Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สโลวาเกีย
(GH) VIE-TG018 EAST AND WEST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 8 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 66,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
(GH) VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) (TG)
วันที่ 9 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 3 เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซหมู เป็ดอบโบฮีเมีย และขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ
(GH) VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 21 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(GH) VIE-TG004 VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 17 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG014 Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK และ ล่องเรือในทะเลสาปฮัลสตัท เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน , ไส้กรอกเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG005 New Year Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 84,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(GH) VIE-TG010 LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (BR)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สบายกับการเดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW” เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-BR003 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (BR)
วันที่ 27 พ.ย. 61 - 12 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
(GH)VIE-BR002 ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี (BR)
วันที่ 12 พ.ย. 61 - 23 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
(GH) VIE-TG011 Classic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมัน (TG)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สบายกับการเดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW” เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) FRA-TG008 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) (TG)
วันที่ 6 พ.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • ตะลึงกับโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดังที่เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เที่ยวสบาย,, พักกรุงปราก 2คืน กรุงเวียนนา 2คืน*** • เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน ซุปกุลาซ และ เป็ดสไตล์โบฮีเมียน
(GH) VIE-TG04 VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 20 ต.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(ZG) VIE03_RERUN TO EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY (BR)
วันที่ 8 - 15 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
(GH) PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7D 4N (EK)
วันที่ 4 ก.ย. 61 - 15 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย - เดินเล่นเมืองนํ้าแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) - พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย - ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ
(GH) VIE-BR004 BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (BR)
วันที่ 16 ส.ค. 61 - 15 ก.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - เวียนนา – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น - มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ - คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า - กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL– ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ - บูดาเปสต์ – เวียนนา – Outlet – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(ZG) MUC11 BETTER EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9D6N (TG)
วันที่ 8 ต.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 52,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่นํ้าดานูบ - อาคารรัฐสภา - เมืองบูดาเปสต์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เมืองเวียนนา - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - กรุงเทพฯ
(GH) PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (EK)
วันที่ 17 ก.ค. 61 - 15 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย - เมืองนํ้าแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) - พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค - ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ
(GH) VIE-TG005 New Year Eastern Europe ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัก – เชก – เยอรมนี (TG)
วันที่ 26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 81,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกี้ครุมลอฟ – เชสกี้บูดาโจวิช -มิวนิค – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - การ์มิช – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูค - ฮัลสตัท – เวียนนา - เวียนนา – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(GH) VIE-TG019 Chilling Black Forest ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 21 - 30 ก.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - – Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค– ฮัลสตัท – มิวนิค - – ทิทิเซ่ – ล่องเรือชมป่าดำ – อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น - ซูริค
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014