Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เนปาล
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP01_กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-02_ นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 12 ก.ย. 62 - 19 มี.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่แรก สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) วันที่สอง บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล วันที่สาม โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ วันที่สี่ กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-03_ เนปาล...สุขใจ....ในอ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน (SL)
วันที่ 1 ก.ย. 62 - 17 มี.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ วันที่สอง กาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์ วันที่สาม หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา วันที่สี่ โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) - เมืองนากาก็อต “ NARKAKOT (B/L/D) วันที่ห้า นากาก็อต – กาฐมัณฑุ วันที่หก กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014