Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เยอรมนี
(ZG) MUC13_TURBO WEST EUROPE GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND (SQ)
วันที่ 2 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 42,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(ZG) MUC08_DELIGHT EAST EUROPE 8D5N (SQ)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ-เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
(GH) FCO-TG003 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย (TG)
วันที่ 3 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรม – โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า - หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา – ซังคท์กัลเลิน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค - ฮัลสตัท – เวียนนา -
(ZG) MUC09 PERFECT EAST EUROPE เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัก - ฮังการี (QR)
วันที่ 27 ก.ค. 61 - 7 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 54,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคา - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ปราสาทปราก - มหาวหิ าร เซนตว์ ติ สั - พระราชวงั หลวง - เมอื งบราตสิ ลาว่า ประเทศสโลวาเกยี - รฐัสภาแห่งสโลวกั - โบสถเ์ ซนตม์ ารต์ นิ - ปราสาทบราตสิ ลาวา - ย่านมหาวทิ ยาลยั
(DKC) HASHTAG GERMANY-SWITZERLAND ตามลอยลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS (TG)
วันที่ 18 ก.ย. 61 - 27 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 68,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค-ชมเมือง-ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ–เอททัล-ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-ช้อปปิ้งย่าน CHAPEL BRIDGE-กรินเดอวาลด์-เลาเทอร์บรุนเนิน-ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE-อินเทอรร์ลาเคน-ทะเลสาบเบรียนซ์-แกรนด์โฮเต็ล-กีสบาค-ฮาร์เดอร์คูลม์ มืองชาฟฟ์เฮาเซิน–น้ำตกไรน์ฟาลล์
(DKC) HASHTAG GERMANY แกรนด์ เยอรมัน ทัวร์เจาะลึกเส้นทางโรแมนติค (TG)
วันที่ 8 - 16 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก–บาด ฮัมบูร์ก-ล่องเรือแม่นํ้าไรน์–โคโญจน์-วูร์ซเบิร์ก–โรเธนเบิร์ก–นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์–เคมป์เท่น-มิวนิค –ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปปิ้ง-อิงโกลสตัด –ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปปิ้งอิงโกลสตัด-อัลลิลันซ์ อารีน่า สเตเดี้ยม
(GH) MXP-EK010 LAKE OF EUROPE อิตาลี (มิลาน)-สวิส-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ออสเตรีย เชก (EK)
วันที่ 30 ก.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 61,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – Fox town outlet – โคโม่ – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ไฟร์บวร์ก - กอลมาร์ – อองกีเชม – รีคเวียร์ – สตราสบูร์ก - ทิทิเซ่ – ล่องเรือที่ป่าดำ – มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทแห่งปราก
(GH) MUC-TG009 เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 26 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 73,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น - ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ) – ไฟร์บวร์ก - – สตราบูร์ก – ริคเวียร์ – กอลมาร์ – มูว์ลูซ - แองเกิ้ลเบิร์ก – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น -
(GH) FRA-TG008 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) (TG)
วันที่ 1 ก.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – ปราก - คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก – ปราสาทปราก - บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Parndorf Outlet – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง - ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
(ZG) MUC05_UNIQUE EAST EUROPE (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 61,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ตึกรัฐสภา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
(ZG) MUC10_DIRECT EAST EUROPE (TG)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 58,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก (บินเข้ามิวนิค - บินออกเวียนนา ไม่น้อนเส้นทาง)
(VTG) Charming East Europe German-Austria (๋JUL-OCT 18) (TG)
วันที่ 25 ก.ค. 61 - 28 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(VTG) Charming East Europe German-Austria (TG)
วันที่ 8 ส.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GH) BRU-TG007 HAPPY TIME IN BENELUX เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 1 พ.ย. 61 - 7 ธ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป • ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ • เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ... ไส้กรอกเยอรมัน , ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม
(GH) VIE-TG018 EAST AND WEST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 8 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 66,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
(GH) VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) (TG)
วันที่ 9 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 3 เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซหมู เป็ดอบโบฮีเมีย และขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ
(GH) VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 21 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(GH) VIE-TG004 VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 17 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG014 Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK และ ล่องเรือในทะเลสาปฮัลสตัท เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน , ไส้กรอกเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014