Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สโลวาเกีย
(GZEUR007)_ทัวร์ยุโรป_GG12A เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย _9D6N _NY (QR)
วันที่ 23 - 31 ธ.ค. 60  (9 วัน 6คืน)
ราคา 69,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-มิวนิค – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – จตุรัสมาเรียนพาซ-การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า– บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ– ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– เวียนนา– ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– เวียนนา
(GZEUR006)_ทัวร์ยุโรป_GG12 เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย _9D6N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น– ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ– ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า– บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ– ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน– จตุรัสฮีโร สแคว์ – เวียนนา– พระราชวังเชรินน์บรุนน์ –ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ
(CTMXP002)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK009 อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย_9D6N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 26 ม.ค. 61 - 30 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน –อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น –วาดุซ –เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก - บราติสลาวา –Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์
(CTFRA003)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK011 เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี_9D6N_FEB-MAR (EK)
วันที่ 16 ก.พ. 61 - 27 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ – จัตุรัสโรเมอร์ – พอตทสดัม - เมืองไลป์ซิก – พระราชวังซองสซ์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน – กําแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า - บราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
(CTFRA002)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK009 เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี_9D6N_NY-MAR (EK)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 27 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า – Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
(CTPRG001)_ทัวร์ยุโรป_PRG-EK004 Winter Eastern (เชค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี)_7D4N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 22 ม.ค. 61 - 26 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL - เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี
(CTVIE005)_ทัวร์ยุโรป_VIE-BR004 ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี_10D7N_15-24 JAN (BR)
วันที่ 15 - 24 ม.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น – มิวนิค –เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูเดโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -บูดาเปสต์– เวียนนา – Outlet
(CTVIE004)_ทัวร์ยุโรป_VIE-BR003 ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี_9D6N_JAN (BR)
วันที่ 23 - 31 ม.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ -มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก -ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า - บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL
(CTVIE003)_ทัวร์ยุโรป_VIE-BR002 ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี_8D5N_FEB-MAR (BR)
วันที่ 19 - 26 ก.พ. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูเดโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง
(CTVIE002)_ทัวร์ยุโรป_VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี_10D7N_JAN-MAR (TG)
วันที่ 20 - 29 ม.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น -ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก – ฮัลสตัท
(CTVIE001)_ทัวร์ยุโรป_ VIENNA THE SERIES by TG EP.3 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี_9D6N_DEC (TG)
วันที่ 10 - 24 ธ.ค. 60  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 54,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
(SREUR003)_ทัวร์ยุโรป_Romantic of Eastern Europe_10D7N_DEC-MAY (EK)
วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 4 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 85,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - บูดาเปสต์ - เอสตาร์กอม – วิเซกราด - เซนเทนเดอร์ – บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เยี่ยมชมเวียนนา – ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์ – เมลค์ – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล - เมืองเก่าปราก - คาร์โลวี วารี - มาเรียนสกี ลาสนี - ปราสาทคาร์ลชไตน์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014