Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(ZGHAN008) ทัวร์เวียดนาม TOUCHING SAPA HALONG (SL)
วันที่ 24 ส.ค. 61 - 19 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ + พักซาปา 1คืน/ฮานอย 1คืน/ฮาลอง 1คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต #ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์ + คารวะสุสานโฮจิมินห์ + ช้อปปิ้งสุดชิค เลิฟมาร์เก็ต/ฮาลองไนท์มาร์เก็ต #บริการอาหารครบทุกมื้อ + พิเศส..เมนูซีฟู๊ดบนเรือ ... พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGHAN009) ทัวร์เวียดนาม NICE NORTH SAPA (VJ)
วันที่ 31 ส.ค. 61 - 26 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 1 คืน + ชมหมูบ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต + วัดหงอกเซิน + ช้อปปิ้งถนน36สาย # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ZGHAN010) ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA (FD)
วันที่ 17 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม #ชมหมู่บ้านตะวัน + ชมนาขั้นบันได + หมูบ้านกาตก๊าต + น้ำตกสีเงิน + สุสานโฮจิมินห์ + ตลาด LOVE MARKET # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก *อาหารครบทุกมื้อ *พิเศษ !!..เมนูสุกี้หม้อไฟ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ZGHKG025) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - อิสระที่ห้างดัง City gate Outlets Mall - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
(ZGHAN011) ทัวร์เวียดนาม THE BRAVO FANSIPAN (TG)
วันที่ 25 - 28 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต # ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว) + เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด # เยือนสถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND # บินหรูบินคุ้ม เช้ากลับค่ำ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก *อาหารครบทุกมื้อ รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซิปันแล้ว !! ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGHAN012) ทัวร์เวียดนาม BEAUTY SAPA HANOI (VJ)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต #ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ถนน 36 สาย + ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ + พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN / สุกี้หม้อไฟ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ZGDAD013) ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL VIETNAM (PG)
วันที่ 14 ก.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ #บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน
(ZGDAD014) ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM (PG)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ #บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZGDAD015) ทัวร์เวียดนาม ROMANTIC BANAHILLS (FD)
วันที่ 15 พ.ย. 61 - 28 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆบนบาน่าฮิล์ + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน #ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ZGKIX10) ทัวร์ญี่ปุ่น KIX10 OSAKA OBARA จัดเต็ม ซากุระในทุ่งใบไม้แดง (XJ)
วันที่ 16 - 29 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั่น - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออน
(GH) The Great of Persia (W5)
วันที่ 28 ก.ย. 61 - 27 ธ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เตหะราน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - ชีราช - สุเหร่าสีชมพู - เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู - พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ - สะพานคาจู-อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู - พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ - สะพานคาจู-อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาซาน - คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ – สวนฟิน -คาชาน - ทะเลทราย - ทะเลเกลือ - เตหะราน - หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ร้านทาวาโซ่ – สนามบิน-กรุงเทพฯ
(IT-TR26)ทัวร์ญี่ปุ่น *TR26* Unseen Kansai Osaka Kyoto Ine Free day (TZ)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,788 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ชินเซไก – โกเบ จ.เฮียวโงะ -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน หรือเลือกซื้อ Option Tour -เกียวโต - นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ - ล่องเรืออ่าวอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง Doton Plaza
(ATHAN001) ทัวร์เวียดนาม_SXC-01_ไฮฟอง ฮานอย ซาปา (VJ)
วันที่ 17 ส.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร LOVE MARKAT วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
(ATDAD002) ทัวร์เวียดนาม_SXC-02_เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (PG)
วันที่ 11 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ มังกร แม่น้ำหอม วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู วันที่สาม ฮอยอัน – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
(ATHAN003) ทัวร์เวียดนาม_SXC-03_ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย (VJ)
วันที่ 7 ส.ค. 61 - 26 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
(ATSGN004) ทัวร์เวียดนาม_SXC-04_โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ พัก 4ดาวทุกคืน (VN)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ATHAN005) ทัวร์เวียดนาม_SXC-05_ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (VJ)
วันที่ 7 ก.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย วันที่สอง ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - LOVE MARKAT วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
(ATHAN006) ทัวร์เวียดนาม_SXC-06_ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (VN)
วันที่ 13 - 16 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
(ATHAN007) ทัวร์เวียดนาม_SXC-08_ฮานอย ซาปา ฟาซีปัน นิงบิงห์ (VN)
วันที่ 13 - 16 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET วันที่สาม ซาปา – นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน วันที่สี่ นิงห์บิงห์-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ
(ATDAD008) ทัวร์เวียดนาม_SXC-09_เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (PG)
วันที่ 17 ก.ย. 61 - 21 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์ วันที่สอง บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม วันที่สาม เว้ – ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014