Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TTN-XJ99) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ (XJ)
วันที่ 17 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า : สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าเฮอัน
(TTN-XJ98) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น (XJ)
วันที่ 17 เม.ย. 62 - 14 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น : อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคะคุจิ แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน และช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(TTN-XJ93) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ93: OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) (XJ)
วันที่ 15 มี.ค. 62 - 20 เม.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ
(CUNGO002) ทัวร์ญี่ปุ่น EASY ENJOY WINTER NAGOYA (JL)
วันที่ 26 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า - สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ - ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
(ZGAZKIX01) ทัวร์ญี่ปุ่น AZKIX01 FROZEN OSAKA TAKAYAMA NARA (XJ)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 4 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ
(ZGAZNGO04 )ทัวร์ญี่ปุ่น AZNGO04 WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO (JL)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 16 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี - ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
(ZGAZNGO05)ทัวร์ญี่ปุ่น AZNGO05 THE BEST OF NAGOYA (XJ)
วันที่ 8 ม.ค. 62 - 19 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ - NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION - ฮากุบะ สกีรีสอร์ท - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตซึโมโต้ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
(TTN-XJ118)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม (XJ)
วันที่ 5 มิ.ย. 62 - 24 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
(GSNGO06)ทัวร์ญี่ปุ่น NGO06 SL NAGOYA JAPAN APLS มัชฉะ กรีนที (SL)
วันที่ 18 - 28 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ
(ITJXJ88)ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า (XJ)
วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า -ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ออนเซ็น  เที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู) โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์  เช้า,เที่ยง ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ  เช้า,เที่ยง
(GSNGO08)ทัวร์ญี่ปุ่น NGO08 JL NAGOYA JAPAN APLS วุ้นใสมันม่วง (JL)
วันที่ 16 - 20 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิโจ – อาบน้ำแร่ - กิฟุ – นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet
(GSNGO05) ทัวร์ญี่ปุ่น NGO05 XJ NAGOYA JAPAN APLS โมจิถั่วแดง (XJ)
วันที่ 8 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ - กิฟุ – นาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ - วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet
(TTN-XJ106)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ สงกรานต์ (XJ)
วันที่ 3 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
(GTH-QE2NGO-XJ001)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง (XJ)
วันที่ 15 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าเมืองทาคายาม่าช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” ถ่ายรูปคู่สถานที่สุดธรรมชาติ ป่าไผ่อาราชิยาม่า ช้อปปิ้งเพลิดเพลินไปกับย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(JF-JHNG0413) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า (นาโกย่า – ชิราคาว่า – ทาคายาม่า – คานาซาวะ) *วันสงกรานต์* (TG)
วันที่ 12 - 17 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า -  ชมหมู่บ้านชิราคาว่า บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก  ชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิในสมัยเอโดะ ที่ถูกอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน  ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนพฤกษชาติที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะ  ชมเทศกาลประดับไฟหลากสีสุดแสนโรแมนติกที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
(GLH)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-NAGOYA-WAKAYAMA (TG)
วันที่ 1 - 7 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 71,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ศาลเจ้าคาโตริ – สตอร์เบอร์รี่ฟาร์ม - นั่งรถไฟสายอิซุมิ – ชมดอกนาโนะฮานะ ชมงานประดับไฟ Tokyo German Village - สวนซันเคเอ็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชมซากุระ - Hamamatsu Flower Park - NABANA NO SATO ชมงานประดับไฟ วากายาม่า - ศาลเจ้าคุมาโนะ นาชิ – วัดเซงันโตะ – คัตสึอุระ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ หน้าผาหินซันดันเบกิ – เกาะหินแว่นตา - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทวาคายาม่า
(TTN-XJ100)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ กิโมโน ฟรีเด้อออ... (XJ)
วันที่ 14 - 25 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน
(ZGZFUK01 )ทัวร์ญี่ปุ่น ZFUK001 WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA (SL)
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น - อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
(TTN- SL01)ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส (SL)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก Huis Ten Bosch ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง
(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด **ใบไม้เปลี่ยนสี** (TG)
วันที่ 9 - 14 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สัมผัสวิถีชีวิตชาวเอโดะที่หมู่บ้านดาเตจิไดมุระ  ชมเนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า  ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด  ชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาล  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามาบนภูเขาอุสุ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014