Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เยอรมนี
(ZG) MUC08_DELIGHT EAST EUROPE 8D5N (TG)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ-เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
(WC) WTG1409M ออสเตรีย บาวาเรีย 9 วัน (TG)
วันที่ 18 - 26 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่เขา Pfänder – ทะเลสาบคอนสแตนซ์ – นั่งรถไฟสายอัลร์เบิร์ก นั่งกระเช้าชมวิว – ยอดเขาสตูไบกลาเซีย – อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ ซอลซ์เบิร์ก – เหมืองเกลือ – กราซ(มรดกโลก) – นั่งรถไฟสายเซมเมอร์ริง – กล็อคนิค – เวียนนา ดินเนอร์ ณ หมู่บ้านกรินซิ่ง – วิหารเมลล์ – ล่องเรือชมวาเคาท์ วาเลย์
(WC) WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน (TG)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 92,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานโดโลไมท์ - เซาท์ทีโรล - วังแฮร์เรนคิมซี – ล่องเรือโคนิคซี วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคิทซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์
(WC) WOS0209V Germany - Austria - Czech -Slovakia - Hungary 9 DAYS (OS)
วันที่ 20 - 28 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – มิวนิค - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - มิวนิค - ซาลซ์บูร์ก – บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้ – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง โรเซนฮาล์ม - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี – ปร้าก - ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เดินทางกลับ
(WC) WTG0209P ยุโรปตะวันออก 9 วัน (TG)
วันที่ 25 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – นูเรมเบิร์ก - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ - เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – พอสดัม - คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า ปราสาทปร๊าก - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – เชสกี้ บูเดอโจวิช ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บราติสลาวา หอคอยบราติสลาวา - Outlet Parndorf – เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชินบรุนน์
(WC) WTG0209V ยุโรปตะวันออก 9 วัน (TG)
วันที่ 16 ก.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงปร๊าก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ -กรุงบูดาเปสต์ ประวัติศาสตร์สองฝากฝั่งแห่งแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา นครแห่งศิลปะและดนตรี - เมือง ซาลซ์บูร์ก ดินแดนบ้านเกิดของโมซาร์ท และช้อปปิ้งถนนเกรไทเดร้ - เมืองฮัลล์ชตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก - เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก)
(WC) WTG0210H EAST EUROPE 10 DAYS (TG)
วันที่ 17 - 26 ต.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – ฮัลสตัทท์ – นั้งรถราง - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – คาร์โลวีวารี่ - ปร๊าก – ปราสาทปร้าก - บราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา
(WO) EK014 Grand Germany 7 Days แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน (EK)
วันที่ 20 ก.ย. 61 - 30 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต - ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์ - โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดูไบ – กรุงเทพ
(WO) EK007A OKTOBERFEST Germany Austria Czech 8 Days เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK)
วันที่ 27 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดูไบ – มิวนิค - สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - BMW WELT - จัตุรัสมาเรียน - มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - OKTOBERFEST 2018 - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ดูไบ-กรุงเทพฯ
(GH) VIE-OS002 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (OS)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 21 พ.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาว่า - คุทนา ฮอร่า - ปราก - ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท –ซาลส์บวร์ก -
(GH) VIE-TG008 FEEL GOOD HOLIDAY ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 4 ต.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท - SKY WALK – ฟุสเซ่น - ป่าดำ – ล่องเรือป่าดำ - ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส – มิลาน - เวนิส – เมสเตร้ - ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน - โรม
(GH) FCO-TG003 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย (TG)
วันที่ 3 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรม – โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า - หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา – ซังคท์กัลเลิน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค - ฮัลสตัท – เวียนนา -
(ZG) MUC09 PERFECT EAST EUROPE เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัก - ฮังการี (QR)
วันที่ 27 ก.ค. 61 - 7 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 54,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคา - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ปราสาทปราก - มหาวหิ าร เซนตว์ ติ สั - พระราชวงั หลวง - เมอื งบราตสิ ลาว่า ประเทศสโลวาเกยี - รฐัสภาแห่งสโลวกั - โบสถเ์ ซนตม์ ารต์ นิ - ปราสาทบราตสิ ลาวา - ย่านมหาวทิ ยาลยั
(DKC) HASHTAG GERMANY-SWITZERLAND ตามลอยลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS (TG)
วันที่ 18 ก.ย. 61 - 27 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 68,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค-ชมเมือง-ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ–เอททัล-ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-ช้อปปิ้งย่าน CHAPEL BRIDGE-กรินเดอวาลด์-เลาเทอร์บรุนเนิน-ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE-อินเทอรร์ลาเคน-ทะเลสาบเบรียนซ์-แกรนด์โฮเต็ล-กีสบาค-ฮาร์เดอร์คูลม์ มืองชาฟฟ์เฮาเซิน–น้ำตกไรน์ฟาลล์
(DKC) HASHTAG GERMANY แกรนด์ เยอรมัน ทัวร์เจาะลึกเส้นทางโรแมนติค (TG)
วันที่ 8 - 16 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก–บาด ฮัมบูร์ก-ล่องเรือแม่นํ้าไรน์–โคโญจน์-วูร์ซเบิร์ก–โรเธนเบิร์ก–นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์–เคมป์เท่น-มิวนิค –ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปปิ้ง-อิงโกลสตัด –ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปปิ้งอิงโกลสตัด-อัลลิลันซ์ อารีน่า สเตเดี้ยม
(GH) VIE-OS003 Hallstatt Between Heaven and Earth ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (OS)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 20 พ.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – เมลค์ – ถนนสายวงแหวน – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ – CASTLE HILL – ปราสาทบราติสลาว่า – บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ – เชสกี้ บูดาโจวิค - ลินซ์ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – SKY WALK – เวียนนา
(GH) MXP-EK010 LAKE OF EUROPE อิตาลี (มิลาน)-สวิส-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ออสเตรีย เชก (EK)
วันที่ 30 ก.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 61,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – Fox town outlet – โคโม่ – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ไฟร์บวร์ก - กอลมาร์ – อองกีเชม – รีคเวียร์ – สตราสบูร์ก - ทิทิเซ่ – ล่องเรือที่ป่าดำ – มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทแห่งปราก
(GH) MUC-TG009 เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 26 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 73,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น - ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ) – ไฟร์บวร์ก - – สตราบูร์ก – ริคเวียร์ – กอลมาร์ – มูว์ลูซ - แองเกิ้ลเบิร์ก – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น -
(GH) FRA-TG008 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) (TG)
วันที่ 1 ก.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – ปราก - คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก – ปราสาทปราก - บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Parndorf Outlet – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง - ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
(ZG) MUC05_UNIQUE EAST EUROPE (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 61,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014