Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(BIHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - ขอพรโชคลาภท่านเเชกงหมิว ณ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน - ไหว้พระขอพรด้านสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน - ชมความสวยงามสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดชีหลิน - นมัสการเจ้าเเม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - อิสระชอปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฟรี!! สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกดิสนีย์เเลนด์
(ZGHKG030) ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 7 - 9 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา - จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(ZGHKG029) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 4 - 8 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG025) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - อิสระที่ห้างดัง City gate Outlets Mall - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
(ZGHKG028) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 1 - 3 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น - กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
(ZGHKG007) ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม (HX)
วันที่ 7 - 10 ก.ย. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – City GATE OUTLET – A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - ชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(HDHKG021) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 18 - 21 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VANETIAN - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG002) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจ- หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(WSHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 23 - 25 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -หาดรีพลัสเบย์ -ไหว้องค์หลวงพ่อแแชกงหมิว -ช้อปปิ้ง 2 สไตร์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย -และสิ้นค้าราคาพิเศษที่หลวงหวู่เซิ่นเจิ้น-พักเซิ่นเจิ้น 2คืน-พิเศษ..อาหารซีฟู้ด+ไวน์แเง+เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง
(GHHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (TG)
วันที่ 14 - 16 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง (แบบคริสตัลไป-กลับ)– City Gate Outlet-หาดรีพลัสเบย์ – จุดชมวิวThe Peak (นั่งรถราง) – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – Symphony of Light-– อิสระฟรีช้องปิ้งย่านจิมซ่าจุ่ย (เต็มวัน)
(ZGHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย-ยอดวิคตรอเรีย -รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(ZGHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 16 - 18 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(GHHKG009) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – เซินเจิ้น(โดยรถไฟ) - วัดกวนอู – ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งหลอหวู่ – หมู่บ้านวัฒนธรรม + โชว์ - รีพลัสเบย์ – วัดแชกง -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(BIHKG004) ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG สุดชิค บิน เที่ยว ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 16 - 18 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
(HDHKG018) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ - เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน และแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย
(HDHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 17 - 19 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง - บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็มๆ คุ้มหนักมาก - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ลันเตา ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพัลเบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level),วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ย่านนาธานและซิตี้เกท
(ZGHKG023 )ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน (CX)
วันที่ 12 - 13 ส.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์-วัดหวังต้าเซียน-สำนักชีฉีหลิน-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว-วัดแชกงหมิว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014