Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(GHCTS017) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2CTS-TG003* HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN (TG)
วันที่ 2 - 7 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ทัวร์จัดเต็มทุก HILIGHT!!! เที่ยวเต็มทุกวัน!!! อาหารครบทุกมื้อ!!! ปิ้งย่างปู 3 ชนิด!!! • นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก • ชม ใบไม้เปลี่ยนสีที่ ย่านเมืองโจซังเค สถานที่ ที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงงดงาม
(GHCTS016) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2CTS-TG005* HOKKAIDO PRO (TG)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 20 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส • อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น • ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ
(HN)ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC SUMMER HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 19 - 23 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ - โอตารุ – คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ –บ่อน้ำสีฟ้า – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม –มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร
(ITCTS45). ทัวร์ญี่ปุ่น Special Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ (XJ)
วันที่ 31 ก.ค. 61 - 5 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,788 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์
(ZGCTS018) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO โอ้ว..ลั่นล้า V.2 6D4N (XJ) (XJ)
วันที่ 12 - 17 ก.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เซรุบุโนะโอะกะ – หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – อิออน มอลล์ - ราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ –โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
(GHCTS015) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BETTER WEATHER (XJ)
วันที่ 4 - 23 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - •โดราเอม่อนสกายพาร์ค อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน •พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส •ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ
(GHCTS014) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER RAINBOW (XJ)
วันที่ 19 - 30 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • สวนชิกิไซโนะโอกะ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี • บ่อน้ำสีฟ้า ชมน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป • น้ำตกชิโรฮิเงะ เป็น 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด • ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ • หุบเขานรกจิโกกุดานิ หุบเขา เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ
(GHCTS013) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FINVER (XJ)
วันที่ 5 - 19 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - •พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส •อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาตที่ได้รับการบันทึกให้้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น •ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ
(TTNCTS038)ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ เจาะลึก (AUTUMN) (XJ)
วันที่ 3 ก.ย. 61 - 27 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
(TTNCTS037)ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO ซุปตาร์ FAMILY (AUTUMN) (XJ)
วันที่ 1 ก.ย. 61 - 24 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
(ZGCTS016) ทัวร์ญี่ป่นALL STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 13 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
(STCTS014) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN โอฮาโยะ ฮอกไกโดที่รัก (XJ)
วันที่ 28 ก.ย. 61 - 25 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - หมู่บ้านโจซันเคอิ - น้ำตกชิไรโตะ - สะพานฟุตามิ – เมืองโอตารุ – ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ )
(HNCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูฟาวเวอร์ (XJ)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 22 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร - ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโรและศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) - โอตารุ - คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว- ซัปโปโรช็อปปิ้ง
(JFHND-CTS001)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาคุชิโระ (JL)
วันที่ 27 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 53,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ชมนกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน  ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน  ชมก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก  อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(TTNHIJ040)ทัวร์ญี่ปุ่น HIROSHIMA SHIMANE ซุปตาร์ นำเทรนด์ (E3)
วันที่ 10 - 15 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮิโรชิม่า - บินตรงลงฮิโรชิม่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์โลก เยื่ยมชม เมืองแห่งเทพเจ้า เมืองชิมะเนะ เยือนเมืองมรดกโลก เหมืองแร่เงินอิวามิ กินซัง และ เมืองเก่าโอโมริ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
(JGNRT015) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA XJ (XJ)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกียวโต - ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
(GHKIX036) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2KIX-TG004* HILIGHT JAPAN B AUTUMN (TG)
วันที่ 1 - 26 พ.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้่า - นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY)-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิธีชงชา-โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้ง
(TASKIX010) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU PROGRAM (TG)
วันที่ 26 ต.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า - โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ
(GHKIX009) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B (TG)
วันที่ 8 - 13 ส.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส • เที่ยวเมืองนารา ชมหลวงพ่อโตไดบุสสึ ที่สร้างด้วยทองสัมริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา ให้อย่างลงตัว
(TASNRT011) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI PROGRAM (TG)
วันที่ 25 ต.ค. 61 - 26 พ.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้เซนได -– สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน - ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ - เซนได - เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อิบารากิ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014