Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(STCTS008)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN LAST SNOW IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โนโบริเบ็ทสึ - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – ขึ้นกระเช้าอุสุซาน - ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา
(JGCTS008) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.4) (TG)
วันที่ 1 - 6 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS007) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.3) (TG)
วันที่ 27 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS006) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.2) (TG)
วันที่ 23 - 27 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS005) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE WINTER (NO.1) (TG)
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS004) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (NO.2) (TG)
วันที่ 8 - 13 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด ** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์ ** ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”
(JGCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (NO.1) (TG)
วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์ ** ชม ดอกซากุระ กว่า 8,000 ต้น ณ “TODA MEMORIAL PARK” ** ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
(JGCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA (NO.2) (TG)
วันที่ 1 - 6 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
(JGCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA (NO.1) (TG)
วันที่ 2 - 6 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด- ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด ** สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
(STCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย์ (TG)
วันที่ 14 - 19 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 58,700 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - พักสกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสุดหรู พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel จำนวน 2 คืน (ตึกเดียวกับฉากในภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว ) - ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้ - ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก
(GLHCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO (TG)
วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างอิออน หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซอิ - สระน้ำสีน้ำเงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจิ
(STCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN HAPPY WINTER SNOW IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 27 - 31 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี - อิวานัย - คิโรโระรีสอร์ท – ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”) - สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK 2 ชั่วโมง - ซัปโปโร –ตึกรัฐบาลเก่า - อิ่มอร่อยกับเมนู พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด และ ปิ้งย่าง ซูชิ ซาชิมิ ทานไม่อั้น
(GHCTS006)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL (TG)
วันที่ 7 - 12 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-โซอุนเคียวน้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-แช่น้ำแร่ เมืองซัปโปโร-ชมงานSAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด-ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- เทศกาลOTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL-เมนูปู 3 ชนิด
(GHCTS005)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING (TG)
วันที่ 10 ม.ค. 61 - 5 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง-ทะเลสาบโทยะ-แช่น้ำแร่ กิจกรรม ณ ลานสกี ณ ลานสกีคิโรโระ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ**เมนูปู 3 ชนิด**
(GHCTS004)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA (TG)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองคามิคาวะ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile-ซัปโปโร-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด- หอนาฬิกาซัปโปโร **เมนูปู 3 ชนิด** โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง-แช่น้ำแร่
(JFCTS011)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ช่วงสงกรานต์) (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 65,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เอาใจเด็กๆ กับ “โดราเอม่อน สกายพาร์ค” ตื่นตากับนินจาที่ “หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ” สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาวที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท ขึ้นกระเช้าชมวิวบนยอดเขาเทนงุ ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด
(STNRT006)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN MEMORIES LOVE IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 15 - 20 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี -คิโรโระรีสอร์ท – ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”) - สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK
(JFCTS008) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 55,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – เมืองโอบิฮิโระ – ชมหงส์ในเม่น้ำโอบิฮิโระ – หมู่บ้านไอนุโคทัน – เมืองอะบาชิริ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ – เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว - เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า – Kamui Ski Links – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – มิตซุยเอาท์เลท
(ITKIX022) ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Sakura Osaka Nara Kyoto Kobe (TZ)
วันที่ 1 - 18 เม.ย. 61  (4วัน3คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวรืโอซาก้า - โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซล
(JGKIX032) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SONGKRAN SAKURA (TG)
วันที่ 10 - 16 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกียวโต - ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ ** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมัตสึโมโต้ และ ปราสาททาคาโตะ ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** ให้ท่านอิ่มไม่อั้น “สตรอเบอรี่สดๆในสวน” ** เปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดำเชื่อว่าเสริมอายุอีก 7ปี
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014