Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(CTFRA003)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK011 เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี_9D6N_FEB-MAR (EK)
วันที่ 16 ก.พ. 61 - 27 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ – จัตุรัสโรเมอร์ – พอตทสดัม - เมืองไลป์ซิก – พระราชวังซองสซ์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน – กําแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า - บราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
(CTFRA002)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK009 เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี_9D6N_NY-MAR (EK)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 27 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า – Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
(CTFRA001)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK002เยอรมนี เชก ออสเตรีย_9D6N_FEB-MAR (EK)
วันที่ 21 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - แฟรงก์เฟิร์ต – ไลป์ซิก – OUTLET – พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบ - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก – มิวนิค
(CTCDG003)_ทัวร์ยุโรป_CDG-TG002 Paris Mona Lisa_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ปารีส นครแห่งแฟชั่นที่เป็นสรรค์ของนักชอปปิ้ง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - ชมความงามของมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ล่องเรือ บาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ห้างชั้นนำแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, ถนนชองป์เอลิเซ่, ร้านค้าปลอดภาษี
(CTCDG002)_ทัวร์ยุโรป_ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง - ปารีส – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลม
(CTCDG001)_ทัวร์ยุโรป_CDG-EK001 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์_8D5N_NY-MAR (EK)
วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 49,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – ล่องเรือ – พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลีลล์ - เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป - ช้อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์ – หมู่บ้านชาวประมง – จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
(SSSHA01) ทัวร์จีน – ดิสนีย์แลนด์ – อู๋ซี - หังโจว - นานกิง (XW)
วันที่ 9 - 13 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า -หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชา
(SOWHKG003A) ทัวร์ฮ่องกง-สายบุญ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม - ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน และ เทพเจ้าแห่งความรัก - ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS - ช้อปปิ้งย่านดัง : ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
(ITNRT014)ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow Monkey โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ ลิงออนเซ็น (XW)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตกียว - นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น – วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ - ยามานาชิ - ออนเซ็น
(WSHKG020) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 9 - 11 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา - ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกง - ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น - ขอพรเทพเจ้ากวนอู - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้นและซิตี้เกท เอาท์เลท - พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง - แถมฟรี!!!ทัวร์เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โปหลิน
(ITNRT013)ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE WINTER โตเกียว ฟูจิ สกี (XW)
วันที่ 4 - 30 ธ.ค. 60  (4วัน3คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี ลานสกี Fujiten คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ ชม Unicorn Gundam ตัวใหม่ ห้างไดเวอร์ชิตี้
(ITNRT012)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO WINTER LOVE โตเกียว ฟูจิ สกี (TZ)
วันที่ 2 - 31 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น  ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์
(TBPEK08) ทัวร์จีน-Easy Beijing –กำแพงเมืองจีน (HU)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – วัดลามะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย – กำแพงเก่าราชวงส์หมิงตงเปี้ยนเหมิน – ช้อปปิ้ง Surprise Outlet
(TBMFM005) ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (NX)
วันที่ 7 - 10 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า วัดแชกง ที่ฮ่องกง - Sea World City หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองเซินเจิ้น - ตื่นเต้นกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Iron Man Experience ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
(TBCSX07) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-เขาอวตาร-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง - ผ่านชมสะพานแขวน - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ลำธารแส้ม้าทอง - ถนนคนเดินซีปู้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านหยก-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(HNICN003)ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER CHIC CHIC (TG)
วันที่ 14 - 18 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - วัดวาวูจองซา – สวนสนุก EVERLAND – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก บลูเฮาส์-พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– ศูนย์โสม – COSMETIC-คลองชองเกชอน–ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
(CTPRG001)_ทัวร์ยุโรป_PRG-EK004 Winter Eastern (เชค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี)_7D4N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 22 ม.ค. 61 - 26 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL - เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี
(CTBRU001)_ทัวร์ยุโรป_BRU-TG001 เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป - ล่องเรือหลังคากระจกเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ - กังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม - ชมบ้านคิวบิค Cube Houses สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและทันสมัยแห่งเมืองรอตเทอร์ดาม - เที่ยวเมืองแปลกที่มีเสน่ห์เหลือล้น บรูจส์ – เกนต์ – แอนต์เวิร์ป – รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์
(CTZAG001)_ทัวร์ยุโรป_ZAG-EK001 Fantastic Croatia_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 17 ม.ค. 61 - 28 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – โครเอเชีย – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์ – สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เมืองโทรเกียร์ – ซิเบนิค เมืองชายทะเลที่งดงามด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรม – ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย
(DKCNRT002)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN TRENDY SNOW (XW)
วันที่ 3 - 30 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • วัดอาซากุสะ โอไดบะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว “โตเกียวสกายทรี” • อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น • พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014