Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(JGNRT027)ทัวร์ญี่ปุ่นSPECIAL TOKYO (NO.2) (TG)
วันที่ 22 - 27 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** สวนสนุกสุดหวาดเสียว “FUJI Q HIGHLAND” และรถไฟน่ารักเอาใจคุณนู๋ “THOMAS LAND” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
(JGNRT026) ทัวร์ญี่ปุ่นSPECIAL TOKYO (NO.1) (TG)
วันที่ 20 - 26 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ** สวนสนุกสุดหวาดเสียว “FUJI Q HIGHLAND” และรถไฟน่ารักเอาใจคุณนู๋ “THOMAS LAND” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
(TBNRT011)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – REMEMBER (FREE) (XJ)
วันที่ 4 - 28 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝาก ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี และ ฟินฟรี ที่ ย่านชินจูกุ ยามานาชิ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ถ่ายรูปวิวริมทะเลสาบอาชิ ขึ้นจุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรกับศาลเจ้าบนชั้น 5 , ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ( ขึ้นกับสภาพอากาศ) , ช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนม ที่ โกเทมบะ เอาท์เลต , เรียนรู้การเอาตัวรอด ธรณีพิบัติ ที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
(TBNRT010)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SNOW WOW (XW)
วันที่ 3 - 23 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี , ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ ชินจูกุ ฟูจิ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ , แวะ เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว , อิ่มเอม เปรมสุขกับ
(ITKIX011) ทัวร์ญี่ปุ่น Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka (XJ)
วันที่ 9 ม.ค. 61 - 20 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว วัดอาซากุสะ ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขานรก โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล) กิฟุ ห้างเอออน เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
(GHNRT027)ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO WINTER (TG)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) [กรุ๊ป 01-19 ธ.ค.60]กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 60] ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ
(GHNRT026)ทัวร์ญี่ปุ่น COOLDAY TOKYO NEWYEAR (JL)
วันที่ 31 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - -อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรีแลนด์ -ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
(GHNRT025)ทัวร์ญี่ปุ่น COOLDAY TOKYO NEWYEAR (JL)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบ อาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรีแลนด์ -ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะสนามบินนาริตะ
(GHNRT024)ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD DAY TOKYO (JL)
วันที่ 8 พ.ย. 60 - 25 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สนามบินนาริตะ-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ปก่อน 20 ธ.ค. 59 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ปหลัง 21-31 ธ.ค. 59 ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึพิพิธภัณฑ์ราเมง
(TBNRT005)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO REMEMBER-B (XJ)
วันที่ 3 - 29 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝาก ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี และ ฟินฟรี ที่ ย่านชินจูกุ กับ ฮาราจูกุ ถ่ายรูปกับถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ชื่อดังแห่งมหานครโตเกียว ณ ถนนอิโชนามิกิ (ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศ)
(TBNRT004)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-RECHARGE (XJ)
วันที่ 1 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ยามานาชิ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ถ่ายรูปวิวทะเลสาบ ขึ้นหุบเขากำมะถัน ลองทานไข่ดำ ขึ้นจุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรกับศาลเจ้าบนชั้น 5 คามาคูระ แวะเมืองเก่า ไหว้พระใหญ่ ขอพรให้สมหวัง
(TBNRT003)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – REMEMBER-A (XJ)
วันที่ 1 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝาก ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี และ ฟินฟรี ที่ ย่านชินจูกุ กับ ฮาราจูกุ ถ่ายรูปกับถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ชื่อดังแห่งมหานครโตเกียว ณ ถนนอิโชนามิกิ (ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศ)
(TBNRT002)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI SNOW FROZEN (XW)
วันที่ 3 - 30 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี , ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ ชิบูย่า + ชินจูกุ ฟูจิ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ , แวะหมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค , เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลอง
(TBNRT001)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI SNOW FREE (XW)
วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี , ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ ชิบูย่า + ชินจูกุ ** ฟรีเดย 1 วัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งในโตเกียว แบบชิล ชิล ** ฟูจิ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ , แวะหมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค , เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลอง
(GHNRT014)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA (JL)
วันที่ 7 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] -เมืองมัตซึโมโต้ ปราสาทมัตซึโมโต้-เมืองทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า- ถนนสายซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATO[ชมแสดงไฟ]
(GHNRT013)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL ROUTE TOKYO AUTUMN (TG)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุตสึ-ภูเขาเท็นโจ กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ –ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะ โมมิจิไคโร(อุโมงค์ใบเมเปิ้ล) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวโตเกียว-ถนนอิโชนามิกิ-ช้อปปิ้ง
(GHNRT012)ทัวร์ญี่ปุ่น GOODDAY TOKYO (JL)
วันที่ 29 ต.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สนามบินนาริตะ-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-พิพิธภัณฑ์ราเมง
(GHNRT011)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO DOWNTOWN (XJ)
วันที่ 4 ม.ค. 61 - 4 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-อุทยานฮาโกเน่ ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ฟาร์มสตอเบอรี่-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
(GHNRT009)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN TOWN WINTER (XJ)
วันที่ 7 - 26 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สนามบินนาริตะ-โตเกียว-อุทยานฮาโกเน่-ศาลเจ้าฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท-อาบน้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] [กรุ๊ป 7,8,13,14,15] กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20,21,22] ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
(GHNRT005)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO-GUMMA-KAWAGOE-TOKYO (XJ)
วันที่ 14 พ.ย. 60 - 24 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ - เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-ทะเลสาบซูเซนจิน้ำตกเคง่อน-แช่น้ำแร่ เมืองทาคาซากิ-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โรงงานผลิตดารุมะ เมืองเก่าคาวาโกเอะ-หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ-โตเกียว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014