Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สิงคโปร์
(SP) ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE (SL)
วันที่ 1 - 3 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท(จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
(SPSIN010) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB TWO THEME PARK (TR)
วันที่ 22 ก.พ. 61 - 20 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
By FLYSCOOT (TR) บินเข้า/ออกที่สนามบินดอนเมือง >_< HIGHLIGHT ของรายการ ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE Song fa บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN009) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME (TR)
วันที่ 24 ก.พ. 61 - 13 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,955 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เครื่องลำใหญ่บินบ่าย – กลับดึก 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TR) บินเข้า/ออกที่สนามบินดอนเมือง  นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน  ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND  เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee  พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay  **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI 
(SPSIN008) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT (SL)
วันที่ 2 ก.พ. 61 - 26 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเย็นๆ – กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อย ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option 4 วัน 3คืน By Thai Lion Air (SL104/101) HIGHLIGHT ของรายการ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด ***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***
(SPSIN007) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION (SQ)
วันที่ 1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Singapore Flyer (รวมบัตร) - GARDEN BY THE BAY (รวมค่าบัตรทั้ง 2 โดมแล้ว) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D) วันที่สอง ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO + S.E.A. Aquarium (รวมค่าบัตร) – BUMBOAT (รวมค่าบัตร) (B/-/D) วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)
(SPSIN006) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED (SQ)
วันที่ 16 มี.ค. 61 - 11 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
รวมค่าบัตรครบถ้วน เก็บตกทุกไฮไลท์ พักโรงแรม 4* กลางเมือง >_< HIGHLIGHT ของรายการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรแล้ว 2 โดม ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว เข้าชมS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมค่าบัตรแล้ว ขึ้นชมวิวบนชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer รวมค่ากระเช้าแล้ว ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
(SPSIN005) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK (SQ)
วันที่ 2 ก.พ. 61 - 25 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินหรู // นอนโรงแรม 3.5 ดาวกลางเมือง >_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3.5 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN004) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK (TR)
วันที่ 10 ก.พ. 61 - 27 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN001) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO STRONG (FD)
วันที่ 16 มี.ค. 61 - 20 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า รวมค่าบัตร ยูนิเวอร์แซล / SEA AQUARIUM / BUMBOAT / 2 โดมที่ GARDEN BY THE BAY / SINGAPORE FLYER **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN003) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (3K)
วันที่ 9 ก.พ. 61 - 26 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักโรงแรม 4 ดาวตรงข้ามเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL >_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(SPSIN002) ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK (SL)
วันที่ 16 ก.พ. 61 - 27 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
>_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
(ZGSIN007) ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ALOHA (SQ)
วันที่ 12 ม.ค. 61 - 29 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(ZGSIN006) ทัวร์สิงคโปร์ EXCITED IN SINGAPORE (3K)
วันที่ 13 ม.ค. 61 - 12 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,558 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light - Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(ZGSIN005) ทัวร์สิงคโปร์ TRULY SINGAPORE (SQ)
วันที่ 13 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ - เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
(SPKUL003) ทัวร์มาเลยเซีย SUPERB DUO MAL-SIN (FD)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 23 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ - ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู - สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO - มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder
(TBSIN006) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-FD002_เที่ยวครบ สบาย...สบาย (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซันเทคซิตี้-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มารีนาเบย์แซนด์-ล่องเรือบั๊มโบ๊ท-สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”
(TBSIN005) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-FD001_สุดคุ้ม สบาย...สบาย (FD)
วันที่ 6 เม.ย. 61 - 5 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่านClarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ - ซิตตี้ทัวร์เมอไลอ้อน – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว –ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
(TBSIN004) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-SQ002_เที่ยวครบ สบาย...สบาย (SQ)
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
(TBSIN003) ทัวร์สิงคโปร์ Full Option_SIN-SQ001_สบาย...สบาย (SQ)
วันที่ 19 ม.ค. 61 - 26 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL-อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด
(TBSIN002) ทัวร์สิงคโปร์_SIN-3K002_เที่ยวครบ สบาย...สบาย (3K)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซันเทคซิตี้-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มารีนาเบย์แซนด์-ล่องเรือบั๊มโบ๊ท-สวนนกจูร่ง–เกาะเซ็นโตซ่า-4D-ชมโชว์ “Wings of Time”
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014