Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ออสเตรีย
(GH) VIE-TG006 CENTRAL AND EAST ออสเตรีย ฮังการี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 16 - 26 มี.ค. 62  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Highlights of the trip เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) ขึ้นกระเช้าชมวิว UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ล่องเรือชมความงามทะเลสาปฮัลสตัท พักเมืองแห่งต้นทะลสาป ณ เมืองเซนต์วูลฟ์กัง (ST. WOLFGANG) เมนูพิเศษ,, ปลาเทราท์จากทะเลสาปฮัลสตัท สปาร์เก็ตตี้หมึกดำ และพิซซ่าต้นตำหรับอิตาลี• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เกาะเวนิส • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) • ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Titlis) • พักกรุงโรม 2 คืน
(GH) VIE-TG018 EAST AND WEST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 8 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 66,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
(GH) VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) (TG)
วันที่ 9 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 3 เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซหมู เป็ดอบโบฮีเมีย และขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ
(GH) VIE-TG012 SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 21 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(GH) VIE-TG004 VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 17 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG014 Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK และ ล่องเรือในทะเลสาปฮัลสตัท เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน , ไส้กรอกเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG005 New Year Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 84,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(GH) VIE-TG010 LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (BR)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สบายกับการเดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW” เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG008 FEEL GOOD HOLIDAY ออสเตรีย เยอรมัน สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 22 พ.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เกาะเวนิส • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ • ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเองสู่ยอดเขาทิตลิส เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ
(GH) VIE-BR003 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (BR)
วันที่ 27 พ.ย. 61 - 12 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
(GH)VIE-BR002 ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี (BR)
วันที่ 12 พ.ย. 61 - 23 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
(GH) FRA-TG010 ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA (TG)
วันที่ 9 พ.ย. 61 - 10 มี.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
✅ พักเมืองอินส์บรูก 2 คืน ✅ เมนูพิเศษ ไส้กรอกและขาหมูเยอรมัน ✅ บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ✅ แวะช้อปปิ้งที่ Wertheim Village Outlet ✅ เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ✅ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ✅ ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาสูงที่สุดในเยอรมนี ✅ เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่หมู่บ้านมรดกโลกของฮัลสตัท
(GH) VIE-TG011 Classic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมัน (TG)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สบายกับการเดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK “UNESCO WORLD HERITAGE VIEW” เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(GH) VIE-TG007 BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) (TG)
วันที่ 18 ต.ค. 61 - 16 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เวนิส • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ
(GH) FRA-EK001 The Great Castle เยอรมนี เชก ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (EK) (EK)
วันที่ 25 พ.ย. 61 - 11 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เข้าปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau castle) ปราสาทพระราชวังฤดูร้อนแห่งบาวาเรีย • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
(GH) FCO-TG003 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย (TG)
วันที่ 13 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า • ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เมนูพิเศษ,, สปาเกตตี้หมึกดำ ชีสสวิสฟองดูร์ และขาหมูเยอรมัน
(GH) FRA-TG008 เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) (TG)
วันที่ 6 พ.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • ตะลึงกับโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดังที่เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เที่ยวสบาย,, พักกรุงปราก 2คืน กรุงเวียนนา 2คืน*** • เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน ซุปกุลาซ และ เป็ดสไตล์โบฮีเมียน
(GH) VIE-TG04 VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 20 ต.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) • พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
(ZG) MUC13_TURBO WEST EUROPE GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND (SQ)
วันที่ 2 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 42,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014