANTON FAIR ครั้งที่ 126 th ***อย่างเต็มอิ่ม 3 วัน*** - มองหาแนวทางธุรกิจแห่งใหม่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม - ช้อปปิ้ง ณ แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ถนนอี้เต๋อลู่ - ล่องเรือชมสีสันเมืองกวางเจายามค่ำคืน ณ แม่น้ำจูเจียง - การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน
(GTH) GQ1KWE-CZ002 ทัวร์จีน มนต์เสน่ห์กุ้ยโจว ท่องเวนิชตะวันออก เมืองโบราณเจิ้นหยวน 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 22 - 27 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหยาง – อันซุ่น-น้ำตกหวงกว่อซู่(รวมรถแบตเตอรี่)-เทียนซิงเฮียว อันซุ่น-ผานโจว-หมู่บ้านโถ่วล่อ(แปะก๊วยพันปี)-เมืองโบราณชิงหยัน-กุ้ยหยาง กุ้ยหยาง – ซีเจียง – หมู่บ้านแม้วซีเจียงพันครอบครัว (ชมการแสดงโชว์เต้นรำ) – ขายหลี่ ขายหลี่-เมืองโบราณเจิ้นหยวน(รวมค่าล่องเรือ)-อุทยานชิงหลงต้ง(ถ้ำมังกรเขียว)-กุ้ยหยาง สวนเฉียนหลิงซาน – วัดหงฝู
(GTH) KWL-CZ002 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 16 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า)-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก) สวนเจ็ดดาว-เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
(GTH) KWL-CX001 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเหยาซาน ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน (CX)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 25 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-เขาเซียงกง-Guilin Romance Park-โชว์เชียนกู่ฉิง หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ถ้ำเงิน-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-วัดเหนินเหยิน-ตลาดใต้ดิน-ชมด้านนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-กุ้ยหลิน
(GTH) KWL-CX002 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือชมเมือง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมเมืองกุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ถนนโบราณตงซี-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก)-กุ้ยหลิน
(GTH) KWL-CZ003 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาฝูโปว ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 7 - 11 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน กุ้ยหลิน
(GTH) KWL-CZ001 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 2 - 7 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย (รวมกระเช้า) ยอดเขาพริก-ผ่านชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ
(GT) ทัวร์จีน หนานหนิง หมิงซื่อ น้ำตกเต๋อเทียน จิ้งซี ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (กัสโต้จัดเอง) (CZ)
วันที่ 6 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมิงซื่อ หมิงซื่อเถียนเหยียน น้ำตกเต๋อเทียน จิ้งซี บ่อน้ำพุห่าน จิ้งซี ปาหม่า ถ้ำคริสตัล ถ้ำร้อยนก หมู่บ้านอายุวัฒนะ ปาหม่า หนานหนิง ภูเขาชิงซิ่ว พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง แหล่องช้อปปิ้ง
(ZG)ZKWL04 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง] 5 วัน 4 คืน (Z7)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
(ZG) BZKWL01 ทัวร์จีน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลิน เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองกุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
(CC) CSKWLZH05 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน (ZH)
วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 16 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจำลองซ่ง-หยางซั่ว- ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านหมอนยางพารา- วัดเหนินเหยิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง หมู่บ้านหลู่เจียชุน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน- กวางเจา
(SS) SHCZKWL14 ทัวร์จีน กุ้ยหลินขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 18 - 22 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
(SS) SHCZKWL13 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน-ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ
(ZG) KWL01_ทัวร์จีน_GUILIN BIG MOUNTAIN 6วัน 5 คืน (CZ) (CZ)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 11 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง - เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา - ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
(ML) ทัวร์จีน คานาสือ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ ธารน้ำห้าสี 7 วัน 5 คืน (3U)
วันที่ 9 - 15 ก.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ใบไม้เปลี่ยนสีที่คานาสือ - อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-คาราหม่าอี้-ผ่านทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ-ปู๋เอ่อร์ชิน-คานาสือ-ธารห้าสี
(SS)SH3UURC2 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คานาสือ ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (3U)
วันที่ 16 - 23 ก.ย. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 47,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง อูหลู่มู่ฉี-ปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา ปู้เอ่อจิน เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู
(GTH) GQ1URC-3U001ทัวร์จีน ซินเจียง คานาสือ ธารน้าห้าสี 8 วัน 7 คืน (3U) (GTH) (3U)
วันที่ 4 ก.ย. 62 - 24 พ.ย. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ อุทยานคานาสือ หรือทะเลสาบเปลี่ยนสี • เมืองผีอูเหอเอ่อ ปฎิมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่ามกลางทะเลทราย • ชมธารน้ำห้าสี ธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธาร • หมู่บ้านเหอมู่ชุน หมู่บ้านที่ยังคงได้รับการดูแลรักษาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ที่นักถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพ • พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว
(GTH) KMG-TG001 ทัวร์จีน IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 8 ส.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานนํ้าหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
(IT) CNFD403 ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 ส.ค. 62 - 23 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 8,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ลู่เหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี-เมืองหลัวผิง น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)-คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน/ OPTION: โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้ /OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง สนามบินคุนหมิง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014