Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(ZGAZHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์-พีคแทรม 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 30 พ.ย. 61 - 1 ม.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วร์ฮ่องกง–เกาะลันเตา-ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา - อิสระฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ที่ถนนนาธาน
(ZGAZHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 3 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง–เกาะลันเตา-ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง - ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน - ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ที่ถนนนาธาน
(ZGAZHKG03) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 31 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง–เกาะลันเตา-ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง - ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่ วัดหวังวัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ที่ถนนนาธาน - มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน
(HDHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 20 - 22 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน รวมบัตรเข้าแล้ว - ไหว้พระขอพรที่วัดแชกง - เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ,ห่านย่าง
(GH) ทัวร์ฮ่องกง_GO1HKG-HX003_สุดคุ้ม ฮ่องกง ไหว้พระแชกง นั่งกระเช้านองปิง (HX)
วันที่ 21 - 23 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล) - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ย่านจิมซาจุ่ย และ เลดี้มาร์เก็ต - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง
(GHHKG021) ทัวร์ฮ่องกง-ชมเมือง THE EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 10 - 12 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง สุดพิเศษ นั่งรถชมเมือง Crystal Bus ประดับด้วยคริสตัลกว่าแสนเม็ด - เปิดประสบการณ์ใหม่ลิ้มรสอาหารระดับมิชลินสตาร์ บนรถระหว่างชมเมือง - สัมผัสมนต์เสน่ห์ ย่านเมืองเก่า Old Town Central ฮ่องกง - ไหว้พระวัดดัง วัดแชกงหมิว, วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 3 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม - นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา - เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว - วัดหยวนหยวน - รีพัลเบย์ - วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ - วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
(HDHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม - นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน รวมบัตรเข้า พร้อมรถรับส่งแล้ว - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
(ZGHKG027) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 26 - 29 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 17 - 19 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(GH) GO1HKG-EK001 ทัวร์ฮ่องกง พาช้อป-ฟินฟิน 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 26 - 28 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา -ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ เลดี้มาร์เก็ต และซิตี้เกท - ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง - บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง - รวมค่ากระเช้านองปิง
(GHMFM009) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง ปัง ปัง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเก๊า และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
(BIHKG009) ทัวร์ฮ่องกง-SHOPPING 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 1 - 3 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - Avenue of Star - อิสระช้อปปิ้ง
(BIHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์ม่านน้ำ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 22 - 24 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮ่องกง – เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - หยก - โชว์ม่านน้ำ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
(GSMFM006) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 - 6 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – ฮ่องกง – ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต - รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดอาม่า – วัดกวนไท - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า
(HDHKG016) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง บินเช้า กลับค่ำ - สักการะพระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - วัดแชกุงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ย่านนาธานและซิตี้เกท
(HDHKG008) ฮ่องกง-ดิสนีย์เเลนด์-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 2 - 4 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ดิสนีย์แลนด์ - ฮ่องกง – นั่งเรือเฟอรี่ - มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - เซนาโด้ - เวเนเชี่ยน รีสอร์ท - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง -อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท - ฮ่องกง – นั่งเรือเฟอรี่ -มาเก๊า – วัดอาม่า -เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง -โบสถ์เซนต์ปอลล์ -ร้านของฝาก -เซนาโด้ -เวเนเชี่ยน รีสอร์ท - ฮ่องกง -รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(HDHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 26 - 28 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นมัสการพระใหญ่ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน รวมบัตรเข้า พร้อมรถรับส่งแล้ว - ขอพรเจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014