Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ตุรกี
(ZGCZIST09) CELEBRATION TURKEY (TK)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ บาซาร์ - เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
(PV) SURPRISE TURKEY New Year (TK)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
(ZG) IST01_BOND TO TURKEY (TK)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 8 เม.ย. 62  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินตรง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี #นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน #นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม #ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส #พิเศษมี WIFI บนรถ
(ZG) CZESB02 BEYOND TURKEY (QR)
วันที่ 10 ธ.ค. 61 - 30 ม.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเข้าอังการ่า - บินออกอิสตันบูล
(GH) ทัวร์ตุรกี *GO3 SAW-EK002* ENDLESS TURKEY (EK)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 2 เม.ย. 62  (10 วัน 7 คืน )
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ตุรกี - • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
(GH)ทัวร์ตุรกี *GO3ESB-W5001*เทศกาลปีใหม่ GRAND TURKEY (New Year 2019) (W5)
วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62  (10 วัน 7 คืน )
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ตุรกี - • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
(GH) SAW-EK001 DISCOVERY TURKEY (EK)
วันที่ 26 พ.ย. 61 - 16 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(ZG) CIST08 REQUEST TURKEY (NOV 2018) (TK)
วันที่ 5 พ.ย. 61 - 8 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
????บินตรง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี ✏นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ✏นั่งชมกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กานัม ✏ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย
(ZG) CIST07_COOLING TURKEY 9D6N BY TK (NOV-DEC 2018) (TK)
วันที่ 1 พ.ย. 61 - 24 ธ.ค. 61
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
(BITUK02) มหัศจรรย์ ตุรกี บินภายใน (TK)
วันที่ 13 ก.ย. 61 - 20 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค - เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล - บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต - ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล
(GH) ADB-TK002 Back to Byzantine and Ottoman Empire Turkey บินภายใน 2 ขา (TK)
วันที่ 3 ก.ย. 61 - 19 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(GH) IST-TK002 Belly dance and Pistachio ตุรกี (TK)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 25 ธ.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
(GH) The Great of Persia อิหร่าน (W5)
วันที่ 28 ก.ย. 61 - 27 ธ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เตหะราน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - ชีราช ชีราช – Pink Mosque - เปอร์เซโพลิส – เนโครโพลิส - อิสฟาฮาน อิสฟาฮาน – จัตุรัสอิหม่าม – มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู - พระราชวังเซเฮล โชตุน – วิหารแวงค์ - สะพานคาจู อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ – สวนฟิน -คาซาน คาชาน - ทะเลทราย - ทะเลเกลือ - เตหะราน - หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ – ร้านทาวาโซ่ – สนามบิน
(SL) ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT (QR)
วันที่ 16 ก.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 32,927 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โดฮา - อิสตันบลู - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังทอปกาปิ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน - ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - คูซาดาซี - โรงงานเครื่องหนัง - เอฟฟิซุส - บ้านของพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า - คาราวานสไรน์ - สวนผีเสื้อ - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - นครใต้ดิน - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค - คัปปาโดเกีย - อังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก - โดฮา
(PC) Turkey Troy Jul-Dec (TK)
วันที่ 12 ส.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 36,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล
(DKC) HASHTAG TURKEY ตุรกี (TK)
วันที่ 17 ต.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 40,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรง สุวรรณภูมิ – อตาเติร์ก (ตุรกี) เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม • โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ • ชม ม้าไม้จำลอง สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งเมืองนักรบโบราณอย่างเมืองทรอย • ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ของปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล "บลูมอสก์" อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ พระราชวังทอปกาปึ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) • ช้อปปิ้งเครื่องเทศ ณ ตลาดสไปซ์
(GH) Amazing Morocco (EK)
วันที่ 9 ก.ย. 61 - 5 ม.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส แมกเนส – เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า) ขี่อูฐรับแสงอรุณ – เมอร์ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังก้า คาซาบลังก้า – ดูไบ ดูไบ – กรุงเทพฯ
(PV) KC005-HH : HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT (KC)
วันที่ 6 ก.ค. 61 - 30 พ.ย. 61  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล-สุเหร่าสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส-ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์-เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014