Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เยอรมนี
(CTGER010)_ทัวร์ยุโรป_FRA-TG007_เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส_8D5N_AUG-SEP (TG)
วันที่ 8 - 15 ส.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี-เที่ยวชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านปลอดถนน-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ -เที่ยวปารีส-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล-ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(CTAUS014)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG020 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก- (TG)
วันที่ 6 - 15 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)-ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) -เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)-เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ -เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
(CTAUS011)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG019 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย-เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS010)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG012 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 20 - 29 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย -เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS005)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS+LX001 (ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวั (OS)
วันที่ 17 - 25 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย -พักเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
(CTAUS003)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS002 ออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโล (OS)
วันที่ 17 - 26 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
(CTAUS002)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS001 ออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโล (OS)
วันที่ 2 - 10 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
(ZGEUR001)_ทัวร์ยุโรป_SMART EAST EUROPE 9D6N_MAR-APR (QR)
วันที่ 9 - 17 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนวิตุส,ล่องแม่น้ำดานูบ,จตุรัสวีรบุรุษ,โบสถ์แมทเรียส,ฮัลสตัลหมู่บ้าน,พระราชวังฮอฟเบิร์ก,พระราชวังเชินบรุนน์,สวนมิราเบล,ช็อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
(DSEUR003)_ทัวร์ยุโรป_TULIP FESTIVAL: BEST OF NORTH_9D6N_MAR-MAY (TG)
วันที่ 22 - 30 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 86,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง - อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ - เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี - ฮัมบวร์ก
(DSEUR002)_ทัวร์ยุโรป_INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE_10D7N_APR (TG)
วันที่ 8 - 17 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน )
ราคา 98,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก -เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ -บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา- หมู่บ้านกรีนซิ่ง - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – ช้อปปิ้ง- จัตุรัสมาเรียน- เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
(ITEUR002)_ทัวร์ยุโรป_ QR88 EAST EUROPE (เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี)_8D5N_MAR (QR)
วันที่ 14 - 21 มี.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เมืองโฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค –ศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - มิวนิค เรสซิเดนซ์ - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก - เชค - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - Old Town Square - St. Vitus Church – กรุงปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์ วิตัส - สะพานชาร์ลส์ - กรุงบราติสลาวา สโลวาเกีย - เอ้าท์เลท McArthurGlen Outlet in Parndof - บูดาเปสต์ ฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
(GZEUR011)_ทัวร์ยุโรป_เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี _9D6N_สงกรานต์+วันจักรี (QR)
วันที่ 5 - 13 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 71,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น– ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า– บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวียนนา– พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์
(GZEUR006)_ทัวร์ยุโรป_GG12 เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย _9D6N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น– ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า– บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ– ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวียนนา– พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ
(GZEUR005)_ทัวร์ยุโรป_GG12 เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี _9D6N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –จัตุรัสมาเรียนพลาส – ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า-– เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์ - พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์
(CTGER009)_ทัวร์ยุโรป_FRA-TG002 เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8D5N_AUG-SEP (TG)
วันที่ 11 - 18 ส.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี-เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก-นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ-ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ ที่เมืองเกนต์ -เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์
(CTGER008)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK009 เยอรมนี[เบอร์ลิน]-เชก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D6N_MAY-AUG (EK)
วันที่ 4 พ.ค. 61 - 19 ส.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-สถานกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2-ชมความงามของเมืองเดรสเดน-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก-เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี-ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ -เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ -4 เมนูพิเศษ...ไส้กรอกเยอรมัน, ขาหมูเยอรมัน, เป็ดอบโบฮีเมียน
(CTGER005)_ทัวร์ยุโรป_MUC-EK004 Munich in Summer(เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก)_8D5N_JUN-AUG (EK)
วันที่ 27 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทนอยชวานสไตน์-เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี-เมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ -สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก (Prague)-เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่ คาร์โลวี่ วารี-เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก
(CTGER004)_ทัวร์ยุโรป_MUC-TG007 EAST EUROPE GOLDEN LANE(เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชก)_9D6N_JUL (TG)
วันที่ 7 - 15 ก.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)-เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(CTCDG007)_ทัวร์ยุโรป_CDG-QR001_ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ _8D5N_APR-JUN (QR)
วันที่ 9 - 16 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)-ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(CTITA015)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK009 อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-เชก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย _9D6N_APR-JUN (TG)
วันที่ 6 - 14 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก - บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014