Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์มาเก๊า
(IT-FD312) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวแบบ 360องศาอ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ - ยุโรปใจกลางเอเชีย วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN - ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน),วัดผู่โถว - ถนนคู่รัก ชมสาวงาม“หวี่หนี่” - ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท – นั่งเรือเฟอรี่-มาเก๊า – วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-ร้านของฝาก-เซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่ฮ่องกง - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(GTH) MFM-FD003 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก -ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - ช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์
(GTH) MFM-FD004 ทัวร์มาเก๊า-สะพานมังกร-ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเก๊า และ ฮ่องกง 9วัด - เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และวัดแชกง - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชม วิว 360 องศา - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ท เอาท์เล็ต
(GTH) MFM-FD001 ทัวร์มาเก๊า-เหมา เหมา 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ - สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ง สินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(GTH) MFM-FD002 สุดติ่ง..ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL - และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE - ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดมาบุญครองเซินเจิ้น “หล่อหวู่และ ถนนนาธานฮ่องกง
(GTH) MFM-NX002 ทัวร์มาเก๊า เก๋า เก๋า 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 5,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส - สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น - ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์ - เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง
(GTH) MFM-NX001 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง สุดจัด 3 วัน 2 คืน (NX)
วันที่ 30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่เปิดใหม่ล่าสุด!! - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน และวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า - ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak (นั่งรถรางพีคแทรม)- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
(GSHKG06) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 10 - 13 พ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 9,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – รีพลัสเบย์ – จิมซาจุ่ย
(GSHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า (HX)
วันที่ 24 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า -ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะปาริสเชี่ยน
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 26 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(GH) MFM-NX008 ทัวร์มาเก๊า-SUMMER IN MACAO (NX)
วันที่ 23 - 25 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ – เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้า – วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao
(GH) MFM-FD012 ทัวร์มาเก๊า SO HOT 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” - สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ - ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า - ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
(GH) MFM-FD009 ทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่ - เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(GH) MFM-FD010 ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง (FD)
วันที่ 28 - 31 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน - จูไห่ - จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว -พระราชวังหยวนหมิงหยวน – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - เซินเจิ้น เซินเจิ้น - หมุ่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
(ZGHKG01) ทัวร์มาเก๊า-จูไห่- เซินเจิ้น- ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 26 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
(ZGHKG015) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้
(ZGHKG002) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-นองปิง 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 13 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
(BIHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง - อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน - ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์ - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว - สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014