Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(SOWHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK- พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
(SOWHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 12 - 14 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK- พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
(SOWHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา - ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์ - นั่ง PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK- พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี
(TBDPS005) ทัวร์อินโดนีเซีย_DPS-TG05_บาหลี HOT PROMOTION (TG)
วันที่ 15 มี.ค. 61 - 17 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ ทัวร์ อินโดนีเซีย บาหลี HOT PROMOTION • บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำไฟ KACAK FIRE DANCE
(WSHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-CHIC-ช้อปปิ้ง-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 16 - 18 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง - ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - นั่งกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา..เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(WSHKG013) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 15 - 17 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว,วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ ,วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(BIHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง - นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ - ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 8 - 10 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชียน - ชมมรดกโลก โบสถ์เซ็นต์ปอล - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย นอนฮ่องกง 2 คืน
(BIHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน - ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย - ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง Mangrove Groove
(TBDHN01)ทัวร์จีน – สบายเฉิงตู – มองโกเลียใน (3U)
วันที่ 21 - 26 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด...ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - สนุกสนานกับกิจกรรมบนสวนทะเลทราย คูบูฉี เนินทรายเสี่ยงซาวาน - เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ..เจงกีสข่าน - ชมวัดเก่าแก่ที่ผสมผสามระหว่างทิเบตและมองโกลอย่างสวยงาม..อารามอูดังเจา -พักโรงแรม 5 ดาว อินเตอร์ และกระโจม สไตล์มองโกล 1 คืน-เข้าชมศูนย์อนุรักษ์และวิจัยหมีแพนด้า เฉิงตู
(ZGHKG014) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - เข้าชม Splendid Of China – หมู่บ้านวัฒนธรรม + ชมโชว์การแสดง - อิสระช้อปปิ้งตลาดดัง ณ ตลาดตงเหมิน - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
(TBMFM007) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง - พักฮ่องกง 2 คืน !! - เข้าสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง
(TBSHA001)ทัวร์จีน – ปักกิง – เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 14 - 19 มี.ค. 61  (ุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน - สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้ - ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล
(TBHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 5 - 8 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน หลอหวู่มอล - ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(TBMFM006) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 12 - 14 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักฮ่องกง 2 คืน - ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว -ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
(KWRGN001) ทัวร์พม่า มหาสงกรานต์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน_MMR012 (DD)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(ZGEUR001)_ทัวร์ยุโรป_SMART EAST EUROPE 9D6N_MAR-APR (QR)
วันที่ 9 - 17 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนวิตุส,ล่องแม่น้ำดานูบ,จตุรัสวีรบุรุษ,โบสถ์แมทเรียส,ฮัลสตัลหมู่บ้าน,พระราชวังฮอฟเบิร์ก,พระราชวังเชินบรุนน์,สวนมิราเบล,ช็อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
(TBSHA15) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้ - สบาย สบาย หรรษา SWFC (TG)
วันที่ 1 - 5 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน – ผ้าไหม-หังโจว -ถนนโบราณเห่อฝ่างเจี่ย– ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- เซี่ยงไฮ้ –ช้อปปิ้งถนนนานกิง – Starbuck Reserve Roastery - ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
(TBSHA14) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้ – เมืองสวรรค์อู่เจิ้น-ล่องเรืองหวงผู่ 5 ดาว (TG)
วันที่ 2 - 6 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- เซี่ยงไฮ้ – อาคาร SWFC ชั้น 101 – หาดไว่ทาน – อู๋ซี – เมืองจำลองสามก๊ก – พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย – ถนนโบราณซ่งเหอฝั่งเจีย – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – เมืองโบราณอูเจิ้น - ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว –ถนนนานกิง – ซินเทียนตี้ – ล่องเรือหวงผู่ – ศูนย์หยก – ตลาดถาวเป่าเฉิง
(SSCSX06) ทัวร์จีน- เมืองโบราณฟ่งหวง- เขาอวตาร- จางเจียเจี้ย ฉางซา (WE)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน -จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา - ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล - เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว -ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014