Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ลักเซมเบิร์ก
(GTH) CDG-EK012 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 4 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป - เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอแลนด์ - เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพแห่งเนเธอแลนด์ *** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน**
(GH) AMS-BR004 Windmill and The Heidelberg Castle (BR)
วันที่ 23 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว •นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) •ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ •เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GH) BRU-TG002 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ (TG)
วันที่ 17 - 24 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ •เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ... ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม
(GH) CDG-EK010 Happy Time in Paris and Benelux (EK)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 16 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เยือนเมืองบรูจจ์ (Brugge) มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก หรือ "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" •เดินเล่นกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป •เมนูเด็ด หอยเอสคาโก้, ขาหมูเยอรมัน , และ หอยแมลงภู่ •ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ
(GH) CDG-EK009 Many Thanks from Paris and Benelux (EK)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 16 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เยือนกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ •เมนูเด็ด หอยเอสคาโก้, ขาหมูเยอรมัน ,ไส้กรอกเยอรมัน และ หอยแมลงภู่ •ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ
(GH) FRA-TG002 เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม (TG)
วันที่ 6 เม.ย. 62 - 3 ก.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี •เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ •ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ที่เมืองเกนต์ (Ghent) •เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ (Brugge) •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
(GH) AMS-BR004 Windmill and The Heidelberg Castle (BR)
วันที่ 14 มี.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว •นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) •ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ •เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GH) AMS-BR005 TULIP FESTIVAL 2019 (BR)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 24 พ.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว •นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) •ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ •เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GH) CDG-QR001 ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ (QR)
วันที่ 10 เม.ย. 62 - 8 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GH) BRU-TG001 TULIP FESTIVAL 2019 (TG)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 17 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•บินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ •เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) •เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ... ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม
(ZGAMS03) CIRCLE IN BENELUX (BR)
วันที่ 24 ม.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 46,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - น้ำพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต - ถนนไซล์ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถ์โนเตรอะดาม - เมืองลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองค์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก - เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า - ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
(ZGCZAMS04) FLOWER FRESH BENELUX (BR)
วันที่ 21 มี.ค. 62 - 22 พ.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิสส์เซ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ - เทศกาลดอกทิวลิป - ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - น้ำพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต - ถนนไซล์ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองค์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก - เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า - ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
(ZGCZCDG04) ENJOY BENELUX (FR-BE-NE-LX-GE) (QR)
วันที่ 17 ก.พ. 62 - 27 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - เมืองบรูช ประเทศเบลเยี่ยม - จัตุรัสมาร์ค - หอระฆัง - จัตุรัสบรูช - ศาลาว่าการเมืองบรูช - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก - รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าของเมืองลักเซมเบิร์ก – สะพานสมัยโรมัน - ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก - พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค - อาคารรัฐสภา - โบสถ์เซนต์ ไมเคิล - ป้อมปราการสมัยโรมัน - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหารโคโลญ - เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014