Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TASCTS007) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HAKODATE (TG)
วันที่ 2 - 6 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ ฮอกไกโด - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ –ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนมารุยามะ (ชมซากุระ) - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
(TASCTS005) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA HOKKAIDO HAKODATE (TG)
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออกไกโด - โนโบริเบทสึ – อุโมงค์ซากุระ (ชมซากุระ) – บ่อโคลนเดือดจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (ชมซากุระ) – ย่านโมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ภูเขาอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว)
(TASCTS004 )ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE (TG)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านไอนุ – บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ – ย่านโมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว)
(JGCTS040) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER XJ (XJ)
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด ** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” ** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก ** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
(JGCTS039) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER (NO.3) (TG)
วันที่ 9 - 14 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด ** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” ** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก ** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
(JGCTS038) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER (NO.2) (TG)
วันที่ 27 ก.ค. 61 - 15 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด ** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” ** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก ** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ
(JGCTS037) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDAR (NO.1) (TG)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 12 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด ** ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” ** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก ** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
(GLHCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ENJOY SNOW (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - ไอซ์ พาวิเลียน – ช้อปปิ้ง Ningle Terrace สนุกกับกิจกรรมบนลานสกีฟุราโน่ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – ล่องเรือทะเลสาบโทยะเมืองโนโบริเบตสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
(ITCTS030 )ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Pink Moss ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาว่า ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป (XJ)
วันที่ 14 พ.ค. 61 - 11 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป โรงงานช็อกโกแลต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ ซับโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ เที่ยวตลาดปลาโจไก
(DKCCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น HASHTAG HOKKAIDO (XW)
วันที่ 7 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ศาลเจ้าฮอกไกโด ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL
(ZTCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LIKE SNOW IN HOKKAIDO (HB)
วันที่ 19 ก.พ. 61 - 22 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด -  ชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมสวนสัตว์ที่มทีรูปแบบเป็นธรรมชาติ  ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของญี่ปุ่น  ช็อปปิ้งสุดมัน ณ อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ  พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
(STCTS012) ทัวร์ญี่ปุ่น CHIC & CHILL...โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก (XJ)
วันที่ 31 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ – เมนูบุพเฟ่ต์ + ชุดยูกาตะ - ชมสวนผลไม้ โจซังเกฟาร์ม - สะพานฟูตามิ(สะพานแดง) – คลองโอตารุ โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ
(STCTS011) ทัวร์ญี่ปุ่น CHILL…OUT โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก (XJ)
วันที่ 22 - 27 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ -ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – อิสระช็อปปิ้ง ณ มิสซุยเอ้าท์เลต - หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ ทะเลสาบโทยะ
(STCTS010) ทัวร์ญี่ปุ่น SO CHILL..โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก (TG)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ - โทยะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way) – เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ
(STCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น ตามรอยแฟนเดย์ (TG)
วันที่ 28 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 56,700 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้ - ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก - แถมฟรี!! กิจกรรม Snow park อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กิจกรรมสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้ท่านได้สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
(ITCTS021 )ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO กินปู ดูหมี ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ (XJ)
วันที่ 14 เม.ย. 61 - 2 ก.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง นั่งกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล จุดชมวิวโซโล ทะเลสาบโทยะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
(ITCTS020) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PINKMOSS & TULIP (XJ)
วันที่ 15 - 28 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ตลาดปลาโจไก
(ITCTS019) ทัวร์ HOKKAIDO SAKURA LOVER (XJ)
วันที่ 10 เม.ย. 61 - 14 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด -  โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ โชวะชินซังปาร์ค ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ฮาโกดาเตะ โกดังคาเนโมริ ขึ้นกระเช้าจุดชมวิวเม้าท์ฮาโกดาเตะ จุดชมวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชมซากุระที่ป้อมดาวโงเรียวกาคุ สวนโอนุมะ ชมวิวทะเลสาบโทยะ  โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ โรงงานช็อกโกแลต ดิวตรี้ฟรี ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
(JGCTS010)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST (NO.2) (TG)
วันที่ 17 - 21 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** ช้อปปิ้งของฝากและสินค้าหลากหลายที่ “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ” ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(JGCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST (NO.1) (TG)
วันที่ 3 - 7 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ** ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า” ** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014