Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
(CTGER010)_ทัวร์ยุโรป_FRA-TG007_เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส_8D5N_AUG-SEP (TG)
วันที่ 8 - 15 ส.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี-เที่ยวชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านปลอดถนน-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ -เที่ยวปารีส-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์-ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล-ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(CTGER009)_ทัวร์ยุโรป_FRA-TG002 เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8D5N_AUG-SEP (TG)
วันที่ 11 - 18 ส.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี-เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก-นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ-ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ ที่เมืองเกนต์ -เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์
(CTCDG005)_ทัวร์ยุโรป_CDG-EK005_SUPER SAVE_ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ _7D4N_MAY-JUL (EK)
วันที่ 15 พ.ค. 61 - 27 มิ.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-เที่ยวปารีส (Paris)-ช้อปปิ้งสุดมันที่ La Vallee Village Outletและแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ -เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ -ชมหมู่บ้านกีธูร์น เมืองเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์-ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ที่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(CTCDG004)_ทัวร์ยุโรป_CDG-TG004_ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ _8D5N_JUL (TG)
วันที่ 6 - 13 ก.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ปารีส (Paris)-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ -หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส -ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส-ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ ที่เมืองเกนต์ -เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ -เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ -ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(CTCDG007)_ทัวร์ยุโรป_CDG-QR001_ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์ _8D5N_APR-JUN (QR)
วันที่ 9 - 16 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)-ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(CTBEL001)_ทัวร์ยุโรป_BRU-QR001_เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส _7D4N_APR (QR)
วันที่ 27 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ -เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)-เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก-เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)-เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
(DSEUR003)_ทัวร์ยุโรป_TULIP FESTIVAL: BEST OF NORTH_9D6N_MAR-MAY (TG)
วันที่ 22 - 30 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 86,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง - อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ - เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี - ฮัมบวร์ก
(CTCDG001)_ทัวร์ยุโรป_CDG-EK002 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซม-เยอรมนี- เนเธอร์แลนด์ _8D5N_APR-JUN (EK)
วันที่ 3 - 10 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลม
(GHEUR001)_ทัวร์ยุโรป_AMS-BR004 เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม _7D5N_MAY-JUN (BR)
วันที่ 31 พ.ค. 61 - 6 มิ.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์-Outlet-โคโลญ -ล่องเรือแม่น้ำไรน์-แฟรงก์เฟิร์ต -ไฮเดลเบิร์ก - ลักเซมเบิร์ก -บรัสเซลส์-อะตอมเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ -ล่องเรือหลังคากระจก
(CTNER001)_ทัวร์ยุโรป_AMS-EK001 AMS-ZRH เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิต _9D6N_MAR-APR (EK)
วันที่ 31 มี.ค. 61 - 8 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้ – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปราซ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม – บรูกก์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – หอไอเฟล – ประตูชัยนโปเลียน – ดีจอง – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ซูริค
(CTITA014)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK002 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ _9D6N_MAY-AUG (EK)
วันที่ 24 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 60,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก
(CTITA013)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK003 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ _9D6N_MAR-MAY (EK)
วันที่ 15 - 23 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป– มิลาน – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
(CTCDG007)_ทัวร์ยุโรป_ AMS-EK001 AMSTERDAM-ZURICH_9D6N_APR (EK)
วันที่ 31 มี.ค. 61 - 8 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้ - ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปราซ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม – บรูกก์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – หอไอเฟล – ประตูชัยนโปเลียน – ดีจอง – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ซูริค
(CTCDG005)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK003 MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival_9D6N_MAR-MAY (EK)
วันที่ 15 - 23 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน )
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - – มิลาน – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก – อิสระช้อปปิ้ง
(CTCDG003)_ทัวร์ยุโรป_CDG-BR001 ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ _8D5N_APR-MAY (BR)
วันที่ 28 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์ – ลิลล์ – เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป - ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์ – อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านชาวประมง - เทศกาลดอกไม้ – จัตุรัสดัมสแควร์ – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
(CTCDG002)_ทัวร์ยุโรป_CDG-EK003 Tulips Festival (Keukenhof) ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ _8D5N_MAR – MAY (EK)
วันที่ 23 - 30 มี.ค. 61  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ปารีส – ล่องเรือ – พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลีลล์ -เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป - ช้อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์ – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014