Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เยอรมนี
(GTH) MUC-LH001 LET’S ENJOY EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 8 คืน (LH)
วันที่ 1 - 10 ต.ค. 62  (10 วัน 8 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – มิวนิค - มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ฟุสเซ่น - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ลินซ์ - ลินซ์ –OUTLET – เวียนนา - เวียนนา – เมลค์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - บราติสลาวา - บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา - พัสเซา – มิวนิค – สนามบิน - กรุงเทพ
(GTH) MUC-EK006 Jewels of East Europe เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ – มิวนิค - BMW Welt - สนามกีฬาอัลลีอันทซ์อารีนา - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค - มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – บราติสลาวา - บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาปสท์ – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(GTH)MUC-EK005 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (EK)
วันที่ 14 ก.ค. 62 - 5 พ.ย. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ - กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา - เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก - กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส – เดินชมย่านช่างทองโบราณ - สนามบิน - กรุงเทพ
(GTH) FRA-TG010 ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 1 ก.ย. 62 - 11 ธ.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต - แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท – ทิทิเซ่ - ทิทิเซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก - อินส์บรูก – เขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูก - อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ - โรเซนไฮม์ – มิวนิค – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(GTH-QE3MUC-TG006) ทัวร์ยุโรป Great Southern Germany เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 11 - 20 ต.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี • พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี • เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) และ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest) • เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”
(GTH) VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค - มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เมืองซุก - อินเทอลาเกน - อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น -ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน - กรุงเทพ
(GTH) VIE-TG016 THE RHYTHM OF EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 วัน 8 คืน (TG)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค – ช๊อปปิ้ง - เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสท์ – OUTLET – บราติสลาวา - บราติสลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก - ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – จัตุรัสเมืองเก่า - ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น - ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค - มิวนิค – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(GTH) VIE-TG010 LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 10 พ.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ –Outlet – บราติสลาวา - บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก – ฟุสเซ่น - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค - มิวนิค – กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ
(GTH) VIE-TG022 Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ - กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน -เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก - อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา - เวียนนา – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(GTH) VIE-TG014 Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 18 ส.ค. 62 - 12 พ.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 58,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ - กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์ - บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา - บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก - ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิริ์ก – แฟรงค์เฟิร์ต - แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน - กรุงเทพ
(GTH)VIE-OS007 AUSTRIA BAVARIA DOLOMITES ออสเตรีย – เยอรมนี – อิตาลี (OS)
วันที่ 24 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ - เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก – บาด ไรเฮนฮัล - บาด ไรเฮนฮัล – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – เข้าชมเหมืองเกลือโบราณ – มิวนิค - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ – เข้าชมพระราชวังลินเดอฮอฟ – ฟุสเซ่น - ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – เข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา - การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูค - อินส์บรูค – ทะเลสาบมิสุริน่า - แอลป์ ดิ ซุสเซ่ – เทรนโต้ - เทรนโต้ – เกาะเวนิส – สนามบิน – เวียนนา -กรุงเทพ
(GTH) CDG-EK012 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 4 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป - เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอแลนด์ - เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพแห่งเนเธอแลนด์ *** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน**
(GTH) FRA-TG020 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 22 ส.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเยอรมนี •เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี •เยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เวนิสแห่งประเทศเนเธอแลนด์ •เที่ยวเมืองบรูกก์ (Bruges) เมืองมรดกโลกของเบลเยี่ยม •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่ว่าสวยที่สุดในยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
(GTH) FRA-EK016 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)
วันที่ 25 มิ.ย. 62 - 30 ต.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ (Colmar) อองกีเชม (Eguisheim) ริคเวียร์ (Riquewihr) และ สตาร์สบูร์ก (Strasbourg) •ชมสิงโตหินแกะสลักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ •ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี •เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • ชิมเมนูที่ต้องไม่พลาด...ขาหมูเยอรมัน, กระดูกหมู Rib of Vienna, ซุปกุลาซ
(GTH) BRU-TG001 Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 20 ก.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูกก์ – เกนท์ – บรัสเซลล์ -อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก - ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต - แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ - โคโลญ – ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - บรัสเซลล์ – สนามบิน - กรุงเทพ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014