Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์พม่า
(GH) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG001_มัณฑะเลย์ พุกาม (PG)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย • ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ • ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
(GH) ทัวร์พม่า_GO1RGN-DD006_มนต์เสน่ห์ อินเล ย่างกุ้ง (บินภายใน 2 รอบ ไป-กลับ) (DD)
วันที่ 27 ต.ค. 61 - 24 พ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวหนึ่งเดียวในโลก • ชม แปลงผักลอยน้ำ เป็นภูมิปัญญาในการทำแปลงเกษตรลอยน้ำมาเป็นเวลานับร้อยปี • ล่องเรือชมความงดงามของ ทะเลสาบอินเล • ขอพร พระบัวเข็ม ที่ วัดพองดออู • ชมความงามของ วัดชเวยันเป สร้างขึ้นโดยเจ้าฟ้าไทใหญ่ • สักการะ มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ • เต็มอิ่มกับเมนูอาหารพิ้นเมืองของชาวอินเล พร้อมอิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร • บินภายในสู่อินเล 2 เที่ยว (ย่างกุ้ง-เฮโฮ-ย่างกุ้ง) พักโรงแรม 4 ดาว
(BIMMR030) ทัวร์พม่า_MMR010-FD_4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ บินภายใน (FD)
วันที่ 4 พ.ย. 61 - 16 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(BIRGN025) ทัวร์พม่า_MMR05-FD_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน) (FD)
วันที่ 1 พ.ย. 61 - 24 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIRGN026) ทัวร์พม่า_MMR05-PG_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) (PG)
วันที่ 13 - 16 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
(BIRGN018) ทัวร์พม่า_MMR051-FD_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (นั่งรถภายใน) (FD)
วันที่ 23 - 26 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี) แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIRGN011) ทัวร์พม่า_MMR03-PG_พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (PG)
วันที่ 24 ส.ค. 61 - 28 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะลาบา + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIRGN012) ทัวร์พม่า_MMR031-FD_มหัศจรรย์ SHOCK มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIRGN020) ทัวร์พม่า_MMR052-FD_ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม (FD)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี) แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIRGN021) ทัวร์พม่า_MMR08-FD_สักการะ 5 มหาบูชาสถาน (FD)
วันที่ 20 ต.ค. 61 - 24 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่เหนื่อย เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น)
(BIRGN022) ทัวร์พม่า_MMR09-FD_เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินเเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 5 ธ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม ชมวิวที่สวยงาม เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งแม่น้ำเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIRGN023) ทัวร์พม่า_MMR010-FD_พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ บินภายใน (FD)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 16 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(ZGMDL01) ทัวร์พม่า NAMO MANDALAY (FD)
วันที่ 21 - 23 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ -สกายน์ - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ZGMDL02) ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY (FD)
วันที่ 13 ก.ย. 61 - 21 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน + ชมความงามทะเลเจดีย์ พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(ZG) ทัวร์พม่า_RGN05_YANGON...บุญทุ่ม (FD)
วันที่ 28 - 29 ต.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 5,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ พัด-ถุงผ้า // นมัสการ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า // พักย่างกุ้ง 1 คืน # ขอพรเทพทันใจ+พระนอนตาหวาน // พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(LP) ทัวร์พม่า _RGN03_UB- saver สุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน (UB) (UB)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 30 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(LP) ทัวร์พม่า _RGN03_SL- saver สุวรรณภูมิ (SL)
วันที่ 19 - 21 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(LP) ทัวร์พม่า ตาหวาน ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL,FD) (FD)
วันที่ 26 - 28 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(LP) ทัวร์พม่า ทันใจ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB) (UB)
วันที่ 26 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(LP) ทัวร์พม่า ยิ้มหวาน ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (UB) (UB)
วันที่ 17 - 18 พ.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,797 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014