Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
(CTAUS014)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG020 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก- (TG)
วันที่ 6 - 15 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)-ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) -เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)-เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ -เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
(CTAUS011)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG019 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย-เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS010)_ทัวร์ยุโรป_VIE-TG012 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค- (TG)
วันที่ 20 - 29 เม.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -บินตรงสู่กรุงเวียนนา -ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) -เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย -เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)
(CTAUS005)_ทัวร์ยุโรป_VIE-OS+LX001 (ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวั (OS)
วันที่ 17 - 25 พ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา -เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค -สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย -พักเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
(CTSWIT005)_ทัวร์ยุโรป_ZRG-TG010 MONO SWITZERLAND_7D4N_MAR (TG)
วันที่ 14 - 20 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ซูก
(CTNER001)_ทัวร์ยุโรป_AMS-EK001 AMS-ZRH เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิต _9D6N_MAR-APR (EK)
วันที่ 31 มี.ค. 61 - 8 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้ – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปราซ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม – บรูกก์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – หอไอเฟล – ประตูชัยนโปเลียน – ดีจอง – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ซูริค
(CTCDG005)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK003 MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival_9D6N_MAR-MAY (EK)
วันที่ 15 - 23 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน )
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - – มิลาน – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก – อิสระช้อปปิ้ง
(CTITA013)ทัวร์ยุโรป_FCO-EK013 EUROPE CLASSIC ULTIMATE อิตาล-(โรม)-สวิต-ฝรั่งเศส _10D7N_APR (EK)
วันที่ 11 - 20 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 84,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก -ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล - เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) -ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป -ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์
(CTSWIT003)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-EK001 ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ _7D4N_FEB-JUN (EK)
วันที่ 26 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา
(CTITA015)_ทัวร์ยุโรป_MXP-EK009 อิตาลี-สวิต-เยอรมนี-เชก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย _9D6N_APR-JUN (TG)
วันที่ 6 - 14 เม.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก - บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
(CTITA008)_ทัวร์ยุโรป_VCE-EK005 อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส _8D5N_MAR-JUN (EK)
วันที่ 19 - 26 มี.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ - หอไอเฟล
(CTITA009)_ทัวร์ยุโรป_FCO-EK011 EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม) สวิต ฝรั่งเศส (เขาจุงเฟรา)_10D7N_MAR-JUN (EK)
วันที่ 25 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต - พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน– หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม
(CTSWIT011)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-EY002 SWITZERLAND GREAT GOING_7D4N _ MAR-JUN (EY)
วันที่ 5 - 11 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 52,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – ลูเซิร์น – ซุก – จุงฟราวด์ – อินเทอร์ลาเกน – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – แทซ - เซอร์แมท – กลาเซียร์ 3000 – เลอแซง – กรูแยร์ – โลซานน์ – เจนิวา
(CTSWIT010)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-QR002 SWISS TITLIS & JUNGFRAU_7D4N_APR-JUN (QR)
วันที่ 19 - 25 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ซูก – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา –เบิร์น – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา
(CTSWIT009) ทัวร์ยุโรป_ZRH-QR001 SWISS ฟินเว่อร์ _7D4N_MAY-JUN (QR)
วันที่ 19 - 25 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – อินเทอลาเกน - เบิร์น – กรูแยร์ – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ลัลลี่ – เจนีวา
(CTSWIT008)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG005 GLACIER SWITZERLAND_7D4N_APR-JUN (TG)
วันที่ 5 - 11 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
(CTSWIT007)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG006 GRAND SWISS_8D5N_APR (TG)
วันที่ 7 - 14 เม.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 89,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – น้ำตกไรน์ – แซงต์มอริส – อันเดอร์แมท – กลาเซียร์เอ็กเพลส – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
(CTSWIT006)_ทัวร์ยุโรป_ZRG-TG010 MONO SWITZERLAND_7D4N_MAR (TG)
วันที่ 14 - 20 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 59,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – แทซ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ซูก
(CTSWIT004)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG002 Switzerland CHILL OUT_9D6N_6-14 MAR (TG)
วันที่ 6 - 14 มี.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 71,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
(CTSWIT002)_ทัวร์ยุโรป_ZRH-TG009 Switzerland Paradise on Earth 2 _8D5N_9-16 MAR (TG)
วันที่ 9 - 16 มี.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014