Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ออสเตรีย
(ZG) VIE03_RERUN TO EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY (BR)
วันที่ 8 - 15 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
(ZG) MUC08_DELIGHT EAST EUROPE 8D5N (TG)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ-เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์เนา - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
(GH) PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7D 4N (EK)
วันที่ 4 ก.ย. 61 - 15 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย - เดินเล่นเมืองนํ้าแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) - พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย - ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ
(GH) VIE-TG021 AUSTRIA AND ITALY 10D 7N (TG)
วันที่ 5 ต.ค. 61 - 8 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา - ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี - จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เวนิส - หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง - เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre) - มิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
(GH) VIE-BR004 BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (BR)
วันที่ 16 ส.ค. 61 - 15 ก.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - เวียนนา – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น - มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ - คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า - กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL– ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ - บูดาเปสต์ – เวียนนา – Outlet – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(WC) WTG1409M ออสเตรีย บาวาเรีย 9 วัน (TG)
วันที่ 18 - 26 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่เขา Pfänder – ทะเลสาบคอนสแตนซ์ – นั่งรถไฟสายอัลร์เบิร์ก นั่งกระเช้าชมวิว – ยอดเขาสตูไบกลาเซีย – อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ ซอลซ์เบิร์ก – เหมืองเกลือ – กราซ(มรดกโลก) – นั่งรถไฟสายเซมเมอร์ริง – กล็อคนิค – เวียนนา ดินเนอร์ ณ หมู่บ้านกรินซิ่ง – วิหารเมลล์ – ล่องเรือชมวาเคาท์ วาเลย์
(WC) WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน (TG)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 92,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานโดโลไมท์ - เซาท์ทีโรล - วังแฮร์เรนคิมซี – ล่องเรือโคนิคซี วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคิทซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์
(WC) WQR0308B ออสเตรีย-เชค-เยอรมนี 8 วัน (QR)
วันที่ 11 ก.ย. 61 - 20 พ.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ปราสาทปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - เดรสเดน – เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์ – กรุงเบอร์ลิน เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี - เควดลินบวร์ก – เกิร์ธธิงเก้น – แฟรงก์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก - Wertheim Village Outlet – จัตุรัสโรเมอร์
(WC) WQR0308M เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (ยุโรปแอลป์) (QR)
วันที่ 11 ก.ย. 61 - 20 พ.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์ - ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น –ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค
(WC) WQR0308T อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมมัน-สวิสเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) 8 วัน (QR)
วันที่ 26 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิลาน - ฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน - ดูโอโม่ – เวโรน่า - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ฮัลสตัดซ์ – ชมเมือง – มิวนิค -จัตุรัสมาเรียนพลาส ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่ - แองเกลเบิร์ก - ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ – ภัตตาคารวพานอราม่า - ลูเซิร์น
(WC) WTG0307M เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 7 วัน (TG)
วันที่ 15 ส.ค. 61 - 26 พ.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซอลส์เบิร์ก - ฮัลสตัดซ์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – เคมเทิน - ซุก – อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเด็ค – ซูริค
(WC) WTG0308J เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (TG)
วันที่ 19 - 26 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฟุสเซ่น – ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ - หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่ – ไฟร์บรูก - แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง
(WC) WTG0308V ออสเตรีย-เชค-เยอรมัน-สวิสเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (TG)
วันที่ 5 - 12 ก.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – บ้านโมซาร์ท ฮัลล์ชตัทท์ – เชสกี้ คุมลอฟ - ปร้าก – เขตเมืองเก่า - ปราสาทปร้าก - คาร์โลวี วารี นูเรมเบิร์ก - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเด็ค – ลูเซิร์น – ซูริค
(WC) WOS0209V Germany - Austria - Czech -Slovakia - Hungary 9 DAYS (OS)
วันที่ 20 - 28 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – มิวนิค - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - มิวนิค - ซาลซ์บูร์ก – บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้ – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง โรเซนฮาล์ม - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี – ปร้าก - ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เดินทางกลับ
(WC) WTG0209P ยุโรปตะวันออก 9 วัน (TG)
วันที่ 25 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – นูเรมเบิร์ก - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ - เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – พอสดัม - คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า ปราสาทปร๊าก - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – เชสกี้ บูเดอโจวิช ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บราติสลาวา หอคอยบราติสลาวา - Outlet Parndorf – เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชินบรุนน์
(WC) WTG0209V ยุโรปตะวันออก 9 วัน (TG)
วันที่ 16 ก.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงปร๊าก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ -กรุงบูดาเปสต์ ประวัติศาสตร์สองฝากฝั่งแห่งแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา นครแห่งศิลปะและดนตรี - เมือง ซาลซ์บูร์ก ดินแดนบ้านเกิดของโมซาร์ท และช้อปปิ้งถนนเกรไทเดร้ - เมืองฮัลล์ชตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก - เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก)
(WC) WTG0210H EAST EUROPE 10 DAYS (TG)
วันที่ 17 - 26 ต.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – ฮัลสตัทท์ – นั้งรถราง - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – คาร์โลวีวารี่ - ปร๊าก – ปราสาทปร้าก - บราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา
(ZG) MUC11 BETTER EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9D6N (TG)
วันที่ 8 ต.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 52,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่นํ้าดานูบ - อาคารรัฐสภา - เมืองบูดาเปสต์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เมืองเวียนนา - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - กรุงเทพฯ
(WO) EK014 Grand Germany 7 Days แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน (EK)
วันที่ 20 ก.ย. 61 - 30 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต - ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์ - โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดูไบ – กรุงเทพ
(WO) EK007A OKTOBERFEST Germany Austria Czech 8 Days เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK)
วันที่ 27 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดูไบ – มิวนิค - สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - BMW WELT - จัตุรัสมาเรียน - มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - OKTOBERFEST 2018 - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ดูไบ-กรุงเทพฯ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014