Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(ITCTSICN015)ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Fin snow ซัปโปโร คุชิโระ โอตารุ โซอุนเคียว (TG)
วันที่ 9 - 14 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ซัปโปโร โอบิฮิโระ เมืองคุชิโระ ศูนย์นกกระเรียนนานาชาติอาคัง พิพิธภัณฑ์อาคังโคฮันอีโค่ ทะเลสาบอะคัง หมู่บ้านชาวไอนุ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง โซอุนเคียว ออนเซ็น น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ โอตารุ คลองโอตารุ เครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต ตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ตลาปลาโจไก
(JFCTS010)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท - เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสัตว์มารุยาม่า – มิตซุยเอาท์เลท
(GHCTS048)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING (TG)
วันที่ 10 ม.ค. 61 - 5 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ-นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ-แช่น้ำแร่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง-ทะเลสาบโทยะ-แช่น้ำแร่ กิจกรรม ณ ลานสกี ณ ลานสกีคิโรโระ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ**เมนูปู 3 ชนิด**
(GHCTS047)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA (TG)
วันที่ 9 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-เมืองคามิคาวะ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile-ซัปโปโร-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด- หอนาฬิกาซัปโปโร **เมนูปู 3 ชนิด**
(GHCTS041)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER LOVER (TG)
วันที่ 2 - 28 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซะ-หมู่บ้านไอนุ-ฮาโกดาเตะเที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกะเรียวคะคุ-โกดังอิฐแดงชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต-เมืองโอตารุ- คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
(GHCTS023)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE EARLY WINTER (TG)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นหอคอยโกะเรียวคะคุ โรงงานสาหร่าย-โนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-แช่น้ำแร่ ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-บ่อน้ำพุฟูกิดาชิ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-เมนูปู 3 ชนิด
(TBCTS009)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FEST FUN (TG)
วันที่ 2 - 14 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 57,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า เลือกราเมนชั้นเยี่ยม จาก 8 ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า @ RAMEN VILLAGE , และไปชมสารพันสัตว์ป่า กับ ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า คามิคาว่า สนุกสนานกับ SNOW MOBILE หรือ SNOW RAFTING หรือ SNOW BANANA BOAT ที่ทุ่งดอกไม้ 4 ฤดู SHIKISAI NO OKA
(TBCTS008)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER WOWW (TG)
วันที่ 8 ม.ค. 61 - 25 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า เลือกราเมนชั้นเยี่ยม จาก 8 ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า @ RAMEN VILLAGE , และไปชมสารพันสัตว์ป่า กับ ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า คามิคาว่า สนุกสนานกับ SNOW MOBILE หรือ SNOW RAFTING หรือ SNOW BANANA BOAT ที่ทุ่งดอกไม้ 4 ฤดู SHIKISAI NO OKA
(TBCTS007)ทัร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ENDLESS (TG)
วันที่ 8 - 28 พ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบ็ตสึ เดินเล่นในบรรยากาศเก่าๆ กับเมืองเอโดะจำลอง “หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ” ฮาโกดาเตะ อิ่มกับบรรยากาศเมืองท่า ที่อยู่ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด , ชมสถาปัตยกรรมยุโรปย่านโมโตมาจิ , ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ไปดูวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ที่ว่ากันว่าสวยงามเป็น 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว , และกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่จะได้มอง “ปราสาทห้าแฉก โกเรียวคาคุ” ลงมาจากมุมสูง บนหอคอยโกเรียวคาคุ นั่นเอง
(TBCTS006)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ENJOY (TG)
วันที่ 2 พ.ย. 60 - 6 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า เลือกราเมนชั้นเยี่ยม จาก 8 ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า @ RAMEN VILLAGE และ ไปหนาวเหน็บ เย็นสุดขั้วกับ KAMIKAWA ICE PAVILLION สัมผัสกับอุณหภูมิที่ติดลบ แบบใกล้ชิด
(STNRT006)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN MEMORIES LOVE IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 15 - 20 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี -คิโรโระรีสอร์ท – ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”) - สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK
(JFCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6วัน4คืน)
ราคา 72,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท - เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสัตว์มารุยาม่า – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS008) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 55,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – เมืองโอบิฮิโระ – ชมหงส์ในเม่น้ำโอบิฮิโระ – หมู่บ้านไอนุโคทัน – เมืองอะบาชิริ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ – เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว - เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า – Kamui Ski Links – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS005) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด ช่วงวันพ่อ (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซย์ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ – เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงเบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เลท - ซัปโปโร
(JFCTS004) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 8 - 13 ธ.ค. 60  (ุุ6วัน 4คืน)
ราคา 53,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ถนนโกคุราคุ – ทะเลสาบโทยะ ข ภูเขาอุสุ – โชวะชินซันแบร์ พาร์ค – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร ข โรงงานช็อกโกแลต – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ –ซูซูกิโนะ ข ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงเบียร์ซัปโปโร – จุดชมวิวโอคุรายาม่า – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด GROUP(A) ช่วงปีใหม่ (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 62,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – คลองโอตารุ - ภูเขาเทนงุ (นั่งกระเช้า) – คิโรโระ สกี รีสอร์ท – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 17 - 21 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - Kamui Ski Links – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท
(JFCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 17 - 21 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 44,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซย์ - โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท
(ITCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Beyond Hakodate (TG)
วันที่ 3 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ -ย่านโมโตมาชิ เชิงเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ -โทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาโจไก -ซัปโปโร
(JFCTS006) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด GROUB-B ช่วงวันปีใหม่ (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – เมืองอาซาฮิคาว่า – Kamui Ski Links – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ - โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสัตว์มารุยามะ – มิตซุยเอาท์เลท
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014