Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เวียดนาม
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_SGN10_GREAT SOUTH VIETNAM (VJ)
วันที่ 21 ต.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + เที่ยวคุ้ม 3 เมือง - เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท + สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_SGN08_FOREST IN DALAT (VZ)
วันที่ 26 ต.ค. 61 - 23 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ - นั่งรถรางชมน้ำตก - บินตรงลงดาลัด #พิเศษ..นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด + ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_SGN01_DELIGHT SOUTH VIETNAM (FD)
วันที่ 20 ต.ค. 61 - 18 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท #พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_BZSGN02_DIVA SOUTH VIETNAM (FD)
วันที่ 16 ก.พ. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัดเต็มอิ่ม 2 คืน / ตะลุยทะเลทรายขาว-แดง / สวนดอกไม้เมืองหนาว # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก / บินคุ้มเช้า-กัลดึก / อาหารครบทุกมื้อ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน
(JWSGN005) ทัวร์เวียดนาม_PJVN21-FD_โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท กู่จี (FD)
วันที่ 13 - 16 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัดเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัด-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-เจดีย์หวิงเงียม-ย่านไชน่า-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(JWSGN006) ทัวร์เวียดนาม_PVN22-VJ_โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท (VJ)
วันที่ 4 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(JWSGN007) ทัวร์เวียดนาม_PVN23-VZ_ดาลัท มุยเน่ ญาตราง (VZ)
วันที่ 28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ NEW!!! บินตรงกรุงเทพ-ดาลัท - มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด ที่ขึ้นชื่อ-ญาตราง-นั่งกระเช้าข้ามทะเล-เมืองตากอากาศริมทะเล-เกาะวินภู สนุกกับเครื่องเล่นมากมาย
(JWSGN008) ทัวร์เวียดนาม_PVN24-VZ_โรแมนติก ดาลัท พัก 4 ดาว (VZ)
วันที่ 20 - 22 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ NEW !!! ดาลัท สมญานามเมืองแห่งดอกไม้ เมืองตากอากาศหนาวเย็นตลอดปี -นั่งรถราง(Roller Coaster) ชมน้ำตกดาทันลา -เคเบิลคาร์ ชมป่าสนเมืองหนาว -เก็บภาพ สวนดอกไม้เมืองหนาว -วัดลิงเฝือก มังกรยาวสุดอลังการ -พักโรงแรมระดับ 4ดาว 2คืน -แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ
(JWSGN009) ทัวร์เวียดนาม_PVN25-VZ_ดาลัท-มุยเน่-โฮจิมินห์ (VZ)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ มุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ธรรมเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
(JWSGN010) ทัวร์เวียดนาม_PVN26-VZ_มุยเน่-ดาลัท พัก 4 ดาว พักดาลัท 1 คืน (VZ)
วันที่ 21 ธ.ค. 61 - 3 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ เที่ยวมุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ พิเศษสุดๆ!! รวมค่ารถจิ๊ป
(JWSGN011) ทัวร์เวียดนาม_PVN27-VZ_มุยเน่-ดาลัท พัก 4 ดาว พักดาลัท 2 คืน (VZ)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ เที่ยวมุ่ยเน่ ทะเลทรายแห่งเวียดนาม-ดาลัทเมืองตากอาศที่เย็นตลอดทั้งปี-นั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท-นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา-พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท ที่ขึ้นชื่อ พิเศษสุดๆ!! รวมค่ารถจิ๊ป เต็มอิ่มกับบรรยากาศที่ดาลัท 2คืนเต็ม
(BISGN018) ทัวร์เวียดนาม_VN031-FD_มหัศจรรย์...ดาลัด โฮจิมินท์ มุ่ยเน่ (FD)
วันที่ 9 พ.ย. 61 - 22 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(ATSGN004) ทัวร์เวียดนาม_SXC-04_โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ พัก 4ดาวทุกคืน (VN)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
(ATSGN009) ทัวร์เวียดนาม_SXC-10_โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด (VJ)
วันที่ 7 ก.ย. 61 - 21 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน (-/-/D) วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว (B/L/D) วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด (B/L/D) วันที่สี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
(ATSGN011) ทัวร์เวียดนาม_SXC-07_ดาลัด มุยเน่ WINTER SEASON (VZ)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 8 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,598 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง วันที่สอง มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
(GHSGN008) ทัวร์เวียดนาม_GO1SGN-DD003_เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี (DD)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมือง 2. เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม 3. เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก 4. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน 6. สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 7. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 8. FREE WIFI ON BUS
(GHSGN009) ทัวร์เวียดนาม_GO1SGN-FD003_เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี (FD)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมือง 2. เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม 3. เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก 4. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน 6. สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 7. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 8. FREE WIFI ON BUS
(GHSGN010) ทัวร์เวียดนาม_GO1PQC-PG001_เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้ (PG)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.นั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟู้โกว๊ก จากมุมสูง 2.ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ 3.ชมเจดีย์ร้อยล้าน “ เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก” 4.ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้ 5.ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืน 6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
(BISGN001) ทัวร์เวียดนาม_VN003-VZ_โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินท์ (VJ)
วันที่ 17 ส.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(BISGN003) ทัวร์เวียดนาม_VN01-VJ_โปรหรรษา...หนีร้อนไปดาลัด (VJ)
วันที่ 22 ส.ค. 61 - 25 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014