Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์พม่า
(BIRGN023) ทัวร์พม่า_MMR09-FD_เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินเเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 1 - 6 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม ชมวิวที่สวยงาม เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งแม่น้ำเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIRGN022) ทัวร์พม่า_MMR08_ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน (FD)
วันที่ 22 ก.พ. 61 - 23 ส.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่เหนื่อย เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น)
(BIMDL021) ทัวร์พม่า_MMR071-FD_ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 8 - 11 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)
(BIMDL020) ทัวร์พม่า_MMR061-FD_อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก และ ชมเจดีย์หยก เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIMDL019) ทัวร์พม่า_MMR052-FD_ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม (FD)
วันที่ 2 มี.ค. 61 - 20 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIMDL018) ทัวร์พม่า_MMR051-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน) (PG)
วันที่ 22 มี.ค. 61 - 26 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี) แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIMDL017) ทัวร์พม่า_MMR051-FD_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (นั่งรถภายใน) (FD)
วันที่ 29 มี.ค. 61 - 19 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี) แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIMDL016) ทัวร์พม่า_MMR05-PG_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) (PG)
วันที่ 29 มี.ค. 61 - 28 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
(BIMDL015) ทัวร์พม่า MMR05-FD_พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องน้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน) (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIMDL0010) ทัวร์พม่า_MMR031-PG_แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (PG)
วันที่ 1 - 3 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะลาบา + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(BIMDL009) SUPER SHOCK_MMR031-FD_พม่า มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 17 - 18 ก.พ. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)
(LPMDL003) ทัวร์พม่า หลงรัก....มัณฑเลย์ หลงเสน่ห์...พุกาม (8M)
วันที่ 14 ก.พ. 61 - 25 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อุเบง วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล – วิหารสัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวซานดอว์ วันที่สาม มัณฑะเลย์ – เมืองมิงกุง – เจดีย์มิงกุง – ระฆังมิงกุง – เจดีย์ชินพิวมิน – มัณฑะเลย์ วัดกุโสดอร์ – วิหารชเวนันดอว์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
(TBMDL009) ทัวร์พม่า_MDL-PG01_มัณฑะเลย์ สบาย...สบาย มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม (PG)
วันที่ 1 ก.พ. 61 - 29 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ - นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม - เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ - มีบริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ZGMDL004) ทัวร์พม่า_MDL02_LIGHTEN OF MANDALAY (8M)
วันที่ 3 ก.พ. 61 - 26 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า // สะพานไม้สักอูเบง // นมัสการ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า #โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก - เจดีย์มิงกุน เจดีย์จักรพรรดิ”ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดในสุวรรณภูมิ # ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของพม่า // จิตรกรรมฝาผนังโดยชาวกรุงศรีที่รังสรรค์ไว้ ณ วัดจอกตอจี ตอนเสียกรุง **ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน**
(ZGMDL002) ทัวร์พม่า_MDL01_THE GREATEST MANDALAY (8M)
วันที่ 24 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า // พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ // นมัสการ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก **ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 600 บาท/ท่าน **
(TBMDL005) ทัวร์พม่า_MDL-PG02_Let’s go BAGAN มัณฑะเลย์พุกาม (PG)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 29 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 2.ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์” 3.ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต 4.ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์ที่สวยงดงามราวกับภาพวาด 5.สักการะเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 6.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(TBMDL006) ทัวร์พม่า_MDL-PG03_อินฟินิตี้ อินเล มัณฑะเลย์ อินเล (บินภายใน) (PG)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 29 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 2.ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์” 3.ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต 4.ล่องเรือชมความงดงามราวภาพวาดของทะเลสาลอินเลที่ถูกล้อมรอบด้วยทิวเขา 5.สักการะ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี 6.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(KWRGN001) ทัวร์พม่า มหาสงกรานต์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน_MMR012 (DD)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(BIRGN014) ทัวร์พม่า MMR04-SL_โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 5 ดาว (SL)
วันที่ 9 - 11 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
(BIRGN013) ทัวร์พม่า MMR04-SL_โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว (SL)
วันที่ 9 มี.ค. 61 - 11 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014