Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(TASCTS008) ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO FLOWER MOTER DAY (XJ)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โซอุนเคียว –สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต – ชิโตเซ่
(TASCTS007)ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER (XJ)
วันที่ 4 - 30 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โซอุนเคียว – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลอง โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้ง JR TOWER – ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต
(TASCTS006) ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO FLOWER (XJ)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โซอุนเคียว - บิเอะ - สระน้ำสีฟ้า – สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ– ซัปโปโร –สวนโอโดริ – หอนาฬิกา (จุดถ่ายรูป) – ซึซึกิโนะ – ซัปโปโร ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า
(TASCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SAKURA BLOSSOM (TG)
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือดจิโกคุดานิ – อุโมงค์ซากุระ (ชมซากุระ) – ภูเขาอุสึซัน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ - ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร - ซัปโปโร – ตลาดโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ (ชมซากุระ) – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ (ชมซากุระ)– ช้อปปิ้งเรร่า เอาท์เล็ท
(JFHND-CTS004)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ (JL)
วันที่ 14 มิ.ย. 61 - 16 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 52,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด -  ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่เมืองฮาโกดาเตะ และสัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล  ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ติดอันดับ1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลกบนภูเขาฮาโกดาเตะ
(JFCTS003) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (TG)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • ชมสวนสวยใกล้เมืองซัปโปโรที่ หมู่บ้านเอโคริน • เก็บผลเชอร์รี่สดๆใหม่ๆ จากต้น • ชมความสวยงามของคลองโอตารุ คลองสุดแสนโรแมนติก • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวบนภูเขาเทนงุ • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
(JFCTS002) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ชมลาเวนเดอร์) (TG)
วันที่ 26 - 31 ก.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด -  ชมดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ”  เก็บเชอร์รี่สดๆ จากไร่  ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด  ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก  ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ
(JFHND-CTS001)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาคุชิโระ (JL)
วันที่ 1 มิ.ย. 61 - 16 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 53,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ชมนกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน  ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน  ชมก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก  อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
(TBCTS010) ทัวร์ญี่ปุ่น สบาย มันส์ ม่วง HOKKAIDO LANVENDER (XJ)
วันที่ 29 มิ.ย. 61 - 26 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวรฺ์ฮอกไกโด - - เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ - (กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่29มิถุนายน-31กรกฎาคม61) บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ตามสภาพอากาศ -(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1สิงหาคม-30กันยายน61) เมืองบิเอะ-สวนซิกิไซโนะโอกะ ชมดอกไม้หลากสี - (กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1ตุลาคม-31ตุลาคม61) บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ม - หนาวสุดขั้วไปกับอุณหภูมิ – 41 องศา ณ พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - อิ่มอร่อยกับราเมนสุดขึ้นชื่อ ณ หมู่บ้านราเมง - ช้อปปิ้ง ดิวตี้ ฟรี & ย่านทานูกิ โคจิ
(TBCTS009) ทัวร์ญี่ปุ่น สบาย เรนโบว์ HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 26 มิ.ย. 61 - 23 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,791 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ - ตื่นตากับ “เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า” - ถ่ายรูปเก๋ๆ คู่กับ หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” ที่โนโบริเบตสึ - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”
(TBCTS008) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SPRING WOWW (XJ)
วันที่ 25 พ.ค. 61 - 26 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ - เปิดประสบการณ์ใหม่ ชมวิวแบบพาโนรามา ที่ Okurayama ski Jump - ชมสัตว์น่ารักนานาๆชนิด ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”
(STCTS013) ทัวร์ญี่ปุ่น LAVENDER IN HOKKAIDO (XJ)
วันที่ 20 มิ.ย. 61 - 5 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ศาลเจ้าฮอกไกโด- ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา โบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์– พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทาน ไม่อั้น และอาหารนานาชาติ
(TBCTS007) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK (TG)
วันที่ 11 - 16 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะ - ชมบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ ณ หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ผ่านชมความสวยงามของหอคอยโกเรียวคาคุ - แวะชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบโทยะที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด - แวะไปเก็บภาพกับภูเขาไฟ เกิดใหม่ ณ “โชวะ ชินซัน”
(TBCTS006) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUMMER WOW WOW (XJ)
วันที่ 26 เม.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หนาวสุดขั้วไปกับอุณหภูมิ – 41 องศา ณ พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน - ตื่นตากับ “เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า” - ถ่ายรูปเก๋ๆ คู่กับ หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” ที่โนโบริเบตสึ - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - ชมอาคารน่ารักสดใส มีกิมมิค ที่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ”
(TTNCTS018)ทัวร์ญี่ปุ่น XJ55 HOKKAIDO 5D3N ซุปตาร์ มหาชน (XJ)
วันที่ 16 เม.ย. 61 - 11 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
(TTNCTS017)ทัวร์ญี่ปุ่น XJ49HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA 6D4N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย... (XJ)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
ราคา 30,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
(TTNCTS016)ทัวร์ญี่ปุ่น XJ45HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ (XJ)
วันที่ 25 พ.ค. 61 - 23 มิ.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอูเอะ ชมดอกไม้หลากหลายพรรณ ณ สวนคามิยุเบ็ทสึ เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
(TTNCTS015)ทัวร์ญี่ปุ่น XJ44HOKKAIDO ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ฟินิกซ์ (XJ)
วันที่ 14 มิ.ย. 61 - 4 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
(TTNCTS014) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (XJ)
วันที่ 15 เม.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ชมซากุระ บานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
(TTNCTS013)ทัวร์ญี่ปุ่นTG38HOKKAIDO ซุปตาร์ ซากุระ คิตตี้ (TG)
วันที่ 16 เม.ย. 61 - 30 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ชมซากุระ บานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014