Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(GH) KMG-MU001 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี - ลี่เจี่ยง - แชงกรีล่า - พิชิต 2 ภูเขา (MU)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 20 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว –อุทยานน้ำหยก - ร้านใบชา - ต้าหลี่ -คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - อิสระช้อปปิ้ง - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง
(GH) PEK-CA001 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - ปักกิ่ง - พิชิตกำแพงเมืองจีน (CA)
วันที่ 9 มี.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - วัดลามะ - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ถนนหวังฟู่จิง - ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก - ศูนย์หยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านชา - ปักกิ่ง
(TTN-XJ106)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ สงกรานต์ (XJ)
วันที่ 3 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
(CC) XW01 ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้ - ไก่บอนชอน - หังโจว (XW)
วันที่ 25 ก.พ. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 7,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbuck - ร้านหยก
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ – ซีอาน - ลั่วหยาง (3U)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี - ถนนมุสลิม - ซีอาน - ลั่วหยาง -วัดเส้าหลิน - เจดีย์ป่า - การแสดงกังฟูเส้าหลิน - ถ้ำพระหลงเมิน - สวนดอกโบตั๋น - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - น้ำพุดนตรี - โชว์ราชวงศ์ถัง - กำแพงเมืองเก่า - วัดเจดีย์ห่านป่าเล็ก
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ - ซีอาน (3U)
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดลามะกว่างเหริน - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี - กำแพงเมืองเก่า - ร้านหยก - วัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - วัดเจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอัน - ย่านการค้าหอกลอง - หอระฆัง -ถนนมุสลิม - พระราชวังต้าหมิงกง
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ – ฉงชิ่ง - อู่หลง สายการบิน (shandong airlines) (AR)
วันที่ 5 มี.ค. 62 - 14 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง – อู่หลง(ถ้ำฝูหยง) - หลุมฟ้าสามสะพาน - ระเบียงแก้ว - อู่หลง – ฉงชิ่ง(เขตเมืองเก่าฉือชี่โขว – หงหยาต้ง)
(BI) VN005_VJ ทัวร์เวียดนามเหนือ – มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN - ฮานอย – นิงห์บิงห์ (VJ)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 24 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน - นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
(ZGDAD16) ทัวร์เวียดนามกลาง_ WHIPER LOVE BANAHILLS (PG)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 29 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง - สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
(SS) KMG15_ทัวร์จีนคุณธรรม - คุนหมิง..ขนมดอกโสน (MU)
วันที่ 6 - 10 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมขึ้นลิฟท์) - ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย - ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) - เมืองหลอผิง - ทุ่งดอกมัสตาร์ด - น้ำตกเก้ามังกร(รวมรถราง) - เมืองหลอผิง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - เขาหยวนทงชมดอกซากุระ(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม) - วัดหยวนทง - สวนน้ำตก - คุนหมิง
(ZG) BZDPS04 _ทัวร์อินโดนีเซีย - BALI ISLAND (FD)
วันที่ 6 เม.ย. 62 - 2 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – วัดพระพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – นาชั้นบันได – ภูเขาไฟบาตูร์ – หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากีห์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล
(GH) GO1CTU-3U005_ทัวร์จีน เฉิงตู - องค์ผู่เศียรทรงช้าง - หลวงพ่อโตเล่อซาน (3U)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 24 พ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานซงผงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองโบราณหวงซี - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้า) - นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง -วัดเป้ากว๋อ - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ -โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณจิ่งหลี่
(IT-JXW20)ทัวร์ญี่ปุ่น JXW20 : TOKYO HOKONE โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ พิงค์มอส (XW)
วันที่ 30 เม.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ทุ่งพิงค์มอส - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ชินจูกุและ Laox Shinjuku - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (เช่น ตลาดปลา ชิบูย่า ฮาราจูกุ โอไดบะ)  เช้า วัดนาริตะ – ร้านดองกิโฮเต้– ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
(ZG) BZCKG01_ทัวร์จีน T-SUD CHONGQING FAIRY TAIL (WE)
วันที่ 23 ก.พ. 62 - 22 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ – ถ้ำฝูหยงตัง – ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – หมู่บ้านโบราณฉือชื่โข่ว – ศาลาประชาคม
(ZGICN18) ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING IN LOVE 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 14 มี.ค. 62 - 27 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - พิพิทธภัณฑ์จาจังเมี่ยน - RAIL BIKE - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – EWHA WOMANS UNIVERSITY - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ย่านซองซูดง - COMMON GROUND - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
(AT)SDT-05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน (TR)
วันที่ 14 ก.พ. 62 - 29 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(ZG) ZPVG02 _ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA (XW)
วันที่ 22 มี.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – เมืองโบราณเยี่ยเหอ – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ย่านซินเทียนตี้ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์
(ZG) BZCSX02 ทัวร์จีน_T-SUD THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE จางเจียเจี้ย – เขาอวตาร – ถ้ำประตูสวรรค์ (FD)
วันที่ 12 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน –ลำธารแส้ม้าทอง – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เชาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป่หลง
(IT-JXW27) ทัวร์ญี่ปุ่น JXW27 SUPER GOLDEN ROUTE โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว (XW)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
(ZG) BZCSX01 ทัวร์จีน_ T-SUD IMPRESSTION OF ZHANGJIAJIE ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 3 เม.ย. 62 - 17 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ยอดเขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตู้สวรรค์ – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินซีปูเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซิงลู่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014