Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
(ZGEUR001)_ทัวร์ยุโรป_SMART EAST EUROPE 9D6N_MAR-APR (QR)
วันที่ 9 - 17 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนวิตุส,ล่องแม่น้ำดานูบ,จตุรัสวีรบุรุษ,โบสถ์แมทเรียส,ฮัลสตัลหมู่บ้าน,พระราชวังฮอฟเบิร์ก,พระราชวังเชินบรุนน์,สวนมิราเบล,ช็อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
(DSEUR002)_ทัวร์ยุโรป_INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE_10D7N_APR (TG)
วันที่ 8 - 17 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน )
ราคา 98,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก -เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ -บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา- หมู่บ้านกรีนซิ่ง - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – ช้อปปิ้ง- จัตุรัสมาเรียน- เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
(DSEUR001)_ทัวร์ยุโรป_EASTERN EUROPE & POLAND_11D8N_APR (TG)
วันที่ 7 - 17 เม.ย. 61  (11วัน 8คืน)
ราคา 99,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เวียนนา - บูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ำดานูบ -หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
(CTITA015)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK009 อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-เชก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย _9D6N_APR-JUN (TG)
วันที่ 6 - 14 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก - บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
(CTCZE002)_ทัวร์ยุโรป_PRG-EK005 SUMMER EASTERN (เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี) _7D4N_APR-JUN (EK)
วันที่ 2 - 8 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
(CTAUS008)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG010 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี _10D7N_APR-JUN (TG)
วันที่ 14 - 23 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวSKY WALK - ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
(CTAUS009)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE(ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี)_10D7N_MAR-JUN (TG)
วันที่ 7 - 16 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลบวร์ก – ฮัลสตัท -มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น – มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์
(GHEUR002)_ทัวร์ยุโรป_G3 VIE-TG009 EUROPE Premium (ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี)_10D7N_MAY-JUN (TG)
วันที่ 12 - 21 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 87,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เดินชมเมืองเก่า – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ– ฮัลสตัท – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
(CTGER009)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK003 เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย_8D5N_11-18 APR (EK)
วันที่ 11 - 18 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – แฟรงก์เฟิร์ต – นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวีวารี – กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือ – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง - เวียนนา – ฮัลสตัท – มิวนิค
(CTGER008)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK009 เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี _9D6N_MAR-MAY (EK)
วันที่ 5 - 13 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า – Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – CASTLE HILL
(CTGER007)_ทัวร์ยุโรป_FRA-TG004 เยอรมนี เชก ออสเตรีย _8D5N_MAR-APR (TG)
วันที่ 4 - 11 มี.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 51,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
(CTGER006)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK002 เยอรมนี เชก ออสเตรีย _9D6N_MAR-APR (EK)
วันที่ 28 มี.ค. 61 - 5 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – แฟรงก์เฟิร์ต – ไลป์ซิก – OUTLET – พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน – กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบ – กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก– มิวนิค
(CTGER005)_ทัวร์ยุโรป_MUC-TG007 EAST EUROPE GOLDEN LANE(เยอรมนี – ออสเตรีย ฮังการี –สโลวัก -เชค)_9D6N_MAR (TG)
วันที่ 23 - 31 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ฮัลสตัด – จุดชมวิว Skywalk – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูป – ป้อมชาวประมง – OUTLET – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาโลร์วี วารี - นูเรมเบิร์ก
(CTGER004)_ทัวร์ยุโรป_MUC-EK004 Munich in Winter (เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก)_8D5N_FEB (EK)
วันที่ 16 - 23 ก.พ. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– บราติสลาว่า – เชสกี้ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทแห่งปราก
(CTGER003)_ทัวร์ยุโรป_MUC-QR003 เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี _9D6N_APR (QR)
วันที่ 13 - 21 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิวนิค – ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก – OUTLET – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทแห่งปราก – คาร์โลวี วารี – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
(CTCZE001)_ทัวร์ยุโรป_PRG-EK004 Winter Eastern (เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี)_7D4N_FEB-MAR (EK)
วันที่ 7 - 13 ก.พ. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
(CTAUS011)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG012 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ _10D7N_APR-JUN (TG)
วันที่ 20 - 29 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ซูริค
(CTAUS010)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG013 CLASSIC EAST EUROPE 2(ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี)_10D7N_APR-JUN (TG)
วันที่ 14 - 23 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลบวร์ก – ฮัลสตัท -มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์
(CTAUS006)_ทัวร์ยุโรป_VIE-BR004 ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี _10D7N _JUN (BR)
วันที่ 9 - 18 มิ.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น – มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก – บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
(CTAUS005)_ทัวร์ยุโรป_VIE-BR003 ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี _9D6N_MAR (BR)
วันที่ 27 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – คาร์โลวี วารี – ปราก – กรุงบราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014