Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฝรั่งเศส
(GZEUR008)_ทัวร์ยุโรป_Volume H ทัวร์อิตาลี สวิต เยอรมัน ฝรั่งเศส _8D5N_NY (QR)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (8วัน5คืน)
ราคา 62,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-มิลาน – เมืองตากอากาศโคโม่ – แองเกิลเบิร์ก (สวิตเซอร์แลนด์ )– ยอดเขาทิตลิส –เมืองตากอากาศลูเซิร์น – มัลเฮ้าส์ (ประเทศฝรั่งเศส)-ทิทิเซ่ –ป่าดำ – กอลมาร์ –ดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)–พระราชวังแวร์ซายส์ –ล่องเรือบาตามูซ –ปารีส (ประเทศฝรั่งเศส)-มงมาร์ต – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – DUTY FREE – พีระมิตแก้ว – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – ช้อปปิ้ง-ปารีส –ประตูชัย –หอไอเฟล
(GZEUR004)_ทัวร์ยุโรป_GG02 Promotion อิตาลี-สวิต- ฝรั่งเศส _9D6N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 27 ม.ค. 61 - 4 ก.พ. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 75,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-โรม(อิตาลี)– โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค -เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง
(GZEUR003)_ทัวร์ยุโรป_GG02(D) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี _9D6N_ JAN-MAR (EK)
วันที่ 20 - 28 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 75,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง– ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)– ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น– มิลาน – เวนิส – หอเอนปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
(GZEUR002)_ทัวร์ยุโรป_GG02(D1) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี _9D6N_NY (QR)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61  (9 วัน 6คืน)
ราคา 85,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง – รถไฟด่วน TGV – ดิจอง-ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น- มิลาน – เวนิส- ปีซ่า – หอเอนปีซ่า -โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
(GZEUR001)_ทัวร์ยุโรป_GG02(D1) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี _9D6N_DEC-NY (EK)
วันที่ 23 - 31 ธ.ค. 60  (9 วัน 6คืน)
ราคา 85,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป-ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์-อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู-หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง – รถไฟด่วน TGV – ดิจอง– ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น– มิลาน – เวนิส - ปีซ่า – หอเอนปีซ่า -โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
(CTVCE002)_ทัวร์ยุโรป_VCE-EK005 อิตาลี(เวนิส)-สวิต-ฝรั่งเศส_8D5N_NY-FEB (EK)
วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ - เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น เมืองยอดนิยม – ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
(CTPSA001)_ทัวร์ยุโรป_PSA-QR001 Europe Mediterranean (อิตาลี ฝรั่งเศส -ลา สปาเซีย – ริเวียร่า)_8D5N_MAR (QR)
วันที่ 1 - 8 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปิซ่า – ลุคคา – ลา สปาเซีย – หมู่บ้านชิงเคว เตรเร – เจนัว – โมนาโค – เอซ – นีซ – กราสส์ – คานส์ – เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ – มาร์เซย์ – มิรามาส์ – Provence Outlet – ลียง – อาน์นซี – เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) - อาวีญยอง - หมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุด “มานาโรล่า”
(CTMXP001)_ทัวร์ยุโรป_MXP-QR003 Europe Short cut อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส_7D4N_JAN-MAR (QR)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 29 มี.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – มิลาน – ลูเซิร์น – หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง – ล่องเรือบาโตมุช – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ -ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส – ย่านมงมาร์ต – OUTLET
(CTFCO004)_ทัวร์ยุโรป_FCO-TG002 Europe Exclusive อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส (ขึ้นจุงเฟรา)_11D8N_NY (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 9 ม.ค. 61  (11วัน 8คืน)
ราคา 97,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -โรม – เข้าชมโคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส - อาหารกลางวัน บนหอไอเฟล -พระราชวังแวร์ซายน์ – ประตูชัย – Dinner Cruise - มงมาร์ต – วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ – อิสระช้อปปิ้ง
(CTFCO003)_ทัวร์ยุโรป_FCO-TG001 EUROPE Premium (อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส) ขึ้นจุงเฟรา_10D7N_NY (TG)
วันที่ 24 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 94,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป -โรม – เข้าชมโคลอสเซี่ยม – วาติกัน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ - เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ช้อปปิ้ง - อาหารกลางวัน บนหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายน์ – ประตูชัย – Dinner Cruise
(CTFCO002)_ทัวร์ยุโรป_FCO-EK011 EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม)-สวิต-ฝรั่งเศส(ขึ้นจุงเฟรา)_10D7N_NY-FEB (EK)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 28 มี.ค. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 69,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต - พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
(CTCDG003)_ทัวร์ยุโรป_CDG-TG002 Paris Mona Lisa_7D4N_25-31 DEC (TG)
วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป - ปารีส นครแห่งแฟชั่นที่เป็นสรรค์ของนักชอปปิ้ง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน - ชมความงามของมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ล่องเรือ บาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ห้างชั้นนำแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, ถนนชองป์เอลิเซ่, ร้านค้าปลอดภาษี
(CTCDG002)_ทัวร์ยุโรป_ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์_8D5N_JAN-MAR (EK)
วันที่ 23 ม.ค. 61 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง - ปารีส – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลม
(CTCDG001)_ทัวร์ยุโรป_CDG-EK001 ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์_8D5N_NY-MAR (EK)
วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 27 มี.ค. 61  (8 วัน 5คืน)
ราคา 49,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ยุโรป – ปารีส – ล่องเรือ – พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลีลล์ - เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป - ช้อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์ – หมู่บ้านชาวประมง – จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014