Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(WS) TPE4-BR ทัวร์ไต้หวัน-Rainbow 5วัน 3คืน (BR)
วันที่ 24 - 28 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ย-อุทยานเหย่หลิว- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซานซื่อ-วัดจูหลินซาน-ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต
(TB) GT-TPE BR06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Michelin สบายเพลินพุง พาชิมอาหารมิชลิน (BR)
วันที่ 27 - 31 พ.ค. 61  (5วัน3คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน-ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน ...พร้อมนั่งรถไฟโบราณ-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว-ทานอาหารร้านมิชลิน สตาร์ 3 ดาว ปี 2018-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน-วัดหลงซาน ขอพรความรัก ขอด้ายแดง !
(TB) GT-TPE IT03 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายสุขใจ (TR)
วันที่ 1 - 4 มิ.ย. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 1 จุดแลนด์มาร์คของไต้หวันที่ต้องไป-ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งมาเต็มทั้ง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet-สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชินคันเซ็นไต้หวัน)-ขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน
(BITPE004) ทัวร์ไต้หวัน Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม (SL)
วันที่ 18 เม.ย. 61 - 22 ต.ค. 61  (6วัน4คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซำจั๋ง–วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน–นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา-ไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด–อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–พิพิธภัณฑ์กู้กง–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101–ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ช็อปปิ้งซีเหมินติง
(WS) TPE3-IT ทัวร์ไต้หวัน GOODY…TAIWAN ไทเป เหย่หลิ๋ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคม บิ๊กบัส (TR)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมน้ำตกซือเฟิ่น “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน”พร้อมปล่อยโคมลอยกระดาษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต-นั่งรถบัส 2 ชั้นเปิดหลังคา Big Bus Tours ชมวิวเมืองไต้หวัน-เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง-อาหารทะเล+กุ้งมังกร-หม้อไฟหม่าล่า-สเต็คและสลัดบาร์
(IT-XWT) ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 3 เม.ย. 61 - 3 ก.ค. 61  (6วัน4คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถ่ฉานซื่อ-อุทยานหลิ๋ว-หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน-นั่งรถไฟโบราณ-ป่าสนพันปี -พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -ตลาดซีเหมินติง
(ZGTPE001) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ (xw) (XW)
วันที่ 1 พ.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,987 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
(KTKTPE001) ทัวร์ไต้หวัน HAPPY IN TAIWAN (TR)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่ ,วัดหลงซานซื่อ,วัดจงไถฉานซื่อ-ชมตึกไทเป 101-( รวมค่าชมวิว 89)-อุทยานเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ขนมพายสับปะรด-ช็อปตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
(ITTPE05) XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW) (XW)
วันที่ 6 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินวู่ -ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ไทจง ไทเป -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง -ไทเป -จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(TBTPE10) ทัวไต้หวัน-สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน (XW)
วันที่ 8 เม.ย. 61 - 4 ก.ค. 61  (6วัน4คืน)
ราคา 17,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน-ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด-สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย
(ITTPE04) XW-T26 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 25 มี.ค. 61 - 28 ต.ค. 61  (5วัน3คืน)
ราคา 15,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง-เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ-กรุงไทเป ตึก 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ -เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว-พักโรงแรม Hot Spring
(TB) GT-TPE XW06 ทัวร์ไต้หวัน-สบายพาเพลิน Sun moon lak (XW)
วันที่ 13 - 17 มี.ค. 61  (5วัน3คืน)
ราคา 14,992 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา-ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน-เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด-สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย
(TBTPE07) สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป 4 วัน 3 คืน (CI)
วันที่ 22 - 25 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,891 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้าเมาคง – วัดซินเทียนกง – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น- ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งย่านกงกวง - วัดหลงซัน (พิเศษ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก) Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวบนชั้น 89 - เดินทางเมืองเถาหยวน - Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน -
(WSTPE001) ทัวร์ไต้หวัน Seasonal Pro Taiwan 4 วัน 3 คืน (TR)
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,111 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวัน-เถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่-ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน
(CUTPE001) EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN 5D3N (XW) (XW)
วันที่ 2 - 6 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”-ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-
(BITPE003) ไต้หวัน-ไทเป-บินหรูอยู่สบาย 5วัน3คืน (BR)
วันที่ 25 - 29 เม.ย. 61
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือวัดเสวียนกวง -สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู -ชมเขาอุทยานอาลีซานและนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี -ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ชมตึกไทเป 101-ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง
(BITPE002) ไต้หวัน-โปรน้องใหม่ เที่ยว 2 อุทยาน-อาลีซาน-เย๋หลิว 5วัน 3คืน (SL)
วันที่ 20 - 24 เม.ย. 61
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
(BITPE01)ทัวร์ไต้หวัน-โปรน้องใหม่ บินสบายไปไทเป พัก 4 ดาว 5วัน 3คืน (SL)
วันที่ 20 - 24 เม.ย. 61
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บ้านสายรุ้ง -หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซำจั๋ง –วัดเหวินหวู่ –ร้านใบชา -ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101–ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท
(DKCTPE001) ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN (TG)
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด -ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง-อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
(ATTPE009) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Colorful Summer (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ชิมชา - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด- ตึกไทเป 101 –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -ปล่อยโคมผิงซี - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014