Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
(ฺBW) POPULAR AUSTRALIA SYD-MEL (TG)
วันที่ 8 ก.ค. 61 - 25 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
(BWBNE001) WHALE WATCHIGN AUSTRALIA บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ (TG)
วันที่ 7 ส.ค. 61 - 14 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า - บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า - ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย – ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค -ป้อนอาหารนก - ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน – โกลด์โคสท์ - โกลด์โคสท์ - บริสเบน
(BWSYDMEL002) AUSTRALIA POPULAR (ซิดนีย์ - เมลเบิร์น) (TG)
วันที่ 20 พ.ย. 61 - 10 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
(BWSYDMEL001) AUSTRALIA POPULAR (ซิดนีย์ - เมลเบิร์น) (TG)
วันที่ 8 ส.ค. 61 - 25 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
(BWSYD003) ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า - เทศกาลดอกไม้ที่เมืองแคนเบอร์ร่า (QF)
วันที่ 16 ก.ย. 61 - 10 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - แคนเบอร์ร่า – ชมเทศกาลดอกไม้ประจำปี - ซิดนีย์ - หาดบอนได - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์ -
(BWSYD002) HIGHLIGHT SYDNEY (ซิดนีย์) (QF)
วันที่ 12 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ชมนครซิดนีย์ –ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง - พอร์ตสตีเฟ่นส์ 4 WD TOUR – ล่องเรือชมโลมา
(BWSYD001) SYDNEY EASY TOUR (ซิดนีย์) (QF)
วันที่ 12 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซิดนีย์ –ชมนครซิดนีย์ –ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง -ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
(BWNZ008) เกาะเหนือ เกาะใต้ Grand tour NZ (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 121,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์
(BWNZ006) เกาะเหนือ เกาะใต้ Highlight NZ (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 104,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์
(BWNZ005) เกาะเหนือ เกาะใต้ Highlight NZ (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 21 ก.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 101,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์
(BWNZ002) เกาะเหนือ The Hobbit Tour อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - เทาโป (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ - เม้าท์อีเดน - ย่านควีนส์สตรีท - ช้อปปิ้ง - ฮามิลตั้น – มาตามาตา - ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม - โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ) - เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
(BWNZ001) เกาะเหนือ The Hobbit Tour อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - เทาโป (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 20 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ - เม้าท์อีเดน - ย่านควีนส์สตรีท - ช้อปปิ้ง - ฮามิลตั้น – มาตามาตา - ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม - โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ) - เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี๋ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
(BWMEL002) HIGHLIGHT MELBOURNE (เมลเบิร์น) (TG)
วันที่ 11 ต.ค. 61 - 25 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมลเบิร์น - ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา - เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - อิสระช้อปปิ้ง
(BWMEL001) HIGHLIGHT MELBOURNE (เมลเบิร์น) (TG)
วันที่ 9 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมลเบิร์น - ชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา - เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมือง ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - อิสระช้อปปิ้ง
(BWNZ007) เกาะเหนือ เกาะใต้ Grand tour NZ (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 23 ก.ย. 61  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 119,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อ็อคแลนด์ - ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ -โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์
(BWNZ004) เกาะใต้ Amazing NZ ไคร์สเชิร์ช - ควส์ทาวน์ (SQ)
วันที่ 9 ส.ค. 61 - 20 พ.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 97,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
(BWNZ003) เกาะใต้ Beautiful NZ ควีนส์ทาวน์ - ไคร์สท์เชิร์ช (QF)
วันที่ 9 ส.ค. 61 - 25 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ - ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง - ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว - ล่องเรือ Wild Life - ไคร้สท์เชิร์ช
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014