Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(STCTS003) ทัวร์ฮอกไกโด ตามรอยหนังแฟนเดย์ (TG)
วันที่ 20 ธ.ค. 61 - 18 ก.พ. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด -ฟรี ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก ( ฉากไฮไลท์ของภาพยนตร์แฟนเดย์เลยที่เดียว ) - เช็คอินตามแลนด์มาร์คสถานที่เที่ยว ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ อาทิ หุบเขานรก คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
(TTN-XJ75) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ75 HOKKAIDO ซุปตาร์ ไอติม กะทิ (XJ)
วันที่ 7 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
(TTN-XJ74) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซุปตาร์ หวานเย็น (XJ)
วันที่ 1 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ชมความงามของธรรมชาติ กับ บ่อน้ำสีฟ้า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์
(ZGHOK17) ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK17* HOKKAIDO FLOWER FEST (XJ)
วันที่ 16 - 21 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
(ZGHOK05) ทัวร์ญี่ปุ่น HOK05 WINTER LOVE IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 7 - 24 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
(ZGHOK02) ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK02* HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE (XJ)
วันที่ 19 ก.ย. 61 - 25 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
(ZGHOK03) ทัวร์ญี่ปุ่น HOK03 COLOUR LEAVES IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 17 ต.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
(ZGHOK06) ทัวร์ญี่ปุ่น HOK06 HOKKAIDO PREMIUM SO COOL (TG)
วันที่ 5 - 26 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
(ZGHOK04) ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK04* AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 41,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออกไกโด - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
(ZGHOK01)ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK01* HOKKAIDO FALLING IN LOVE (XJ)
วันที่ 21 ก.ย. 61 - 23 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
(TASCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่นAUTUMN HAKODATE HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 3 - 7 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี)– ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) - ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมี สีน้ำตาล – ออนเซน
(TASCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 19 - 23 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว - โซอุนเคียว - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ –ช้อปปิ้ง ซึซึกิ โนะ – ซัปโปโร
(TASCTS001)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER MOTHER DAY (XJ)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ – บิเอะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – สระน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว –สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
(DKCCTS004) ทัวร์ญี่ปุ่น MILACLE HOKKAIDO (TG)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช็อกโกแล็ต – ตลาดซัปโปโรโจไง – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – ย่านทานุกิ โคจิ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
(DKCCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น MAGIC HOKKAIDO (TG)
วันที่ 6 พ.ย. 61 - 16 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL
(DKCCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ นั่งกระเช้าชมวิวเขาคุโรดาเกะ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่า ชมสวนชิกิไซโนะโอะกะ ฟาร์มโทมิตะ สักการะศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สวนโอโดริ หอนาฬิกาโบราณ โรงงานช็อกโกแลต ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
(DKCCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER (TG)
วันที่ 17 - 22 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 45,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” Milk-Kobo นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ฟาร์มโทมิตะ สวนชิกิไซโนะโอกะ โนโบริเบ็ทสึ ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ำ อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ ในเมืองซัปโปโร
(TTNCTS042) ทัวร์ญี่ปุ่น *TG49* Hokkaido Ice Breaker ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก (TG)
วันที่ 8 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
(STCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด หิมะแรก ตามรอยหนังแฟนเดย์ (TG)
วันที่ 23 - 28 พ.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – โทยะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – โรงงานช็อกโกแลต – พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว
(GHCTS018) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2CTS-TG004* HOKKAIDO HAKODATE EARLY WINTER (TG)
วันที่ 14 - 19 พ.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก • เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ ถนนที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว • อาคารโกดังอิฐแดงเก่า อาคารที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายใน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014