Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(WS) ทัวร์ฮ่องกง - Saver ฮ่องกง-เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ (CX)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - ซิตี้ทัวร์ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
(HD) HK010 ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ –เซินเจิ้น - เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D - เซินเจิ้น –ฮ่องกง-รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(HD) HK015 ทัวร์ฮ่องกง – Super Junior Hongkong Disney (CX)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - รีพัลเบย์–วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ส่งที่พัก - อิสระ
(CU) HKG006 ทัวร์ฮ่องกง–EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 เม.ย. 62 - 2 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม - ช็อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี - วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
(ZGHKG017) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สะพานชิงหม่า - ดิสนีย์แลนด์ - เขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - DUTY FREE
(CUHKG005) EASY WATER SPLASH ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (CX)
วันที่ 12 - 14 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สนุกเต็มอิ่มกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ขึ้นรถพีคแทรมชมวิวฮ่องกง - ชม Symphony of light - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ - ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว ขอความรัก วัดหวังต้าเซียน - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและเมนูติ่มซำอีกมากมาย
(PLHKG008) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (TG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน -แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
(PLHKG007) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง (TG)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
(PLHKG006) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน -แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
(PLHKG005) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง (EK)
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" - เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ - นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม
(PLHKG002) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(PLHKG001) สงกรานต์ ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(ITFD311) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ (FD)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - ทัวร์ฮ่องกง - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN - จู่ไห่ - ฮ่องกง - อ่าววิคตอเรีย - หาดรีพัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ถนนนาธาน - ถนนคู่รัก - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - วัดผู่โถว - ตลาดกงเป่ย - มาเก๊า
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด (CX)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - วัดหยวนหยวน - วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว – Symphony of Light - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(HDHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-SHOPPING (CX)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - อิสระ
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า (CX)
วันที่ 1 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท - ฮ่องกง – นั่งเรือเฟอรี่ - มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - ร้านของฝาก - เซนาโด้ - เวเนเชี่ยน รีสอร์ท - พัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(ZGHKG21) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ (CX)
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
(ZGHKG08) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ (CX)
วันที่ 3 มี.ค. 62 - 17 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ๋องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) -
(ZGHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ (HX)
วันที่ 2 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - เขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014