Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(IT) 8L15_ทัวร์จีน - คุนหมิง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - หลัวผิง พัก 4 ดาว (8L)
วันที่ 14 มี.ค. 62 - 2 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - อากาศเย็นสบายตลอดปี - หลัวผิง - ชมความงาม - น้ำตกเก้ามังกร - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน -,เมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(ZGZNRT15)ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT15 TOKYO ESSENCE PINKMOSS (SL)
วันที่ 8 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
(ZGAZHOK05)ทัวร์ญี่ปุ่น AZHOK05 : SKI COOLING IN HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 29 มี.ค. 62 - 10 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน - ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - โรงงานเบียร์ซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
(JW) PVN38-FD เหมาลำ สงกรานต์ ทัวร์เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร D2:เว้-บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว D3:บานาฮิลล์-เรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-ดานัง D4:ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
(GH) GO2PUS-KE001ทัวร์เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village (KE)
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด - เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก - E-WORLD - 83 Tower –ช้อปปิ้งถนนทงซองโน - เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet
(GH) GO2CNXICN-KE003 ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (KE)
วันที่ 27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวรฺเกาหลี - เกาะนามิ-TRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM-หอคอย โซลทาวเวอร์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- COSMETIC SHOP -เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-กรุงโซล -ศูนย์โสม-ฮ็อกเก็ตนามู-พระราชวังเคียงบอกคุง-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเมียงดง-ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก-ช้อปปิ้งย่านถนนฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(GH) GO2ICN-TG010 ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom & April Snow Festival (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - เกาะนามิ –สกีรี่สอร์ท - แข่งขันเลื่อนหิมะ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ถนนยออิโด(ชมดอกซากุระ) –ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง -หมู่บ้านบุกชนฮันนก -ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Free - ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก- ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(GH) GO2ICN-XJ004 ทัวร์เกาหลี โรแมนติก ดอกซากุระบาน (XJ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลีใต้ -สวนอิมจินกัก - สะพานมาจังเลค - น้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ - ชมเทศกาลดอกซากุระ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก - โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมียงดง - ซุปเปอร์มาเก๊ต
(GH) GO2ICN-KE007 ทัวร์เกาหลี อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (EK)
วันที่ 5 - 9 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา - วัดนักซานซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -พระราชชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop –Duty free - ตลาดเมียงดง -ถนนยออิโด - โซลทาวเวอร์ - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ–ช้อปปิ้งถนนฮงแด - ซุปเปอร์มาเก๊ต
(GH) GO2ICN-XJ003 ทัวร์เกาหลี ตะลุยชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ (XJ)
วันที่ 6 - 10 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - อินชอน - Songdo Central Park - GTower - สวนอิมจินกัก - สะพานมาจัง เลค - ไร่สตอเบอรี่หรือสวนผลไม้ตามฤดูกาล - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พระราชวังชางด๊อกกุง –โซลทาวเวอร์- Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมียงดง - ชมเทศกาลดอกซากุระ - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาเก๊ต
(GH) GO2ICN-KE006 ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom Sky Bike (KE)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 13 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - ปั่นจักรยานลอยฟ้า SKY BIKE – MBC YONGIN DRAMA - สวนแอปเปิ้ล (หรือผลไม้ตามฤดูกาล) – พิพิธภัณฑ์เรือนจำซอแดมุน – ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ (เฉพาะช่วงเดือนที่มีโชว์) - พระราชวังชางด๊อกคุง- ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - ถนนยออิโด(เฉพาะช่วงที่จัดเทศกาลชมดอกซากุระ)- พิพิธภัณฑ์สาหร่ายสวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ถนนฮงแดหรือถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
(GH) GO2ICN-TG009 ทัวร์เกาหลี The Best Time Spring in Seoul (TG)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 17 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - ชมสวน The Garden of the Morning Calm - เกาะนามิ -ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ถนนยออิโด(เฉพาะช่วงที่จัดเทศกาลชมดอกซากุระ) –ช้อปปิ้งถนนฮงแด พระราชวังเคียงบ๊อคคุง -หมู่บ้านบุกชนฮันนก -ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Free - ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก- ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SONGKRAN (TG)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ “คิโรโระ สกีรีสอร์ท” อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ชมวิวทิวทัศน์สุดแสนโรงแมนติก “คลองโอตารุ” รวมถึงอาคารโกดังเก่าริมคอลงที่สุดคลาสสิก ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ, ย่านซูซูกิโนะ, มิตซุย เอ้าท์เล็ต
(US) IRAN GRAND TRIP (W5)
วันที่ 18 พ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63  (11 วัน 9 คืน)
ราคา 78,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เตหะราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-พระราชวังโกเลสตาน-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส- สุสานสี่กษัตริย์-เมืองหลวงเก่า อิศฟาฮาน-เมืองโบราณนาอีน-เมืองการค้า เมย์บ็อด-เมืองมรดกโลกที่ยาซด์-เคอร์มันเมืองแห่งนวัตกรรมโบราณและ ศูนย์กลางการค้าในทะเลทราย-พักในเต๊นท์ Lut Star Camp กลาง ทะเลทราย-ชมพระอาทิตย์ตกดินในถิ่นทะเลทรายที่ KALUTS
(BI-VN083)_PG ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์..ฮอยอัน (PG)
วันที่ 9 มี.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ - ฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - วัดลินห์อึ๋ง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - ตลาด Dong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม - เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งรถสามล้อซิโค่ล่ - ดานัง - ตลาดฮาน
(TVC)_ทัวร์จีน -ซัวเถา - หย่งติ้ง - บ้านดิน พัก 4 ดาว (FD)
วันที่ 20 มี.ค. 62 - 14 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา - เหมยโจว - เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) - ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก
(IT) KXJ18 ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล (XJ)
วันที่ 12 - 20 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - เกาะนามิ –อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - SAMCHOK MARINE CABLE CAR - สวนสตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังถ็อกซูกุง-ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งเมียงดง SEOUL TOWER - TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM – ย่านฮงแด - ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด หมู่บ้านฝรั่งเศส - Paju Premium Outlet– SUPER MARKET -
(TVC)_ทัวร์จีน - บินตรงซัวเถา - น้ำแร่ทะเล - อิสระเยี่ยมญาติ พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 20 ก.พ. 62 - 14 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล - จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว - อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง) - ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
(IT) KTW19 ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน (TW)
วันที่ 3 - 30 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี - วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower Magic Art – ถนน Dongseongno - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู – Gyeongju Donggung Palace – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - ถ้ำซอกกูรัม – ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่เมืองคยองจู - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง - วัดแฮดงยงกุงซา – แทกู – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market
(TVC) _ทัวร์จีน - บินตรงซัวเถา - น้ำแร่ทะเล พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 26 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล - จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว - เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014