Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(BWAUS004)_ทัวร์ออสเตรเลีย_ BIG. HIGHLIGHT MELBOURNE_5D3N_JAN-MAR (TG)
วันที่ 24 ม.ค. 61 - 26 มี.ค. 61  (5 วัน 3คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออสเตรเลีย - เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา - เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมือง -ชมเพนกวินที่เกาะฟิล – อิสระช้อปปิ้ง - อนุสรณ์สถานสงคราม เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย - วิหารเซนต์แพทริค
(BWAUS003)_ทัวร์ออสเตรเลีย_POPULAR AUSTRALIA_6D4N_JAN-MAR (TG)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 25 มี.ค. 61  (6วัน 4คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออสเตรเลีย - นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ – พอร์ตแคมเบลล์ – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
(BWAUS002)_ทัวร์ออสเตรเลีย_AUS ADELAIDE SYDNEY( อะดิเลด- ซิดนีย์)_6D4N_JAN-MAR (QF)
วันที่ 17 - 22 ม.ค. 61  (6วัน 4คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออสเตรเลีย – ซิดนีย์ -อะดิเลด - ชมเมือง - ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall - เม้าท์ ล๊อฟตี้ – สวนสัตว์พื้นเมือง – หมู่บ้านชาวเยอรมัน –โรงงานช็อกโกแลต - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม - วิคเตอร์ฮาร์เบอร์ – ชมศูนย์เลี้ยงทูน่า Oceanic Victor - ไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ – ล่องเรือชมอ่าว
(BWAUS001)_ทัวร์ออสเตรเลีย_ HOLIDAY TANGALOOMA TOUR_6D4N_JAN-MAR (QF)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 20 มี.ค. 61  (6วัน 4คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออสเตรเลีย - นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท ป้อนอาหารโลมา - ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์ - โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม – มูฟวี่เวิลด์ – ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง
(TBTPE03) ทัวร์ไต้หวัน – สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE (XW)
วันที่ 3 - 7 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ -ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101
(GHNRT050)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN SHOP – CHIC (XJ)
วันที่ 21 พ.ย. 60 - 24 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว -สนามบินนาริตะ-คามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-พิพิธภัณฑ์ราเมน โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ [เฉพาะกรุ๊ป 21-26 พ.ย.]-ช้อปปิ้งชินจุกุ เมืองโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ตลาดปลาซึกิจิ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ [กันดั้มยูนิคอร์น]-อิออน
(TBTPE02) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown ตึกไทเป 10 1 – จิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านสายรุ่ง (IT)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Power - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - เถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์
(TBTPE01) ทัวร์ไต้หวัน-Countdown 2018 ตึกไทเป 101-จิ่วเฟิ่น (IT)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตึกไทเป 101
(LPRGN001) ทัวร์พม่า_RGN01-UB_พม่า หงสา อินทร์แขวน (UB)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทันใจ - เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - หงสาวดี –– พระราชวังบุเรงนอง – ตักบาตรพระ1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย – พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – วัดบารมี
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 7 - 10 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 8 - 10 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจ- หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 8 - 10 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(GHRUS001)_ทัวร์ยุโรป_ RUSSIA AURORA HUNTING_8D5N_JAN-MAR (EY)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 20 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าหาแสงเหนือ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง
(GHEUR002)_ทัวร์ยุโรป_Tulip Festival 2018 (เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม)_7D5N_MAR (BR)
วันที่ 22 - 28 มี.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - อัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ – เทศกาลดอกไม้ – Outlet – ชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต – เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก
(GHEUR001)_ทัวร์ยุโรป_ NORTH SEA SHORT BREAK (เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ )_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 61,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก –แฟรงค์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญ – อัมส์เตอร์ดัมส์ ดินแดนแห่งเสรีภาพ – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
(ZT) ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว-คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน (TZ)
วันที่ 19 - 23 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาโกเอะ - สัมผัสกลิ่นอารยธรรมของญี่ปุ่น ณ เมืองคาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่มีชื่อเสียงที่สุดของโตเกียว - โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์คแห่งนครโตเกียว - ชมกันดั้มตัวใหม่ ที่มาประจำการ ณ เกาะโอไดบะ - ช้อปปิ้งสินค้าญี่ปุ่นมากมาย ณ อิออนมอล์ - อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น
(CTZRH007)-ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG002 Switzerland CHILL OUT_9D6N_21-29 MAR (TG)
วันที่ 21 - 29 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – น้ำตกไรน์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป – เซอร์แมท – อิสระช้อปปิ้ง – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
(CTZRH006)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG Switzerland Paradise on Earth2_8D5N_MAR (TG)
วันที่ 2 - 23 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 61,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – ลูเซิร์น เมืองยอดนิยม – ซุก – จุงฟราวด์ – อินเทอร์ลาเกน - เบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – แทซ - เซอร์แมท – กลาเซียร์ 3000 – เลอแซง - กรูแยร์ -ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ –ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ เจนิวา
(CTZRH005)_ทัวร์ยุโรป_SWITZERLAND GOOD GOING_7D4N_FEB-MAR (QR)
วันที่ 9 ก.พ. 61 - 30 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 52,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – ลูเซิร์น เมืองยอดนิยม – ซุก – จุงฟราวด์ – อินเทอร์ลาเกน - เบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – แทซ - เซอร์แมท – กลาเซียร์ 3000 – เลอแซง - กรูแยร์ -ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ –ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ เจนิวา
(CTZRH004)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG010 MONO SWITZERLAND_7D4N_FEB-MAR (TG)
วันที่ 2 - 8 ก.พ. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม – ซูก - ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014