Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE14 TAIWAN WONDERFUL (BR)
วันที่ 15 ส.ค. 61 - 27 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ -ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน
(HDHKG021) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(SPSIN001) ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE (SL)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
(SPSIN002) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK (SL)
วันที่ 16 ส.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,299 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
>_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN003) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT (SL)
วันที่ 17 ส.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเย็นๆ – กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อย ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option 4 วัน 3คืน By Thai Lion Air (SL104/101) HIGHLIGHT ของรายการ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด ***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***
(SPSIN004) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (SL)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรม 4 ดาวตรงข้ามเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL >_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN005) ทัวร์สิงคโปร์ Superb F1 Supreme Racing (SL)
วันที่ 15 - 17 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเช้า – กลับเย็น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) ***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***  เข้าชมการแข่งขัน Formula 1 SINGAPORE GRAND PRIX (รวมค่าบัตร BAYGRAND STAND ระบุที่นั่ง เข้าชมได้ 3 วัน)  เข้าชม CONCERT ศิลปินระดับโลกฟรีตลอด 3 วัน  ไม่ต้องการร่วมงาน F1 หักค่าใช้จ่ายคืน 6,000/ท่าน
(SPSIN006) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK (FD)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
>_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN007) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (3K)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 27 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรม 4 ดาวตรงข้ามเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL >_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN008) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME (TR)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,955 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเย็นกลับดึก----บินเข้า/ออกที่สนามบินดอนเมือง  นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน  ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee  พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay  **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI  ***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***
(SPSIN009) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK รวม BUMBOAT (TR)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเช้ากลับเย็น ------- บินเข้า/ออกที่สนามบินสุวรรณภูมิ >_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN010) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB TWO THEME PARK (TR)
วันที่ 20 ก.ย. 61 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(SPSIN011) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (SQ)
วันที่ 17 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(SPSIN012) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED (SQ)
วันที่ 17 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(SPSIN013) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION (SQ)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(SPSIN014) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE-SERANADE (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 18 - 21 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VANETIAN - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจ- หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(WSHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -หาดรีพลัสเบย์ -ไหว้องค์หลวงพ่อแแชกงหมิว -ช้อปปิ้ง 2 สไตร์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย -และสิ้นค้าราคาพิเศษที่หลวงหวู่เซิ่นเจิ้น-พักเซิ่นเจิ้น 2คืน-พิเศษ..อาหารซีฟู้ด+ไวน์แเง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014