Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER (XJ)
วันที่ 14 - 18 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
(ZGZHOK04)ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์
(JW-PJP21-XW)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO GO AROUND OSAKA โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (XW)
วันที่ 15 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Expo city (บุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำหรับ แบบไม่อั้น) ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-DUTY FREE-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุ เอ้าเลต
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI (TG)
วันที่ 30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ เซนไดร - ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
(JW-PJP042-TG)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA AUTUMN (TG)
วันที่ 1 - 26 พ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้ง SAKAE กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้
(JW-PJP011-TG)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO-FUJI LAVENDER (TG)
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากิมิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ทะเลสาบคาวากูจิโกะ-ล่องเรือ โจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าเลท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ทุ่งลาเวนเดอร์ โออิชิปาร์ค เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคช้อปปิ้งย่านชินจุกุ โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท
(TTN-XJ134)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ โมงค์เมเปิล (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 29 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
(GTH-NRT-XJ003)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO เที่ยวเต็ม (XJ)
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 30,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - . ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ วันที่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – พิธีชงชา-โอชิโนะฮัคไก–สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค – โตเกียว - โอไดบะ วันที่ 4. เมืองคามาคูระ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
(ZGZHND03 )ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] (JL)
วันที่ 21 พ.ย. 62 - 11 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
(ZHND02ZG)ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก ทุ่งดอกไม้แดง] (JL)
วันที่ 3 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ฮาเนดะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
(ZGZNRT10) ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียวม่วงมณี (XJ)
วันที่ 18 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โอไดบะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
(ZGZNRT08)ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว ช่อม่วง (SL)
วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 1 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
(GTH-HND-NH001)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ยิ้มหวาน (NH)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - วัดอาซากุสะ-กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -โกเทมบะ เอ้าท์เล็ตส์ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-เมืองโยโกฮาม่า- ไชน่าทาวน์-อิออนมอลล์-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้
(GTH-NRT-XW001)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO อมยิ้ม (XW)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร?โตเกียว -วัดอาซากุสะ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-บุพเฟ่ต์ขาปู-แช่ออนเซน -ศูนย์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค –โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ -อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) -วัดนาริตะ-อิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25)
(GTH-NRT-NH001)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO มุมกว้าง **อิสระ2วัน* (NH)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ -อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) -อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) อไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์-วัดนาริตะ-สนามบินนาริตะ
(TTNP-TGNRTKIX04 )ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER (TG)
วันที่ 26 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โจเกียว - พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวรอบกรุงเกียวโต ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ
(IT-JXJ889)ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Red Hot Tokyo Fuji (XJ)
วันที่ 15 มิ.ย. 62 - 2 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว -วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น  เที่ยง (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ  เช้า, เที่ยง (Japanese Set) อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour
(TTN-XJ130)ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2 (XJ)
วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 4 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ
(TTN-XJ129) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 (XJ)
วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 4 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
(ZGHND01 )ทัวร์ญี่ปุ่น ZHND01 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ เลสโก โตเกียว ม่วงมณีรัตน์ (JL)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014