Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(GTH)HKG-FD007ทัวร์มาเก๊า เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ตะลุย 3 เมือง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 8 - 10 พ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หาดรีพลัสเบย์–วิคทอเรีย พีค(จุดกึ่งกลางเขา)–ร้านจิวเวลรี่–เซินเจิ้น–โชว์ MANGROVE GROOVE - หมู่บ้านฮากกากันเคิง-บัวหิมะ+หยก–ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน–มาเก๊า–เดอะ เวเนเชี่ยน+ หอไอเฟลจำลอง The Parisian Macau -รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล– โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้สแควร์
(ZG)ZHKG18 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ [เลสโก ส้มพาช็อป] (EK)
วันที่ 2 - 26 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ชมวิวของฮ่องกงที่ เขาวิคตรอเรีย พีค พักฮ่องกง 2 คืน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย และตลาดเลดี้มาร์เก็ต
(GTH)MFM-FD003 ทัวร์มาเก๊า เป๊ะเวอร์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน | วัดแชกงหมิว | ถนนคู่รัก | ชมม่านน้ำ 3 มิติ | ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย | โบสถ์เซ็นต์ปอล
(GTH)MFM-FD005 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง มนต์เสน่ห์มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,520 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โบสถ์เซนต์ปอล| น้ำพุเต้นระบำ Wynn Hotel | พิพิธภัณท์ศิลปะมาเก๊า | วัดแชกงหมิว | ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย |เมนูพิเศษ อาหารโปรตุเกส
(GTH) MFM-FD002 ทัวร์มาเก๊า ตะลอนทัวร์ มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน | ชิมขนมทาร์ตไข่ | ช้อปปิ้งหล่อหวู่ | วัดแชกงหมิว
(GTH) MFM-FD004 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง ชวนเที่ยว มาเก๊า กวางเจา ฮ่องกง 4วัน 3คืน (FD)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,520 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โบสถ์เซนต์ปอล| น้ำพุเต้นระบำ Wynn Hotel | ช้อปปิ้งถนนซินเทียนตี้ | ขึ้นกวางเจาทาวเวอร์ | ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง |เมนูพิเศษ อาหารโปรตุเกส
(CU)ทัวร์ฮ่องกง EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE 3D2N (CX)
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet วัดหยวนหยวน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน - ชมวิว วิคตอเรียพีค (รถรางขึ้นพีคแทรม) – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ – วัดหมันโหม่ว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
(GSMFM03) มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ (FD)
วันที่ 12 ต.ค. 62 - 6 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
(GSHKG08)ทัวร์ญี่ปุ่น ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3D2N (MS)
วันที่ 15 - 17 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – Avenue of Stars – ชมโชว์แสงสีเสียง -เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว - ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-เมืองฮ่องกง
(ZG) ZHKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มพามันส์] (EK)
วันที่ 18 ก.ค. 62 - 26 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ !! แถมฟรี SIM TRAVEL เที่ยวเต็มวันที่สวนสนุกชวนฝันดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ชมวิวของฮ่องกงที่ เขาวิคตรอเรีย พีค พักฮ่องกง 2 คืน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
(ZG) ZHKG20 ฮ่องกง เซินเจิ้น [เลสโก ส้มนำโชค] 3D2N (MS)
วันที่ 15 ส.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพร ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ชมสวนดอกไม้และ เมืองจำลองฮอลแลนด์ อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินตงเหมิน ถนนนาธาน MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง,ห่านย่าง
(CU)ทัวร์ฮ่องกง EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND **ช่วงวันแม่** (CX)
วันที่ 10 - 12 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อ่องกง - ชมวิววิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม 1 เที่ยว) – หาดรีพัลส์เบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม – อิสระช็อปปิ้งถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย -วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น FUN FUN 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 - 7 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนุกสนาน ณ ดินแดนแห่งความสุข ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว - ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ -- พักเซินเจิ้น 2 คืน
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 8 - 10 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง - ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านจิมซาจุ่ย - เมนูพิเศษ...ซีฟู้ดที่หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 28 - 30 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง 360-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights - สวนสนุกฮ่องกงดิสน์แลนด์เต็มวัน - หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง SHOCK SALE 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง -นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-เลดี้ย์มาร์เก็ต - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights - อิสระเต็มวัน เอาใจคนรักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนักช้อปตัวจริงห้ามพลาด
(CU) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-SHOPAHOLIC 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 26 - 28 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง - ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ - ชมวิววิคตอเรียพีค ขอโชคลาภเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์ - ขอพรองค์แชกง เสริมโชคลาภ ผูกด้ายแดงขอพรความรัก วัดหวังตาเซียน - ช็อปปิ้ง เต็มอิ่มจุใจตลอดทั้งวัน - พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย
(WS) ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น SUPER SAVER 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ - ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
(BI) HKG002 ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน - นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา
(GTH) HKG-CX001 ทัวร์ฮ่องกง มหาเฮง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet - ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกง-Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014