Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ออสเตรีย
(CTGER008)_ทัวร์ยุโรป_FRA-EK009 เยอรมนี[เบอร์ลิน]-เชก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D6N_MAY-AUG (EK)
วันที่ 4 พ.ค. 61 - 19 ส.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-สถานกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2-ชมความงามของเมืองเดรสเดน-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก-เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี-ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ -เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ -4 เมนูพิเศษ...ไส้กรอกเยอรมัน, ขาหมูเยอรมัน, เป็ดอบโบฮีเมียน
(CTGER005)_ทัวร์ยุโรป_MUC-EK004 Munich in Summer(เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก)_8D5N_JUN-AUG (EK)
วันที่ 27 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทนอยชวานสไตน์-เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี-เมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ -สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก (Prague)-เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่ คาร์โลวี่ วารี-เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก
(CTGER004)_ทัวร์ยุโรป_MUC-TG007 EAST EUROPE GOLDEN LANE(เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชก)_9D6N_JUL (TG)
วันที่ 7 - 15 ก.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)-เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
(CTCZE001)_ทัวร์ยุโรป_PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE (เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี)_7D4N_APR-AUG (EK)
วันที่ 19 - 25 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 43,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก-เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ -อิสระช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย-พักกรุงบราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค-ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี -ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท-เมนูพิเศษ:เป็ดอบโบฮีเมียน
(CTAUS014)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG020 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก- (TG)
วันที่ 6 - 15 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)-ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) -เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)-เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ -เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
(CTAUS011)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG019 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย-เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS010)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG012 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 20 - 29 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย -เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS005)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS+LX001 (ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวั (OS)
วันที่ 17 - 25 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย -พักเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
(CTAUS003)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS002 ออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโล (OS)
วันที่ 17 - 26 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
(CTAUS002)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS001 ออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโล (OS)
วันที่ 2 - 10 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
(CTAUS001)_ทัวร์ยุโรป_VIE-QR005 ออสเตรีย เชก โปแลนด์_10D7N_APR (TG)
วันที่ 13 - 22 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา - สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย - ชมโบสถ์โครงกระดูกอันโด่งดัง แห่งเมืองคุทนาฮอร่า โบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น - ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ ค่ายกักกันและค่ายมรณะใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
(ZGEUR001)_ทัวร์ยุโรป_SMART EAST EUROPE 9D6N_MAR-APR (QR)
วันที่ 9 - 17 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทนอยชวานสไตน์,ปราสาทครุมลอฟ,สะพานชาร์ล,ปราสาทแห่งปราก,มหาวิหารเซนวิตุส,ล่องแม่น้ำดานูบ,จตุรัสวีรบุรุษ,โบสถ์แมทเรียส,ฮัลสตัลหมู่บ้าน,พระราชวังฮอฟเบิร์ก,พระราชวังเชินบรุนน์,สวนมิราเบล,ช็อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
(DSEUR002)_ทัวร์ยุโรป_INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE_10D7N_APR (TG)
วันที่ 8 - 17 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน )
ราคา 98,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก -เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ -บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา- หมู่บ้านกรีนซิ่ง - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – ช้อปปิ้ง- จัตุรัสมาเรียน- เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
(DSEUR001)_ทัวร์ยุโรป_EASTERN EUROPE & POLAND_11D8N_APR (TG)
วันที่ 7 - 17 เม.ย. 61  (11วัน 8คืน)
ราคา 99,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - เวียนนา - บูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ำดานูบ -หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
(CTITA015)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK009 อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-เชก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย _9D6N_APR-JUN (TG)
วันที่ 6 - 14 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก - บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
(CTAUS008)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG010 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี _10D7N_APR-JUN (TG)
วันที่ 14 - 23 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวSKY WALK - ซาลส์บวร์ก – อินส์บรูก - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
(CTAUS009)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG011 CLASSIC EAST EUROPE(ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี)_10D7N_MAR-JUN (TG)
วันที่ 7 - 16 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลบวร์ก – ฮัลสตัท -มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น – มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์
(CTAUS008-1)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG004 VIENNA THE SERIES by TG EP.4_8D5N_MAY-JUN (TG)
วันที่ 12 - 21 พ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ– Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก – ฮัลสตัท
(GHEUR002)_ทัวร์ยุโรป_G3 VIE-TG009 EUROPE Premium (ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี)_10D7N_MAY-JUN (TG)
วันที่ 12 - 21 พ.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 87,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เดินชมเมืองเก่า – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ– ฮัลสตัท – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
(CTGER003)_ทัวร์ยุโรป_MUC-QR003 เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี _9D6N_APR (QR)
วันที่ 13 - 21 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิวนิค – ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก – OUTLET – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทแห่งปราก – คาร์โลวี วารี – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014