Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เบลเยียม
(KGB-BRU-TG003) ทัวร์ยุโรป THE VERY BEST OF BENELUX เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 20 ก.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 45,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- เที่ยวเมืองเกนท์ ชมหอระฆังประจำเมืองได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site - เมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ สมญานาม เวนิสแห่งยุโรปเหนือ - ชมกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส แห่งรอตเตอร์ดัมส์ - หมู่บ้านคินเดอร์แจค (KINDERDIJK) หมู่บ้านกังหันอันเก่าแก่ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
(GTH-GQ3MXP-EK003) ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 12 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิลาน | ลูเซิร์น | ยอดเขาทิตลิส | ล่องเรือบาโตมุช | พระราชวังแวร์ซายน์ | จัตุรัสกรองด์ปราซ | ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
(GTH-GQ3VCE-EK001) ทัวร์ยุโรป READY FOR TAKEOFF อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (EK)
วันที่ 22 ต.ค. 62 - 6 ม.ค. 63  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงฟราว | พระราชวังแวร์ซายส์ | หอไอเฟล | จัตุรัสกรองด์ปราซ | หมู่บ้านกีธูรน์ | ล่องเรือชมเมืองอัมสเตอร์ดัม
(GTH-GQ3FRA-CA001) ทัวร์ยุโรป CALL ME WESTERN EUROPE เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (CA)
วันที่ 4 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แฟรงก์เฟิร์ต | โคโลญจน์ | ดุสเซลดอร์ฟ | หมู่บ้านกีธูรน์ | หมู่บ้านกังหันลม อัมสเตอร์ดัม | บรัสเซลล์ | ปารีส | พระราชวังแวร์ซายน์ | La Vallee Village Outlet
(GTH-GQ3FRA-TG002) ทัวร์ยุโรป BENELUX ALL YOU NEED เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 26 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม | บรูกก์ | แฟรงค์เฟิร์ต | ปราสาทไฮเดลเบิร์ก | บรัสเซลล์
(SR) SS04_Benelux 8 Days (TG)
วันที่ 10 ส.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 78,000 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GTH) FRA-TG025 HEIDELBERG SUNSHINE เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม 8 DAYS 5 NIGHTS (TG)
วันที่ 26 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – วูซบวร์ก –ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก – มันน์ไฮม์ – แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลญ - โคโลญ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมส์เตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์ - อัมส์เตอร์ดัม –บรูกก์ -บรัสเซลล์ - บรัสเซลล์ – สนามบิน - กรุงเทพ
(GTH) CDG-EK012 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)
วันที่ 24 ก.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป - เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอแลนด์ - เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพแห่งเนเธอแลนด์ *** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน***
(GTH-QE3MXP-TG001) ทัวร์ยุโรป Say Hi Mount Rigi and Louvre Museum อิตาลี ลิกเทนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 4 ต.ค. 62 - 10 พ.ย. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 66,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) • พิชิตเขาริกิ (Mount Rigi) ราชินีแห่งขุนเขา • ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
(GTH) AMS-BR006 GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน (BR)
วันที่ 19 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ • ชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ • ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ • แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป •เที่ยวเมืองบรูกกส์ (Brugges) เมืองสวยแห่งเบลเยี่ยม
(GTH-GQ3FRA-TG018) ทัวร์ยุโรป AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 7 ก.ย. 62 - 5 ม.ค. 63  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 58,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม | จัตุรัสกรองด์ปราซ | ปารีส | พระราชวังแวร์ซายส์ | หอไอเฟล
(GTH) FRA-TG020 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (TG)
วันที่ 22 ส.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเยอรมนี •เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี •เยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เวนิสแห่งประเทศเนเธอแลนด์ •เที่ยวเมืองบรูกก์ (Bruges) เมืองมรดกโลกของเบลเยี่ยม •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่ว่าสวยที่สุดในยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
(GTH-GQ3DUS-SQ001) ทัวร์ยุโรป BEST OF BENELUX & GERMANY เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (SQ)
วันที่ 22 ต.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดุสเซลดอร์ฟ | มหาวิหารโคโลญจน์ | แฟรงค์เฟิร์ต | ปราสาทไฮเดลเบิร์ก | ลักเซมเบิร์ก | บรูกกส์ | บรัสเซลส์ | อัมสเตอร์ดัม | ล่องเรือหลังคากระจก
(GTH-QE3BRU-TG001) ทัวร์ยุโรป Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน [TG] (TG)
วันที่ 6 ก.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ • เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) • เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ... ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม ***
(GTH) CDG-EK012 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (EK)
วันที่ 4 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป - เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอแลนด์ - เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพแห่งเนเธอแลนด์ *** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน**
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014