Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(CTZRH003)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-EY001 Best of Swiss Alps_7D4N_FEB-MAR (EY)
วันที่ 26 ก.พ. 61 - 12 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น เมืองยอดนิยม – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน – เบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” – โลซานน์ – ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ เจนีวา - เมืองชาฟเฮาเซ่น
(CTZRH002)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-QR003 Switzerland Paradise on Earth_7D4N_FEB-MAR (QR)
วันที่ 9 ก.พ. 61 - 30 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค - น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน – เบิร์น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง -เวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”– กรูแยร์ - โลซานน์ – เจนีวา - เข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
(CTZRH001)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-EK001ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์_7D4N_NY-MAR (EK)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 27 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – ลูเซิร์น เมืองยอดนิยม – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน – เบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท– มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” –ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ โลซานน์ – ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ เจนีวา
(CTVCE002)_ทัวร์ยุโรป_VCE-EK005 อิตาลี(เวนิส)-สวิต-ฝรั่งเศส_8D5N_NY-FEB (EK)
วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ - เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น เมืองยอดนิยม – ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(CTVCE001)_ทัวร์ยุโรป_VCE-EK017 โมโน อิตาลี (เวนิส)_7D4N_DEC-MAR (EK)
วันที่ 3 ธ.ค. 60 - 20 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก - จัตุรัสซานมาร์โค - ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก - เมืองเซียน่า - มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
(CTPSA002)_ทัวร์ยุโรป_PSA-QR002 Lausanne King’s Trail (อิตาลี-สวิต)_8D5N_MAR (QR)
วันที่ 1 - 8 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – ลุคคา – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – Fox town outlet – ลูกาโน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน – เขาจุงเฟรา – เบิร์น – มองเทรอซ์ –ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมือง โลซานน์ – ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
(CTPSA001)_ทัวร์ยุโรป_PSA-QR001 Europe Mediterranean (อิตาลี ฝรั่งเศส -ลา สปาเซีย – ริเวียร่า)_8D5N_MAR (QR)
วันที่ 1 - 8 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปิซ่า – ลุคคา – ลา สปาเซีย – หมู่บ้านชิงเคว เตรเร – เจนัว – โมนาโค – เอซ – นีซ – กราสส์ – คานส์ – เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ – มาร์เซย์ – มิรามาส์ – Provence Outlet – ลียง – อาน์นซี – เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) - อาวีญยอง - หมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุด “มานาโรล่า”
(CTMXP002)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK009 อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย_9D6N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 26 ม.ค. 61 - 30 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน –อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น –วาดุซ –เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก - บราติสลาวา –Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์
(CTMXP001)_ทัวร์ยุโรป_MXP-QR003 Europe Short cut อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส_7D4N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 29 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ลูเซิร์น – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ล่องเรือบาโตมุช – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ -ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส – ย่านมงมาร์ต – OUTLET
(CTFCO005)_ทัวร์ยุโรป_FCO-TG003 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-ออสเตรีย_10D7N_17-26 MAR (TG)
วันที่ 17 - 26 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - โรม – โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – เฟลด์คริช – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
(CTFCO004)_ทัวร์ยุโรป_FCO-TG002 Europe Exclusive อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส (ขึ้นจุงเฟรา)_11D8N_NY (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 9 ม.ค. 61  (11วัน 8คืน)
ราคา 97,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -โรม – เข้าชมโคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส - อาหารกลางวัน บนหอไอเฟล -พระราชวังแวร์ซายน์ – ประตูชัย – Dinner Cruise - มงมาร์ต – วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ – อิสระช้อปปิ้ง
(CTFCO003)_ทัวร์ยุโรป_FCO-TG001 EUROPE Premium (อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส) ขึ้นจุงเฟรา_10D7N_NY (TG)
วันที่ 24 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 94,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -โรม – เข้าชมโคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ช้อปปิ้ง - อาหารกลางวัน บนหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายน์ – ประตูชัย – Dinner Cruise
(CTFCO002)_ทัวร์ยุโรป_FCO-EK011 EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม)-สวิต-ฝรั่งเศส(ขึ้นจุงเฟรา)_10D7N_NY-FEB (EK)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 28 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต - พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
(CTFCO001)_ทัวร์ยุโรป_FCO-QR001 Beautiful Blue Grotto อิตาลีใต้_8D5N_MAR (QR)
วันที่ 4 - 11 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – เนเปิ้ล – เกาะคาปรี – ถ้ำบลูก็อตโต – ซอร์เรนโต – โพสิตาโน่ – อมาลฟี่โคสท์ - ซาเลอร์โน – ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี – กรุงโรม - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – จัตุรัสนาโวนา – มหาวิหารแพนธีออน
(CTARN001)_ทัวร์ยุโรป_ARN-EK001 Scandinavia 3 Capital Flamsbana (สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ค)_10D7N_MAR (EK)
วันที่ 24 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว - อุลวิค - เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมน - ติกฟลัม -ไมดรัล - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองกอล - กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS -โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง - ปราสาทโรเซนบอร์ก
(ATHAN010) ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์_SXC-22_ (VN)
วันที่ 29 - 30 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮานอย – ลาวไก- ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET - ซาปา – นิงบิงห์ - วัดบายดิงห์ - ท่าเรือจ่างอาน - ล่องเรือ-ฮานอย-ถนน 36 สาย
(CTMAD003)_ทัวร์ยุโรป_MAD-QR001 Señorita SPAIN_8D5N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 27 ม.ค. 61 - 17 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มาดริด – เซอโกเบีย – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์ – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย – เพนิสโคล่า – บาร์เซโลน่า – โชว์ระบำฟลามินโก้ - บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – สนามคัมป์นู – ถนน ลา รัมบลาส - เนินเขา Montjuïc – La Roca Village Outlet
(CTLIS002)_ทัวร์ยุโรป_LIS-EK007 โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า)_10D7N_NY (EK)
วันที่ 23 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา – เซอโกเบีย – มาดริด – พระราชวังหลวง - มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – พลาซ่า มายอร์ – ชมโชว์ระบำฟลามินโก้ – วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – บาร์เซโลน่า – เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู
(CTMAD001)_ทัวร์ยุโรป_MAD-EY002 Hola España (สเปน โปรตุเกส)_8D5N_FEB-MAR (EY)
วันที่ 1 - 8 ก.พ. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มาดริด เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก – เซอโกเบีย – ซาลามังกา – โกอิมบรา – กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส - แหลมโรกา – เมืองซินทรา – เมรีดา – โทเลโด – กรุงมาดริด – โชว์ระบำฟลามินโก้ - มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์
(CTMUC004)_ทัวร์ยุโรป_MUC-TG003 เยอรมนี เชก ออสเตรีย_9D6N_NY (TG)
วันที่ 25 ธ.ค. 60 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 71,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ซาลส์บวร์ก – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – เดรสเดน – กำแพงเบอร์ลิน – กรุงเบอร์ลิน - พอตท์สดัม – พระราชวังซองซูซี – ไลป์ซิก – แอร์ฟูร์ท – แฟรงค์เฟิร์ต
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014