Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROGRAMTOUR
(BI) VN082_PG ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน (PG)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เจดีย์เทียนมู่ – เว้ – ล่องแม่น้ำหอม - เว้ – พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ - บาน่าฮิลล์ -วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
(GT) บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งห่วง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน (CZ)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานแก้ว - ศูนย์ยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ศูนย์ชา - ตุรัสถ้ำมังกรเหลือง - ศูนย์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ภูเขาเทียนเหมืนซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ
(ZGZTPE56) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - Coffee Shop – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง - เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -
(GH) FD002 ทัวร์กัมพูชา – เทศกาลสงกรานต์ - ท่องแดนอังกอร์ – กัมพูชา - เสียมเรียบ (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 27 เม.ย. 62  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(ZGZTPE24) ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว 4 วัน 3 คืน (CI)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – ย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – Mitsui Outlet Park
(ZGZTPE02) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 29 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง -
(GH) EK008 ทัวร์จีน_HONGKONG SHENZHEN CANTON FAIR (EK)
วันที่ 16 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซินเจิ้น - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซียจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(GH) TG002 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ - กวางเจาเทรดแฟร์ - ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซ่างเซี่ยจิ่ว - กวางเจา - ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - วัดหัวหลินซื่อ -ร้านบัวหิมะ + ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-ล่องแม่น้ำจูเจียง
(GH) TG001 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ - กวางเจาเทรดแฟร์ - ล่องแม่น้ำจูเจียง (TG)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซ่างเซี่ยจิ่ว - กวางเจา – เข้างานแฟร์เต็มวัน - ล่องแม่น้ำจูเจียง - กวางเจา - เข้างานแฟร์เต็มวัน - ร้านบัวหิมะ + ร้านหยก -อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์– ถนนอีเต๋อลู่
(GH) DME-EK016 Space Museum and Dinner Cruise (EK)
วันที่ 18 - 24 เม.ย. 62  (7 วัน 5 คืน )
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ •เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu) •เข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) •นั่ง High Speed Trains สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) •ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) •ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า
(GH) DME-TG014 I am in Russia (TG)
วันที่ 15 เม.ย. 62 - 7 ก.ค. 62  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย •สะดวกด้วยการเดินทางระหว่างเมืองด้วยบินภายใน และ นั่งรถไฟด่วน (Sapsan Train) •ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม •เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน •ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu) •ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
(GH) SVO-AY001 1st Class Overnight Train (AY)
วันที่ 4 - 10 เม.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม •ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว •เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ชมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ •ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ว้อดก้า และชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก***
(GH) IST-W5002 Deep in Turkey (W5)
วันที่ 11 - 18 เม.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป •เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ •เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย •ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) •ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option)ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(GH) ESB-W5001 GRAND TURKEY (W5)
วันที่ 6 - 15 เม.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป •เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ •เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย •ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(GH) ASR-TK004 The Rock of Cappadocia (TK)
วันที่ 11 มี.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินตรง สบายๆ กับสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เจาะลึกตุรกีดินแดนสองทวีปเอเชียและยุโรป •เยือนคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา •ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) •ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) •เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) หรือ กรุงคอนแตนติโนเบิล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(IT) 8L14_ ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - ตงชวน (8L)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 2 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน *ชมความงาม ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ บนความสูงกว่า 4,223 เมตร *สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง * ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน *สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีต เมืองโบราณกวนตู้
(GTH) HU001_ ทัวร์จีน - ไหโข่ว - ซานย่า - ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ (HU)
วันที่ 6 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง - ไหโข่ว -โบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (ปิงหลางกู่) (รวมรถกอล์ฟ) - ซานย่า - ร้านเยื่อไผ่ - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)- ร้านอาหารทะเล - หาดต้าตงไห่ - ร้านสินค้าพื้นเมือง - THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS –ซานย่า -ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินฉีโหลว
(AT) SDT-06 ทัวร์ไต้หวัน _สีสันตะวันออก - ไทเป - ไทจง - อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน (CI)
วันที่ 20 เม.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป-ไทจง - อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน - เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง // ปลาประธานาธิบดี // - เถี่ยเปี้ยนตัง...หรือ ข้าวกล่องรถไฟ เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ
(WS) ทัวร์ฮ่องกง - Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ (CX)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - ซิตี้ทัวร์ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
(JW) PVN34-VZ ทัวร์ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - พักบาน่าฮิลล์ (VZ)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-พิเศษ นั่งเรือกระด้ง-สุดคุ้มพักบนเขาบานาฮิลล์ พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟู๊ด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014