Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
(GTH) MXP-QR003 Milan to Paris (QR)
วันที่ 5 - 18 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 58,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
HILIGHT นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก ขึ้นกระเช้าหมุน 360 องศา เพื่อพิชิตยอดเขาทิตลิส (Titlis) ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส!!
(GH) ZRH-TG001 SWITZERLAND GRAND TOUR (TG)
วันที่ 5 ก.พ. 62 - 5 ก.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี •เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี •เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” •เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)
(GH) VCE-EK005 อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (EK)
วันที่ 27 ม.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline)อันสุดหรู •นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice)อันสุดแสนโรแมนติก •ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan)เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ •แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)เมืองยอดนิยม •ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau)มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(GH) FCO-TG004 EUROPE CLASSIC (TG)
วันที่ 19 ม.ค. 62 - 1 ก.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน •ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล •เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) •ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป •ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) พักปารีส 2 คืน นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส เมนูพิเศษ.. สปาเกตตี้หมึกดำ และหอยเอสคาโก้
(GH) ZRH-EK002 The Magic of Switzerland (EK)
วันที่ 26 ก.พ. 62 - 25 พ.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก •เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป •เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี •เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” •ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) •เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น (Luzerrn) •อิสระครึ่งวันที่เมืองเซอร์แมต (Zermatt) ** พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ และกลาเซียร์ 3000 **
(IT) TG112 ROMANCE SWISS (TG)
วันที่ 24 ม.ค. 62 - 12 มิ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations - ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์
(GH) ZRH-TG009 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH (TG)
วันที่ 16 ก.พ. 62 - 3 มิ.ย. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 69,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ •เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม •เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) •ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี •เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000
(GH) ZRH-TG012 Memory in Switzerland (TG)
วันที่ 18 ม.ค. 62 - 24 มี.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 65,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านเดินทางแบบสบายๆ โดยสายการบินไทย ที่บินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ •เยือนกรุงเบิร์น (Bern) ถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก •นั่งรถไฟสาย GoldenPass line สู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) ช่วงที่สวยงามที่สุดของรถไฟขบวนสีทอง •เดินเล่นเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท เป็นที่ตั้งของยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ •ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000
(GH) ZRH-TG005 GLACIER SWITZERLAND (TG)
วันที่ 18 ม.ค. 62 - 19 มิ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 65,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ •เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม •เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) •ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี •เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
(GH) VCE-EK001 Ready for Takeoff (EK)
วันที่ 16 มี.ค. 62 - 21 พ.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก •ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป •ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ •เมนูพิเศษ.. สปาเก๊ตตี้หมึกดำ ,ฟองดูร์ชีส ,หอยเอสคาโก้ และ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว •ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ
(GH) MXP-EK003 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 14 ก.พ. 62 - 23 เม.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินลัดฟ้าสู่ นครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก •แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม •ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) •เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่ว่าสวยที่สุดในยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GH) MXP-TG005 THREE MOUNTAINS PLACES AND LAKE ANNECY (TG)
วันที่ 1 พ.ค. 62 - 6 ก.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ •พิชิตเขาริกิ (Mount Rigi) ราชินีแห่งขุนเขา •ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป •ชมเมืองอานน์ซี (Annecy) เมืองคูคลองสุดโรแมนติคของฝรั่งเศส •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
(GH) FCO-TG010 RIGI AND ZERMATT (TG)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 30 มิ.ย. 62  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 85,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน •ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล •เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) •พิชิตยอดเขาริกิ (Rigi kulm) ราชินีแห่งขุนเขาสวิตเซอร์แลนด์ •ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Klien Matterhorn) ยอดเขาที่รูปทรงสวยที่สุดในเทือกเขาแอลป์ •ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)
(ZGCZCDG07) COMBO FRANCE SWISS GERMANY (SQ)
วันที่ 15 มี.ค. 62 - 21 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ช็อง เซลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองเบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น - เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์ - เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส - เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส - เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ -
(GH) VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (TG) (TG)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 14 มิ.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา •ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) •เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) •เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ •เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป •สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม •เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
(GTH) VIE-OSLX001 Europe Seven Countries (LX)
วันที่ 10 - 19 มิ.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตราการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี • เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ (Colmar) อองกีเชม (Eguisheim) ริคเวียร์ (Riquewihr) และ สตาร์สบูร์ก (Strasbourg) • เข้าชม 2 ปราสาทดังแห่งแคว้นบาวาเรีย ปราสาทโฮเฮนชวานเกาและ ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ชมสิงโตหินแกะสลักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์
(GTH) ZRH-LX001 BRILLIANT SWITZERLAND (LX)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) • พิชิต 2 เขา, ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000
(GTH) MUC-TG011 CASTLE LAKE MOUNTAIN (TG)
วันที่ 7 - 28 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่มหานครมิวนิค (Minich) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทดิสนีย์แลนด์ • ล่องเรือที่เมืองมรดกโลกฮัลสตัท (Hallstatt) • ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป • พิชิตยอดเขาริกิ (Rigi Klum) ราชินีแห่งขุนเขาสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
(GH) ZRH-TG015 TRIPLE MOUNTAIN IN SWITZERLAND (TG)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 5 ก.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 76,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี •ชิมชีสสวิสฯ ที่เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) ต้นกำเนิดของเนยแข็งกรูแยร์ Gruyere cheese •เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี •เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ยอดเขาริกิ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)
(GTH) MXP-QR001 Italy and Switzerland Spotlight (QR)
วันที่ 11 - 19 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
HILIGHT นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เที่ยวเมืองเวนิส (Venice) เมืองในฝันอันสุดแสนโรแมนติก ชมบ้านเลขที่ 23 และ ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรมิโอกับจูเลียต อันสุดโรแมนติกที่เวโรน่า (Verona) นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเทรอซ์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014