Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อิตาลี
(GH) VIE-TG006 CENTRAL AND EAST ออสเตรีย ฮังการี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 16 - 26 มี.ค. 62  (11 วัน 8 คืน)
ราคา 75,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Highlights of the trip เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) ขึ้นกระเช้าชมวิว UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ล่องเรือชมความงามทะเลสาปฮัลสตัท พักเมืองแห่งต้นทะลสาป ณ เมืองเซนต์วูลฟ์กัง (ST. WOLFGANG) เมนูพิเศษ,, ปลาเทราท์จากทะเลสาปฮัลสตัท สปาร์เก็ตตี้หมึกดำ และพิซซ่าต้นตำหรับอิตาลี• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เกาะเวนิส • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) • ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Titlis) • พักกรุงโรม 2 คืน
(GH) VIE-TG018 EAST AND WEST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 8 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 66,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
(GH) VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) (TG)
วันที่ 9 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) • เที่ยวชมทัศนียภาพอันแสนสวยที่ป่าดำ พร้อมเข้าชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกูอันเลื่องชื่อ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 3 เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซหมู เป็ดอบโบฮีเมีย และขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ
(GH) MXP-TG002 Hello Milan, Titlis & Eifel Tower อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 62,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก พร้อมเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส พิชิต ยอดเขาทิตลิส (Titlis)
(GH) VIE-TG008 FEEL GOOD HOLIDAY ออสเตรีย เยอรมัน สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 22 พ.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เกาะเวนิส • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ • ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเองสู่ยอดเขาทิตลิส เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ
(ZG) MXP03 Completed Italy (EY)
วันที่ 20 ต.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 42,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเข้ามิลาน - บินออกโรม
(GH) VIE-TG007 BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) (TG)
วันที่ 18 ต.ค. 61 - 16 มี.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เวนิส • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ
(GH) FCO-TG002 VIVA ITALY อิตาลี (TG)
วันที่ 3 พ.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
(GH) FCO-TG003 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย (TG)
วันที่ 13 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า • ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป • เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา • เมนูพิเศษ,, สปาเกตตี้หมึกดำ ชีสสวิสฟองดูร์ และขาหมูเยอรมัน
(GH) NCE-EK001 ฝรั่งเศส อิตาลี (ริเวียร่า) (EK)
วันที่ 6 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ Côte d\\\'Azur (โกต ดาซูร์) หรือรู้จักกันในนาม \\\"เฟรนซ์ ริเวียร่า\\\" (La Riviera Française) • เลาะชายฝั่งทะเล ณ เมืองชื่อดัง เจนัว – มอนเตคาร์โล – นีซ – คานส์ ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส • ดินแดนที่มีความสวยงามดั่งสรวงสวรรค์ ที่ภูเขาเป็นมิตรกับท้องทะเล • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส (Venice) • ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยมและหอเอนปิซ่า
(ZGCFCO02) ทัวร์ยุโรป RELEX ITALY 7 วัน 4 คืน (SQ)
วันที่ 21 - 27 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สายการบิน Singapore Airlines - เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง - ชมเมืองแสนโรแมนติก "เวนิส - ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม
(IT) TG96 Hello Italy _Milan Rome (TG)
วันที่ 19 ก.ย. 61 - 13 ธ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เยือนเมืองแห่งสายน้ำ สุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส เยือนเมืองโบโลญญ่า เมืองหลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล เมืองสำคัญทางศิลปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม
(GHFCO012) WAKE UP IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (EK)
วันที่ 20 ก.ย. 61 - 27 ต.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ดูไบ – โรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่-โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า- เกาะเวนิส – เมสเตร้-เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน-ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก -รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต - ขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2-พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน-ดูไบ – กรุงเทพฯ
(GHFCO004) EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส (TG)
วันที่ 18 ส.ค. 61 - 8 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซี่ยม-โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า-เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ -มิลาน – อินเทอร์ลาเคน -ยอดเขาจุงเฟรา– สตราสบูร์ก-– รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย –หอไอเฟล-พระราชวังแวร์ซายน์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง- ปารีส – สนามบิน-กรุงเทพฯ
(GHVCE005) อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK)
วันที่ 21 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส-เวนิส – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น - ดิจอง – ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช- ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน- ดูไบ – กรุงเทพฯ
(GHFOC006) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 25 ส.ค. 61 - 1 ต.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ โรม – โคลอสเซี่ยม – วาติกัน – เซียน่า– ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้-เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – มิลาน -– ทะเลสาบมาจิยอเร – ยอดเขาไคลน์แมตเตอร์ฮอร์น – เซอร์แมท-มองเทรอซ์– โลซานน์ – เจนีวา – ลียง -รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – อาหารกลางวัน บนหอไอเฟล-พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง – Dinner Cruise- สนามบิน-กรุงเทพฯ
(GHMXP001)อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน (EK)
วันที่ 3 ต.ค. 61 - 5 ม.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ดูไบ-มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้-เกาะเวนิส – มิลาน-เซอร์แมท – แทซ-ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์-เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน-ดูไบ - กรุงเทพฯ
(GH) VIE-TG021 AUSTRIA AND ITALY 10D 7N (TG)
วันที่ 5 ต.ค. 61 - 8 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา - ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี - จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่เวนิส - หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง - เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้า (Five Land) แห่ง ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre) - มิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
(IT) TG92 GRAND ITALY มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม (TG)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 13 พ.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินมิลาโน มัลเพนซา - มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมสเตร เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - เมือง ลา สเปเซีย ลา สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – เมืองปิซ่า - จัตุรัสดูโอโม่ – หอเอนปิซ่า – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โรม กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี
(ZG) MXP02 EXCLUSIVE ITALY SWISS FRANCE 8D5N (SQ)
วันที่ 12 ส.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 55,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถํ้านํ้าแข็ง – ดิจอง - กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE - ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014