Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(GLHNGO004)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN ALPS-TOKTO (TG)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 64,100 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – ทาคายาม่า(ลิตเติ้ลโตเกียว) – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ – ชม!!! กำแพงหิมะ – กุมมะ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – ล่องเรือไม้นากาโทโระ – สวนฮิซุยามะ – โตเกียว
(JFCTS012) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษา นาโกย่า (TG)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 59,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - •ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม •ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล •ชมดอกซากุระที่ สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ จุดชมดอกซากุระที่ติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
(TBNGO025)ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER SNOW ONE PIECE (JL)
วันที่ 11 ม.ค. 61 - 26 ก.พ. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ เมืองกุโจ-ลานสกี ณ บ๊กกะโนะซาโตะ-ทดลองทำอาหารตัวอย่าง-ลากุน่า เท็นบอช-เรือโจรสลัด ONE PIECE [**ไม่รวมค่าขึ้นเรือ Thousand Sunny]
(TBFUK018) KYUSHU SKI & STRAWBERRY (TG)
วันที่ 7 - 11 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - สักการะศาลเจ้าดาไซฟุชื่อดัง แห่งเมืองฟุกุโอกะ - เดินชิลชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นที่ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
(TBFUK055) ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU WISTERIA CHECK IN (TG)
วันที่ 18 เม.ย. 61 - 13 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ชมความสวยงามของดอกวิสเรีย [ตามสภาพอากาศ] - เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ - เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองนางาซากิ - เพลิดเพลินช้อปปิ้งย่านดัง เท็นจิน และ โทสุ เอ้าท์เล็ต
(TBFUK054)ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA CHECK IN (TG)
วันที่ 21 มี.ค. 61 - 13 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ - เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะคิวชูมาช้านาน ณ ปราสาทคุมาโมโต้ - เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองนางาซากิ
(TBFUK053) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY KYUSHU (TG)
วันที่ 21 ก.พ. 61 - 18 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - - ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน และ ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ - เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - เพลิดเพลินช้อปปิ้งย่านดัง เท็นจิน และ โทสุ เอ้าท์เล็ต
(JGFUK012) ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA KYUSHU (TG)
วันที่ 25 - 29 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ** ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล ** ชม “อนุสรณ์สถาน” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่เมืองนางาซากิ ** นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
(JGFUK011) ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA (TG)
วันที่ 28 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ** ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล ** ชม “อนุสรณ์สถาน” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่เมืองนางาซากิ ** นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
(ITFUK017) ทัวร์ญี่ปุ่น SAY HI KYUSHU FUKUOKA (TG)
วันที่ 17 พ.ค. 61 - 2 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เที่ยวเมืองนางาซากิ เมืองท่าสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมตามหาหินหัวใจ ชมจุดชมวิวยอดเขาอินาสะ จุดชมวิวที่สวยที่สุด1ใน3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจที่ฮามาโนะมาจิ ลิ้มลองอาหารอร่อยย่านไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ไกด์พาซิตี้ทัวร์เมืองนางา
(TBFUK013) ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU FULL FUN (TG)
วันที่ 7 - 22 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - - ศักการะศาลเจ้าชื่อดังแห่งฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นหมู่บ้านปายแห่งญ๊่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟุอิน - เที่ยวเมืองเบปปุ ชม "จิโงคุเมงุริ" บ่อน้ำเดือดหลากสีสัน - ชม สะพานแขวนยูเมะ เป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินที่ยาวและสูงที่สุดในโลก - ขึ้น ชมวิวภูเขาอินาซะ วิวที่สวยงามติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
(ITCTS030 )ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Pink Moss ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาว่า ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป (XJ)
วันที่ 14 พ.ค. 61 - 11 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป โรงงานช็อกโกแลต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ ซับโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ เที่ยวตลาดปลาโจไก
(DKCCTS001) ทัวร์ญี่ปุ่น HASHTAG HOKKAIDO (XW)
วันที่ 7 - 16 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ศาลเจ้าฮอกไกโด ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL
(ZTCTS002)ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LIKE SNOW IN HOKKAIDO (HB)
วันที่ 19 ก.พ. 61 - 22 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด -  ชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมสวนสัตว์ที่มทีรูปแบบเป็นธรรมชาติ  ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของญี่ปุ่น  ช็อปปิ้งสุดมัน ณ อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ  พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
(TBCTS065) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PRINKMOSS WOW (XJ)
วันที่ 15 พ.ค. 61 - 5 มิ.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หนาวสุดขั้วไปกับอุณหภูมิ – 41 องศา ณ พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน - สุดฟิน !!! ชมทุ่งดอกพิ้งมอส / ดอกทิวลิป / ดอกนาโนะฮานะ - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - ชมอาคารน่ารักสดใส มีกิมมิค ที่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ”
(TBCTS064) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SPRING WOWW (XJ)
วันที่ 13 เม.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - - เปิดประสบการณ์ใหม่ ชมวิวแบบพาโนรามา ที่ Okurayama ski Jump - ชมสัตว์น่ารักนานาๆชนิด ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” - ชมอาคารน่ารักสดใส มีกิมมิค ที่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ”
(STCTS012) ทัวร์ญี่ปุ่น CHIC & CHILL...โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก (XJ)
วันที่ 31 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ – เมนูบุพเฟ่ต์ + ชุดยูกาตะ - ชมสวนผลไม้ โจซังเกฟาร์ม - สะพานฟูตามิ(สะพานแดง) – คลองโอตารุ โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ
(STCTS011) ทัวร์ญี่ปุ่น CHILL…OUT โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก (XJ)
วันที่ 22 - 27 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ -ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – อิสระช็อปปิ้ง ณ มิสซุยเอ้าท์เลต - หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ ทะเลสาบโทยะ
(TBCTS060) ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SPRING WOWW (XJ)
วันที่ 13 เม.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - เปิดประสบการณ์ใหม่ ชมวิวแบบพาโนรามา ที่ Okurayama ski Jump - ชมสัตว์น่ารักนานาๆชนิด ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”
(STCTS010) ทัวร์ญี่ปุ่น SO CHILL..โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก (TG)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - หมู่บ้านไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ - โทยะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way) – เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014