Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(DKC) HASHTAG PARIS (TG)
วันที่ 13 พ.ย. 61 - 16 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมืองปารีส - ปารีส ย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวัน - อิสระ เที่ยวชมเมือง-ช้อปปิ้ง - สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ
(ZG) TURKEY SHOCK !! PRICE (QR)
วันที่ 2 ก.ย. 61 - 24 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน - สุสานอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
(ZG) DXB01 POPULAR DUBAI (EK)
วันที่ 12 ก.ค. 61 - 5 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทำเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - เมืองดูไบ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ห้างดไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ
(DKC) HASHTAG GRAND SWITZERLAND (TG)
วันที่ 11 ก.ย. 61 - 10 ธ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 64,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ-ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)- เมืองโลซาน-เมืองเจนีวา - มืองทาช-เซอร์แมท - เมืองทาซ-เมืองมองเทรอซ์-เมืองเวเว่ย์-กรุงเบิร์น (Bern) - กรินเดอวาล- TOP OF EUROPE จุงฟราว-ลูเซิร์น - นํ้าตกไรน์-สนามบินซูริค – กรุงเทพ - กรุงเทพฯ
(GHHAK02) ทัวร์จีน_อู่ตะเภา-เกาะไหหลำ-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (HU)
วันที่ 7 - 10 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน บินตรงสู่ เมืองซานย่า เมืองทางตอนใต้สุดของมณฑลไหหลำ-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน-เทียนหยาไหเจี่ยว ขึ้นชื่อว่าสุดหล้าเส้นขอบฟ้าจรดกับทะเล-อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(DKC) HASHTAG ENGLAND LONDON (TG)
วันที่ 8 ส.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงลอนดอน –เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – พระราชวังวินเซอร์ – พิคคาดิลลี่เซอร์คัส - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - มหาวิหารเซนต์ปอล - มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิกเบน - ช้อปปิ้งย่านไนซ์บริดจ์ - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
(GHJAI005) ทัวร์อินเดีย_GO2JAI-FD001_ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (FD)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 26 ต.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(GHJAI004) ทัวร์อินเดีย_GO2JAI-WE001_ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (WE)
วันที่ 29 มิ.ย. 61 - 27 ก.ย. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(GHLEH003) ทัวร์อินเดีย_GO2LEH-SG001_เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล (SG)
วันที่ 13 ก.ค. 61 - 19 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ • ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก • ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้ ซึ่งมีทิวทัศน์พาโนราม่าที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม • ชม วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของนูบร้าวัลเลย์ อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม • ชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
(GHSXR002) ทัวร์อินเดีย_GO2SXR-SG001_SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล (SG)
วันที่ 3 ก.ค. 61 - 23 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(GHSXR001) ทัวร์อินเดีย_GO2SXR-TG001_แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล (TG)
วันที่ 12 ก.ค. 61 - 28 ก.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(DKC) EASTERN EUROPE SPACIAL ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี (TG)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 45,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ
(GHREP002) ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม (FD)
วันที่ 7 - 26 ต.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(GHPNH003) ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ (PG)
วันที่ 29 มิ.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
(GHREP001) ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ (PG)
วันที่ 7 ก.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(DKC) HASHTAG EASTERN HOLIDAY ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี (TG)
วันที่ 10 - 16 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 53,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา-ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-ลินซ์-ฮัลล์สตัด-พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท-บราติสลาวา-บูดาเปสต์
(GHMNL003) ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC (BI)
วันที่ 28 ก.ค. 61 - 17 พ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
(GHBWN002) ทัวร์บรูไน Brunei The Golden Legacy (BI)
วันที่ 27 ก.ค. 61 - 23 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
(DKC) HASHTAG GERMANY แกรนด์ เยอรมัน ทัวร์เจาะลึกเส้นทางโรแมนติค (TG)
วันที่ 8 - 16 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก–บาด ฮัมบูร์ก-ล่องเรือแม่นํ้าไรน์–โคโญจน์-วูร์ซเบิร์ก–โรเธนเบิร์ก–นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์–เคมป์เท่น-มิวนิค –ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปปิ้ง-อิงโกลสตัด –ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปปิ้งอิงโกลสตัด-อัลลิลันซ์ อารีน่า สเตเดี้ยม
(GHDPS001) ทัวร์บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN (BI)
วันที่ 10 ก.ค. 61 - 6 พ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014