Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(ZGNGO019) ทัวร์ญี่ปุ่นNAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA (JL)
วันที่ 20 - 24 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์
(JFNGO007) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า (JL)
วันที่ 19 ก.ค. 61 - 10 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ  ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ  ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
(TTNFUK041) ทัวร์ญี่ปุ่น *TG46* FUKUOKA BEPPU NAGASAKI 5D3N ซุปตาร์ คิวชู FAMILY (AUTUMN) (TG)
วันที่ 30 ก.ย. 61 - 31 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ ชมวิวเมืองนางาซากิ แบบพานาโรมา ณ สวนดอกไม้โกเวอร์
(GHFUK012) ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU & HUIS TEN BOSCH (TG)
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและ วัฒนธรรมขนานแท้ ของ ชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน • ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น • อะตอมมิคบอมบ์ และ สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2”
(GHFUK004) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU (TG)
วันที่ 14 ก.ย. 61 - 31 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ-สะพานทสึโนะชิมะ- ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ-แช่น้ำแร่ วัดอุนรินจิ(วัดแมว)-ศาลเจ้าไทโกดานิ อินาริ-สะพานอิวาคุนิคิไตเคียว-ปราสาทอิวาคุนิ- แช่น้ำแร่ สวนดอกไม้ ยามากุจิ-ศาลเจ้า โฮฟุ เท็นมังกู-เจดีย์วัดรุริโคจิ
(GHFUK003)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU (TG)
วันที่ 14 ก.ย. 61 - 31 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู -พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ-สะพานทสึโนะชิมะ- ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ-แช่น้ำแร่ วัดอุนรินจิ(วัดแมว)-ศาลเจ้าไทโกดานิ อินาริ-สะพานอิวาคุนิคิไตเคียว-ปราสาทอิวาคุนิ- แช่น้ำแร่ สวนดอกไม้ ยามากุจิ-ศาลเจ้า โฮฟุ เท็นมังกู-เจดีย์วัดรุริโคจิ
(TTN-XJ74) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซุปตาร์ หวานเย็น (XJ)
วันที่ 1 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ชมความงามของธรรมชาติ กับ บ่อน้ำสีฟ้า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์
(ZGHOK17) ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK17* HOKKAIDO FLOWER FEST (XJ)
วันที่ 16 - 21 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
(ZGHOK05) ทัวร์ญี่ปุ่น HOK05 WINTER LOVE IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 7 - 24 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
(ZGHOK02) ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK02* HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE (XJ)
วันที่ 19 ก.ย. 61 - 25 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
(ZGHOK03) ทัวร์ญี่ปุ่น HOK03 COLOUR LEAVES IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 17 ต.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
(ZGHOK06) ทัวร์ญี่ปุ่น HOK06 HOKKAIDO PREMIUM SO COOL (TG)
วันที่ 5 - 26 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
(ZGHOK04) ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK04* AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 12 ต.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 41,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ออกไกโด - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
(ZGHOK01)ทัวร์ญี่ปุ่น *HOK01* HOKKAIDO FALLING IN LOVE (XJ)
วันที่ 21 ก.ย. 61 - 23 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
(TTNCTS043) ทัวร์ญี่ปุ่น **TG48** HOKKAIDO FURANO ซุปตาร์ ฮีโร่ (Welcome back) (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 61 - 24 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - UNSEEN HOKKAIDO ณ เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha เล่นสกีสุดมันส์ สัมผัสความละมุนของหิมะ ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ ชมความน่ารัก ของขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ที่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
(TASCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่นAUTUMN HAKODATE HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 3 - 7 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี)– ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) - ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมี สีน้ำตาล – ออนเซน
(TASCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 19 - 23 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว - โซอุนเคียว - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ –ช้อปปิ้ง ซึซึกิ โนะ – ซัปโปโร
(TASCTS001)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER MOTHER DAY (XJ)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ – บิเอะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – สระน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว –สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
(DKCCTS004) ทัวร์ญี่ปุ่น MILACLE HOKKAIDO (TG)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช็อกโกแล็ต – ตลาดซัปโปโรโจไง – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – ย่านทานุกิ โคจิ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
(DKCCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น MAGIC HOKKAIDO (TG)
วันที่ 6 พ.ย. 61 - 16 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 47,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014