Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์มาเก๊า
(TBMFM009) ทัวร์บินตรง..เชียงใหม่!! มาเก๊า-จูไห่-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(TBMFM008) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-Over Night 4 วัน 3 คืน (NX)
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาพิเศษ - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - พิเศษฟรี... ขึ้นมาเก๊าทาวเวอร์ชมวิวรอบเกาะมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง - พักมาเก๊า 1 คืน จูไห่ 2 คืน
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 8 - 10 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชียน - ชมมรดกโลก โบสถ์เซ็นต์ปอล - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย นอนฮ่องกง 2 คืน
(TBMFM007) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 14 - 16 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง - พักฮ่องกง 2 คืน !! - เข้าสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์คเต็มวัน - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง
(TBHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 5 - 8 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน - นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน หลอหวู่มอล - ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(TBMFM006) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 12 - 14 เม.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักฮ่องกง 2 คืน - ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว -ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
(SSMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เวเนเชี่ยน-สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 1 - 3 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - ชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(TBMFM005) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ลันเตา-พีคแทรม 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ลันเตา-พีคแทรม - ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า •ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อ และชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี
(TBMFM004) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ Early Bird สบาย สบาย 4 วัน 3 คืน (NX)
วันที่ 15 - 18 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,591 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย , เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง - พักมาเก๊า 1 คืน จูไห่ 2 คืน
(TBHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น - นั่งรถรางพีคแทรม (ขาชึ้น) ชมวิวเกาะฮ่องกง - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง - นำท่านสู่ Sea World City หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองเซินเจิ้น - ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น
(WSHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 17 - 19 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 17 - 20 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG026) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)
วันที่ 8 - 11 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง + โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ช้อปปิ้งย่านดังอาทิ ถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(PLHKG004) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)
วันที่ 13 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VANETIAN - ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารโบสถ์เซ็นพอลล์ - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว -ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(TBMFM002) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 3 มี.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” -พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน -ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(TBMFM001) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 - 5 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 9,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ - ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง -เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
(TBMFM003) ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 - 11 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
(TBMFM011) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-พีคแทรม 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 17 - 19 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง - ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่วัดแชกง - ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงยอดเขา The Peak (นั่งรถรางพีคแทรม) - อิสระช้อปปิ้งที่ถนนนาธาน
(ZTMFM002) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่ EASY LOVELY FLY TO MACAU 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 - 11 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า - ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul - ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า ณ The Parisian Macao - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - โชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
(ZGHKG012) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 10 - 12 มี.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014