Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ลาว
(TM) อุบลราชธานี ลาวใต้ ปากเซ (SL)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,599 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุบลราชธานี-พระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก- ปากเซ-น้ำตกผาตาดส้วม-น้ำตกตาดเยือง-ตาดฟาน - ปากเซ-มหานทีสีทันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-ปาร์ตี้บัดสโลบ-ปราสาทหินวัดภู-ดิ้วตี้ฟรี-วัดสิรินธรวราราม-แวะซื้อของฝาก-สนามบินอุบลราชธานี
(ATLPK06) ทัวร์สะบายดี-ลาวใต้-ปากเซ-จำปาสัก 3 วัน 2 คืน (QV)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนเมืองปากเซ / สัมผัสไนแองการ่าเอเชีย”น้ำตกคอนพะเพ็ง / น้ำตกหลี่ผี - จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว *** บินตรงสู่สนามบินปากเซ ***กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมีไกด์ท้องถิ่น (พูดไทยได้) รอรับที่สนามบินปากเซ
(BI) ทัวร์ลาว_ LAO001-PG_หลวงพระบาง (PG)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชม ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BI) ทัวร์ลาว_ LAO001-FD_หลวงพระบาง (FD)
วันที่ 26 - 28 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(GH) ทัวร์ลาว_GO1LPQ-PG002_เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง (PG)
วันที่ 19 ม.ค. 62 - 13 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง • ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง
(BI) ทัวร์ลาว_LAO03-PG_มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน (PG)
วันที่ 11 พ.ค. 62 - 5 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นน้ำ ณ บลูลากูน สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงในมุมสูง + พักหรู 4 ดาว แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BI) ทัวร์ลาว_LAO002-FD_เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง (FD)
วันที่ 14 เม.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(GH) ทัวร์ลาว_GO1VTE-FD002_สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง (FD)
วันที่ 1 ก.พ. 62 - 26 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014