Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(GTH) ทัวร์สิงคโปร์ (MI004) เชียงใหม่บินตรง สิงคโปร์ ฟลายเออร์ 3 วัน 2 คืน (MI)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 12 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชมวิวเกาะสิงคโปร์ SINGAPORE FLYER - ชมสวน GARDEN BY THE BAY (รวมเข้าชม 2 โดม) - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(GTH) ทัวร์สิงคโปร์ (MI003) เชียงใหม่บินตรง สิงคโปร์ SAVE SAVE 3 วัน 2 คืน (MI)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 12 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- สวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (ไม่รวมค่าเข้า) - มารีน่า เบย์ แซนส์ - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - เมอร์ไลอ้อนพาร์ค
(GTH) ทัวร์ลาว (PG003) เชียงใหม่บินตรง เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (PG)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ตักบาตรข้าวเหนียว - พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง - บลู ลากูน
(GTH) ทัวร์ลาว (PG002) เชียงใหม่บินตรง แอ่วเมืองลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)
วันที่ 8 ต.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ตักบาตรข้าวเหนียว - พระธาตุพูสี - น้ำตกตาดกวางสี - วัดเชียงทอง
(BI) BT-TPE07 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน (VZ)
วันที่ 29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง
(SP) ทัวร์อินโดนีเซีย SUPERB BALI-BUROBUDUR-BESAKIH 5D4N (TG)
วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว) ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4 ดาวแท้ ) ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู – ประตูสวรรค์ HANDARA GATE รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว
(SP) ทัวร์อินโดนีเซีย SUPERB BALI PREMIUM (TG)
วันที่ 13 มิ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62  (4 วัน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี ถ่ายรูปกับแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค ชิงช้า BALI SWING แวะชมหาดทรายสีดำ สวยงามแปลกตา ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR ชิมเป็ดกรอบ บาหลี อาหารท้องถิ่น ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู – ประตูสวรรค์ HANDARA GATE
(BI) ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE04 Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน (SL)
วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
(SP) ทัวร์อินโดนีเซีย SUPERB BALI-BOROBUDUR (FD)
วันที่ 25 - 31 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ ) ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นแล้ว) รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว
(GTH) CTU-MU001 ทัวร์จีน เฉิงตู CHENGDU SUPER PRO LESHAN 4 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊ (MU5036 : 03.10-07.30) OPTION : โชว์กังฟู, ศุนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่), สุกี้เสฉวน วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี่ ร้านบัวหิมะ-สวนว่านเจียงโหลว-ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-
(BI) BT-TPE02 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 29 ต.ค. 62
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
(SP) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3D (SQ)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร OCBC Skyway แล้ว -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว -ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ -ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ -รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด -บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า -**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
(BI) BT-TPE03 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 2 ส.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง
(SP) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB TWO THEME PARK 4D (TR) (TR)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 19 ต.ค. 62  (4 วัน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร) และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ -ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE Song fa บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล
(BI) BT-TPE01 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจียอี้ น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง
(SP) ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 3D2N (MH)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 1 ม.ค. 63  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
(CU) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-SHOPAHOLIC 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 26 - 28 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง - ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ - ชมวิววิคตอเรียพีค ขอโชคลาภเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์ - ขอพรองค์แชกง เสริมโชคลาภ ผูกด้ายแดงขอพรความรัก วัดหวังตาเซียน - ช็อปปิ้ง เต็มอิ่มจุใจตลอดทั้งวัน - พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย
(GTH-CTS-XJ002)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAODO AUTUMN RED FUN (XJ)
วันที่ 2 ต.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – เมืองอาซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – อุทยานแห่งชาติไอเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์ – น้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ – อิออน ทาวน์ - เนินพระพทธเจ้า – ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเล้ตท์ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง – ช้อปปิ้ง JR TOWER – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
(HT-HJH-XJ53-B03)ทัวร์ญี่ปุ่นHAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE ปี 2 (XJ)
วันที่ 1 ก.ย. 62 - 26 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,876 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล -คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - อาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ
(GTH-NRT-XJ003)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO เที่ยวเต็ม (XJ)
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 30,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - . ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ วันที่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – พิธีชงชา-โอชิโนะฮัคไก–สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค – โตเกียว - โอไดบะ วันที่ 4. เมืองคามาคูระ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014